Aries Wolters
(-vr 1605)
Reynsck Juckes Wytsma
(vr 1584-)
Jan
Wolter Aerijs
(-na 1644)
Trijn Jansdr
Aerijs Wolters

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Gatske Cornelis

Aerijs Wolters

  • Geboren: Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Gatske Cornelis op 12-05-1622 in Grijpskerk

  Persoonlijke feiten

Hij woonde op 12-07-1631 te De Ruigewaard, Grijpskerk.

Voogdij: 18-12-1637, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden den 18e Decembris 1637 compareerden voor ons Jr. Hajo van Rinia, grietman over Collnt: en het Nieuwe Cruislant en Petrum Brongersma, secretaris aldaer, in eijgener persoonen Sijtse Jansz olt in sijn 25e jaer en veniam aetatis bij den gerechte Collnt: becomen hebbende, doch des noot geadsisteert met Johannes Cornelisz, sijn oom, requirant ter eenre; ende Arijs Woltersz, gewesene voormondt over Sijtse Jansz voors: als den administratie der selven goederen gehadt hebbende, geadsisteert met Pop: Jellema, notaris binnen Collum, requireerde ter andere sijden, omme van requireerde te ontfangen rekeninge, bewijs en aenwijsinge sampt reliqua van den administratie bij den requireerde cedert slodt van laeste rekeninge geschiet den 20e Junij 1633, gehadt.


Aerijs trouwde met Gatske Cornelis, dochter van Cornelis Dircks, bij Werffstermollen en Luwcke Roeleffsdr, op 12-05-1622 in Grijpskerk. (Gatske Cornelis werd geboren in de Middelwaard, Grijpskerk.)


  Bij het huwelijk

Arijs Wolters van Burum X Gatske Cornelijs van de Middelwaard.

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1637-1641, inv 72, folio 46.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar