Rompt Bauckes Sybema
(ca 1596-1654)
Jetscke Jilderts van Rosema
(1618-1661)
Baucke Rompts Sybema
(ca 1640-vσσr 1717)
Grietje Cornelis

Gerrit Baukes Sybema
(ca 1662-1725)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grietie Thomas Roorda

  • Cornelis Gerrits
  • Cornelis Gerrits
  • Antje Gerrits Boersma
  • Thomas Gerrits

Gerrit Baukes Sybema 1

  • Geboren: ca 1662, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Grietie Thomas Roorda op 27-09-1696 in Visvliet
  • Overleden: 16-12-1725, Burum (Fr) ongeveer 63 jaar oud

   Gerrit was ook bekend als Gerrit Baukes Boersma.

  Bij het onderzoek

De naam van zijn moeder Grietje Cornelis wordt recentelijk vermeld in "Friezen uit vroeger eeuwen" van Hessel de Walle. 3

  Bij het overlijden

Zijn grafsteen is dezelfde als die van Rompt Baukes (+ 8-7-1654)...

1725 DEN 16 DECEMBER IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN ENDE SEER DISCRETE GERRIT BAUKES IN SYN LEEVEN HUISMAN ONDER SERUSUM OUT 63 IAREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN ENDE VERWACHTENDE UIT GENADE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU. GB

  Persoonlijke feiten

• Hij was in 1697 lidmaat te Visvliet.

• Hij was op 10-09-1703 lidmaat ingekomen van Visvliet te Gerkesklooster (Fr). Vrouw: Grietje Thomas. Later nog een keer vermeld in november 1706.

• Hij was in 1706 lidmaat te Gerkesklooster (Fr). Gerrit Baukes en Grietje Thomas.

• Hij bezat in 1708 landerijen te Nieuw Kruisland (Fr). Hij wordt genoemd als naastgelegen eigenaar van Dirk Nitterts de oude.

• Hij was in 1717 kerkvoogd te Gerkesklooster (Fr).


Gerrit trouwde met Grietie Thomas Roorda, dochter van Thomas Cornelis en Antie Arriens Boersma, op 27-09-1696 in Visvliet. (Grietie Thomas Roorda werd geboren circa 1678 en overleed op 24-01-1707 in Burum (Fr).)


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. Op 26-4-1697 kopen zij een behuizinge met sate en landen, groot 60 pondematen te Surhuizumerdijk onder Surhuizum.

2 Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

3 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie, nieuwe aantekening). Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar