Ids Hessels
(-1657)
Antje Pieters
(-1673)
Hessel Idses, van Banga
(ca 1640-)
Welmoed Jans
Trijntje Hessels
(1680-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hendrik Everts

  • Weyke Hendriks
  • Ewert Hendriks
  • Hiltie Hendriks
  • Ewert Hendriks
  • Hessel Hendriks
  • Hessel Hendriks+

Trijntje Hessels

  • Gedoopt: 26-12-1680, Hantum (Fr)
  • Huwelijk (1): Hendrik Everts op 03-11-1700 in Drogeham (Fr)

  Bij de doop

De ouders wonen op Bierumerterp onder Hantumeruitburen
Dopeling: Trijntje
Vader: Hessel Edtses

  Persoonlijke feiten

Inschrijving Nedergerechten: 22-03-1719, in Kollumerland (Fr). 1 Trientien Hessels, wed: van wijl: Hendrick Everts Mr. Cuiper in leven gewoont hebbende tot Boerum doet proclameren en te bode stellen sekere huisinge, hovinge, bomen en plantagie cum annexis, staande ende gelegen tot Boerum, wordende bij Minne Fooces bewoont ende gebruikt, hebbende de coperse selven ten oosten, Jelmer Tjallings ten zuiden, Fooce Jansen ten westen, de Herewegh ten noorden, voor desen beswaart met een goudgld: jaarlijkse grondpagt aan de Convoijmr. Cijstra uit te geven ende nou door de bovengemelde wed: van Hendrik Everts heeft afgecogt voor de somma van 22 Cargls: van 20 Stvrs: het stuk en is also bovengenoemde huisinge vrij van grondpagt, sijnde beswaart met tien roeden in de Boerumer Schip Sloot, in dato den 22 Maart 1719.

Geldzaken: 19-11-1720, Kollumerland (Fr). 2 Rechtdach gehouden den 19 9ber 1720. Egbert Annes tot Buitenpost, impetrant, contra Jan Jansen, cuijpers knegt bij de wedu van Hendrik Everts tot Boerum, gedaagde, om te ontfangen sodanige corven bijen als hij gedaagde van de impetrant gekogt heeft en hem impetrant, te betalen de veraccordeerde coopsomma derselver tot 9 Car. gulden, sijnde daar toe per executeur in persoon gedaan.


Trijntje trouwde met Hendrik Everts op 03-11-1700 in Drogeham (Fr). (Hendrik Everts overleden vr 27-03-1719.)


  Bij het huwelijk

Proclamaties met attestatie op 30-10-1700 te Dokkum:
Hendrik Everts, wonende te Drogeham & Trijntje Hessels te Hantumhuizen.
Er wordt op 8-12-1700 een kind Hendrik gedoopt door een Hendrik Everts in Kollum, maar dit hoeft niet onze Hendrik Everts te zijn.

Bronnen


1 Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 111 Proclamatieboeken 1687-1728 Folio 464.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, Inv. 021, folio 108 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar