Jan Roo
(ca 1475-)
Albert Jans Roode, op Dooyinga
(ca 1510-ca 1557)
Alijdt
Jan Alberts Roo

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grete Gerrits

Jan Alberts Roo 1

  • Huwelijk (1): Grete Gerrits

   Jan was ook bekend als Johan Alberts Rode Roorda van Dooyinga en Jan Alberts Roo Roorda (van Dooyinga).

  Bij het onderzoek


Er is in de verzameling inscripties van Hessel de Walle een grafsteen zonder datum met:
"AO IAN ALBARTS RODA SIJN HUISVROU".

Ook is er een grafsteen van een zekere Albert Jans Roorda:
"1618 DE 3 FEBRUARY STERF DE EERSAME ALBERT JANSEN ROORDA EN LEIT HIER BEGRAVEN".
Er is geen duidelijkheid of de data en de schattingen wel kloppen.

Een latere Jan Alberts Roda is in 1655 meier op de Tiaart Broersemaheerd te Pieterzijl (boerderijenboek Grijpskerk, p. 414)

Meertens Instituut - Databanken - Familienamen: Jan Alberts Roo, boer te Burem; zoon van Albert Jans Roo, ovl. Burem 1557; zoon van Jan Roo, geb. ca. 1475, rechter te Burem [Slootweg-1997; aanv. 1998, p 252].

  Persoonlijke feiten

Hij bezat in 1570 de Zuider Feringeheerd te Lutjegast. Jan Alberts Roeda en zijn vrouw woonden omstreeks 1570 op de Waard. Hoe zij aan deze boerderij kwamen, blijft onduidelijk, wellicht door koop. In verband met de grietenijrechten van deze Feringeheerd wordt hier nog de naam van Cornelis Jansen genoemd in 1609.

Hij was op 16-01-1595 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 2
Claes Jansz tot Burum hem niet opponerende iegens de inhibitie hem gedaen ten versoecke van Jan Albertsz Rode neffens 't gebruick van twee pondematen landts die hij van hem in huijre heeft, zoo protesteert Jan voorschreven de effectu vandien.

Hij was op 07-08-1595 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 3
Rempt Waelckes impt contra Jan Albertsz Roo en Claes Jansz tot Burum, gedaagden.


Jan trouwde met een onbekende vrouw Grete Gerrits.


Bronnen


1 Meertens Instituut Amsterdam (http://www.meertens.knaw.nl), Databanken - Familienamen.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland, aktedatum 16 januari 1595, folio 170.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Sententieboek Kollumerland. Pronunciatie dagh geholden den VIIe 8bris 1595, aktedatum, folio 6.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar