Bruine (Uil) Jacobs & Tetie Pieters van Wierhuizen


1ste generatie  Volgende
1. Bruine (Uil) Jacobs werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.1

Zijn bijnaam is te vinden in de lijst Overledenen van Pieterburen: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".Bruine trouwde met Tetie Pieters circa 1729. Tetie werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen. Tetie was ook bekend als Tetie Berends en Teetje Peters.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Opmerking bij het onderzoek: Een doop van Tetie (Tietje) is niet te vinden. Ze is overleden in Wierhuizen.

Als hypothetische ouders van Tetie Pieters (ook een keer Berends genoemd) hield ik enige tijd rekening met een zekere Peter Berends & Aaltje Sjabbes, op grond van een nu helaas onvindbare bron. Ze zouden beiden gekomen zijn van Broek bij Wierhuizen. Ze zijn als paar echter nergens terug te vinden in de archieven van Groningen. Daarom heb ik ze nu weggelaten. Hieronder nog de aantekeningen van deze zoektocht, misschien komen ze nog eens boven water.

Weliswaar zijn er twee kinderen van Tetie vernoemd naar een Peter en een Aaltje, maar dat is niet genoeg, omdat het erop lijkt dat er in deze periode twee Aaltjes Sjabbes zijn, allebei getrouwd met een Pieter. Maar misschien zijn ze ook wel n en hebben we te maken met schrijffouten?

De "Aaltje Sjabbes" en "Pieter Berends" kwamen kennelijk van Broek, Wierhuizen (valt onder Pieterburen-Wierhuizen).

De andere, wel te verifiren, Aeltjen Sjabbes kwam van Niekerk (valt onder Niekerk-Vliedorp). Maar ze verbleef ook enkele jaren in Pieterburen-Wierhuizen toen ze daar op 8-9-1700 en op 8-12-1702 twee kinderen liet dopen met haar man Peter Jans. Dat is dus niet Peter Berends, tenzij er een schrijffout is.
Aeltjen Sjabbes van Niekerk en Peter Jans van Ulrum waren getrouwd op 11-3-1698 te Niekerk-Vliedorp. Zij lieten ook daar, na hun verblijf in Pieterburen, in 1704 nog een kind dopen.

Dan is er in 1705 nog een volwassen doop van deze Aeltjen in Niekerk-Vliedorp. Was zij van doopsgezinde afkomst? Verklaart dat de afwezigheid van eerdere feiten in de DTB? Haar geboorte valt dan te bepalen op omstreeks 1680. Bij deze doop staat ook vermeld dat zij gestorven is tijdens de Kerstvloed van 1717. In 1706 was zij nog hertrouwd met Hindrick Willems en doopte in 1710, 1711 en 1712 nog 3 kinderen in Niekerk-Vliedorp: Abel, Sjabbe en Anje.


Kinderen uit dit huwelijk

   2 M    i. Berend Bruins werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 24 maart 1730 in Pieterburen en is overleden vr 25 november 1731.

+ 3 M    ii. Berend Bruins werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

   4 M    iii. Peter Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 16 augustus 1736 in Pieterburen.

   5 M    iv. Jacob Bruins werd geboren circa 1738.

   6 M    v. NN Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 1 november 1739 in Pieterburen en Wierhuizen.

Notitie bij de doop: Den 1 9ber gedoopt het ... van Bruine Jacobs en Teetje Peters genaamt ...

+ 7 V    vi. Aaltjen Bruins werd gedoopt op 1 november 1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17 februari 1781.

Bronnen


1. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar