Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Rotger Auckes
(-vr 1624)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dieuwer Assiensdr

  • Rotger Rotgers

Rotger Auckes

  • Huwelijk (1): Dieuwer Assiensdr
  • Overleden: vr 04-03-1624

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 04-03-1624, Kollum (Fr). 1
Op huijden dato ondergeschreven compareerden in eigener persone Aeucke Wijbrantsz wonende in Meckamabuiren onder de clockslach van Collum als bestevader en ad hunc actum geauthoriseerde curator over Rotger Rotgersz, zijn overledene zoons kijndt, geadsisteert met Gerrijt Jansz zijn swaeger en Rintze Joesz, wonende bij Phaesmatille onder de clockslach voorschreven als oom en ad hunc actum geauthoriseerde curator over Aeuckien Wijgersdr, zijn overledene broeders kijndt, eischers en requiranten ter eenre ende Berent ende Jan Assien zoonen als oomen en voormonden over Rotger en Aeuckien voorschreven voor hoe veel het moeders goet angaet, geadsisteert met Hartman Feijes, notaris en postulandt binnen Collum, voorschreven, gerequireerde ter andere zijden, omme te verrekenen alle 't gene de voornoemde voormonden, cedert slodt van laeste affrekeninge, van dato den 23e martij 1616, van de voorschreven kijndere moeders goederen ontfangen hebben, etc., opten 4e Martij 1624

Eindelijk hebben we de vader van Rotger Rotgers te pakken. We weten natuurlijk niet of Hebel de moeder is.


Rotger trouwde met Dieuwer Assiensdr, dochter van Assien Jans Potter en Hil Berentsdr. (Dieuwer Assiensdr overleden vr 1613.)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 4 maart 1624, folio 385.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar