Wijert
Jucke Wytsma
(-vr 1606)
Rinsck Wijertsdr
Reynsck Juckes Wytsma
(vr 1584-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aries Wolters

Reynsck Juckes Wytsma

  • Geboren: vr 1584
  • Huwelijk (1): Aries Wolters vr 1584

  Persoonlijke feiten

Inschrijving Quaclappen Leeuwarden: Reynsck Juckes Wytsma, in 1584, in Kollumerland (Fr). Vermeld: Reynsck Juckes Wytsma
Diversen: moeder van kinderen van Arys Wolters

Quaclappen: 1588, in Munnekezijl (Fr). 1
Vermeld: Harmen Pieters Kleveringa, wonende te Monnikezijl, voogd van de weeskinderen van Aris Wolters bij Reynsck, de dochter van Jucke Wytsma.

Geldzaken: 21-01-1605, Kollumerland (Fr). 2
Trijn Wesselsdr woonende onder de clockslach van Burum, in persoon comparerende voor ons Arnoldo Poppij, assesseur van gerechte Collnt: en Bronger Brongersma, secretaris aldaer, in de secretarije bij den legger van hypothequien der onroerende goederen, bekende voor haer en als moeder en wettige voorstanderse van hare kinderen bij w: Gerrijt Gerrijts, haer overledende man, geprocreert daarvooren onder verbant haerder goederen en renunciatie s: con: belleiami de rato caverende, schuldigh te wesen Rinsck Jucke Wijtsma weduwe voor haer en haere kinderen, de somma van twee en vijftichstehalve Goudgl, de gulden 28 Stvrs: doende, van verschotene penningen. Opten 21e Janrij 1605


Reynsck trouwde met Aries Wolters vr 1584. (Aries Wolters overleden vr 21-01-1605.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen Hof van Friesland, aktedatum 1587.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1601-1609, inv. 123, folio 97, dezelfde pagina ook folio 192.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar