Harcko Iwema
(1565-1629)
Roelef Jansen
(-1631)
Wijmer Michiels
(-vr 1622)
Sijbrigt Iwema
(-vr 1648)
Gebbe Wijmersdr
(-vr 1662)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Poppe Sjoerds

Gebbe Wijmersdr

  • Huwelijk (1): Poppe Sjoerds vr 1612
  • Overleden: vr 08-08-1662, Kollum (Fr)

   Gebbe was ook bekend als Geb Wijmers en Jebke Wijmersdr.

  Bij het onderzoek

Michiel Wijmers, woonachtig te Kollum, maakt in 1656 een testament op, dat in 1663 vastgelegd wordt door het Hof van Friesland.
Op 8-8-1662 is sprake van een inventarisatie van de goederen van Geb Wijmers, weduwe van Poppe Sjoerds.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 02-09-1640, Tietjerksteradeel (Fr).
Wymer Jouckesz en Aeltie Ewedr, el. te Bergum, verklaren 80 gulden schuldig te zijn aan Poppe Sioerdtsz en Gebbe Wymersdr, el. wonende onder Kollum.

Geldzaken: 22-05-1644, Tietjerksteradeel (Fr). Alle Rinnerts te Hardegarijp, mede voor zijn vrouw Beytske Wybedr, verklaart 1000 gulden schuldig te zijn aan Poppe Sioerds en Jebke Wymersdr, el. onder Kollum.

Haar testament werd op 08-08-1662 te Kollumerland (Fr) ingeschreven.
Michiel Wijmers, woonachtig te Nijbert, curator bij testament d.d. 5 febr 1656
Pieter Johannes lakenkoper, woonachtig te Kollum, curator
Wijlen Joucke Hijlckes, vader
Jan Jouckes, weeskind
Jepcke Jouckes, weeskind
Leijntie Jouckesdr, weeskind
Wijlen Geb Wijmers, weduwe, grootmoeder en erflaatster
Wijlen Poppe Sioerdts, grootvader


Gebbe trouwde met Poppe Sjoerds vr 1612. (Poppe Sjoerds overleden vr 1656 in Kollum (Fr).)
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar