Dirck
Geertie Dircksdr

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Tierck Wygers

Geertie Dircksdr

  • Huwelijk (1): Tierck Wygers vr 21-08-1626

   Geertie is ook bekend als Geertie Dirxdr.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 21-08-1626, Achtkarspelen (Fr). Romcke Dircx, curator;
Lyuwe Dircx, curator;
Tierck Wygers, vader;
Geertie Dircxdr, moeder;
Seerp Wobbes, voormond;
Wyger Wobbes, voormond;

Voogdij: 21-05-1634, Achtkarspelen (Fr). Dirk Dirx, woonachtig te Ternaard curator;
Wyger Wobbes, woonachtig te Dokkum, curator;
w: Tierck Wygers, woonachtig op de Horne onder Buitenpost, vader;
Geertie Dirxdr, moeder;
Romcke Dirx, voormond;
Lyuwe Dirx, voormond.


Geertie trouwde met Tierck Wygers, zoon van Wijger Wobbes en Barber Oenesdr, vr 21-08-1626. (Tierck Wygers overleden vr 21-05-1634 in Buitenpost (Fr).)
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar