Homme
Anna Hommedr

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Buwe Romckes

  • Buwe Buwes
  • Aeght Buwedr+
  • Romcke Buwes+
  • Berent Buwes+
  • Johannes Buwes
  • Gees Buwedr+
  • Anna Buwedr
  • Saep Buwedr+

Anna Hommedr

  • Huwelijk (1): Buwe Romckes

  Bij het onderzoek

Aantekening TvdLeij
Anna Hommedr is een zuster van Taecke Hommes. 1

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 19-10-1609, Kollumerland (Fr). 2
" ... ende een obligatie holdende op Anne Jansz ende Anna Hommedr, echteluijden woonende onder de clockslach van Collum, tesaemen en elcx besundere insolidum en voor 't geheel, sprekende ter somma van 100 Ggls: zijnde van dato den XIIe 9bris 1602 ....".

Geldzaken: 01-05-1621, Kollumerland (Fr). 3
Anne Jansz wonende onder den clockslach van Collum, onder verbant mijnder goederen de rato caverende voor Anne Hommes mijn echte huijsvrou, certificere en bekenne voor mij en mijnen erven schuldich te wesen Hintze Reinsz en Theeke Roeleffsdr, echteluiden wonende onder den clockslach van Burum, de somma van 300 golt guldens van 28 Stvrs: 't stuck, ter causa van gerede verschotene penningen, mij aen baeren gelde verstreckt en toegetelt. Opten 1e maeij 1621. Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert ten versoeck van Theeke Roeleffsdr, de huijsvrouwe van Hintze Reins, bekennen betaelt te zijn, actum den laesten aprilis 1625.


Anna trouwde met Buwe Romckes. (Buwe Romckes overleden vr 1602.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3V4-P99V-T?i=159&cat=227271.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 19 october 1609. Zie de akte bij Claes Jacobs Donga.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 1 mei 1621, folio 241.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar