Schripsema Genealogie

English versionclick flag  

Links & Missing Links

Links

Behalve in de Rijksarchieven zijn er ook op het Internet oneindig veel bronnen te vinden voor familie-onderzoek of voor regionaal historisch onderzoek. Dit zijn maar een paar:

 

Nationaal Archief

Alle archieven

Archiefnet

Groninger Archieven

Tresoar Frysl‚n

Genealogie in Groningen (Selling)

Genealogie Groningen (Molema)

Wie was wie

Sneuper, Dokkum

Ancestry.com

Ellis Island

 

De beste verzameling links staat hier:

Startpagina Genealogie

 

Groninger Genealogen houden elkaar aan de praat via:

groningen-genealogy@groups.io

Missing Links

Waar kwam stamvader Halbe Hindricks toch vandaan? Over de afstamming van z'n vrouw Nieske Duirts is veel meer bekend. Halbe was sinds 1722 "eigenerfde" op de boerderij "Ooster Froma" in de Eibersburen tussen Lutjegast en Visvliet. Van 1727 tot 1749 was hij daardoor Landdagcomparant voor Lutjegast. 
Kwam Halbe in 1717 wellicht opduiken vanuit Noordhorn, Friesland, of de veengronden van Noord-Drenthe?

Is er meer bekend over de emigranten naar de USA?
In de Groninger archieven, op de plank "Landverhuizers", vond ik Jan Hotzes Schripsema (naar Grand Rapids 1873), Hotze Jans Schripsema (naar Grand Rapids 1873), Hodze Schripsema (naar Michigan, 1881) en Bouke Hotzes Schripsema (naar Grand Rapids 1881).
OfficiŽle bronnen over emigratie naar de USA tussen 1880 en 1894 lijken te ontbreken. Maar later zien we nog Johan Schripsema (geb. 1884 te Zutphen), die in 1948 te Chicago stierf.

In de bibliotheek van Calvin College te Grand Rapids, Michigan, schreef ik op het laatste nippertje nog een lijstje van niet eerder ontdekte emigranten over uit een nieuwe klapper van Robert P. Swierenga:

Op 31-5-1881 kwamen 6 Schripsema's in New York aan: Aaltje (12), Anna (22), Geerit (18), Gerrit (20), Jan (59) en Jurrien (15). Wie waren zij?
Het onderstaande groepje staat in een oudere lijst. Op 20-5-1873 kwamen 5 Schripsema's in New York aan: Jan (49), Tietska (52), Tietska (23), Trientje (11) en Hotje (10). De laatste was geregistreerd als een meisje.

Afstammelingen van de Scripps-tak in de USA herinneren zich Gerrit (Geert, Garret, Jerry), geboren omstreeks 1855 in "Nederland". Ik vond een Geert Schripsema, geboren in Oldehove, 4 april 1855, maar is dit dezelfde Gerrit die naar Amerika emigreerde? Wie helpt de Scripps aan de juiste "link" naar onze stamboom?

Wie tips heeft, of de "missing links" wil aanvullen is van harte welkom.

Stuur dan een e-mailtje naar:

 

 

Schripsema Genealogy

Nederlandse versieklik vlag 

Links & Missing Links

Links

Next to the State Archives there are a lot more different sources, official and personal, for family research or regional historical research.
These are only a few:

 

National Archive

All Archives

Archiefnet

Groninger Archieven

Tresoar Frysl‚n

Genealogy in Groningen (Selling)

Genealogy Groningen (Molema)

Wie was wie

Sneuper, Dokkum

Ancestry.com

Ellis Island

 

The best collection of links is here:

Startpagina Genealogie

 

Groninger Genealogists keep in touch via:

groningen-genealogy@groups.io

Missing Links

Where did ancestor Halbe Hindricks come from? More is known about his wife Nieske Duirts' ancestors. Halbe was a land owning farmer since 1722 on the farm "Ooster Froma" in the Eibersburen between Lutjegast en Visvliet. From 1727 to 1749 he represented Lutjegast in the Convention of the Provincial Council of Groningen. Did he, in 1717, emerge from Noordhorn, Friesland, or from the peat-moors of Northern Drenthe?

Is there more to be known about the emigrants to the USA?
In the Groningen archives, under "Emigrants", I found Jan Hotzes Schripsema (to Grand Rapids 1873), Hotze Jans Schripsema (to Grand Rapids 1873), Hodze Schripsema (to Michigan, 1881) and Bouke Hotzes Schripsema (to Grand Rapids 1881).
Official emigration records of Dutchmen going to the USA between 1880 and 1894 seem to be lost. Further on in the Descendancy Chart we see Johan Schripsema (born 1884 in Zutphen), who died 1948 in Chicago.

In the library of Calvin College, Grand Rapids, Michigan, I could, at the very last moment, scribble down a group of 'new' emigrants from a new list by Robert P. Swierenga:

On 5-31-1881 6 Schripsemas arrived in New York: Aaltje (12), Anna (22), Geerit (18), Gerrit (20), Jan (59) and Jurrien (15). Who were they?
The group below is from an older list. On 5-20-1873 5 Schripsema's arrived in New York: Jan (49), Tietska (52), Tietska (23), Trientje (11) en Hotje (10). The latter was registered as a female.

Descendants of the Scripps-branche living in the USA remember Gerrit (Geert, Garret, Jerry), who was born about 1855 in "the Netherlands".
I found a Geert Schripsema, born in Oldehove, april 4th 1855, but is he the same Gerrit who emigrated to America? Who can help the Scripps descendants to the right "link" to our family tree?

Any other tips or answers to the "missing links" are welcome.

Just send an e-mail to:

 

IntroNederlandse versie omhoog / top Intro English version