Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Roeleff Jacobs
Thee
(-vr 1550)
Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)
Thomas Cornelis
(omstr 1580-vr 1653)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aeuck Wolters

2. Ypck Taeckedr.
  • Taecke Thomas
  • Jan Thomas
  • Grietien Thomas+
  • Antie Thomas+
  • Marten Thomas+

Thomas Cornelis

  • Geboren: omstr 1580, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Aeuck Wolters omstreeks 1605
  • Huwelijk (2): Ypck Taeckedr.
  • Overleden: vr 11-02-1653, Burum (Fr)

   Thomas was ook bekend als Tonis Cornelis.

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer op de Gruits te Burum (Fr).

Voogdij: 08-10-1622, Kollumerland (Fr). Wolter Aerijs en Aesge Sytties, kuratoren over het kind van w: Auck Woltersdr. Ten verzoeke van Thomas Cornelis.
[Er zijn meer akten in 1622]

Voogdij: 26-07-1634, Kollumerland (Fr).
Thomas Cornelis
, curator;
Jacop Cornelis, curator;
Wyger Dircx, weeskind, neef van de curatoren;
rekening van Jukke Gribbers;
Pieter Claes.
Gekasseerd op 27-11-1634.

Hij bezat in 1640 land (stem 52) wonende aan de Gruits te Burum (Fr). 1

Geldzaken: 01-04-1642, Burum (Fr). 2
Hendrick Minnesz wonende onder de clockslach van Burum voor mij selven en als vader over mijne kinderen bij Rinsck Wijbedr, mijn overledene echte huijsvrouwe, in echte getogen, bekenne schuldig te wesen Thomas Cornelis en Jipcke Taeckedr, echteln: mede aldaer woonachtig, de somma van 325 Cargls: de gulden van 20 Stvrs: heercomende uijt oorsaecke van gerede verstreckte penningen. Actum den 1e Aprilis 1642. Akte doorgehaald, gecasseert den 12e Junij 1645.


Thomas trouwde met Aeuck Wolters, dochter van Wolter Aerijs en Trijn Jansdr, omstreeks 1605. (Aeuck Wolters overleden vr 1622 in De Gruits, Burum (Fr).)


Thomas trouwde vervolgens met Ypck Taeckedr., dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma. (Ypck Taeckedr. werd geboren na 1596 en overleed vr 28-01-1653.)


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1640.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 1 april 1642, folio 321 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar