Dirck
Romcke Dircks
(ca 1600-vr 1647)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aeltie Jans

  • Dirck Romckes
  • Wolterke Romckedr
  • Jan Romckesz
  • Wijger Romckesz
  • Sijke Romckedr
  • Geertie Romckedr
  • Hindrick Romckesz

Romcke Dircks

  • Geboren: ca 1600
  • Huwelijk (1): Aeltie Jans vr 1626
  • Overleden: vr 07-08-1647, Kollumerland (Fr)

  Bij het onderzoek

Zijn naamgenoot Rompcke Dircks was volgens een akte uit 9-5-1660 getrouwd met Dieuwer Jans (die ook als Dieuwer Jacobsdr genoemd werd).

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 21-08-1626, Achtkarspelen (Fr). Romcke Dircx, curator;
Luywe Dircx, curator;
Tierck Wygers, vader;
Geertie Dircxdr, moeder;
Seerp Wobbes, voormond;
Wyger Wobbes, voormond.

Voogdij: 21-05-1634, Achtkarspelen (Fr). Dirk Dirx, woonachtig te Ternaard, curator;
Wyger Wobbes, woonachtig te Dokkum, curator;
w: Tierck Wygers, woonachtig op de Horne onder Buitenpost, vader;
Geertie Dirxdr, moeder;
Romcke Dirx, voormond;
Lyuwe Dirx, voormond.

Erfscheiding: 07-08-1647, Kollumerland (Fr). Lieuwe Dircks, curator ad actum divisionis;
Thije Roeloffs, idem over de 7 kinderen van
w: Romcke Dircks, vader;
Aeltie Jansdr, moeder;
Dirck Romckes, 21 jaar, zoon assisteert.

Voogdij: 07-08-1647, Kollumerland (Fr). 1
Inventarisatie en beschrijving gedaen en genomen ter requisitie van Lieuwe Dirx en Thije Roelifs als curatores divisionis over de naegelatene weeskinderen van w: Romcke Dirx bij Aletie Jansdr in echte getoogen en dat van sterfhuijs en goederen bij gemelte Romcke Dircks achtergelaten en als noch tusschen voors: Aeltie Jans en de kinderen in communione staen, door aengeven van Aeltie Jans, geadsisteert met haer tegenwoordige man Meijt Haijckes, ter praesentie van voors: curatores op den 7e Augusti 1647.

Olderdom van kinderen:
Dirck Romckes olt int 22 ste iaer;
Wolterke Romckedr olt int 20 ste iaer;
Jan Romckesz olt int 17 de iaer;
Wijger Romckes olt int 14de iaer;
Sijke Romckedr olt int 11 ste iaer;
Geertie Romckedr olt int 8ste iaer;
Hindrick Romckes olt int darde iaer.
Het sterfhuis staende en gelegen op 't Nieulant onder de clockslach van Collum.


Romcke trouwde met Aeltie Jans vr 1626.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 7 augustus 1647, folio 29 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar