Renze
Tjitske Jans
Gerryt Rinses
(ca 1595-tussen 1668/1670)
Siu Reiners
(ca 1599-ca 1670)
Rinse Gerrits Sinia
(1635-1683)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Lysbeth Gerrits Heeringa

Rinse Gerrits Sinia

  • Geboren: 1635, Morra (Fr)
  • Huwelijk (1): Lysbeth Gerrits Heeringa in 1658 in Anjum (Fr)
  • Overleden: 17-08-1683, Morra (Fr) op 48-jarige leeftijd
  • BegravenMan: 8-1683, Morra (Fr)

  Algemeen

Tekst overgenomen van de website Sinia familie...

"De oorsprong van de Sinia's ligt in Anjum, een plaatsje in het uiterste noordoosten van Friesland. Daar boerde omstreeks 1640 Gerrijt Renzes (II-a) als meijer (huurder) op Hetsma State (75 pdm), een boerderij op de lddyk 2, die tegen de dijk van de toenmalige Lauwerzee ligt. Gerrijt trouwde met weduwe Sju Reinders, die uit haar eerste huwelijk, dat met Tjeerd Uilkes, al (minimaal) vier kinderen had.

Zij kochten in 1662 het eerste stuk grond aan van Sinia-sathe, waarvan de naam van de familie afkomstig is. Waaronder waarschijnlijk ook de hoeve, maar het ook best mogelijk dat die toen al afgebroken was. De hoeve lag aan de Ridwei even ten noordwesten van Anjum. Samen kregen ze tenminste nog n zoon, Renze (III).

Renze trouwde met Lijsbethe Gerrijts (Heeringa). Zij kregen 9 kinderen en gingen, na eerst even in Nes/Wierum en later in Marrum/Westernijkerk te hebben geboerd, in 1668 naar Morra. Daar boerden ze als meijer op de boerderij " 't Clooster thoe Weert" op de Weardwei 8 te Morra. Deze ligt ten zuiden van Morra iets zuidelijker dan de boerderij "Welgelegen" en heeft een oppervlakte van 149 pdm. Bij stukjes en beetjes kochten ze steeds meer landerijen, o.a. delen van Sinia-sathe. Renze overleed op 48 jarige leeftijd. Zijn weduwe, Lijsbethe Gerrijts, zette het bedrijf voort. In 1698 was ze meijer van 't Clooster thoe Weert" (Morra nr. 12, groot 149 pdm); dat ze huurde van de familie Clant van de Hanckemaborg te Zuidhorn. Daarnaast was ze in het bezit van Sinia-sathe (Anjum nr. 50, hoeve en nog 45 pdm). Ook was ze eigenaresse van Sapema Sathe (Nijkerk nr. 14, groot 45 pdm), in Lioessens van 15 pdm (nr. 19) en van een gedeelte van Clein Popma (Nes/Wierum nr. 16, groot 15 pdm, gerfd van haar vader)." 1

  Bij het graf

ANNO 1683 DEN 17 AUGUSTUS IS IN DEN HEERE GODTSALIGHLIJCK ONTSLAPEN DEN EERSAMEN ENDE SEER DISCRETEN RINSE GERRITS OUD SIJNDE GEWEEST 48 JAREN ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.

  Persoonlijke feiten

Hij woonde op Klein Popma te Nes en Wierum (Fr).

Hij was in 1665 lidmaat te Marrum (Fr). Hervormde Kerk te Marrum/Westernijkerk.
Zij vertrekken in 1668 naar Morra.

Na 1668 was hij dijkgraaf en landbouwer op 't Clooster thoe Weert te Morra (Fr).

Hij bezat een huis waarin een gedenksteen werd gevonden. 2
"Dit huis staat hier aan vaart en weegen
God geeft den eigenaar zijn zeegen
Sodat het welgelegen staat
God hoedt het, dog voor alle quaad."


Rinse trouwde met Lysbeth Gerrits Heeringa, dochter van Gerrit Gosses Heringa en Bauckje Pieters, in 1658 in Anjum (Fr). (Lysbeth Gerrits Heeringa werd geboren van 1638 tot 1640 in Hantumhuizen (Fr) en overleed in 1704-1718.)


  Bij het huwelijk

Anjum is waarschijnlijk.

Bronnen


1 website Sinia, http://www.sinia.eu/.

2 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Bron: Waarneming H. de Walle Object: memoriesteen/teken. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar