Alle Rinnerts
(ca 1574-1652)
Beyts Wybes
(-na 1655)
Tijerck Aelles

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Onbekend

  • Antie Tierckxdr+
  • Jan Tiercx

Tijerck Aelles

  • Huwelijk (1): Onbekend

   Tijerck is ook bekend als Tierck Alles.

  Bij het onderzoek

Niet zeker of er meer Tjerken Alles zijn...
- boer te Garijp v 1640; ki. Antje huw. geboden aangegeven door vader 12-4-1638;
-Antje Tjerks; tr (ond. Garijp 12-4-1638) Melle Sikkes beide van G.);
-belijdenis Nijega, 6-5-1649, won. te Oudega;
-broer met Gjolt Alles, 28-4-1655 en vaker,etc;
-Tjerk Alles te Oudega schulig aan predikant 300 gulden, die zijn ontvangen door Melle Sikkes en Antie Tiercksdr, dochter en schoonzoon, die zich borg stellen;
-Tyerck Alles te Oudega 200 gulden schuldig aan AEbe Rinses, mede voor zijn vrouw Antie Tyerckx, schuld overgenomen door schoonzoon Melle Sikkes te Garijp;
-Aebe Rinses wordt op 19-5-1660 genoemd als echtgenoot van Antie Tierckxdr, el. te Bergum; terwijl Melle Sikkes zich borg stelt...;

  Persoonlijke feiten

Hij was op 06-05-1649 lidmaat op belijdenis te Nijega (Fr). Wonende te Oudega.

Geldzaken: 26-04-1658, Tietjerksteradeel (Fr). 1 Borgstelling. Aangezien Tierck Alles te Oudega schuldig = geworden aan Petrus Meilsma, predikant aldaar, en Trijntie Pyters, el., een somma van 300, volgens obligatie d.d. 21 dec. 1655, welke penningen zijn ontvangen en gebruikt door schoonzoon en dochter Melle Sickes en Antie Tierckxdr, stellen wij Melle en Antie ons borg voor de debiteur; onderpand: speciaal de penningen, zullende procederen uit de verkoping van onze gebruikende zate en landen te Garijp, mei 1659 zullende verschijnen; de crediteuren zijn de kopers daarvan.


Tijerck trouwde met.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Tietjerksteradeel hypotheekboeken, akte (Akte)datum: 26-04-1658.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar