Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  10de generatie  Volgende
514. Duijrt Jacobs, zoon van Jacob Duijrts en Riemke Roelfs, werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

Feiten

Tot ca 1697 was hij landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard. Daarna woonde hij op een boerderij van het klooster 'Porta Sanctae Maria' te Kuzemer (Oldekerk).

In 1697 was hij Provinciemeijer aan de Cuisemerdijk te Oldekerk. 561 "... Ten zuiden van Oldekerk is in 1204 te Cusemer (= mar of water van een man genaamd Cuse) vanuit het Bonifacius-klooster te Dokkum het Premonstratenser vrouwenklooster 'Porta Sanctae Mariae gesticht, dat in de volksmond onder invloed van de naam Cusemer verbasterde tot Kuise Marie".

Uit Spanheim, Provinciemeiers 1643-1697:
"... Tiewes Folkers Cuisemerdijk en Hindrickjen gebr: 36 gra:
Ao:1643 de dogter Anna vriester
Ao:1644 getr: an Date Jullens
Ao:1655 de wed: Anna getr: an Pieter Harkens
Ao:1694 Ariaan Derx
Ao:1697 Duirt Jacobs en Angenietie".

Uit Siemens, Huurders 1721:
"... 317.3 69 g. = Tonnis Jans
Ku.13 Ite Jacobs en vrouw
318.1 36 g. = Duurt Jacobs en Agneta (1721)
Ku.14 Tamme Jans en vrouw (1755)
318.2 12 g. = Mindelt Cornelis en Grietje
Ku.15 Hindrik Arents Staal en Anje Hindriks".

Hij was op 03-01-1698 diacen en boekhouder te Oldekerk. Op deze dag werd hij gekozen.

Duijrt trouwde met Cornelliske Roelfs, dochter van Rolef Jacobs en NN, op 17-05-1685 in Zuidhorn. Cornelliske werd geboren in Niekerk.

Notitie bij het huwelijk: De proclamatie was op 5, 12 en 19 april 1685 te Zuidhorn.

Notitie bij het onderzoek: Dubbelgangster?

Duijrt trouwde vervolgens met Agnietje Luirts op 23-01-1687 in Niekerk. Agnietje werd geboren op 11-11-1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15-11-1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Notitie bij het huwelijk:
Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, kwamen op 19 september 1697 met attestatie van Oostwold naar Oldekerk. 563

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Riemke Duirts werd geboren circa 1687 in Zuidhorn en is overleden in Noordhorn. Riemke was ook bekend als Reemke Duirts en Remcke Duirts (Abuis).564 Riemke trouwde met Jan Eijes, zoon van Jie Jansen 565 en Ida Lammers, op 24-04-1708 in Oldekerk. Jan is overleden vr 29-05-1723. Jan was ook bekend als Jan Eejes. Riemke trouwde vervolgens met Lippe Feijckes,306 zoon van Feijke Lippes en Stijntie Beerendts, op 29-05-1723 in Noordhorn. Lippe werd geboren op 12-07-1696 in Niezijl en werd gedoopt op 20-07-1696 in Niezijl.

257      ii.  Nieske Duirts (geboren circa 1692 in Oostwold - overleden vr 12-07-1783). Nieske trouwde met Halbe Hindricks 164 op 14-02-1717 in Noordhorn. Halbe werd geboren circa 1690 in Noordhorn en is overleden op 03-03-1764 in De Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.

        iii.  Hiltje Duirts werd gedoopt op 11-07-1697 in Oldekerk en is overleden na 1744. Hiltje trouwde met Gaeijke Roelfs, zoon van Roelf Gaeijkes 566 en Sijbrigh Peters,567 op 13-05-1725 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Gaeijke werd gedoopt op 06-08-1699 in Sebaldeburen en is overleden in 1780 in Niekerk op 81-jarige leeftijd.

         iv.  Aeltje Duirts werd gedoopt op 15-01-1699 in Oldekerk. Aeltje trouwde met Jan Popkes, zoon van Popke Jans en Anje Cornelis, op 05-03-1723 in Noordhorn. Jan werd gedoopt op 03-05-1691 in Noordhorn en is overleden in 1728 op 37-jarige leeftijd. Aeltje trouwde vervolgens met Cornelis Barnjes op 09-07-1730 in Lutjegast. Cornelis werd geboren circa 1700 in Den Ham en is overleden op 11-03-1775 in Lutjegast ongeveer 75 jaar oud.

          v.  Dieverke Duirts werd gedoopt op 25-02-1700 in Oldekerk. Dieverke trouwde met Reijnder Feddes, zoon van Fedde Gerrits en Hadue Reijnders, vr 1725. Reijnder werd gedoopt op 29-04-1701 in Grootegast en is overleden vr 1731. Dieverke trouwde vervolgens met Jan Jans op 01-04-1731 in Doezum. Jan werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 01-04-1760.

         vi.  Jacob Duirts werd gedoopt op 29-05-1701 in Oldekerk en is overleden vr 11-04-1782. Jacob trouwde met Frouke Jacobs, dochter van Jacob Jans en Mensje Engbers, op 21-06-1733 in Leegkerk. Frouke werd gedoopt op 27-03-1707 in Hoogkerk en Leegkerk.

        vii.  Stijntje Duirts werd geboren in Oldekerk en werd gedoopt op 14-06-1705 in Niekerk. Stijntje trouwde met Claes Eijtes, zoon van Eijte Tomes 568 en Geertjen Claessen,569 op 03-12-1729 in Zuidhorn. Claes werd gedoopt op 05-06-1701 in Lutjegast en is overleden vr 19-07-1770.

       viii.  Trijntje Duirts is overleden op 13-03-1707 in Oldekerk.


515. Agnietje Luirts, dochter van Luijrt Heijnes 570 en Antje Peters, werd geboren op 11-11-1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15-11-1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Feiten

Zij was op 12-09-1686 lidmaat te Niekerk.

Agnietje trouwde met Duijrt Jacobs op 23-01-1687 in Niekerk. Duijrt werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

516. Dootje Tjarks, zoon van Tjarck Jacobs en Wytske Doetjes, werd gedoopt op 12-07-1665 in Niekerk.

Feiten

Hij was in 3-1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Dootje trouwde met Fedje Hodses op 02-01-1687 in Niezijl. Fedje werd gedoopt op 05-01-1668 in Niezijl en is overleden vr 24-05-1705.

Notitie bij het huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niekerk & Fedje Hodses, van Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijtske Dootjes Scheerings werd gedoopt op 20-03-1688 in Niezijl en is overleden vr 10-09-1764. Wijtske was ook bekend als Wytske Dootjes en571 Wijtske Dotjes. Wijtske trouwde met Geert Doeskes, zoon van Does Geerts 572 en Jeijke Sioerds Wijma,572 op 26-05-1715 in Grijpskerk. Geert werd geboren in Grijpskerk. Geert was ook bekend als Geert Does en Geert Doetskes.

         ii.  Dieuke Dootjes werd gedoopt op 08-01-1693 in Niezijl en is overleden vr 20-08-1763.

        iii.  Tjark Dootjes Scheerings werd gedoopt op 21-02-1698 in Niezijl en is overleden na 10-09-1764. Tjark was ook bekend als Tjark Dootjes.571 Tjark trouwde met Berentje Heerkes op 03-02-1743 in Doezum. Berentje werd geboren in Doezum.

258      iv.  Hodse Dootjes Scheerings (gedoopt op 20-01-1701 in Niezijl - overleden vr 29-05-1764). Hodse trouwde met Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, vr 1734. Hemke werd gedoopt op 07-10-1703 in Grootegast en is overleden vr 29-05-1764. Hemke was ook bekend als Himpkje, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

          v.  Mevrouw Debora Scheerings is overleden in Utrecht573 en werd begraven op 10-03-1763 in Utrecht. Debora was ook bekend als Debora Scherings. Debora trouwde met Pieter Gemnich. Debora trouwde vervolgens met Prof. Guilielmus van Irhoven circa 07-08-1746 in Amsterdam. Guilielmus werd geboren op 02-11-1698 in Kessel (L), is overleden in Utrecht574 en werd begraven op 18-11-1760 in Utrecht. Guilielmus was ook bekend als Guilielmus ab Irhoven en Willem van Irhoven.

Dootje trouwde vervolgens met Wijbrig Jetses, dochter van Jetse Peters en Baukien Gerkes, op 24-05-1705 in Niezijl. Wijbrig werd gedoopt op 30-07-1671 in Niezijl.

Notitie bij het huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niezijl & Wijbrig Jetses, van Juirsemakluft".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 24-05-1705 te Niezijl. Dan zal Wijbrich van Niezijl komen en de dochter zijn van Jetse Peters en Baukien Gerkes.

Feiten

Zij was in 6-1716 lidmaat op belijdenis te Niezijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fedje Dootjes Scheerings werd gedoopt op 07-03-1706 in Niezijl en is overleden na 10-09-1764. Fedje was ook bekend als Fedje Dootjes en571 Vetje Dootjes. Fedje trouwde met Pieter Jacobs. Pieter is overleden vr 18-04-1765.

         ii.  Willem Dootjes Scheerings werd gedoopt op 25-08-1709 in Niezijl en is overleden na 09-10-1771. Willem was ook bekend als Willem Dootjes en571 Willem Doties. Willem trouwde met Hilje Balles op 10-07-1740 in Lutjegast. Hilje werd geboren in Lutjegast en is overleden op 25-02-1748 in Lutjegast. Hilje was ook bekend als Hillichjen Balles en Hillichjen Baltus.


517. Fedje Hodses, dochter van Hoytse Rouckes en Dieuwke Clasen, werd gedoopt op 05-01-1668 in Niezijl en is overleden vr 24-05-1705.

Feiten

Zij was in 3-1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Fedje trouwde met Dootje Tjarks op 02-01-1687 in Niezijl. Dootje werd gedoopt op 12-07-1665 in Niekerk.

518. Meijnert Jansens werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

Feiten

Op 26-09-1704 deed hij belijdenis te Gerkesklooster (Fr).

Hij was in 11-1706 lidmaat te Gerkesklooster (Fr). Vrouw: Saapke Feikes

Hij was in 1709 diaken te Gerkesklooster (Fr). Ook te Grootegast.

Meijnert trouwde met Sapke Feijkes op 22-10-1702 in Doezum. Sapke werd geboren in Dorp, Doezum, werd gedoopt op 27-07-1684 in Grootegast en is overleden in 1720 op 36-jarige leeftijd. Sapke was ook bekend als Saapke.

Kinderen uit dit huwelijk:

259       i.  Hemke Meinderts (gedoopt op 07-10-1703 in Grootegast - overleden vr 29-05-1764). Hemke trouwde met Hodse Dootjes Scheerings, zoon van Dootje Tjarks en Fedje Hodses, vr 1734. Hodse werd gedoopt op 20-01-1701 in Niezijl en is overleden vr 29-05-1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

         ii.  Trijn Meinderts werd gedoopt op 10-05-1705 in Gerkesklooster (Fr).

        iii.  Feike Meinderts werd gedoopt op 01-01-1707 in Gerkesklooster (Fr).

         iv.  Tys Meinderts werd gedoopt op 26-08-1708 in Gerkesklooster (Fr).

          v.  Teunis Meinderts werd gedoopt op 29-07-1710 in Gerkesklooster (Fr). Teunis trouwde met Sibbeltje Franses, dochter van Frans Eeuwes en Arjaantje Fokkes, op 15-05-1740 in Gerkesklooster (Fr). Sibbeltje werd geboren 1709-1713.

         vi.  Trijntie Meinderts werd gedoopt op 28-08-1712 in Gerkesklooster (Fr).

        vii.  Jan Meinderts werd gedoopt op 20-05-1714 in Gerkesklooster (Fr).

       viii.  Grietie Meinderts werd gedoopt op 01-03-1716 in Gerkesklooster (Fr).


519. Sapke Feijkes, dochter van Feicke Reinders en Himtien Roelefs, werd geboren in Dorp, Doezum, werd gedoopt op 27-07-1684 in Grootegast en is overleden in 1720 op 36-jarige leeftijd. Sapke was ook bekend als Saapke.

Feiten

Op 26-09-1704 deed zij belijdenis te Gerkesklooster (Fr). Wonende te 't Dorp onder Doezum.

Inschrijving Nedergerechten: 1721-1728, in Kollumerland (Fr). 575
Den 27 Maij 1725 ontvangen van Reijnder Feickes voor een jaar intressen van 300 Cargls: kapitaal, op den 30 xber 1729 verschenen, de somma van 12 Cargls.
Den 9 Augustij 1728 ontvangen van Reijnder Feickes drie jaar intressen van 600 Cargls: kapitaal ter somma van 72 Cargls.
Den 9 Januarius 1721 betaalt aan Klaas Sickes voor de doodkiste 39 Cargls.
1720 Doodkiste van der rendeerders moeder de somma van 15 Cargls: 6 Stvrs.

Boedelinventaris: 09-07-1751. 576 Mogelijk had zij een broer Reinder Feikes.

Sapke trouwde met Meijnert Jansens op 22-10-1702 in Doezum. Meijnert werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

524. IJwe Julles,375 zoon van Julle IJwes 577 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.578

Notitie bij het overlijden:
In 1723 wordt Ywe Julles niet meer als Landdagcomparant aangenomen, omdat hij dan is overleden.

Feiten

Hij was op 18-12-1698 ingeschreven als lidmaat te Niekerk. "... Van Oldekerck: Iwe Julles jongman".

In 1702 was hij eigenerfde te Niekerk, Oldekerk en Faan. Op 20-2-1702 bezit hij een behuisinge nevens vijfenvijftig grasen landts tot Oldekerk. Op grond hiervan werd hij Landdagcomparant (van 1702 tot 1723) als opvolger van zijn vader.

Land: 1702-1703. 578 Mogelijk is een zekere Garmt (Garbrand) Julles een broer. Deze staat naast IJwe Julles in dezelfde lijst van Landdagcomparanten in 1702 en 1703. Garmts vrouw Sybrig Gaukes sterft in bijna dezelfde periode (1707) in Oldekerk/Niekerk als Reinder Gaukes (1703), die een broer van haar zou kunnen zijn.

Boedelinventaris: 16-02-1742. 579 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum [zie aldaar voor volledige tekst ...]:

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,- (...)
Uitschulden, ten voordele van de Boedel.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns".

IJwe trouwde met Mensje Boukes op 19-03-1702 in Oldekerk. Mensje werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31-03-1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en580 Mensche Baukes Sybema.

Notitie bij het huwelijk:
"Iwe Julles, van Oldekerk & Mensje Boukes, van Visvliet".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-03-1702 te Visvliet. "IJwe Julles, van Oldekerk & Menstje Baukes, van Pieterzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eetje IJwes werd gedoopt op 04-04-1706 in Oldekerk.

262      ii.  Bauke IJwes (gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk - overleden vr 05-04-1791 in Pieterzijl). Bauke trouwde met Antie Freriks 385 op 21-10-1736 in Visvliet. Antie is overleden vr 10-08-1753. Bauke trouwde vervolgens met Tjetske Derks,188 dochter van Dirck Beerents en Welmoed Hessels, op 10-08-1753 in Leek. Tjetske werd gedoopt op 07-02-1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjetske was ook bekend als Tjitske, Tjeetske Dirks. Bauke trouwde vervolgens met Geertien Jans Kooij,402 dochter van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 05-01-1767 in Visvliet. Geertien werd gedoopt op 28-07-1742 in Oostwold en is overleden op 28-06-1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

277     iii.  Grietje IJwes (gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk - overleden na 1767). Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antie Luwes, vr 1733. Enne werd gedoopt op 11-04-1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 09-01-1742. Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers vr 09-01-1742. Anne is overleden vr 30-03-1749. Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra 427 en Rinske Elzes Siccama,428 vr 30-03-1749. Daniel werd gedoopt op 23-10-1718 in Burum (Fr)429 en is overleden op 18-04-1794 in Lutjegast op 75-jarige leeftijd. Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.


525. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 581 en Grietje Cornelis, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31-03-1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en580 Mensche Baukes Sybema.

Notitie bij het onderzoek:
Haar "vader" werd mij enkele jaren geleden geopenbaard op het internet door Jan Sieroversche te Visvliet: Bauke Rompts Sybema uit Burum. Zonder enige bronvermelding. En passant krijgt Mensje Boukes hier ook zomaar de achternaam Sybema, een naam waarmee ik haar nooit aangetroffen heb.
De auteur bewoont sinds 2003 het Schoolmeestershuis (Refugium of 't Beschut), aan de Heirweg 39 in Visvliet, waarvan het "zeker" is dat Mensche er verblijf heeft gehouden. Tijdens een telling van vrijwillige giften in 1718, vanwege een dijkdoorbraak, is de eigenares van dit huis de weduwe van Bauke Rompts "Sybesma" uit Burum. Hij was de zoon van Rompt Bauckes & Jets Jilderts Rosema. De laatste was tijdens de verkoop van de rechten op de Heerlijkheid Visvliet omstreeks 1660 de eigenaresse van het huis.

Feiten

Zij was op 15-06-1704 ingeschreven als lidmaat te Oldekerk. "... Mensje Boukes huisvrouw van Iwe Julles eijgenerfde tot Oldekerk".

Zij was op 28-09-1727 lidmaat te Visvliet. Met attestatie van Niekerk is zij naar Visvliet vertrokken en aldaar toegelaten tot de kerk, als weduwe van Eeuwe Julles van Nieukerk.

Geldzaken: 583 Op 31 maart 1762 lenen Derk Ennes [Wiersma] en Fraukje Ruirts te Pieterzijl onder Visvliet 400 gulden van Mensje Baukes [grootmoeder van Derk Ennes] aldaar.

Mensje trouwde met IJwe Julles 375 op 19-03-1702 in Oldekerk. IJwe werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.578

526. Dirck Beerents, zoon van Beern Tjesses en Tietske Bauckes, werd gedoopt op 14-01-1677 in Ee (Fr) en is overleden vr 16-01-1750 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Dirck Beernts en Derk Hendriks.

Notitie bij het onderzoek:
De identiteit van "Derk", die de vader van Tjeetske Derks zou moeten zijn, was lange tijd een raadsel. Deels kon dit worden opgelost na de conclusie dat twee van de vier ogenschijnlijk verschillende Derken toch dezelfde persoon moeten zijn: Dirck Beerents en Dirck "Hendricks", een onbekende man die een Hessel doopte op 18-6-1719 te Munnekezijl. Een mogelijke schrijffout in die dagen?

Meer aanwijzingen kwamen uit de Weesboeken.
In het buurdorp Nijkerk (Oosternijkerk) leefde rond 1711 nog een andere smid met het patroniem Berends (Beerns), dit was Pieter. In de weesrekeningen bleek dat deze optrad als curator en als oom van de kinderen van Dirck Beerents.
Eenzelfde soort gevolgtrekking geldt voor een derde smid, Baucke Beerns uit Ternaard.

Drie smeden, zoons van n smid met de naam Beern, wonende te Holwerd, die ook nog eens getrouwd bleek met een Tietske. De doop van Dirck in Holwerd op 14-1-1677 leek eerder, vr deze ontdekkingen, wat te vroeg, gezien het leeftijdsverschil van 20 jaar met zijn vrouw Welmoed, maar het blijkt dus toch te kloppen.

Feiten

Hij was meester smid te Munnekezijl (Fr).

Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 585
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Voogdij: 04-08-1708, Oostdongeradeel (Fr). 586
...wegens Welmoedt, Claes, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, kinderen en erfgenamen van Hessel Clases cum uxoris...

Op huiden den 4den Augustij 1708 etc...
Gerrijt Wijtses, coopman tot Nijkerk; alsmede [...] over de kinderen ende erfgenamen van w[ijlen] Hessel Clasen op Pol[...] onder den clockslagh van den dorp Nijkerk... overleden [...] in tijden Eght... Woonachtig... Gerrit Botma tot Morra tot Nijkerk [...] Hendrick Hendrix tot Nijkerk [..] waarop Gerrit Wijtses heeft overlegt [...]
Een lange lijst van betalingen.

Voogdij: 23-07-1711, Oostdongeradeel (Fr). 587
Reekeninge, bewijs en reliqua gedaan bij Gerrijt Wijtses als geauthoriseerde curator over de kinderen van Hessel Clasen en Grietie Hessels, in rijden echtelieden onder de klokslag van Nijkerk hebbende gewoont, met namen Welmoet, Claas, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, universele erfgenamen van hun wl: olders ende dat alles van de ontvang en uijtgave die Gerrijt Wijtses sedert het maken der staat en scheijdinge voor den Ed: Geregte van Oostdongeradeel in dato den 4 Augustus 1708 heeft gehadt, gestelt bij Cargls: soo volght.

In de kantlijn: Op huijden den 23e 9ber 1711 compareerde Claas Hessels voor hem selfs en weegens Hessel Hessels, Gerrijt Hessels, Welmoet Hessels, Tjitske Hessels, requiranten ter eenre, gesterkt met de Procureur Fiscaal, contra Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuijsen en Hessel Freeks tot Nijkerk , respve: omen van de requiranten, in dese requireerden. De commissaris, gehoort het versoek van de requiranten wegens hem en sijne susters en broeders en 't consent van de requireerden, authoriseert deselve tot curatoren tot opneeming van deese rekening om daar wel en getrouwelijk te gedragen, den Eed daer toe staand in handen van mij, commissaris, hebben gepresteert, waar op Gerrijt Wijtses tot Nijkerk deese rekening voor gedachte commissaris heeft overgeleevert en is deselve bij gedachte curatoren tot opneeminge deeses aangenomen en geaposteleert soo volgt. Actum ut ante. In kennis van ons commissaris en secretaris.

Op 06-08-1714 werd in Oostdongeradeel (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 588
Reekeninge, bewijs en reliqua Aeltie Hessels, wed: van wijl: Gerrit Wytses, rendante, contra Claas Hessels, Hessel Hessels, Gerrit Hessels sampt Dirk Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels, rendeerden, ende dat van de ontvangh en uitgaeve die de sedert de laeste rekeninge in dato den 6e Aug: 1714 heeft gehad, gestelt bij Cargl: soo volght.

Een klein onderdeel: "De 19 febry 1712 betaelt aen Pieter Beerns, smit, in Nikerk voor yserwerck gelevert aen de kinders huijsinge de Sua van vier Cargls 6 flors 8 penn luit quitie te boek met No. idem
In de weesboeken Westdongeradeel komt Pijter Beerns mr. smit te Nijkerk ook voor als curator op 1-12-1712. Ze blijken broers te zijn.

Hij was op 13-10-1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).
Den 13 8ber 1715 is des Heren H: avondmaal gehouden in de kerke tot Burum en sijn doen ter tijt de gemeente J. Chti: toegevoegd na voorgaande belijdenisse des geloofs, dese personen. Dirck Berents, smid, bij de Zijl en Welmoed Hessels sijn wijf.

Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Dirck woonde op 13-10-1715 bij de zijl te Munnekezijl (Fr).

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 589
Op huijden desen 30 Maart 1718 compareerden voor ons, onderget: comris: en secrts: Claas Hessels, Hessel Hessels en Tietske Hessels, mitsgaders de fiscael rat: off: weegens Gerrit Hessels, in deesen requiranten, contra Gerben Jacobs huijsman tot Nihuijs, sampt Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuijsen, requireerden. Gedachte Comris: en Secrts: gehoort het versoek van de requiranten en het consent van de requireerden, authoriseren deselve ad curator tot opneeminge deeser rekeninge en om daer omme wel en getrouwelijk te handelen, hebben de requireerden den Eede daer toe staende in handen van gedaghte comris: gepresteert, waer op Aeltie Hessels wed: van Gerrit Wytses deese rekening als rendante heeft overgeleght en is deselve bij de requireerden in vorige qlt: opgenomen voorts gebesoigneerd als volgt meede opgenomen bij Dirck Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels. In kennisse van ons comris: en secrts:

Onder Ontvang:
Ontvangen van Welmoed Hessels de somma van 44 Cargls: 16 Stvrs: weegens deilinge van silver en goud bij haer uit de gemeine boedel genoten. Noch brengt de rendante voor gemein ontvang 1 Cargld: 12 Stvrs: als Welmoed heeft genoten van gouden spelden.

Onder Uitgave:
Den 5e Meert 1715 getelt aen Pijter Clasen 4 Stvrs.
Den 9 xber 1715 getelt aen Reitse Gerbens van pannen, 2 Cargl: 10 Stvs.
Den 30e Maij 1717 getelt aen Hessel Freerx 10 Cargl: 6 Stvrs: van gelevert dak aan het huijs tot Nikerck.
Den 3e 7ber 1717 Aen Nitte Wytses getelt van roop 12 Stvrs.
Den 27e Maij 1716 Getelt aen Pijter Wijtses 26 Cargl: 4 Stvrs: van arbeidsloon, etc. gedaen aen het huijs.

Onder Particuliere uitgaeve van Claes Hessels, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 492 e.v.
Den 2e Junij 1715 is getelt aen Dirck Beerns 1 Cargl: 17 Stvrs: 4 Penn: van uitgeschotene penningen.

Onder Particuliere uitgaeve tot laste van Gerrit Hessels, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 494 verso e.v.
Den 16e Xber 1714 Aen de rendeerde eenige cleedbare waren gelevert, mitsgaders aen Dirck Beerns cost penningen betaelt bedragende met elxanderen 34 Cargl: 10 Stvrs.
Den 5e Julij 1716 getelt aen Dirck Beerns 28 Cargls: 16 Stvrs: van 15 weeken costgeld sampt vertstreckte penningen tot coopinge van eenige goederen.
Den 15e Junij 1717 getelt aen Dirck Beerns van een jaer cost penn: sampt uitgeschotene penn: ter somma van 29 Cargls: 14 Stvrs.

Onder Particuliere uitgaeve Tietske Hessels rakende, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 496 verso
Den 15e Maij 1718 is getelt aen Gerben Jacobs 33 Cargls: van een jaer costgeld Maij 1718 verschenen.

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 589
Vader Hessel Clases
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.

Erfscheiding: 16-01-1750, Kollumerland (Fr).
Nittert Idses
, huisman woonachtig onder Burum, curator;
Antje Dirks, weeskind;
Aaltje Dirks, weeskind;
Wijlen Dirk Berents, mr. smid woonachtig te Munnekezijl, vader.

Dirck trouwde met Welmoed Hessels op 04-05-1714 in Morra (Fr). Welmoed werd geboren in 1696 in Morra (Fr).

Notitie bij het huwelijk:
Oostdongeradeel, attestatie afgegeven op 4 mei 1714
Dirck Beerents, afkomstig van Munnikezijl
Welmoed Hessels, afkomstig van Morra

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grytje Dircks werd gedoopt op 10-03-1715 in Munnekezijl (Fr).

         ii.  Beernt Dircks werd gedoopt op 02-05-1717 in Munnekezijl (Fr).

        iii.  Hessel Derks werd gedoopt op 18-06-1719 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1794 in Niezijl590 ongeveer 75 jaar oud. Hessel was ook bekend als Hessel Derks Smit. Hessel trouwde met Trijntje Johannes, dochter van Johannes en NN, in 2-1751 in Grijpskerk. Trijntje is overleden 1762-1768 in Frytum, Oldehove.591 Hessel trouwde vervolgens met Jantje Freriks, dochter van Freerk Hessels 592 en Tjetske Clases,592 op 14-02-1768 in Oldehove. Jantje werd geboren op 18-11-1742 in Burum (Fr)593 en is overleden circa 1804 in Niezijl594 ongeveer 62 jaar oud. Jantje was ook bekend als Janke Freerks.

         iv.  Berent Dircks werd gedoopt op 09-03-1721 in Munnekezijl (Fr).

263       v.  Tjetske Derks (gedoopt op 07-02-1723 in Munnekezijl (Fr) - overleden circa 1766 in Visvliet). Tjetske trouwde met Bauke IJwes,187 zoon van IJwe Julles 375 en Mensje Boukes, op 10-08-1753 in Leek. Bauke werd gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk en is overleden vr 05-04-1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.376

         vi.  Gerrit Derks Smits werd gedoopt op 19-10-1724 in Munnekezijl (Fr). Gerrit trouwde met Antje Johannes. Antje was ook bekend als Antje Jannes.

        vii.  Antje Dircks werd gedoopt op 22-09-1726 in Munnekezijl (Fr). Antje was ook bekend als Antje Derks. Antje trouwde met Hindrik Berents. Hindrik werd geboren circa 1725.

       viii.  Aaltje Dircks werd gedoopt op 19-09-1728 in Munnekezijl (Fr).

         ix.  Jan Dircks werd gedoopt op 13-08-1730 in Munnekezijl (Fr).

          x.  Gosse Dircks werd gedoopt op 09-11-1732 in Munnekezijl (Fr).

         xi.  Rinskjen Dircks werd gedoopt op 20-06-1734 in Munnekezijl (Fr).


527. Welmoed Hessels, dochter van Hessel Clases en Grietje Hessels, werd geboren in 1696 in Morra (Fr).

Notitie bij de geboorte:
Op 13-3-1706 was zij "in 't 11e jaar".


Welmoeds dochter Tjetske Derks bezat "een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722". Deze intitialen staan waarschijnlijk voor Welmoed Hessels, maar het jaartal 1722 laat nog gissen naar de gelegenheid waarvoor die bijbel toen werd gemerkt. Welmoed was in dit jaar zwanger van Tjetske...

Notitie bij het onderzoek:
De herkomst van Welmoed Hessels was lang een raadsel. Het enige dat bekend was, was de plaats waar zij vandaan kwam, Morra. Hier, langs de Lauwerszee in Oostdongeradeel komen veel Hessels voor, ook in de buurdorpjes Hantum, Oosternijkerk en Niawier. De naam van Hessel Clasen kwam tevoorschijn als overledene in enkele erfscheidings- en voogdijkwesties tussen 1708 en 1718, die te vinden zijn in de Weesrekeningen van Oostdongeradeel. De curator voor de weeskinderen was Ids Hessels, er staat bij dat hij ook hun oom was. Hij blijkt de broer te zijn van Welmoeds moeder Grietje Hessels. En zo ontvouwde zich een tak met 3 extra generaties tot aan de Bangastate bij Hantumhuizen.

Dan blijft er nog de vraag over een zoon van Welmoed & Dirck die zij Gosse hebben genoemd. Deze naam komt ook voor in een gezin van weer een andere Hessel Klases die tegelijk twee zonen laat dopen Melle en Gosse, in Hardegarijp op 28-10-1660. Misschien is er verband.

Feiten

Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 585
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Voogdij: 04-08-1708, Oostdongeradeel (Fr). 596
"...wegens Welmoedt, Claes, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, kinderen en erfgenamen van Hessel Clases cum uxoris...

Op huiden den 4den Augustij 1708 etc...
Gerrijt Wijtses, coopman tot Nijkerk;
alsmede [...] over de kinderen ende erfgenamen van w[ijlen] Hessel Clasen op Pol[...] onder den clockslagh van den dorp Nijkerk... overleden [...]
[...] in tijden Eght... Woonachtig...
Gerrit Botma tot Morra tot Nijkerk [...]
Hendrick Hendrix tot Nijkerk
[..] waarop Gerrit Wijtses heeft overlegt [...]"
Ook hier een lange lijst van betalingen.

Reekeninge, bewijs en reliqua gedaan bij Gerrijt Wijtses als geauthoriseerde curator over de kinderen van Hessel Clasen en Grietie Hessels, in rijden echtelieden onder de klokslag van Nijkerk hebbende gewoont, met namen Welmoet, Claas, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, universele erfgenamen van hun wl: olders ende dat alles van de ontvang en uijtgave die Gerrijt Wijtses sedert het maken der staat en scheijdinge voor den Ed: Geregte van Oostdongeradeel in dato den 4 Augustus 1708 heeft gehadt, gestelt bij Cargls: soo volght.

Voogdij: 23-07-1711, Oostdongeradeel (Fr). 597
Gecompareerd voor Gerrit Botma, bijzitter, ... Oostdongeradeel,
Claas Hessels voor hem selfs; en zo wegens
Hessel Hessels, Gerrijt Hessels, Welmoed Hessels, Tjitske Hessels aan ter eenre zijde gesterkt met de Pr. Fiscaal raed off.:
contra
Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuizen en
Hessel Freercks tot Nijkerk, resp... omen van de requiranten en ... wegens hem en sijne suster [van Ids = Grietje?]...
Gerrijt Wytses tot Nijkerk

Voogdij: 06-08-1714, Oostdongeradeel (Fr). 588
Reekeninge, bewijs en reliqua. Aeltie Hessels, wed: van wijl: Gerrit Wytses, rendanten, contra Claas Hessels, Hessel Hessels, Gerrit Hessels sampt Dirk Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels, rendeerden, ende dat van de ontfangh en uitgaeve die hij sedert de laeste rekeninge in dato den 6e Aug: 1714 heeft gehad, gestelt bij Cargl: soo volght.

Zij was op 13-10-1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).
Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 589
Vanwege wijlen Hessel Clases.
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.

In de kantlijn: Op huijden desen 30 Maart 1718 compareerden Claas Hessels, Hessel Hessels en Tietske Hessels, mitsgaders de fiscael rat: off: weegens Gerrit Hessels, in deesen requiranten, contra Gerben Jacobs huijsman tot Nihuijs? sampt Ids Hessels, ontfanger van Hantumhuijsen, requireerden. Gehoort het versoek van de requiranten en het consent van de requireerden, authoriseren deselve ad curator tot opneeminge deeser rekeninge en om daer inne wel en getrouwelijk te handelen, hebben de requireerden den Eede daer toe staende in handen van de commissaris gepresteert, waer op Aeltie Hessels wed: van Gerrijt Wytses deese rekening als rendante heeft overgeleght en is deselve bij de requireerden in vorige qlt: opgenomen, voorts gebesoigneerd als volgt meede opgenomen bij Dirck Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels.

Welmoed trouwde met Dirck Beerents op 04-05-1714 in Morra (Fr). Dirck werd gedoopt op 14-01-1677 in Ee (Fr) en is overleden vr 16-01-1750 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Dirck Beernts en Derk Hendriks.

536. Riemer Sjoerts, zoon van Sjuurt Tijes, werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 06-11-1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

Notitie bij het onderzoek: Is hij de zoon van Syoerdt Tijes te Drogeham, die op 11-4-1652 aldaar trouwde met Wytske Jans van Leek?
Riemer heeft een dochter Wytske...

Riemer trouwde met Jantjen Willems op 16-11-1690 in Tolbert. Jantjen werd geboren in Roden (Dr).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16-11-1690 te Tolbert. "Remer Sjuurts, van Tolbert & Jantjen Willems, van Roden".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Riemers werd geboren op 18-10-1691 in Tolbert. Jantje trouwde met Jan Sijmens, zoon van Sijmen Clasen 598 en Aaltien Alberts, op 20-09-1722 in Garnwerd. Jan werd geboren in Oostum en werd gedoopt op 01-08-1697 in Garnwerd.

         ii.  Harmen Remers werd gedoopt op 16-10-1692 in Tolbert.

268     iii.  Willem Riemers (gedoopt op 26-12-1695 in Tolbert). Willem trouwde met Frouke Lohman 192 op 21-11-1722 in Groningen. Frouke werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

         iv.  Wijtske Remers werd gedoopt op 29-10-1699 in Tolbert.

          v.  Sjeurt Remers werd gedoopt op 20-05-1703 in Tolbert.

Riemer trouwde vervolgens met Aukien Jans op 10-04-1719 in Tolbert. Aukien werd geboren in Midwolde.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 26-03-1719 te Midwolde.


537. Jantjen Willems werd geboren in Roden (Dr).

Notitie bij het onderzoek: Geen Jantjes gevonden in Roden.
In Zuidlaren werd een Jantje Willems gedoopt op 18-11-1664, dochter van Willem Knopemaker...
Willem Knoopmakers doopte daar ook Aeltien op 1-1-1670 en op 1-1-1674.

Jantjen trouwde met Riemer Sjoerts op 16-11-1690 in Tolbert. Riemer werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 06-11-1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

540. Bene Melles,410 zoon van Melle Benes en Grietien, werd geboren in Marum en werd gedoopt op 01-04-1659 in Marum. Bene was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

Notitie bij de doop: "... wonende op De Linde".

Feiten

Hij was op 04-12-1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Bene trouwde met Haukien Tjeerds op 14-05-1682 in Marum en Noordwijk. Haukien werd gedoopt op 03-07-1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij het huwelijk: "Beno Melles & Houwkien Tieerts".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tieert Benes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 18-01-1685 in Marum.

         ii.  Wijbe Beenes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 23-01-1687 in Marum.

        iii.  Trijne Benes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 02-06-1689 in Marum.

         iv.  Peter Beenes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 18-03-1692 in Marum.

270       v.  Willem Beenes (gedoopt op 31-03-1695, geboren in Doezum). Willem trouwde met Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks 410 en Grietje Fockes, op 10-10-1723 in Doezum. Marije werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

         vi.  Fenne Beenes werd gedoopt op 14-08-1707 in Doezum en is overleden vr 1764. Fenne trouwde met Lammert Ubels, zoon van Ubele Lammerts en Aaltje Sijtjes, op 29-04-1731 in Grootegast. Lammert werd gedoopt op 09-01-1698 in Doezum en is overleden omstreeks 1739 in Doezum ongeveer 41 jaar oud. Fenne trouwde vervolgens met Willem Fockes, zoon van Focke Gauckes 599 en Simke Mennes, op 26-12-1739 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 24-08-1704 in Grootegast.


541. Haukien Tjeerds, dochter van Tiert, werd gedoopt op 03-07-1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij de doop: "... wonende op de heide".

Feiten

Zij was op 04-12-1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Haukien Tjeerds wordt in de lidmatenlijst van Marum en Noordwijk, als volgt opgesomd: 11 juni 1685
Imke Lebbes en
Houwckjen Tierts huisvr. van Egb. Offeringa en
Bene Melles.
Het staat er een beetje vreemd, maar op deze dag werden alleen de 2 vrouwen als lid aangenomen. Hun beider mannen werden op andere tijdstippen aangenomen.

Haukien trouwde met Bene Melles 410 op 14-05-1682 in Marum en Noordwijk. Bene werd geboren in Marum en werd gedoopt op 01-04-1659 in Marum. Bene was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

542. Wobbe Dircks,410 zoon van Derck Wobbes en Albertien Sickes, werd gedoopt op 15-10-1671 in Grootegast.

Feiten

Hij was op 23-10-1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast. Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr.

Wobbe trouwde met Grietje Fockes op 17-11-1695 in Grootegast. Grietje werd gedoopt op 15-10-1673 in Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk:

271       i.  Marije Wobbes (geboren in Grootegast). Marije trouwde met Jan Meertens, zoon van Meerten Harmens en Renske Dercks, op 23-01-1718 in Doezum. Jan werd gedoopt op 26-12-1694 in Doezum en is overleden vr 14-12-1721. Marije trouwde vervolgens met Willem Beenes,194 zoon van Bene Melles 410 en Haukien Tjeerds, op 10-10-1723 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31-03-1695 in Doezum.

         ii.  Claes Wobbes werd gedoopt op 11-07-1697 in Grootegast en is overleden vr 30-04-1747. Claes trouwde met Aagtie Hindrix op 23-09-1725 in Grootegast. Aagtie werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 17-10-1747 in Lutjegast. Aagtie was ook bekend als Haagtje Hindriks.

        iii.  Albertie Wobbes werd gedoopt op 09-05-1703 in Grootegast. Albertie trouwde met Berent Hindriks op 04-04-1723 in Grootegast. Berent werd geboren in Grootegast.


543. Grietje Fockes, dochter van Focke Fockes en Jelkje Clasen, werd gedoopt op 15-10-1673 in Grootegast.

Feiten

Zij was op 23-10-1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast.
"Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr."

Grietje trouwde met Wobbe Dircks 410 op 17-11-1695 in Grootegast. Wobbe werd gedoopt op 15-10-1671 in Grootegast.

544. Jan Clases Rispens, zoon van Claes Ruirds, van Rispens en Auck Tjepkes, werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30-05-1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16-08-1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).196

Notitie bij het graf:
Hij werd begraven in de kerk van Oosterend. Tekst op de grafsteen: "Anno 1722 den 16 augustus in de heere gerust den eerzame Jan Claessen out in zyn 53 iaer ende leit alhier begraven"

Feiten

Tussen 1698 en 1718 was hij landbouwer te Boxum (Fr). 196 "... Zij hadden in huur de boerderij Boxum No. 9, groot 60 pondemaat (een maateenheid voor grondbelasting, 3 ponden = ca 1 hectare), voor 192 Caroli guldens 's jaars. De plaats ligt bij de brug over de Boxumervaart, tussen Boxum en Deinum".

Jan trouwde met Sytske Entes op 29-05-1692 in Deinum (Fr). Sytske werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21-05-1697 in Deinum (Fr).600

Kinderen uit dit huwelijk:

272       i.  Claes Jansen Rispens (gedoopt op 22-12-1694 in Boxum (Fr) - overleden in 1757 in Buitenpost (Fr)). Claes trouwde met Sjoukjen Rinses Reitsma,197 dochter van Rinse Clases en Aatje Wijtzes, op 07-08-1718 in Deinum (Fr). Sjoukjen werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25-04-1697 in Hardegarijp (Fr).412

         ii.  Haayo Jans Rispens werd geboren 1699-1700 in Deinum (Fr), is overleden op 02-08-1723 in Boxum (Fr)601 op 24-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).602 Haayo was ook bekend als Haije.


545. Sytske Entes, dochter van Ente Hylkes, werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21-05-1697 in Deinum (Fr).600

Notitie bij de doop:
Dit was een volwassendoop: "...Sytske Entes, de huisvrouw van Jan Claasen, en dat op de belijdenisse van haar geloof".

Sytske trouwde met Jan Clases Rispens op 29-05-1692 in Deinum (Fr). Jan werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30-05-1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16-08-1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).196

546. Rinse Clases, zoon van Claes Alles en Siouckien Tieerdts, werd gedoopt op 31-05-1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)603 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse was ook bekend als Reynse.

Feiten

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Hij was tussen 1715 en 1717 ouderling.

Rinse trouwde met Aatje Wijtzes op 23-02-1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

273       i.  Sjoukjen Rinses Reitsma (gedoopt op 25-04-1697, geboren in Hardegarijp (Fr)). Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens,196 zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, op 07-08-1718 in Deinum (Fr). Claes werd gedoopt op 22-12-1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

         ii.  Gepke Renses Reitsma werd gedoopt op 12-05-1699 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

        iii.  Wytse Renses Reitsma werd gedoopt op 05-02-1702 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 18-02-1703 in Hardegarijp (Fr).

         iv.  Wytse Renses Reitsma werd gedoopt op 18-02-1703 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden op 09-08-1778 in Hardegarijp (Fr) op 75-jarige leeftijd. Wytse trouwde met Wytske Sytses Hemrica,604 dochter van Sytse Lefferts Hemrica 605 en Sanneke Alberts, op 07-11-1734 in Hardegarijp (Fr). Wytske werd gedoopt op 29-03-1716 in Bergum (Fr) en is overleden op 17-09-1809 in Hardegarijp (Fr) op 93-jarige leeftijd.

          v.  Beitske Renses Reitsma werd gedoopt op 28-02-1706 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 26-06-1712 in Hardegarijp (Fr).

         vi.  Klaas Renses Reitsma werd gedoopt op 28-08-1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 01-04-1709 in Hardegarijp (Fr).

        vii.  Tjeerd Renses Reitsma werd gedoopt op 28-08-1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

       viii.  Klaas Renses Reitsma werd gedoopt op 01-04-1709 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden op 03-06-1777 in Hardegarijp (Fr) op 68-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Antje Minnes, dochter van Minne Wierds en Bauckjen Clases, op 28-05-1730 in Tietjerksteradeel (Fr). Antje werd geboren op 30-09-1708 in Bergum (Fr) en is overleden op 13-05-1776 in Hardegarijp (Fr) op 67-jarige leeftijd.

         ix.  Beitske Renses Reitsma werd gedoopt op 26-06-1712 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden op 06-06-1773 in Eestrum (Fr) op 60-jarige leeftijd.

          x.  Jeltje Renses Reitsma werd gedoopt op 13-10-1715 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

         xi.  Antje Renses Reitsma werd gedoopt op 05-03-1719 in Hardegarijp (Fr).


547. Aatje Wijtzes, dochter van Wytse Jans en Sybrigh Annes, werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Feiten

Zij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr). Zij kocht in 1728 de boerderij in Buitenpost, die de voorvaderlijke boerderij van de Rispens in Achtkarspelen werd.

Aatje trouwde met Rinse Clases op 23-02-1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse werd gedoopt op 31-05-1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)603 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse was ook bekend als Reynse.

Aatje trouwde vervolgens met Jan Klazes op 06-11-1729 in Hardegarijp (Fr).

Feiten

Op 06-11-1729 was hij mr. kuiper te Hardegarijp (Fr).


548. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, werd geboren omstreeks 1659 in Burum (Fr) en is overleden vr 1738 in Burum (Fr).

Feiten

Hij was in 1680 kerkvoogd en ouderling te Burum (Fr).

Hij was 1686-1712 lidmaat te Burum (Fr). Collectie Nieuwland
Minne Wybets Hayema; overl. voor 1737, tr. Trijntje Rinses, komen te Burum 7 feb. 1686 met att. v Morra, ouderling van Burum 1686, op lidm. lijst 1712 (beiden); TIE M15 264; ki.: Wybe / Wybert, Gerrit (wonen 1737 beiden te Burum) (ged. Burum): Baukje, 16 maart 1692 (tr. Petrus Nauta, schrijver te Groningen), Taeke, 16 dec. 1694, Sieuwke, 6 dec. 1696 (tr. 1. ds. D. Duursma, tr. 2. ds. Th. de Ring, bdn predikant te Suawoude)

Hij was op 07-02-1686 lidmaat te Burum (Fr). 606
"... Minne Wybets en Trijntje Rinses van Morra 7-2-1686 onder de klokslag van Burum".
Op 4-3-1703 werd hij lidmaat te Visvliet.
Hij en Trijntje Rinses werden later ook nog vermeld in Burum in 1712 en 1716.

Voogdij: 17-05-1686, Kollumerland (Fr). 607
Over het 4-jarig kind bij wijlen Hiske Wubbes wordt Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde, als curator aangesteld. Hij is een zoon van Cornelis Thomas {2200} & Trijntie Thomas {2201}.

Geldzaken: 28-02-1723, Burum (Fr). Minne Wybets Hayema, huisman en Trijntje Rinses onder de clockslag van Boerum bekenne schuldig te wesen aan IJttie IJsebrands als moeder van twee minderjarige kinderen met vice-secretaris Wibrandi, de somma van 7580 Cargls.

Minne trouwde met Hiske Wobbes, dochter van Wobbe Dircks en Martien Cornelis, in 1680. Hiske werd geboren circa 1658 en is overleden vr 17-05-1686 in Burum (Fr).608 Hiske was ook bekend als Hiske Wubbes.

Feiten

Erfscheiding: 16-08-1686, Kollumerland (Fr). 609 Akte van scheiding en deling:
Achtervolgens voorstaende inventaris compareerden Tomas Cornellis op 't Nieuwlant als curator over Aucktjen Mennes, nagelaten weeskint van w: Hiske Wobbes bij Menne Wijbets wonende onder de clockslag van Burum, in echte geprocreert, in dier qlt: rendant ter eenre ende Menne Wijbets requireerde ter anderen zijde. Volgt scheiding en deling. Actum den 16e Augustij 1686.

Op 20-05-1697 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 610
Inventarisatie ende beschrijvinge sampt taxatie gedaan ende genomen bij mij Jan Beerens, bijsitter bij het gerechte Collnt: en 't nieuwe Cruislandt, van den sterfhuis ende goederen bij w: Hiske Wobbes, in tijden geweest echte huisvrouwe van Menne Wijbes woonachtich onder de clockslag van Buirum verstervende achtergelaten en dat ter instantie van Tomas Cornellis als curator ad actum divisionis over Aucktjen Mennes bij gedachte Hiske Wobbes naegelaten ende bij Menne Wijbes in echte verweckt en dat op het aengeven van deselve Menne Wijbes dien hem ad secundum vota begeven heeft met Trijntjen Renses de welcke om alles in getrouwigheijt aen te geven en niet van 't voors: weeskint verswijgen, hij gepresteert heeft den behoorlijcke eede daar toe staande in handen van de heer commissaris, sijnde voorts de goederen getaxeert door Wate Gerkes, Hindrick Hindricx ende Trintje Douwes, Hebeltje Albers. Actum deesen 20e Maij 1697.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Auckien Minnes Haijema werd gedoopt op 29-01-1682 in Burum (Fr). Auckien trouwde met Dirk Nitterts, de Oude, zoon van Nittert Jansen en Iti Alckes, circa 1701. Dirk werd geboren circa 1676 en is overleden 1726-1727 in Burum (Fr) ongeveer 50 jaar oud.

Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses vr 1686 in Morra (Fr). Trijntje werd gedoopt op 18-03-1660 in Marrum en Westernijkerk (Fr)611 en is overleden na 28-02-1723 in Burum (Fr).

Notitie bij het huwelijk: Er zijn geen gegevens over de afkomst van Trijntje Rinses, behalve dat zij samen met Minne Wybets van Morra is gekomen naar Burum om daar lidmaat te worden.
Hierdoor lijkt het alsof ze een dochter is van Rinse Gerrits Sinia & Lysbeth Gerrits Heeringa.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rinse Minnes Haijema werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 10-10-1686 in Burum (Fr).

         ii.  Wybeth Minnes Haijema werd gedoopt op 02-03-1690 in Burum (Fr) en is overleden na 04-09-1768. Wybeth was ook bekend als Wiberen Mennes. Wybeth trouwde met Aafke Tomas Wiersma, dochter van Thomas Cornelis en Antie Dircks, op 04-04-1721 in Visvliet. Aafke werd geboren circa 1686 in Visvliet en is overleden op 04-09-1768 in Burum (Fr)612 ongeveer 82 jaar oud.

        iii.  Bauckien Minnes Haijema werd gedoopt op 16-03-1692 in Burum (Fr). Bauckien trouwde met Petrus Jacobs Nauta, zoon van Jacob Abes en Hiltje, op 18-03-1716 in Bergum (Fr). Petrus werd geboren in Bergum (Fr) en is overleden vr 21-11-1739. Bauckien trouwde vervolgens met Sibrandus Brouwer op 21-11-1739.

         iv.  Taecke Minnes Haijema werd gedoopt op 16-12-1694 in Burum (Fr). Taecke trouwde met Haske.

          v.  Siucke Minnes Haijema werd gedoopt op 06-12-1696 in Burum (Fr) en is overleden op 08-05-1737 in Suawoude (Fr) op 40-jarige leeftijd. Siucke trouwde met Duirardus Jacobus Duursma, zoon van Jacobus Duursma en Machtilda Avercamp, op 23-07-1719 in Suawoude (Fr). Duirardus werd gedoopt op 18-03-1681 in Drachten (Fr) en is overleden vr 11-11-1736 in Suawoude (Fr). Siucke trouwde vervolgens met Thomas Ring op 11-11-1736 in Suawoude (Fr).

274      vi.  Gerrit Minnes Haijema (gedoopt op 23-07-1699 in Burum (Fr)). Gerrit trouwde met Rinske Willems, dochter van Willem Wouters en Jancke Claeses, circa 1725 in Burum (Fr). Rinske werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 02-12-1708 in Burum (Fr).

        vii.  Pyter Minnes Haijema werd gedoopt op 11-11-1703 in Burum (Fr). Pyter trouwde met Trijntje Rinses, dochter van Rinse Folkerts en Janke Tjepkes, op 08-04-1736 in Buitenpost (Fr).613 Trijntje werd gedoopt op 20-09-1711 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1804.


549. Trijntje Rinses, dochter van Renze Gerrits Sinia en Lysbeth Gerrits Heeringa, werd gedoopt op 18-03-1660 in Marrum en Westernijkerk (Fr)611 en is overleden na 28-02-1723 in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Aantekening TvdLeij
"Volgens Marten Haijema (in 2011 overleden), was Trijntje Rinses afkomstig uit Morra en is ze onder Burum overleden n 1716. Ze zou een dochter zijn van Rinse Gerrits en Lysbeth Gerrits. Op Internet worden deze gegevens voor waar aangenomen en massaal gekopieerd. Omdat Lysbeth niet is vernoemd, vraag ik me af of de gegevens kloppen."

Feiten

Zij was op 07-02-1686 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Met Minne Wybets ingekomen van Morra, met attestatie.

Trijntje trouwde met Minne Wybets Haijema vr 1686 in Morra (Fr). Minne werd geboren omstreeks 1659 in Burum (Fr) en is overleden vr 1738 in Burum (Fr).

550. Willem Wouters, zoon van Wouter Cornelis en Sybrich Jans, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 03-07-1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20-08-1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Feiten

Tussen 1698 en 1728 was hij landbouwer te Nieuw Kruisland (Fr). 614 "... In 1698 krijgt Willem Wouters met zijn broer Aelte (en anderen?) als erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Thomas in 1698 een vierde deel van de stem op Nieuwkruisland. In 1728 is hij boer op de stem waar ook Cornelis Thomas boer op geweest zal zijn".

Hij was op 09-06-1709 lidmaat na Beleijdenis te Burum (Fr). In 1712, 1716 en op 20 augustus 1750 stond hij ook ingeschreven.

Hij was in 1712 Kerkvoogd te Burum (Fr). 615

Kerkelijke zaken: 12-03-1726, Burum (Fr). 616 Regtdach gehouden den 12 Maart 1726
Else Luwes, dorpregter en ontfanger tot Burum, denunciant, contra Willem Wouters op 't Nieuw Cruislandt, denuncieerde, om hem uit de stoel, ofte banck, in de kerke van Burum staande, hem denunciant toe behorende met gedaagdes familie en hem selfs te onthouden, ten tijde soo lange hij gedaagde blijken van eijgendom daar van heeft getoont, sijnde hier toe per executeur in persoon gedaan.

Willem trouwde met Jancke Claeses circa 1707 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

275       i.  Rinske Willems (gedoopt op 02-12-1708, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr)). Rinske trouwde met Gerrit Minnes Haijema,205 zoon van Minne Wybets Haijema en Trijntje Rinses, circa 1725 in Burum (Fr). Gerrit werd gedoopt op 23-07-1699 in Burum (Fr).

         ii.  Claes Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 22-03-1711 in Burum (Fr).

        iii.  Wouter Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 20-10-1713 in Burum (Fr).

         iv.  Trijntje Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 01-06-1716 in Burum (Fr).


551. Jancke Claeses .

Jancke trouwde met Willem Wouters circa 1707 in Burum (Fr). Willem werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 03-07-1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20-08-1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

552. Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma 617 en Aaltie Arrijens Boersma, werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

Notitie bij het onderzoek:
"... Kornelis Ennes is waarschijnlijk vr 1665 geboren, want hij komt in 1686 voor in het register van de omslag van Burum. Hij is op 29-5-1687 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Burum, in 1696, 1716 en 1718 kerkvoogd.
In 1698 is hij meier van nr. 18 te Burum en in 1728 eigenaar van nr. 15 en meier van nr. 8, 14, 17 en 18. Hij komt in 1727 voor in het Kollumer Proclamatieboek Q7, folio 509, bij een transactie van 1/4 part in sate en landen op de Uitterdijkster kluft onder de klokslag van Kollum, dat in het bezit is van Bauckjen Lieuwes Siccama, weduwe van de schrijver Videnius. Haar broers Elze Lieuwes en Johannes Lieuwes, zonder de toenaam Siccama, zijn samen bezitter van 3/4 part. De sate grenst aan die van Johannes en wordt gebruikt en bewoond door de zoon van Elze, Lieuwe Elzes. De sate is groot 92 pondematen, bezwaard met 32 landsflorenen, 3 dijksflorenen en zijlschatting over 80 pondematen. De 'heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts' wordt geschat op 2231 Carolus guldens en 14 stuivers. Bij deze transactie maakte Elze Lieuwes gebruik van zijn recht van 'niaer'. De sate was dus kennelijk uit de ouderlijke nalatenschap. De naam van Antje wordt bij deze transactie niet genoemd, zij komt samen met haar man voor in het lidmatenboek van de kerk te Burum tussen 1686 en 1716".

Feiten

Op 29-05-1686 deed hij belijdenis te Burum (Fr).

Hij was op 29-05-1687 lidmaat te Burum (Fr). Cornelis Ennes & Aucke Luwes sijn wijf (andere vrouwen worden huisvrouw genoemd).

Hij was in 1712 lidmaat te Burum (Fr).

Hij was in 1716 ouderling te Burum (Fr). Cornelis Ennes Olderlingh en Antie Luwes.

Hij bezat op 18-03-1727 land te Burum (Fr). 618
Korneles Ennes
, huisman onder de Klockslagh Burum, doet proclameren en te bode stellen sekere geregte vierdepart van een heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts, gelegen in Uitterdijxter kluft onder de klockslag Kollum, hebbende de Gruits ten oosten, Johannes Luwes ten zuiden, deselve en Pijter ..ckel ten westen en de oudedijk ten noorden, wordende tegenswoordig bij Luwe Elses meijerwijse bewoont ende gebruikt en komende de drie overige vierdeparten Else en Johannes Luwes in eijgendom toe, sijnde de gehele sate groot 92 pondematen en also voor dese vierdepart 23 pondematen. Dit dan also in koop bekomen van Baukjen Luwes Siccama, wed: wijll: de secrs: Videnius, mede woonagtig onder de klockslagh Burum voor de somma van 2231 Cargls: en 14 Stvrs:, doende ijder guld: XX Stvrs: Actum bij de laaste proclamatie den 18 Maart 1727. In de kantlijn maakt Else Luwes gebruik van het recht op niar.

Deze "niaarneming" is omdat het verkochte uit de erfenis komt van Rinse Johannes en moet dus in de lijn van Rinskje blijven.

Hij bezat vr 16-02-1742 zilveren sierraden te Burum (Fr). In de inventaris van het sterfhuis van Enne Cornelis 16 februari 1742 was een lepel van Jan Ennes Wiersema:

Onder "Vastigheden, Zilver en Goud", folio 243 verso:

Een zilveren knop gemerkt Corneles Ennes Wiersema Anno 1724.
Twee half plat en half rondstalde zilveren lepels boven met wyfkes en van buiten op de steel gemerkt Jan Ennes Wiersema
Een half plat en half rondstalde zilveren lepel, buiten op de steel gemerkt C. E., A.L., boven met een wyfke.
Een rondstalde zilveren lepel, boven met een peerdevoet en mannekop en van buiten op het blad gemerk J.LW 1694

De laatste initialen J.LW zijn nog een raadsel. [TvdL]

Cornelis trouwde met Antie Luwes vr 1686. Antie werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Louw Cornelis werd gedoopt op 21-02-1686 in Burum (Fr).

         ii.  Luwe Cornelis Wiersma werd gedoopt op 17-04-1687 in Burum (Fr) en is overleden vr 20-08-1753. Luwe was ook bekend als Louw Kornelis Wiersma. Luwe trouwde met Hiltje Metskes, dochter van Metske Folckerts en Martien Jans, vr 1732. Hiltje werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 11-04-1697 in Burum en Munnekezijl (Fr) en is overleden na 1773.

276     iii.  Enne Cornelis Wiersma (gedoopt op 11-04-1692 in Burum (Fr) - overleden vr 09-01-1742). Enne trouwde met Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles 375 en Mensje Boukes, vr 1733. Grietje werd gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,420 Grietje Eeuwes, Grietje Ennes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

         iv.  Aeltie Cornelis Wiersma werd gedoopt op 03-11-1695 in Burum (Fr) en is overleden na 1751. Aeltie trouwde met Cornelis Thomas, zoon van Thomas Cornelis en Antie Dircks, op 27-09-1722 in Visvliet. Cornelis werd geboren in 1695 in Visvliet.

          v.  Jacob Cornelis werd gedoopt op 22-01-1699 in Burum (Fr).

         vi.  Dirck Cornelis werd gedoopt op 19-03-1702 in Burum (Fr).


553. Antie Luwes, dochter van Luwe Dircks, aen Schalcke Dam en Grijttie Heddes, werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Op 1 januari 2021 heeft Taeke van der Leij via de originele akten blootgelegd dat Antje Luwes de dochter is van Luwe Dircx en Grijttie Hiddes van Schalkedam.
Het bekende citaat van mw. A.C. Fokkema-Siccama uit De Siccama's: "Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd", kan nu worden herschreven.

Feiten

Zij was op 29-05-1687 lidmaat op belijdenis te Burum (Fr).
Cornelis Ennes & Ancke Luwes sijn wijf (andere vrouwen worden huisvrouw genoemd).

Kerkelijke zaken: 1716, Burum (Fr). Cornelis Ennes Olderlingh en Antie Luwes.

Antie trouwde met Cornelis Ennes Wiersma vr 1686. Cornelis werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

554. IJwe Julles,375 zoon van Julle IJwes 577 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.578
(Dubbele vermelding. Zie elders)

555. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 581 en Grietje Cornelis, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31-03-1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en580 Mensche Baukes Sybema.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

556. Jan Jansen, van Pieterzijl werd geboren circa 1670 en is overleden tussen 1728 en 1738.

Notitie bij het onderzoek: Uit het Feitsma familieboek:
"Jan Jansen was in 1710 boer in Vrouwen Clooster onder Burum. In 1712 was hij kerkvoogd van de geref. kerk in Burum. Samen met Grietie Dirks was hij in 1717 lidmaat van deze kerk. Tenslotte was hij in 1728 eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier. Grietie Dirks was in 1712 lidmaat van de gereformeerde kerk te Burum. In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum. In 1738 is zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier Burum. Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland."

Feiten

Authorisatie: 01-05-1688, Kollumerland (Fr). 621 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.

In 1710 was hij boer in Vrouwen Clooster te Burum (Fr). 75 In 1728 was hij eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier.

Hij was in 1712 kerkvoogd te Burum (Fr). Jan Jansen, kerkvoogd en
Grijtje Dircks, sijn wijf.

Hij was op 09-10-1712 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).

Hij was in 1716 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Jan Jansen en Grietie Dirks

Hij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).

Jan trouwde met Grijtje Dircks, van Schalkedam op 05-04-1709 in Visvliet. Grijtje werd geboren in 1679 in Schalkedam (Fr), werd gedoopt op 27-05-1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk:
Jan Jans van Pieterzijl, wonende te Visvliet.
Grietje Derks, wonende te Burum.
Attestatie naar Burum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans werd gedoopt op 08-06-1710 in Burum (Fr).

278      ii.  Marten Jans (gedoopt op 05-02-1712 in Burum (Fr) - overleden vr 13-10-1767 in Kollum (Fr)). Marten trouwde met Antie Minnes, dochter van Minne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma, circa 1735 in Burum (Fr). Antie werd gedoopt op 17-06-1708 in Burum (Fr) en is overleden vr 1767 in Kollumerpomp (Fr).

        iii.  Aaltje Jans werd gedoopt op 26-08-1714 in Burum (Fr).

         iv.  Tietje Jans werd gedoopt op 18-09-1718 in Burum (Fr).

          v.  Martien Jans werd gedoopt op 20-04-1721 in Burum (Fr).

         vi.  Dirk Jans werd gedoopt op 23-05-1723 in Burum (Fr) en is overleden vr 1761 in Burum (Fr). Dirk trouwde met Hiltie Willems vr 1750. Hiltie is overleden vr 1776.


557. Grijtje Dircks, van Schalkedam werd geboren in 1679 in Schalkedam (Fr), werd gedoopt op 27-05-1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Woonachtig op het Vrouwenklooster onder Burum.

Feiten

Zij was op 06-10-1700 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Aangenomen Grietie Dircks huisvrouw van Berent Fridzes onder Burum.

Zij bezat in 1704 44 grasen land ten oosten van Visvliet aande Heereweg te Visvliet. 623
Zij was de weduwe van Berent Fridses onder Boerum.

Authorisatie: 09-07-1709, Kollumerland (Fr). 624
Ouders: Beern Fridses (overleden) en Grytie Dirx, Vrouwenklooster o/d Burum. Kuratoren: Germen Fridses, bij Pieterzijl en Fridse Tonnis, achter Visvliet. Kinderen: Frids Beerns in het 9de jaar.
Opm. Jan Jansen, tegenwoordige man van Grijtie Dirx.

Zij was in 1712 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr).

Zij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).
In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum.

In 1738 was zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier te Burum (Fr).
Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

Grijtje trouwde met Berent Fridses, van Burum,625 zoon van Fridser, op 21-05-1699 in Visvliet. Berent is overleden vr 1704.

Notitie bij het huwelijk: Berent Fridses wonende te Burum en Grietje Derks van Schalkdam onder Visvliet.
Attestatie naar Burum.

Feiten

Hij woonde te Burum (Fr). Onder Boerum.

Hij bezat in 1704 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg te Lutjegast. 623 Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sijbrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringe".

Hij bezat in 1704 boerderij 31 Noorder Feringa te Visvliet. Grietje Derks, weduwe van Berent Fridses, koopt de boerderij van de kinderen van Tonnis Sijbrands: Fridse Tonnes, Aaltien Tonnes en Trijtie Tonnes. Tweede koper is Pieter Hendriks en zijn vrouw Romcktien Pieters.
Fridse Tonnes blijft hier dan als meier wonen, hij groeide hier waarschijnlijk op...
In 1765 wordt Fridse Pieters als beklemde meier genoemd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Fridze Berends werd gedoopt op 22-12-1700 in Burum (Fr).

Grijtje trouwde vervolgens met Jan Jansen, van Pieterzijl op 05-04-1709 in Visvliet. Jan werd geboren circa 1670 en is overleden tussen 1728 en 1738.

558. Minne Heerties, zoon van Heertie Boijes en Antie Minnesdr, werd geboren circa 1683 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden in Ooster Nieuwkruisland (Fr).

Feiten

Hij was landbouwer op het Oosternieuwkruisland te Burum (Fr).

Op 20-02-1738 was hij curator te Kollumerland (Fr). 626
Minne Heertjes, huisman, woonachtig onder Burum, curator;
w: Willem Sierks, woonachtig te Kollum, vader;
Grijtje Koenes, moeder;
Gehuwd met Kornelis Poulus, woonachtig te Munnekezijl, stiefvader;
Auck Willems, oud 15 jaar, weeskind;
Hiltje Willems, oud 8 jaar, weeskind;

Op 13-05-1738 was hij curator te Kollumerland (Fr). 627 Minne Heertjes, huisman, woonachtig onder Burum, curator;
Pijter Klasen, mr. bakker, woonachtig te Kollum, curator;
Heertje Martens, mr.uurwerkmaker, woonachtig te Kollum, curator;
w: Marten Jansen, lakenkoper, woonachtig te Kollum, vader;
Grijtje Heertjes, moeder;
Hijlke Martens, oud 17 jaar, weeskind.

Minne trouwde met Dieuwerke Repkes Froma circa 1705 in Munnekezijl (Fr). Dieuwerke werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 07-08-1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Repke Minnes werd gedoopt op 23-01-1707 in Burum (Fr). Repke trouwde met Maaike Rogchus, dochter van Rogchus Jeppes 628 en Lysbeth Tjeerds, circa 1745 in Burum (Fr). Maaike werd gedoopt op 24-05-1722 in Hallum (Fr).

279      ii.  Antie Minnes (gedoopt op 17-06-1708 in Burum (Fr) - overleden vr 1767 in Kollumerpomp (Fr)). Antie trouwde met Marten Jans, zoon van Jan Jansen, van Pieterzijl en Grijtje Dircks, van Schalkedam, circa 1735 in Burum (Fr). Marten werd gedoopt op 05-02-1712 in Burum (Fr) en is overleden vr 13-10-1767 in Kollum (Fr).

        iii.  Heertie Minnes werd gedoopt op 07-06-1709 in Burum (Fr).

         iv.  Ditien Minnes werd gedoopt op 28-09-1710 in Burum (Fr).

          v.  Heertie Minnes werd gedoopt op 27-09-1711 in Burum (Fr).

         vi.  Heertie Minnes werd gedoopt op 29-01-1713 in Burum (Fr).

        vii.  Jan Minnes werd gedoopt op 30-05-1715 in Burum (Fr).


559. Dieuwerke Repkes Froma, dochter van Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts, werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 07-08-1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Dieuwerke trouwde met Minne Heerties circa 1705 in Munnekezijl (Fr). Minne werd geboren circa 1683 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden in Ooster Nieuwkruisland (Fr).

568. Fokke Meinderts, zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fokkes, werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

Fokke trouwde met Sytske Idserts vr 1724.

Kinderen uit dit huwelijk:

284       i.  Idzert Fokkes (geboren circa 1724 in Kollum (Fr) - overleden in 1763 in Kollum (Fr)). Idzert trouwde met Trijntje Tjibbes,75 dochter van Tjibbe Doekes 75 en Jetske Makkes, op 10-05-1750 in Kollum (Fr). Trijntje werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

         ii.  Seeltje Fokkes is overleden in Buitenpost (Fr). Seeltje was ook bekend als Sielje. Seeltje trouwde met Wybe Roches op 02-05-1745 in Kollum (Fr). Wybe was ook bekend als Wiebe Roggers.

        iii.  Johannes Fokkes werd geboren circa 1725.


569. Sytske Idserts, dochter van Idsert Idserts.

Sytske trouwde met Fokke Meinderts vr 1724. Fokke werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

570. Tjibbe Doekes .75

Feiten

Hij was smid bij de Pomp te Kollum (Fr).

Tjibbe trouwde met Jetske Makkes.

Kind uit dit huwelijk:

285       i.  Trijntje Tjibbes (geboren in 1724 in Kollum (Fr)). Trijntje trouwde met Idzert Fokkes, zoon van Fokke Meinderts en Sytske Idserts, op 10-05-1750 in Kollum (Fr). Idzert werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud. Trijntje trouwde vervolgens met Sieger Eeuwes, zoon van Eeuwe Siegers en Jetske Jans, op 26-02-1764 in Kollum (Fr). Sieger werd geboren in 1711.


571. Jetske Makkes .

Feiten

Zij woonde bij de Pomp.

Jetske trouwde met Tjibbe Doekes.75

572. Durk Sybrens,443 zoon van Sijbren Dirks 443 en Claer Clases,443 werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

Feiten

Hij was boer te Akkrum (Fr). 629 Ook te Hempens en Grouw. Op 3 juli 1712 was zijn Aanslag speciekohier te Grouw: 43-6-0 x. In 1728 was hij meijer van Akkrum Nr 20; in 1738 meijer van Hempens Nr 4 en 5; in 1749 werd vermeld: boer, kleijn reeuw en beslag 4 0.

Durk trouwde met Jeltje Aesges 443 op 03-07-1712 in Grouw (Fr).630 Jeltje werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claerke Dirks

         ii.  Sijbren Dirks

286     iii.  Aedsge Derks Teenstra (geboren in 1713 in Goutum (Fr) - overleden op 04-04-1758 in Oudwoude (Fr)). Aedsge trouwde met Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds 450 en Tjetske Jans,450 op 22-03-1739 in Hempens (Fr).446 Barber werd geboren op 04-04-1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27-04-1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.


573. Jeltje Aesges,443 dochter van Aesge Pyters, werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Jeltje trouwde met Durk Sybrens 443 op 03-07-1712 in Grouw (Fr).630 Durk werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

574. Marten Sjoerds 450 werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

Feiten

Hij was boer te Hijlaard (Fr). Ook te Boxum en Wirdum.

In 1728 was hij meijer te Wirdum (Fr).

Marten trouwde met Tjetske Jans 450 ____________.630 Tjetske is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

287       i.  Barber Martens (geboren op 04-04-1716 in Deinum (Fr) - overleden op 27-04-1803 in Oudwoude (Fr)). Barber trouwde met Aedsge Derks Teenstra, zoon van Durk Sybrens 443 en Jeltje Aesges,443 op 22-03-1739 in Hempens (Fr).446 Aedsge werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 04-04-1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.


575. Tjetske Jans 450 is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Tjetske trouwde met Marten Sjoerds 450 ____________.630 Marten werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

576. Sijger Cornelijs 452 werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Feiten

Hij was op 09-06-1699 lidmaat te Leens. "Sijger Cornelis op Houw".

Sijger trouwde met Anje Peters op 18-07-1697 in Leens. Anje werd geboren in Leens.

Notitie bij het huwelijk: "...beijde op de Houw".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frouwke Sijgers werd geboren in Leens, werd gedoopt op 27-03-1698 in Leens en is overleden circa 13-12-1739 in Sauwerd ongeveer 41 jaar oud. Frouwke trouwde met Hindrik Derks op 10-05-1722 in Garnwerd. Hindrik werd geboren in Noordhorn.

         ii.  Kornelijs Sijgers werd gedoopt op 30-06-1700 in Leens en is overleden vr 1735. Kornelijs trouwde met Agnietje Rijkes Boijkema, dochter van Rijcke Jans Boijkema en Metjen Pieters, op 12-11-1730 in Leens. Agnietje werd gedoopt op 06-03-1707 in Leens en is overleden vr 30-04-1751 in Leens.

        iii.  Ebge Sijgers werd gedoopt op 18-03-1703 in Leens.

         iv.  Peter Sijgers werd gedoopt op 13-07-1704 in Leens.

          v.  Stijntje Sijgers werd gedoopt op 07-11-1706 in Leens.

         vi.  Jantien Sijgers werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 18-03-1708 in Wehe.

288     vii.  Peter Sigers (gedoopt op 23-06-1709, geboren in Wehe - overleden na 1766). Peter trouwde met Aafke Evers vr 18-10-1739. Aafke is overleden vr 18-10-1739.453 Peter trouwde vervolgens met Greetje Berens op 13-11-1740 in Wetsinge en Sauwerd. Greetje werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.


577. Anje Peters werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Notitie bij het onderzoek:
Misschien was zij eerder getrouwd in 1686 met Remge Alberts? Of in 1694 met Driewes Claesen?
Er zijn meer Anjes Peters, maar bij de lidmaten van Leens komt de naam Anje Peters alleen met deze drie partners voor... te beginnen als jongedochter op 2 december 1696.

Anje trouwde met Sijger Cornelijs 452 op 18-07-1697 in Leens. Sijger werd geboren in Leens.

584. Gerrit Peters .

Feiten

Hij was op 19-06-1687 lidmaat na belijdenis te Eenrum. ...en sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar to gekomen Gerrit Peters en Anje Clasens sijn huijsvrou.

Gerrit trouwde met Anje Claessen op 11-03-1687 in Mensingeweer en Maarslag.

Notitie bij het huwelijk:
11 Martij op vrijdagh gecopuleert den Eerb. Gerrit Peters ende Anje Claessen jonge dochter, van mij onlanghs gedoopt, met attestatij van Eenrum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maicke Gerrits werd gedoopt op 20-11-1687 in Eenrum.

         ii.  Maria Gerrits werd gedoopt op 18-10-1691 in Eenrum.

        iii.  Maria Gerrits werd gedoopt op 03-09-1693 in Eenrum.

292      iv.  Pieter Gerrits (gedoopt op 07-11-1694 in Eenrum - overleden vr 27-06-1763). Pieter trouwde met Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes, op 08-12-1737 in Bellingeweer. Trijntie werd geboren op 04-08-1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11-08-1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

          v.  Claes Gerrits werd gedoopt op 09-05-1697 in Eenrum.

         vi.  Claes Gerrits werd gedoopt op 21-08-1698 in Eenrum en is overleden vr 27-06-1763. Claes trouwde met Grietje Jacobs, dochter van Jacob, vr 1736.

        vii.  Ludje Gerrits werd gedoopt op 01-05-1701 in Eenrum. Ludje trouwde met Garbrand Gerrits, zoon van Gerrit en Swaanje Cornellis, op 07-02-1732 in Eenrum. Garbrand werd geboren in 't Zandt.


585. Anje Claessen .

Feiten

Zij was op 19-06-1687 lidmaat na belijdenis te Eenrum. ...en sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar to gekomen Gerrit Peters en Anje Clasens sijn huijsvrou.

Anje trouwde met Gerrit Peters op 11-03-1687 in Mensingeweer en Maarslag.

586. Geert Peters werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 06-09-1722.

Feiten

Hij gebruikte in 1709 landerijen te Aduard. Spanheim 4: Wester Quarteir, Provinciemeiers Groningen 1632-1719. Aduard Fol:60
Ao: Geert Pieters en Welmoet

Hij was op 18-03-1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Hij gebruikte in 1718 landerijen te Harsens. Spanheim 2: Hunsingo, Provinciemeiers Groningen 1632-1719.

Gebruikers op 't westen van Wirekers huis:
Ao: 1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao: 1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao: 1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrants.

Hij gebruikte in 1721 landerijen te Garnwerd. Spanheim 5: Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755.

Garnwerd
280.2 74 1/2 grazen. =Geert Pieters en Welmoet (1721)
Aduard 50 Cornelis Geerts en Aaltje Jacobs (1755)

Geert trouwde met Welmoet Aapkes op 05-08-1708 in Adorp en Harssens. Welmoet werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

293       i.  Trijntie Geerts (geboren op 04-08-1709 in Garnwerd - overleden in 1757). Trijntie trouwde met Harmen Luitjens, zoon van Luijtjen Harms en Trijntien Jurjens, op 31-10-1734 in Garnwerd. Harmen werd gedoopt op 17-01-1697 in Oostum en is overleden vr 17-11-1737. Trijntie trouwde vervolgens met Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Peters en Anje Claessen, op 08-12-1737 in Bellingeweer. Pieter werd gedoopt op 07-11-1694 in Eenrum en is overleden vr 27-06-1763.

         ii.  Peter Geerts werd geboren op 05-11-1710 en werd gedoopt op 09-11-1710 in Garnwerd en Oostum.

        iii.  Cornelis Geerts werd geboren op 16-03-1712 en werd gedoopt op 20-03-1712 in Garnwerd en Oostum. Cornelis trouwde met Aeltjen Jacobs Tempel, dochter van Jacob Jansen Tempel en Aaltijn Derks, op 12-05-1743 in Winsum. Aeltjen werd gedoopt op 14-11-1717 in Winsum.

         iv.  Annie Geerts werd geboren op 13-08-1713 en werd gedoopt op 20-08-1713 in Garnwerd en Oostum.

          v.  Jan Geerts werd geboren op 08-03-1715 in Garnwerd en werd gedoopt op 17-03-1715 in Garnwerd en Oostum.

         vi.  Jan Geerts werd geboren op 08-06-1716 en werd gedoopt op 21-06-1716 in Garnwerd en Oostum.

        vii.  Anje Geerts werd geboren op 07-08-1717 en werd gedoopt op 15-08-1717 in Garnwerd en Oostum.

       viii.  Jan Geerts werd geboren op 26-09-1718 en werd gedoopt op 05-10-1718 in Garnwerd en Oostum.

         ix.  Jan Geerts werd geboren op 02-03-1720 en werd gedoopt op 15-03-1720 in Garnwerd en Oostum.

          x.  Harm Geerts. Harm trouwde met Nn NN.


587. Welmoet Aapkes, dochter van Aepke Garbrants en Annetie, werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Onder de kinderdopen bij Aepke Garbrants bevinden zich twee, waarbij de naam van het kind niet vermeld wordt. Welmoet wordt wel in Spanheims registers van landgebruikers genoemd als zijn dochter. Daarbij wordt ook duidelijk wie de vrouw, cq moeder is: Annetie.

Feiten

Zij was op 18-03-1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen:
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Welmoet trouwde met Geert Peters op 05-08-1708 in Adorp en Harssens. Geert werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 06-09-1722.

Welmoet trouwde vervolgens met Frerik Walings, zoon van Walingh Alles en Jantien Jacobs Vonck, op 06-09-1722 in Garnwerd en Oostum. Frerik werd geboren in Ezinge en is overleden vr 28-08-1729. Frerik was ook bekend als Frerik Walinks.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan in 9-1722 te Feerwerd. Frerik Walinks van Feerwerd

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jantjen Freriks werd geboren op 03-10-1723 en werd gedoopt op 10-10-1723 in Garnwerd en Oostum. Jantjen trouwde met Jan Harms op 27-05-1741 in Garnwerd.

Welmoet trouwde vervolgens met Onne Sijmens, zoon van Sijmon Oopkes en Lijsebeth Onnes, op 28-08-1729 in Garnwerd en Oostum. Onne werd gedoopt op 28-08-1681 in Garnwerd. Onne was ook bekend als Onne Sijmons.
588. Jan Jacobs is overleden vr 1737.

Notitie bij het onderzoek:
Tussen 1698 en 1721 bestonden er in Ranum twee Jannen Jacobs: "De Mennonit" en "De Olde".

"De Olde" maakt deel uit van een lijn waaruit de familie van Ham uit voortkomt en is terug te vinden in de DTB-boeken van de Gereformeerde kerk.

Over Mennonieten (doopsgezinden) is vrijwel nooit iets te vinden in deze kerkboeken, tenzij ze zich bekeerden: "God vermeerdere de Gereformeerde!"

D.J. van Ham (zie zijn website over Groningiana - Klein Garnwerd - Schilligeham) is bezig met een digitale uitbreiding en verbetering van het Stamboek Huizinga: "... Jan Jacobs, landbouwer op de boerderij 218 in Ranum waar hij "de Mennonit" wordt genoemd, inschrijving als meier in 1698 met I. Marrechie, in 1700 met II. Martje Siabbes en in 1722 met III. Sywke Pieters. Van elke vrouw 1 kind, zie VI 19."

Onduidelijk is of Marrechie en Martje Siabbes dezelfde vrouw zijn. In de huurders van Spanheim komt ook nog voor in het jaar 1721: Jan Jacobs en Martje... Is dat Martje Sjabbes?

"... Sywke Pieters hertrouwde op 18 augustus 1737 met Bruin Cornelis. Bruin is de schoonvader van Cornelis Alberts (O.G. IV 28.2)."

[Bruin wordt ook de schoonvader en zelfs de stiefvader van Willem Jans.]

(...)

"... Jan Jacobs was mogelijk een voorzoon van Jacob Melles, die later getrouwd was met Anje Derks."

Deze laatste conclusie trekt D.J. van Ham, omdat er in een scheidingsakte na de dood van Jacob Melles (ook een Mennoniet) een Jan Jacobs voorkomt als sibbevoogd over een minderjarig kind van Jacob Melles en Antje Derks... [Jacob Melles is een nazaat van Jacob Derks, de eerstbekende doopsgezinde vermaner te Rasquert afkomstig van Melkema te Huizinge... Hiervan is een lange genealogische lijn bekend in het Stamboek Huizinga].

Ik laat het bij deze gedachte omdat er niet genoeg bewijs voor is om Jan Jacobs aan te haken bij Jacob Melles. Vooralsnog komt onze Jan Jacobs te Ranum dus gewoon uit de lucht vallen.

Feiten

Hij was "de Mennonit" te Ranum.

In 1698 was hij Provincie-meier op boerderij 218, Ranum 1 te Ranum. 632 Deze boerderij ligt op de zuidkant van de wierde van Ranum.
In 1692 was de boerderij in slechte tijden (St. Maartensvloed) verlaten door Jacob Pieters en Aaltje Egberts. Voor een korte tijd hebben toen Driewes Clasen en Jan Jacobs de boerderij in gebruik genomen. Zij bewoonden toen al de naastgelegen boerderijen (220 en 221).

In 1693 werden 60 jukken voor vijf jaar verhuurd aan Cornellis Jedses en Trijntje [Tjarks]. Jedses neemt ook de behuizing voor 710,- over van de Provincie, die de behuizing reeds eerder van de vorige meiers voor dezelfde prijs had gekocht.

In 1698 worden de nieuwe Provincie-meiers Jan Jacobs en zijn vrouw Martje...
Uit de volgende koopakten kan misschien worden opgemaakt dat dit Martje Sjabbes was, maar het blijft nogal raadselachtig...

Er is een koopakte in 1700 waarin Jan Jacobs en Martje Sjabbes 78 juk land kopen. Daarna in 1706 kopen zij samen nogmaals wat land.

Jan Jacobs, de man van wijlen Martje Sjabbes, hertrouwde blijkens de Afkoopakte van 1713 met Sywke Peters.

In Spanheim (huurders) staan echter nog steeds een Jan Jacobs en Martje als huurder in 1721...

Een van de naastgelegen boerderijen (220), Ranum 6, werd in 1721 bewoond door Jan Jacobs de Olde. De eigendom behoorde toe aan de heer Tamminga. Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje [Lamberts] bewonen die boerderij reeds in 1698.
De laatsten trouwden op 24-5-1686 in Bellingeweer en Ranum en doopten daar een zoon Lambert op 10-9-1689.

In 1699 was hij provinciemeier te Ranum. Spanheim 2: Hunsingo 1632-1719

Ranum - Wijtwert Fol: 437
Egbert Jacobs en Grietie gebr: 60 juck:
Ao:1656 de dogter Aaltie
Ao:1662 getr: an Grietie[?] Fockens
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Jacob Pieters
Ao:1692 Driewes Claassen en consr: nu Cornelis Idses en Trijntie
Ao:1699 Jan Jacobs en Marretie

Huurders Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)

Hij bezat op 19-03-1700 een plaats met de beklemming van 78 juk land te Ranum. 633 Akte van verkoop door Cornelis Jetses en Trijnje Tiarx aan Jan Jacobs en Martien Siabbes van hun plaats te Ranum met de beklemming van 78 juk land voor de som van 3700 Car. gld.

Hij bezat op 09-07-1706 1 juk land te Ranum. 634 Akte van verkoop en overdracht door Willem Alberda, heer van Dijxterhuijs etc. aan Jan Jacobs en Martje Siabbes, e.l. te Ranum van 1 juk land te Ranum onverscheiden in de heerd die Jan Jacobs en zijn vrouw gebruiken voor de som van 60 Car. gld.

Afkoop: 04-10-1713, Ranum. 460 Akte van uit- en afkoop door Remmert Siabbes, voormond, Jan Harms, sibbevoogd en Meelis Jans, vreemde voogd, over de onmondige kinderen van Jan Jacobs en Martje Siabbes te Ranum van Jan Jacobs en zijn tweede echtgenote Sieuwke Pieters van de nalatenschap van Martje Siabbes volgens inventaris opgemaakt op 21 juni 1713 van onder meer 78 jukken land onder beklemming die behoren aan de provincie en aan het Huis te Sauwert.

Geldzaken: Taxatie, 1730-1731, Ranum. 635 Drews Gaykes 6 0
Jan Jacobs 4 0
Engbert Evers 2 0
Albert Derx 3 0
Hendrix Peters 1 10
Tomas Harms 1 0
Regnier Obbes 2 0
Rickert Arys 1 10
Jan Freerx 2 0
Jan Meinties 3 :
---- ----
f 23 :

Jan trouwde met Martje Sjabbes, dochter van Siabbe Remmerts, vr 1698. Martje is overleden vr 21-06-1713. Martje was ook bekend als Marrechie en Marretie.

Notitie bij het huwelijk: Het is glad ijs in Ranum. Er bevinden zich hier minstens twee Jannen Jacobs en minstens twee Martjes (Sjabbes), de ene Doopsgezind, de andere Gereformeerd...

Dirk van Ham vond naast de al bekende Jacob en Trijntje nog 3 andere kinderen van dit echtpaar: Dietjen, Anje en Aaltijn.

Notitie bij het overlijden: Blijkens een Akte van uit- en afkoop door Remmert Siabbes (haar broer?) op deze datum, waarin Martje Sjabbes is overleden en Jan Jacobs is hertrouwd met Sieuwke Pieters.

Notitie bij het onderzoek: Martje Sjabbes is niet de op 29-1-1688 gedoopte dochter van de Gereformeerde Sjabbe Jans & Trijntje Jans in Ranum. Deze Martje kan nooit al vr 1698 getrouwd zijn.

Onze Martje Sjabbes moet volgens een Afkoopakte uit 1713, na haar overlijden, een broer Remmelt Sjabbes hebben (hij was voormond).

Volgens onderzoekster Miek van Ham is zij een dochter van een Siabbe Remmerts... (dit naar aanleiding van een voogdijzaak die naar Middelstum wijst; verder onderzoek is nodig).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Deetjen Jansen is overleden vr 01-11-1753. Deetjen trouwde met Arijs Frerix, zoon van Frerik Arijs en Grietje, op 09-05-1728 in Baflo. Deetjen trouwde vervolgens met Jan Joesten, zoon van Joest Harmens en Harmke Harms, op 25-12-1741 in Middelstum. Jan werd gedoopt op 16-07-1719 in Obergum.

         ii.  Aaltijn Jans. Aaltijn trouwde met Lippe Siers vr 1743. Aaltijn trouwde vervolgens met Klaas Rieuwkes op 23-08-1744 in Oldenzijl.

        iii.  Anje Jans werd geboren in 1680 en is overleden na 1765. Anje trouwde met Claas Tonnis, zoon van Tonnis. Claas werd geboren in 1681 en is overleden in 1751 op 70-jarige leeftijd.

         iv.  Jacob Jans werd geboren circa 1695 in Ranum. Jacob trouwde met Lammigje Alberts op 28-12-1718 in Ranum. Lammigje werd geboren in Warffum.

          v.  Trijntje Jans werd geboren circa 1697 in Ranum en is overleden vr 04-08-1726. Trijntje trouwde met Jan Jans Vegter, zoon van Jan Geerts en Loecke Geerts, op 22-07-1723 in Veendam. Jan werd geboren circa 1700 in Borgercompagnie.

Jan trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters vr 04-10-1713. Sieuwke werd geboren in Ranum.

Kinderen uit dit huwelijk:

294       i.  Willem Jans (geboren vr 1713 in Ranum - overleden vr 29-06-1767). Willem trouwde met Jantien Bruins, dochter van Bruijn Cornelis, op 03-11-1737 in Ranum. Jantien werd geboren op 28-01-1717 in Niehove, is overleden op 10-05-1755 in Ranum op 38-jarige leeftijd en werd begraven in 5-1755 in Ranum.467 Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns. Willem trouwde vervolgens met Hilje Heeres Wierda,470 dochter van Heere Pieters 471 en Geertje Jacobs, vr 1763. Hilje werd geboren tussen 1734 en 1735 in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 25-04-1791 in Ranum en is overleden op 06-10-1826 in Obergum.

         ii.  Grietje Jans werd geboren circa 1717 in Ranum en is overleden vr 28-04-1777. Grietje trouwde met Luirt Klasen, zoon van Claas Jans 636 en Lijsbeth Harms, op 07-02-1740 in Bellingeweer en Ranum. Luirt werd geboren in Zeerijp en is overleden vr 1763. Grietje trouwde vervolgens met Gerrit Jans Smit, zoon van Jan Smit(s) en Welmoet, op 06-03-1763 in Bellingeweer en Ranum. Gerrit werd geboren in Bellingeweer, werd gedoopt op 06-11-1701 in Bellingeweer en Ranum en is overleden vr 28-04-1777.


589. Sieuwke Pieters werd geboren in Ranum.

Feiten

Zij was doopsgezind.

Sieuwke trouwde met Jan Jacobs vr 04-10-1713. Jan is overleden vr 1737.

Sieuwke trouwde vervolgens met Bruijn Cornelis op 18-08-1737 in Bellingeweer en Ranum. Bruijn werd geboren in 1672 in Niehove en is overleden na 18-08-1737. Bruijn was ook bekend als Broune Kornellis.


590. Bruijn Cornelis, zoon van Cornelis Pijtters, tot Scharnehuizum en Dieuwercke Bruijns, werd geboren in 1672 in Niehove en is overleden na 18-08-1737. Bruijn was ook bekend als Broune Kornellis.

Notitie bij het onderzoek: Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde als de Bruin Cornelis die vermeld wordt in een akte d.d. 27-9-1678 in de Autorisatieboeken van Kollumerland: Bruin Cornelis, weeskind van 6 jaar oud.
In aanwezigheid van bekende namen zoals Melle, Freerk, Sijmen Jacobs en Jan Thomas...
Een doopsgezinde familie.

Bruin Cornelis moet later minstens 4 echtgenotes hebben gehad. Hoewel hij doopsgezind was, staan er toch drie van zijn huwelijken in de huwelijkslijsten van de Hervormde kerken van Niehove en Ranum.
Als de geboortedatum van zijn dochter Jantien Bruins klopt (1717), dan moet Bruin Cornelis nog een eerder huwelijk hebben gehad, mogelijk ook in Niehove, waar de huwelijkslijst begint in 1721. Of in Grijpskerk, waar Jantjes halfzuster Anje vandaan kwam?
Van al zijn kinderen is niet bekend wie hun moeder was, behalve misschien Cornelis, die een dochter naar Anje noemt, mogelijk genoemd naar de derde vrouw van Bruin Cornelis. De kinderen Jantien Bruins en Frerik Bruins noemen beiden een dochter Aafke, zodat het vermoeden rijst dat Bruins eerste vrouw ook een Aafke was.
Zijn dochter Anje Bruins was, volgens haar Afkoopakte (Boedelscheiding 2-5-1774), een halfzuster van Freerk Bruins, Cornelis Bruins, Deewerke Bruins en een nog onbekende zuster NN Bruins.

Feiten

Hij was doopsgezind.

Hij was landbouwer te Niehove.

Voogdij: 27-09-1678, Kollumerland (Fr). 637
Jan Freercx, woonachtig te Homsterland, curator, doopsgezind;
Sijmen Jacobs, woonachtig te Baffelt (Groningen) curator over Jantien en Freerk, doopsgezind;
w: Melle Freercx, vader;
w: Dieuwercke Bruijns, moeder;
Jantien Mellis, oud 15 jaar weeskind;
Freerk Mellis, oud 13 jaar weeskind;
w: Cornelis Pijtters, vader en 2e echtgenoot;
Bruijn Cornelis, oud 6 jaar, weeskind;
Jan Thomas, mede administrateur over Bruijn, doopsgezind.

Voogdij: 27-09-1678, Kollumerland (Fr).
Jan Thomas, curator aangetrouwde oom van vaderskant, doopsgezind;
w: Cornelis Pijtters, woonachtig te Schernhuisen, vader en 2e echtgenoot;
w: Dieuwercke Bruijns, moeder;
Bruijn Cornelis, oud 6 jaar, weeskind;
Op verzoek van Jantien Mellis, oud 15 jaar, halfzuster.

Hij bezat in 1698 landerijen te Burum (Fr). Eigenaars voor
1/4 Sijmon Jacobs;
1/4 Bruin Cornelis of zijn erfgenamen;
1/4 Freerk Melles;
1/4 Jantjen Melles;
Gebruiker: Jan Hauckes.

Bruin Cornelis trouwde met een onbekende vrouw.

Notitie bij het huwelijk:
De "onbekende vrouw" is voor het gemak een samenvoeging van de opeenvolgende vrouwen. Zij kan niet n en dezelfde persoon zijn, want sommige van Bruins kinderen worden elkaars half-broers of halfzusters genoemd. Het is nog niet te bepalen wie hun moeder was.

Zijn kinderen waren:

          i.  Deewerke Bruins werd geboren in Niehove. Deewerke trouwde met Hendrik Jans op 12-11-1730 in Huizinge.

295      ii.  Jantien Bruins (geboren op 28-01-1717 in Niehove - overleden op 10-05-1755 in Ranum). Jantien trouwde met Willem Jans,232 zoon van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters, op 03-11-1737 in Ranum. Willem werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29-06-1767.

Bruijn trouwde vervolgens met Arentje Jacobs op 09-04-1724 in Niehove. Arentje werd geboren in Lagemeeden en is overleden vr 26-11-1730.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 09-04-1724 te Niehove. Bruun Cornellis, van Nijehove & Arentje Jacobs, van Legemeeden, beijde Mennoniten. Getrout in de vergadering der Mennonijten.

Feiten

Zij was doopsgezind.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  NN Bruins. NN trouwde met Harke.

         ii.  Tetje Bruins werd geboren in Niehove. Tetje was ook bekend als Tetje Brouns. Tetje trouwde met Jan Claassen, zoon van Claas Harms en Bouke Derks, op 23-02-1744 in Winsum. Jan werd geboren in Winsum.

        iii.  Anje Bruins werd geboren na 09-04-1724 in Grijpskerk en is overleden vr 02-05-1774. Anje trouwde met Cornelis Alberts, zoon van Albert Cornellis en Martien Cornellis, in 6-1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren in Baflo en is overleden vr 1806.

Bruijn trouwde vervolgens met Anje Eeckes op 26-11-1730 in Niehove. Anje werd geboren in Oldehove en is overleden vr 04-08-1737.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27-08-1730 te Niehove. Bruin Cornelis en Anje Ekes wedw: van Tijmen Bartels beijde van Niehove en Mennoniten onder haer gecopuleert.

Feiten

Zij was doopsgezind.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Bruins werd geboren in Niehove. Cornelis trouwde met Barber Christiaans op 16-01-1773 in Wetsinge en Sauwerd. Barber werd geboren in Wierum.

         ii.  Frerik Bruins werd geboren na 26-11-1730 in Niehove en is overleden vr 02-06-1783 in Schilligeham. Frerik trouwde met Trijnje Claassen, dochter van Claas Jans 636 en Lijsbeth Harms, op 01-04-1753 in Winsum. Trijnje werd geboren circa 1738 in Zeerijp, werd gedoopt op 05-10-1758 in Winsum en is overleden vr 15-05-1764. Frerik trouwde vervolgens met Anje Pieters op 15-05-1765 in Winsum. Anje werd geboren in Bellingeweer en is overleden vr 1772. Frerik trouwde vervolgens met Anje Jans Vos, dochter van Jan Reijntjes Vos 638 en Bouke Pieters,639 op 09-04-1772 in Winsum. Anje werd gedoopt op 17-02-1743 in Westernieland en is overleden op 14-10-1812 in Winsum op 69-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Jans.

Bruijn trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters op 18-08-1737 in Bellingeweer en Ranum. Sieuwke werd geboren in Ranum.

Notitie bij het huwelijk: Door dit huwelijk ontstaat een bizarre situatie:
Bruin Cornelis wordt als schoonvader van Willem Jans tevens zijn stiefvader.
Sieuwke Pieters wordt als schoonmoeder van Jantien Bruins tevens haar stiefmoeder.
Willem Jans & Jantien Bruins worden behalve echtgenoten ook half-broer en half-zuster.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 4, 11 en 18 augustus 1737 te Bellingeweer en Ranum. Broune Kornellis van Niehove en Siewke Pieters, weduwe van Jan Jacobs tot Ranum.

594. Peter Jans werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22-09-1720.

Notitie bij het onderzoek: Geen doop van een dochter Anje gevonden in Den Ham of Noordhorn.

Feiten

Hij was op 09-12-1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Peter trouwde met Elske Pieters op 21-08-1707 in Noordhorn. Elske werd geboren in Noordhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Peter Jans, van Noordhorn & Elske Peters, van Noordhorn".

Kinderen uit dit huwelijk:

297       i.  Anje Peters (geboren in Den Ham). Anje trouwde met Peter Hendriks op 04-04-1734 in Den Ham. Peter werd geboren in Ezinge.

         ii.  Geertjen Pieters werd gedoopt op 23-09-1708 in Den Ham. Geertjen trouwde met Popko Leukes, zoon van Leuwke Olghers, op 06-03-1735 in Den Ham en Fransum. Popko werd gedoopt op 16-03-1709 in Zuidhorn. Geertjen trouwde vervolgens met Daniel Hendriks op 21-09-1755 in Den Ham en Fransum. Daniel werd geboren in Noordhorn. Geertjen trouwde vervolgens met Roelf Pieters op 10-04-1763 in Den Ham en Fransum. Roelf werd geboren in Aduard.

        iii.  Lamke Pieters werd gedoopt op 15-09-1709 in Den Ham.


595. Elske Pieters werd geboren in Noordhorn.

Feiten

Zij was op 09-12-1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Elske trouwde met Peter Jans op 21-08-1707 in Noordhorn. Peter werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22-09-1720.

Elske trouwde vervolgens met Jan Etskes, zoon van Etske Jans en Aeltien Warners, op 22-09-1720 in Den Ham. Jan werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 13-05-1694 in Den Ham.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Etskes, van Den Ham & Elske Peters, weduwe van Peter Jans, van Den Ham".

Notitie bij de geboorte: "... op de Knijpe".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 07-03-1723 in Den Ham en Fransum.

         ii.  Peter Jans werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 08-04-1725 in Den Ham en Fransum.


602. Claes Cornelis, zoon van Cornelis Claesen en Ettien Jansen, werd gedoopt op 19-03-1671 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek:
Omdat zowel dochter Wijtske als zoon Cornelis allebei een dochter Claare/Klare dopen heet hun moeder waarschijnlijk ook Claare en zoeken we dus naar een echtpaar Klaas Cornelis en Claare... En die is er inderdaad: Clara Sjoerts van Pieterzijl.

Aangezien er hier meer Klazen Cornelis bestaan en in de dopenlijst de moeders steeds onvermeld blijven, zijn niet alle kinderen zeker, nog nader bekijken....

Feiten

Hij was op 04-03-1696 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. Klaas Cornelis op Bel. den 4 Martij 1696

Claes trouwde met Clara Sjoerts op 03-05-1696 in Noordhorn. Clara werd geboren in Pieterzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Klaassen werd gedoopt op 01-01-1697 in Noordhorn en is overleden in 1753 in Grootegast op 56-jarige leeftijd. Cornelis trouwde met Boukje Annes, dochter van Anne Jans 641 en Bettje Gerbens,642 op 09-06-1743 in Grootegast. Boukje werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

301      ii.  Wijtske Klaassen (gedoopt op 11-06-1699 in Noordhorn - overleden vr 26-03-1754 in Ezinge). Wijtske trouwde met Cornelis IJpes op 05-04-1733 in Oldehove. Cornelis werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

        iii.  Sijtske Klasen werd gedoopt op 04-12-1701 in Noordhorn.

         iv.  Reijnder Clasen werd gedoopt op 19-02-1702 in Noordhorn. Reijnder trouwde met Jantje Berents op 17-02-1731 in Niezijl. Jantje werd geboren circa 1710 in Oostwold.


603. Clara Sjoerts werd geboren in Pieterzijl.

Feiten

Zij was op 06-12-1696 lidmaat te Noordhorn. Klara Sjoerts huijsvr. van Klaas Cornelis

Clara trouwde met Claes Cornelis op 03-05-1696 in Noordhorn. Claes werd gedoopt op 19-03-1671 in Noordhorn.

608. Jibbe Jans werd geboren omstreeks 1645 in Harssens, Adorp.

Notitie bij het onderzoek:
Mogelijk heeft hij nog een vierde kind Eelke, die op 14-11-1705 te Adorp trouwde met Berent Hindriks van Twenthe...

Jibbe trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

304       i.  Jan Jibbes (gedoopt op 15-08-1674 in Adorp). Jan trouwde met Jantien Wilms op 14-11-1705 in Adorp. Jantien werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

         ii.  Pieter Jibbes werd gedoopt op 06-02-1676 in Adorp.

        iii.  Pieter Jibbes werd gedoopt op 06-04-1679 in Adorp.

         iv.  Eelke Jibbes werd geboren in Adorp. Eelke trouwde met Berent Hindriks op 06-12-1709 in Adorp. Berent werd geboren in Twente.


612. Simen Jans .

Notitie bij het onderzoek:
Bij alle dopen van zijn kinderen staat dat de doopdag niet was aangetekend.

Mogelijk was Simen Jans de latere Simon Jans de ketellapper die 30-10-1698 in Eenrum trouwde met Grietje Jans...
Of Sijmen Jans Bakker, die op 18-2-1720 in Baflo met Antje Cornelis nog een dochter Aefke doopte...

Andere Simens of Simons Jans(en) in de lidmatenlijst van Baflo waren:
1672 den 7 Julij Simon Jansen boorachtigh van Eenrum
1679 den 29 Junij uit Baflo Magdalena Willems huisvr. van Simon Simons met attest Warffum
1711 den 24 Jun uit Baflo Simon Jans...

En in 1710 den 3 Julii nog een Jan Simens met attest van Eenrum.
1716 den 12 Julij Jan Simens (Eenrum) en Fokeltje Isebrants (Sandeweer).

Simen trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Anje Simens werd gedoopt op 15-10-1705 in Baflo.

         ii.  Maijcke Simens werd gedoopt op 15-03-1707 in Baflo.

        iii.  Jan Simens werd gedoopt op 15-04-1709 in Baflo.

         iv.  Claas Simens werd gedoopt op 15-04-1711 in Baflo.

          v.  Mettien Simens werd gedoopt op 15-07-1713 in Baflo.

306      vi.  Jan Simen Simens (gedoopt op 15-03-1715 in Baflo). Jan trouwde met Amke Jans, dochter van Jan Pauwels en Martien Claessen, op 25-11-1736 in Baflo. Amke werd gedoopt op 10-02-1709 in Wetsinge.

        vii.  Grietje Sijmens. Grietje trouwde met Jan Jacobs.


614. Jan Pauwels werd geboren in Wetsinge.

Jan trouwde met Martien Claessen.

Kinderen uit dit huwelijk:

307       i.  Amke Jans (gedoopt op 10-02-1709 in Wetsinge). Amke trouwde met Jan Simen Simens, zoon van Simen Jans, op 25-11-1736 in Baflo. Jan werd gedoopt op 15-03-1715 in Baflo.

         ii.  Claes Jans werd gedoopt op 06-04-1710 in Wetsinge.

        iii.  Pauwel Jans werd gedoopt op 23-08-1711 in Wetsinge.

         iv.  Anje Jans werd gedoopt op 12-04-1716 in Wetsinge.

Jan trouwde vervolgens met Jantjen Bartelts op 01-07-1725 in Wetsinge. Jantjen werd geboren in Wetsinge.

Notitie bij het huwelijk: "Met een kint in den arm", beijde van Wetzinge.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trijnje Jans werd gedoopt op 15-06-1725 in Wetsinge.


615. Martien Claessen .

Martien trouwde met Jan Pauwels. Jan werd geboren in Wetsinge.

616. Jan .

Jan trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

308       i.  Leendert Jans (geboren in Sauwerd). Leendert trouwde met Hijke Jans op 31-03-1737 in Westerdijkshorn. Hijke werd geboren in Westerdijkshorn.

         ii.  Jan Jansen de Vries werd geboren in Sauwerd. Jan trouwde met Aaltjen Dijmers, dochter van Willem Dijmer, op 17-05-1749 in Delfzijl. Aaltjen is overleden op 29-12-1779 in Delfzijl. Aaltjen was ook bekend als Aeltje Willems. Jan trouwde vervolgens met Sara de Beer op 07-05-1780 in Delfzijl. Sara werd geboren in Delfzijl.

        iii.  Gerrijt Jans. Gerrijt trouwde met Aaltjen Jans.

         iv.  Riemt Jans werd geboren circa 1720 in Sauwerd en is overleden vr 28-04-1791. Riemt was ook bekend als Remt Jans en Riemt Jans. Riemt trouwde met Trijntje Gerkes op 27-03-1750 in Westerwijtwerd. Trijntje werd geboren circa 1725 in Niehove.


622. Hans Scheper werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22-11-1741 in Onstwedde.

Feiten

Hij was schaapherder.

Hans trouwde met Fenne circa 1688. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12-03-1738 in Onstwedde.

Kinderen uit dit huwelijk:

311       i.  Harmtie Hansen Scheper (gedoopt op 18-03-1695 in Onstwedde - overleden vr 1767 in Wetsinge). Harmtie trouwde met Berend Jans circa 1720 in Onstwedde. Berend werd geboren circa 1690 en is overleden in 12-1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

         ii.  Geert Hansen Scheper werd gedoopt op 18-04-1697 in Onstwedde.

        iii.  Geert Hansen Scheper werd gedoopt op 23-06-1689 in Onstwedde en is overleden vr 28-04-1697.


623. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12-03-1738 in Onstwedde.

Fenne trouwde met Hans Scheper circa 1688. Hans werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22-11-1741 in Onstwedde.


626. Anne Jocchems, zoon van Jocchem en Renske, werd geboren in Tolbert.

Notitie bij het onderzoek: Ook in Tolbert:

Nog 3 broers van Anne Jocchems? Ze vernoemen alle 4 een Renske...

Oktober 1681, Pieter Jocchems van Tolbert x Anke Jans van Tolbert.
Doop: Jocchem, Renske, Renske, Trijntje

Januari 1683, Ebel Jocchems van Tolbert x Jantje Pieters van Tolbert.
Doop: Jocchem, Renske, Pieter, Jan, Heijle, Jouwerke, Jan
30-9-1683, Hindrik Jocchems van Tolbert x Tjeetske Janssen van Midwolde.
Doop: Jocchem, Renske
2-8-1705, Ebel Jochems van Tolbert x Hilke Steevens van Niebert.

In 1703 verschijnt er nog een Trijntien Jochems met attestatie in Tolbert.

En in Niekerk:
17-6-1688, Jan Jocchums x Lijsbett Harckes.
Doop: Jancke (vader overleden)

En in Midwolde en Leek:
29-1-1703, Jan Jochems van Leek x Aaltien Lammers van Leek.
20-11-1712, Meerten Jochems van Midwolde x Hindrikje Jans van Vries.
Zipke Jochchums van Leek x Albertien Alberts van Leek.

Anne trouwde met Gerbrig Elsses op 21-04-1695 in Tolbert. Gerbrig werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk:

313       i.  Franckjen Annes (gedoopt op 26-01-1696, geboren in Leegkerk). Franckjen trouwde met Frans Harmens op 09-04-1719 in Hoogkerk. Frans werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25-02-1725. Franckjen trouwde vervolgens met Meint Alberts, zoon van Albert Meijnts en Grietien Hindricks, op 25-02-1725 in Hoogkerk. Meint werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 24-08-1696 in Hoogkerk.

         ii.  Renske Annes werd gedoopt op 01-10-1699 in Tolbert. Renske trouwde met Feije Douwes, zoon van Douwe Jannes en Bauke Peters, op 07-12-1738 in Midwolde en Leek. Feije werd geboren in Leek en werd gedoopt op 18-04-1699 in Midwolde.

        iii.  Anje Annes werd gedoopt op 26-02-1702 in Tolbert.


627. Gerbrig Elsses werd geboren in Leek.

Feiten

Zij was in 10-1686 lidmaat te Leek.

Gerbrig trouwde met Jannes Melles op 07-04-1694 in Midwolde en Leek. Jannes werd geboren in Leek.

Gerbrig trouwde vervolgens met Anne Jocchems op 21-04-1695 in Tolbert. Anne werd geboren in Tolbert.

636. Berent Cornelis, zoon van Cornelis Pieters 643 en Cornelisjen Reijnders, werd gedoopt op 24-01-1675 in Wehe.

Feiten

In 1699 was hij meester snijder.

Berent trouwde met Martjen Ritses 484 op 11-03-1694 in Warffum. Martjen werd gedoopt op 30-05-1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Berents werd gedoopt op 18-07-1695 in Wehe.

         ii.  Jantien Berents werd gedoopt op 01-01-1698 in Wehe.

318     iii.  Cornelis Berents (gedoopt op 29-01-1699 in Wehe - overleden na 1754). Cornelis trouwde met Eeske Rijkels circa 1719. Eeske werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14-06-1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

         iv.  Hantien? Berents werd gedoopt op 12-03-1702 in Wehe.

          v.  Corr? Berents werd gedoopt op 31-05-1705 in Wehe.

         vi.  Ritse Berents werd gedoopt op 22-04-1707 in Wehe.

        vii.  Dietien Berents werd gedoopt op 09-03-1710 in Wehe.

       viii.  Anje Berents werd gedoopt op 16-06-1712 in Wehe.


637. Martjen Ritses,484 dochter van Ritse Peters 644 en Jantjen Hindriks, werd gedoopt op 30-05-1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Martjen trouwde met Berent Cornelis op 11-03-1694 in Warffum. Berent werd gedoopt op 24-01-1675 in Wehe.

650. Renne Goitjens werd geboren in Kantens. Renne was ook bekend als Reinje Goitjens en Riene Goitjens.

Feiten

Hij was op 25-12-1698 lidmaat te Noordwolde. Na gedane belijdenis: Hinric Scholtes uit 't Graevschap Bhentem en Reinje Goitjens van Cantens

Kerkelijke zaken: 09-12-1706, Noordwolde. 9 dec 1706 is Consistorium gehouden, en heb voorgeslagen, dat twe broederen mogten worden gesonden na mr. Focke Oosterhof, 't welk de olderling Louwe Jacobs en de diaken Renne Goitjens hebben verrigt etc.

Renne trouwde met Trijntje Jacobs op 22-04-1698 in Noordwolde. Trijntje werd geboren in Noordwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

325       i.  Frouwke Rinnes (gedoopt op 05-03-1699 in Noordwolde). Frouwke trouwde met Aris Eebels vr 1728. Aris werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud. Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis vr 17-04-1747.

         ii.  Jacob Rennes werd gedoopt op 29-12-1700 in Noordwolde.

        iii.  Jacob Rinnes werd gedoopt op 24-09-1702 in Noordwolde. Jacob trouwde met Grietie Hansen op 17-06-1735 in Eenrum. Grietie werd geboren in Niehove.

         iv.  Grietje Rennes werd gedoopt op 28-02-1706 in Noordwolde. Grietje trouwde met Jan Harms op 03-12-1728 in Bedum. Jan werd geboren in Bedum.

          v.  Jantjen Rennes werd gedoopt op 18-11-1708 in Noordwolde.

         vi.  Goijtien Rinnes werd gedoopt op 31-05-1711 in Noordwolde, is overleden op 10-02-1763 in Maarhuizen645 op 51-jarige leeftijd en werd begraven in Maarhuizen. Goijtien was ook bekend als Geutien Rinnes. Goijtien trouwde met Grietje Derks, dochter van Derk en Gielje Jans, op 26-12-1742 in Obergum. Grietje werd geboren in 1699 in Huizinge, is overleden op 02-11-1775 in Maarhuizen op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Maarhuizen.646

        vii.  Jan Rennes werd gedoopt op 10-05-1716 in Noordwolde.

       viii.  Jan Rennes werd gedoopt op 03-03-1720 in Noordwolde.

Renne trouwde vervolgens met Martjen Folkers op 12-03-1724 in Noordwolde. Martjen werd geboren in Bedum.


651. Trijntje Jacobs werd geboren in Noordwolde.

Feiten

Zij was op 22-03-1700 lidmaat te Noordwolde. Na korte belijdenisse: Eise Jacobs en Trijnje Goitjens Huisvrouw van Riene Goitjens

Trijntje trouwde met Renne Goitjens op 22-04-1698 in Noordwolde. Renne werd geboren in Kantens. Renne was ook bekend als Reinje Goitjens en Riene Goitjens.

652. Jargh Harms werd geboren circa 1675 in Leens.

Jargh trouwde met Trijntje Jacobs op 22-01-1699 in Westernieland. Trijntje werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30-03-1706.

Notitie bij het huwelijk: "Jarch Harms, van Liens & Trijnje Jacobs, van Westernieland".

Kind uit dit huwelijk:

326       i.  Pieter Jarghs (geboren in 1699, gedoopt Saaxumhuizen - overleden op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd). Pieter trouwde met Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans, op 21-04-1726 in Wetsinge en Sauwerd. Eeijcke werd gedoopt op 19-05-1700 in Adorp en is overleden vr 05-04-1754.

Jargh trouwde vervolgens met Jantjen Teews op 30-03-1706 in Warffum. Jantjen werd geboren in Warffum. Jantjen was ook bekend als Jantje Tyes.

Notitie bij het huwelijk: "Jargh Harms, van Westernieland & Jantjen Teeuws, van Warffum".

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aefke Jarghs werd gedoopt op 01-08-1706 in Saaxumhuizen.647


653. Trijntje Jacobs werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30-03-1706.

Trijntje trouwde met Jargh Harms op 22-01-1699 in Westernieland. Jargh werd geboren circa 1675 in Leens.

654. Pieter Jans .

Notitie bij het onderzoek:
Pieter Jans, diaken, heeft een naamgenoot die kleermaker is. Soms dopen ze (bijna) gelijktijdig een kind in Adorp.

Feiten

Hij was op 31-03-1695 diaken te Adorp. Dit staat vermeld bij de doop van zijn dochter Jantjen.

Pieter trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Jan Pieters

         ii.  Jantjen Pieters werd gedoopt op 31-03-1695 in Adorp.

        iii.  Eeicke Pieters werd gedoopt op 15-08-1697 in Adorp.

327      iv.  Eeijcke Pieters (gedoopt op 19-05-1700 in Adorp - overleden vr 05-04-1754). Eeijcke trouwde met Pieter Jarghs,253 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, op 21-04-1726 in Wetsinge en Sauwerd. Pieter werd geboren in 1699, werd gedoopt op 01-08-1706 in Saaxumhuizen493 en is overleden op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs. Eeijcke trouwde vervolgens met Jan Jacobs op 01-01-1747 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren in Bellingeweer, Winsum.


716. Jan Pieters werd geboren in Saaxumhuizen.

Jan trouwde met Brechtje.

Kinderen uit dit huwelijk:

358       i.  Roelf Jans (gedoopt op 25-09-1687 in Saaxumhuizen). Roelf trouwde met Hilje Jacobs op 15-04-1714 in Westernieland. Hilje werd geboren in Westernieland.

         ii.  Anje Jans werd gedoopt op 23-02-1690 in Saaxumhuizen.


717. Brechtje .

Brechtje trouwde met Jan Pieters. Jan werd geboren in Saaxumhuizen.

732. Here Veghters .

Here trouwde met Garrichjen Joestens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joest Heres werd gedoopt op 28-01-1714 in Hoogezand.

         ii.  Neeltje Heres werd gedoopt op 17-02-1715 in Hoogezand.

366     iii.  Joest Heres (gedoopt op 10-01-1717, geboren in Kalkwijk, Hoogezand). Joest trouwde met Geertje Thomas, dochter van Thomas Jans en Lijsabeth Hindriks, op 14-12-1738 in Hoogezand. Geertje werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24-03-1713 in Hoogezand.

         iv.  Ede Heres werd gedoopt op 27-11-1718 in Hoogezand.

          v.  Aafke Heres werd gedoopt op 23-12-1721 in Hoogezand.


733. Garrichjen Joestens .

Garrichjen trouwde met Here Veghters.

734. Thomas Jans werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 06-12-1720 in Martenshoek.648

Notitie bij de doop:
"... Een bejaart persoon van Menniste ouders gedoopt n Thomas Jans 6 december 1720".
Dit kan ook een naamgenoot zijn. Nog geen conclusie...

Thomas trouwde met Lijsabeth Hindriks op 29-03-1711 in Hoogezand. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19-08-1683 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Thomas werd gedoopt op 03-04-1712 in Hoogezand.

367      ii.  Geertje Thomas (gedoopt op 24-03-1713, geboren in Hoogezand). Geertje trouwde met Joest Heres, zoon van Here Veghters en Garrichjen Joestens, op 14-12-1738 in Hoogezand. Joest werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10-01-1717 in Hoogezand.

        iii.  Willemtjen Thomas werd gedoopt op 03-02-1715 in Hoogezand. Willemtjen trouwde met Cornelis Jans Pot, zoon van Jan Pot en Menstje Jans.

         iv.  Jan Thomas werd gedoopt op 29-08-1717 in Hoogezand.

          v.  Hindrik Thomas werd gedoopt op 19-02-1719 in Hoogezand.

         vi.  Imke Thomas werd gedoopt op 11-04-1721 in Hoogezand.

        vii.  IJmke Thomas werd gedoopt op 15-03-1722 in Hoogezand.

       viii.  Imke Thomas werd gedoopt op 31-10-1723 in Hoogezand.


735. Lijsabeth Hindriks, dochter van Hindrik Jansen en IJmke Gerbens, werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19-08-1683 in Hoogezand.

Lijsabeth trouwde met Thomas Jans op 29-03-1711 in Hoogezand. Thomas werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 06-12-1720 in Martenshoek.648

740. Mense Jacobs is overleden op 12-10-1682 in Zandeweer.

Feiten

Hij was policijemeester te Zandeweer.

Hij was in 1680 lidmaat te Zandeweer. "... Mense Jacobs en Trijne Sijn huisvrouw, bij de Molen".

Mense trouwde met Trijne circa 1680 in Zandeweer.

Kinderen uit dit huwelijk:

370       i.  Arent Menses (geboren circa 1680 in Zandeweer). Arent trouwde met Mettjen Jans op 28-11-1704 in Pieterburen.

         ii.  Geertien Menses werd gedoopt op 21-04-1681 in Zandeweer.

        iii.  Mense Menses werd gedoopt op 29-04-1683 in Zandeweer en is overleden op 23-04-1686 in Zandeweer op 2-jarige leeftijd.


741. Trijne .

Feiten

Zij was op 19-05-1693 lidmaat te Zandeweer. "19 mei 1693 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, except Jan Simons, Mense Jacobs wed: ..."

Trijne trouwde met Mense Jacobs circa 1680 in Zandeweer. Mense is overleden op 12-10-1682 in Zandeweer.

744. Jacob Melles werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

Notitie bij het onderzoek: Stamvader van de Helders?

Feiten

Hij was arbeider.

Jacob trouwde met Anna Ritzes op 01-03-1653 in Baflo. Anna werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Melle Jacobs werd gedoopt op 02-04-1654 in Baflo en is overleden vr 1659.

         ii.  Ritze Jacobs werd geboren circa 1655 in Baflo en is overleden vr 1693 in Baflo. Ritze trouwde met Geertien Gerrits in 1690 in Baflo. Geertien werd geboren circa 1660 in Baflo. Geertien was ook bekend als Grietjen Gerrijts.

372     iii.  Jan Jacobs (gedoopt op 14-08-1656, geboren in Baflo - overleden vr 1737). Jan trouwde met IJmke Sijgers,264 dochter van Sijger Pieters en Grietje Hindriks, op 16-06-1694 in Pieterburen. IJmke werd geboren circa 1660 in Pieterburen. IJmke was ook bekend als Ymke.

         iv.  Cornelis Jacobs werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 06-10-1657 in Baflo.

          v.  Mello Jacobs werd gedoopt op 30-12-1660 in Baflo.

         vi.  Wijtjen Jacobs werd gedoopt op 21-08-1664 in Baflo en Rasquert.

        vii.  Ethtjen Jacobs werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 09-10-1668 in Baflo.


745. Anna Ritzes, dochter van Ritze Jacobs en Nieske Heeres, werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Notitie bij het onderzoek:
Van Anna Ritzes van Rasquert is geen doop of enig ander bewijs te vinden wie haar ouders zijn. Een man die een beetje in de buurt lijkt te komen is Ritze Jacobs, getrouwd met Nieske Heeres. En van haar kinderen heet Cornelis Jacobs, misschien een verwijzing naar de broer van Ritze Jacobs.
Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham.

Anna trouwde met Jacob Melles op 01-03-1653 in Baflo. Jacob werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

746. Sijger Pieters werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

Sijger trouwde met Grietje Hindriks in 12-1656 in Baflo. Grietje werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

373       i.  IJmke Sijgers (geboren circa 1660 in Pieterburen). IJmke trouwde met Pieter Wichers vr 1682. Pieter werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1690. IJmke trouwde vervolgens met Jan Jacobs,263 zoon van Jacob Melles en Anna Ritzes, op 16-06-1694 in Pieterburen. Jan werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14-08-1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

         ii.  Stijntje Sijgers. Stijntje trouwde met Geert Jans op 22-12-1689 in Pieterburen. Geert werd geboren in Pieterburen.


747. Grietje Hindriks werd geboren in Rasquert.

Grietje trouwde met Sijger Pieters in 12-1656 in Baflo. Sijger werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

756. Jan Jacobs, de Olde, zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28-08-1664 in Winsum.

Notitie bij het onderzoek:
Vader Jacob Jansen van Schilligeham (zijn vrouw werd niet genoemd) liet in Winsum vier Jannen dopen (1654, 1656, 1661 en 1664). Welke van de vier is nu Jan Jacobs "de Olde" die met zijn vrouw Krijnje in 1721 de boerderij Ranum 6, (zie Boerderijen Halfambt, 220) gebruikt?
Dit gebied is ook in onderzoek bij de familie Van Ham en bij Cor Enter. Een goed antwoord te vinden is lastig.
Voorlopig wordt er uitgegaan van twee Jannen die in leven bleven onder de toenaam "de Olde" en "de Jonge". De ene zou in Ranum zijn gaan wonen en de ander in Schilligeham. Nog geen zekerheid.

Een zekere Jan Jacobs & Anje Frericks zijn getrouwd te Winsum op 21 oktober 1677. Zij wonen op de Vennen (zie de dopenlijst bij Cornelis, Egbert, Maria en Crijn).
Er moet op hetzelfde moment nog een andere Jan Jacobs in Winsum zijn; deze doopt een dochter Antie op 6-3-1687. Dus een maand na Jacob (6-2-1687). Geen moeder vermeld. Bij deze laatste twee wordt ook niet vermeld dat ze op de Vennen wonen.
Misschien zijn er wel meer kinderen niet van de een maar van de ander.

Ook opmerkelijk is dat er ook namen als Eijsse en Reinder terugkomen uit de beide huwelijken van zijn vader, al is niet duidelijk waar die vandaan komen.

Feiten

Hij was op 10-03-1689 lidmaat te Winsum. Jan Jacobs in Schilgeham.

Hij was op 01-07-1698 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn Huijs-vrouw Krijnje.

Hij was in 1702 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Krijnje.

Hij was tussen 1699 en 1709 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs ende Krijnje sijn huijsvrouw.

Hij was in 1711 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs wewenaer.

Hij was in 1718 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs, sijn vrouw Hindrickien noch geen Lidmaet.

Hij gebruikte in 1721 een boerenplaats (220, Ranum 6) te Ranum. 651 De boerderij is groot 58,5 juk. De eigendom behoort aan heer Tamminga.
Reeds in 1698 is deze boerderij bewoond door Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje.
38 jaar later is de boerderij in scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Freerks & Swaantje Ennes, tussen zoon Enne Jans en dochter Geeske Jans (Aldert Cornelis, als gevolmachtigde). Enne Jans & Grietje Freerks krijgen de boerderij. In 1819 gaat de boerderij over naar zoon Jan Ennes Huizing (getr. met Trijntje Heines Ellens), landbouwers te Zuurdijk.

Jan trouwde met Krijnje Lamberts op 24-05-1686 in Bellingeweer en Ranum. Krijnje werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Notitie bij het huwelijk: Attestatie van Winsum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrit Jans. Gerrit trouwde met Martien Cornelis Bus.

         ii.  Lambert Jans werd gedoopt op 10-09-1689 in Bellingeweer en Ranum en is overleden vr 14-01-1753. Lambert trouwde met Auke Haijkes. Auke werd geboren in Garsthuizen.

378     iii.  Jacob Jans (gedoopt op 16-10-1692 in Bellingeweer en Ranum). Jacob trouwde met IJdje Tonnis, dochter van Tonnis Ates en Aefke Claesen. IJdje werd gedoopt op 26-09-1686 in Rottum. Jacob trouwde vervolgens met Nieltie Koenders.

         iv.  Reinder Jans werd gedoopt op 21-04-1695 in Bellingeweer en Ranum.

396       v.  Eijse Jans (gedoopt op 21-03-1697 in Bellingeweer en Ranum - overleden na 22-12-1755). Eijse trouwde met Anje Abels, dochter van Abel Pieters en Trijntie. Anje werd geboren circa 1684 en is overleden op 22-10-1752 in Winsum ongeveer 68 jaar oud.

Jan trouwde vervolgens met Hinderkien Jacobs op 16-02-1714 in Mensingeweer en Maarslag. Hinderkien werd geboren in Wehe en is overleden vr 1731.

Notitie bij het onderzoek: Theorie D.J. van Ham (Groniniana):

Jan Freerks komt te Ranum al voor in de Taxatie van 1730 (O.G. p 1750). Vermoedelijk was hij toen getrouwd met Hendrickjen Jacobs, eerder weduwe van Jan Jacobs, die ook op Halfambt 220 woonden. Deze was een zoon van Jacob Jansen (O.G. II 3.2) en zijn eerste vrouw Antie Tijssen te Schilligeham. Jan Jacobs bewoonde in Ranum dezelfde boerderij (Halfambt 220) als Jan Freerks.


757. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Feiten

Zij was op 09-03-1688 lidmaat te Winsum. 1688 den 9 Martij: Krijnje Lamberts de huisvrouw van Jan Jacobs. Eind 1711 is Jan Jacobs in Ranum wewenaer.

Krijnje trouwde met Jan Jacobs, de Olde op 24-05-1686 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28-08-1664 in Winsum.

758. Tonnis Ates werd geboren in Usquert. Tonnis was ook bekend als Tonnis Ates Schoenmaker.

Notitie bij het onderzoek:
Tot 1688 lijkt het met de dopen te gaan om Tonnis Ates & Aefke Claessen. Ineens is er op 3-4-1687 een trouwerij in Rottum tussen een Tonnis Ates & Martjen Willems. Gevolgd door 2 dopen in Rottum door een Tonnis Ates (op de plaetse) als vader, maar zonder moeder: Lijsebeth 26-2-1688 en Claes op 16-12-1688. Vanwege de naam kiezen we dan voor Claes, de waarschijnlijke opa.
Daarna in Usquert nog weer n doop door Tonnis en Aafke: Jan op 12.2.1693.
De andere Tonnis Ates gaat met zijn Marretien voort in Eppenhuizen

Feiten

Hij was op 23-06-1689 lidmaat te Usquert. Tonnis Ates en Aafke Claassen sijn Huisvrouw.
In 1717 staan ze nog steeds ingeschreven. Tenslotte staat er in 1717 een vermelding bij Aafe: Ob. 1719

Tonnis trouwde met Aefke Claesen op 02-05-1680 in Warffum. Aefke werd geboren in Warffum en is overleden in 1719 in Usquert.

Notitie bij het huwelijk:
Tonnis Ates tot Usquert en Aafke Claassen van Warffum, 28-3-1680 te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ate Tonnis werd geboren op 10-04-1681 in Warffum.

         ii.  Anje Tonnis werd gedoopt op 30-07-1682 in Warffum.

        iii.  Geertruit Tonnis werd gedoopt op 22-02-1685 in Rottum. Geertruit was ook bekend als Geertruijd Teunissen. Geertruit trouwde met Broerke Lubberts, zoon van Lubbert Broerkes en Taalke Jansen, op 15-04-1708 in Usquert. Broerke werd geboren in Rasquert.

379      iv.  IJdje Tonnis (gedoopt op 26-09-1686 in Rottum). IJdje trouwde met Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs, de Olde en Krijnje Lamberts, op 27-01-1715 in Usquert. Jacob werd gedoopt op 16-10-1692 in Bellingeweer en Ranum.

          v.  Claes Tonnis werd gedoopt op 16-12-1688 in Rottum.

         vi.  Jan Tonnis werd gedoopt op 12-02-1693 in Usquert.


759. Aefke Claesen werd geboren in Warffum en is overleden in 1719 in Usquert.

Aefke trouwde met Tonnis Ates op 02-05-1680 in Warffum. Tonnis werd geboren in Usquert. Tonnis was ook bekend als Tonnis Ates Schoenmaker.

774. Isebrandt Jansen .

Notitie bij het onderzoek: Hypothetische ouders van Tjaardke Izebrands...

Feiten

Hij was op 15-06-1684 lidmaat met attestatie van Leens te Pieterburen en Wierhuizen.

Hij was in 1682 lidmaat te Leens. "Isebrant Jansen".

Hij was op 15-06-1684 lidmaat te Pieterburen. "Den 15 Junij is gehouden het h. avontmael tot Petersbuiren, en voor dien tijdt angekomen met attestatie:
Isebrant Jansen en sijn vrou Hilje Berents van Leens".

Isebrandt trouwde met Hilletje Beerendts vr 15-06-1684 in Leens. Hilletje werd geboren in Leens.

Notitie bij het huwelijk: Mogelijk de ouders van Tjaardke Izebrands...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornellijske Isebrandts werd gedoopt op 28-05-1685 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 23-07-1685 in Pieterburen en Wierhuizen.

387      ii.  Tjaardke Izebrands. Tjaardke trouwde met Broerken Pieters op 24-03-1719 in Niekerk en Vliedorp.

        iii.  Jan Isebrandts werd gedoopt op 18-07-1686 in Pieterburen en Wierhuizen.

         iv.  Berent Isebrants werd gedoopt op 04-03-1688 in Pieterburen en Wierhuizen. Berent trouwde met Eelje Jans op 01-11-1711 in Winsum.

          v.  Cornellijske Isebrandts werd gedoopt op 09-02-1690 in Pieterburen en Wierhuizen.

         vi.  Doe Isebrandts werd gedoopt op 25-12-1692 in Pieterburen en Wierhuizen.

        vii.  Luij Isebrandts werd gedoopt op 25-08-1695 in Pieterburen en Wierhuizen.

       viii.  Trijnje Isebrandts werd gedoopt op 03-12-1697 in Pieterburen en Wierhuizen.

Isebrandt trouwde vervolgens met Anje Luitjens op 24-04-1701 in Pieterburen. Anje werd geboren in Vierhuizen.

Notitie bij het huwelijk: "Isebrant Jans & Anje Luitjens, van Vierhuizen".

Dit huwelijk heb ik aangenomen, omdat de doop van het volgende kind te Pieterburen logisch lijkt, met de naam van de overleden vorige vrouw.

Notitie bij het onderzoek: Menno Bennema denkt dat haar ouders Jacob Jacobs & Geeske Luitjens zijn, maar dat laat haar patroniem niet toe...

Misschien heeft Anje Luitjens een broer Eijsse Luitjens van Vierhuizen, getrouwd in Garnwerd 1685 met Martien Ennes, met kinderen Geeske, Anje, Enne en Aachtie...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Isebrandts werd gedoopt op 13-11-1701 in Pieterburen en Wierhuizen.

         ii.  Luitjen Isebrandts werd gedoopt op 20-01-1704 in Eenrum.

        iii.  Eijse Isebrandts werd gedoopt op 21-08-1707 in Eenrum.


775. Hilletje Beerendts werd geboren in Leens.

Feiten

Zij was op 15-06-1684 lidmaat met attestatie van Leens te Pieterburen en Wierhuizen.

Zij was op 27-03-1684 lidmaat te Leens. Hilje Berents j.d.
Hier was ze nog niet getrouwd (jongedochter).

Zij was op 15-06-1684 lidmaat te Pieterburen. "Den 15 Junij is gehouden het h. avontmael tot Petersbuiren, en voor dien tijdt angekomen met attestatie:
Isebrant Jansen en sijn vrou Hilje Berents van Leens".

Hilletje trouwde met Isebrandt Jansen vr 15-06-1684 in Leens.

776. Enne Peters werd geboren circa 1670 in Leens.

Notitie bij het onderzoek:
Hij zou de vader kunnen zijn van Lauwe Ennes 388 van Vierhuizen...
Hij zou (gezien dochter Bouwke) een zoon kunnen zijn van een (te oud voor hem?) echtpaar Peter Cornellis & Bauwcke Willems, te Garnwerd 1-9-1639; deze Peter kwam van Burum, Bauwcke van Garnwerd, weduwe van Cornelis Atens.

Enne trouwde met Grietien Cornelijs in 1692 in Leens. Grietien werd geboren circa 1670 in Garnwerd.

Notitie bij het huwelijk:
Huwelijk is niet gedateerd, wel genummerd: 85 Enne Peters tot Leens ende Grietien Cornelijs van Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Ennes werd gedoopt op 28-07-1693 in Leens.

         ii.  Bouwcke Ennes werd gedoopt op 01-01-1695 in Leens.

        iii.  Geertje Ennes werd geboren in Zuurdijk en werd gedoopt op 28-03-1697 in Leens. Geertje trouwde met Jacob Hindricks op 22-01-1719 in Garnwerd. Jacob werd geboren in Oostum, Garnwerd en is overleden op 02-03-1732 in Garnwerd en Oostum. Geertje trouwde vervolgens met Jan Jans op 09-09-1736 in Garnwerd. Jan werd geboren in Garnwerd. Geertje trouwde vervolgens met Pijr Jans,504 zoon van Jan Pijrs 652 en Grietje Pieters, op 01-02-1739 in Garnwerd en Oostum. Pijr werd gedoopt op 22-07-1694 in Leek.

         iv.  Cornelijs Ennes werd gedoopt op 16-04-1699 in Leens.

388       v.  Lauwe Ennes (gedoopt op 02-03-1704, geboren in Zuurdijk - overleden vr 1757). Lauwe trouwde met Martjen Sigers, dochter van Sijger Garbrandts en Anje Reiners, op 28-03-1727 in Niekerk. Martjen werd gedoopt op 20-08-1702 in Niekerk en is overleden na 1780.


777. Grietien Cornelijs werd geboren circa 1670 in Garnwerd.

Notitie bij het onderzoek:
Misschien een dochter van Cornelis Bartels en Jantje Sijmens te Garnwerd.

Feiten

Zij was op 12-04-1688 lidmaat te Garnwerd. Grietie Cornelis van Garnwert, dochter van Cornelis Bartels... (niet zeker of deze Grietje dezelfde is als die van Leens)

Zij was op 02-06-1693 lidmaat te Leens. Grietjen Cornelijs huijsvrouw van Enne Peters, van Garnwert.

Grietien trouwde met Enne Peters in 1692 in Leens. Enne werd geboren circa 1670 in Leens.

778. Sijger Garbrandts, zoon van Garbrandt Jacobs en Martjen Roelofs, werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 04-02-1674 in Niekerk en is overleden vr 17-03-1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

Sijger trouwde met Anje Reiners in 10-1701 in Baflo. Anje werd geboren circa 1675 in Pieterburen.

Notitie bij het huwelijk:
"Sijger Garbrants van Nijkerk uijt de Marna & Anje Reiners van Peterbuiren". [In Gron. Kws. III staat een foute datum]

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan in 1701 te Niekerk en Vliedorp. Registratie Niekerk en Vliedorp (geen exacte datum)
gehuwd te Baflo Siger Garmts, van Niekerk & Anje Reinders, van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

389       i.  Martjen Sigers (gedoopt op 20-08-1702 in Niekerk - overleden na 1780). Martjen trouwde met Lauwe Ennes, zoon van Enne Peters en Grietien Cornelijs, op 28-03-1727 in Niekerk. Lauwe werd geboren in Zuurdijk, werd gedoopt op 02-03-1704 in Wehe en is overleden vr 1757.

         ii.  Frouwke Sigers werd gedoopt op 23-06-1704 in Niekerk.

        iii.  Anje Sigers werd gedoopt op 26-02-1708 in Niekerk.

         iv.  Aafke Sigers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 26-02-1708 in Niekerk.

          v.  Stijnje Sigers werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 10-02-1710 in Niekerk en is overleden na 9-1785 in Niekerk. Stijnje trouwde met Rijpke Cornelis Boijkema,653 zoon van Cornelis Dercx en Mentje Jans Boijkema, op 15-04-1731 in Niekerk. Rijpke werd gedoopt op 19-12-1706 in Vierhuizen. Rijpke was ook bekend als Rijpke Jans.

         vi.  Aefke Sijgers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 07-06-1711 in Niekerk.

        vii.  Aafke Sijgers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 14-05-1713 in Niekerk. Aafke trouwde met Claas Rienekes,654 zoon van Reneke, op 19-06-1735 in Niekerk en Vliedorp. Claas werd geboren vr 1717 in Niekerk. Claas was ook bekend als Claas Rienekes.

       viii.  Anje Sijgers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 23-02-1716 in Niekerk.


779. Anje Reiners werd geboren circa 1675 in Pieterburen.

Feiten

Zij was op 17-03-1720 lidmaat op belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anje Reijnders wed. van Sijger Garremts.

Anje trouwde met Sijger Garbrandts in 10-1701 in Baflo. Sijger werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 04-02-1674 in Niekerk en is overleden vr 17-03-1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

788. Aris Dercks 284 is overleden vr 13-09-1700 in Oldehove.

Notitie bij het onderzoek:
Vanwege de naamgeving van zijn zoontje Aris Dercks (doop te Oldehove) kan geconcludeerd worden dat hij toen is overleden. Zijn vrouw is onbekend. In datzelfde Oldehove was 27 jaar later nog een Aris Dercks, getrouwd met Hindertin Hindriks en zij doopten vanaf 1723 vier kinderen, waarvan wederom de laatste, Arijske, naar haar vader werd genoemd omdat die in 1727 overleden was.

Mogelijk heeft hij nog de volgende verwanten:
... Jan Arijs van Oldehove, die op 9 september 1686 tot ledemaat angenomen wordt in Garnwerd; Hindrickjen Jacobs huijsvrouw van Jan Arijs wordt aangenomen op 16 juni 1686. Zij zullen dus ongeveer in 1660 geboren zijn.
... Pieter Arijs, wiens zoon Willem Pieters zich op 29-jarige leeftijd te Garnwerd laat dopen op 5 maart 1675...
... Derck Ariens, die te Oldehove op 5-6-1701 een zoontje Arien laat dopen (moeder ontbreekt)... + Jantin 1704 + Ritse 1706 [zie ook Durck Ariens met Jacob 1684 te Grijpskerk]

Aris trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Jan Aris werd gedoopt op 22-07-1695 in Oldehove.

         ii.  Witske Aris werd gedoopt op 12-12-1697 in Oldehove.

394     iii.  Aris Derks (gedoopt op 13-10-1700 in Oldehove - overleden vr 14-08-1727). Aris trouwde met Hindrikjen Hindriks 284 op 15-05-1722 in Grijpskerk. Hindrikjen werd geboren in De Waard, Grijpskerk.


792. Jan Jacobs, de Olde, zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28-08-1664 in Winsum.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

793. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

794. Abel Pieters, zoon van Peter Allerdts en Anna Ennes, werd geboren circa 1647 en is overleden vr 1698.

Notitie bij het onderzoek:
Abel is mogelijk een broer van Hucke, die Spanheim in 1664 noemt als opvolgende dochter van Pieter Allers

Feiten

Hij gebruikte circa 1641 landerijen rond Schilligeham te Schilligeham. 656
115. Winsum
--Aduart Fol:88 vso

Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen
Ao:1641 de dogter Anna getr: an Pieter Allers
Ao:1661 de kinderen
Ao:1664 Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien
Ao:1664 Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen
Ao:1680 Abel Pieters en consr:
1694 Abel Pieters wed: Trijntie
Ao:1698 getr: an Jacob Jans
Ao:1705 Jacob Jans en Aaltie

-- Aduart Fol:88 vso
Ao:1664 Pieter Allers soon Enne getr: an Annetie gebr: van voorige Landt 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx
Ao:1698 de soon Petr: Ennens en Aijlke
Ao:1706 Albert Jans ende Marretie

In 1680 was hij landbouwer te Schilligeham.
Zijn boerderij (nu verdwenen) lag aan het Oude Diepje, iets ten noorden van de aangrenzende boerderij "Weidelust".

Abel trouwde met Trijntie.

Kind uit dit huwelijk:

397       i.  Anje Abels (geboren circa 1684 - overleden op 22-10-1752 in Winsum). Anje trouwde met Aldert Pieters, zoon van Pieter, circa 1705. Aldert werd geboren circa 1682516 en is overleden circa 1710 ongeveer 28 jaar oud. Anje trouwde vervolgens met Cornelis Freriks, zoon van Freerk, vr 1712. Cornelis is overleden vr 26-06-1720. Anje trouwde vervolgens met Eijse Jans, zoon van Jan Jacobs, de Olde en Krijnje Lamberts, op 09-02-1721 in Winsum. Eijse werd gedoopt op 21-03-1697 in Bellingeweer en Ranum en is overleden na 22-12-1755.


795. Trijntie .

Feiten

Zij gebruikte circa 1641 landerijen rond Schilligeham te Schilligeham. 656 115. Winsum Aduart Fol:88 vso
Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen
Ao:1641 de dogter Anna getr: an Pieter Allers
Ao:1661 de kinderen
Ao:1664 Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien
Ao:1664 Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen
Ao:1680 Abel Pieters en consr:
1694 Abel Pieters wed: Trijntie
Ao:1698 getr: an Jacob Jans
Ao:1705 Jacob Jans en Aaltie
-- Aduart Fol:88 vso
Ao:1664 Pieter Allers soon Enne getr: an Annetie gebr: van voorige Landt 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx
Ao:1698 de soon Petr: Ennens en Aijlke
Ao:1706 Albert Jans ende Marretie

Trijntie trouwde met Abel Pieters. Abel werd geboren circa 1647 en is overleden vr 1698.

Trijntie trouwde vervolgens met Jacob Jansen Tempel, zoon van Jan Ennes 657 en Trijntje Peters,658 vr 1698.

In 1735 winnar van de prijs voor 't swaerste swijn door A.H. Formier.
In 1743 nog een keer, dan zonder vermelding van zijn vrouw Aeltien Derks.

Notitie bij het onderzoek: Dit gezin met Aaltje Derks is samengevoegd, maar zonder controle.
Zou dit de man van Aaltjen Dercks zijn, getrouwd Winsum 15-11-1705?

Feiten

Hij gebruikte land te Winsum. Reconstructie door D.J. van Ham:
115.1 Aduart Fol:88 vso
1632
Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde [eerder * Enne Heeres] gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen
Ao:1641
de dogter Anna [Ennes] getr: an Pieter Allers
Ao:1661
de kinderen
Ao:1664
Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien
Ao:1664
Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen
Ao:1680
Abel Pieters en consr:
1694
Abel Pieters wed: Trijntie
Ao:1698
getr: an Jacob Jans [Tempel]
Ao:1705
Jacob Jans en Aaltie

115.1 71 1/4 g.
1721
=Jacob Jans en Aaltje
1751 Ad.201
Freerk Bruins en Trijnte Clasens

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jaijke Jacobs werd gedoopt op 07-08-1698 in Obergum.


796. Luitjen Hindrix werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12-06-1698 in Mensingeweer en is overleden in 11-1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

Notitie bij de doop:
12-6-1698 Mensingeweer toegekomen die vier nieuws-gedoopte
[5 juni gedoopt vier bejaarde personen van mennistige ouders geboren]
1. Luijtjen Hindriks op 't Wilde-velt een getrouwt man.

Notitie bij het onderzoek:
Bij zijn eerste huwelijk, in 1694, kwam hij "van Ulrum". Hij werd in 1698 als getrouwd man (Mennist) gedoopt in Mensingeweer.

Feiten

Hij was op 26-09-1748 lidmaat, na onderzoek aangenomen, te Mensingeweer. Vele jaren daarvoor, in 1698 werd hij, als getrouwd man, in Mensingeweer gedoopt.
Verdere aantekeningen:
Luitjen Hindriks in het Wildevelt, overleden november 1757,
Oud 80 jaren.

Op 1-7-1756 werd Luitjen nog eens genoemd:
Maarslag met attestatie van de Leege Mieden overgekomen
Albert Luitjens en Lientje Tonnis nu woonende bij Luitjen Hendriks in het Wildevelt; zou deze Albert (geen doop) een zoon van Luitjen Hendriks zijn?

Luitjen trouwde met Trijnje Everts op 14-09-1694 in Eenrum. Trijnje werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13-04-1705.

Notitie bij het huwelijk:
Luitjen Hindrics met attestatie van Ulrum en trijnje Evers van Eendrum

Kinderen uit dit huwelijk:

398       i.  Claas Luitjes. Claas trouwde met Antje.

         ii.  Antje Luijtjens werd gedoopt op 28-04-1695 in Eenrum.

        iii.  Antje Luijtjens werd gedoopt op 13-04-1696 in Eenrum.

         iv.  Hindrick Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 11-07-1697 in Mensingeweer.

          v.  Jan Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 30-10-1698 in Mensingeweer.

         vi.  Popke Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 30-10-1698 in Mensingeweer.

        vii.  Jantje Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 15-10-1699 in Mensingeweer. Jantje trouwde met Remge Jans,659 zoon van Jan Remts en Eltjen Jacobs, op 22-08-1723 in Winsum. Remge werd gedoopt op 29-12-1686 in Winsum en is overleden vr 1764.

Luitjen trouwde vervolgens met Jantjen Tiebkes op 13-04-1705 in Mensingeweer en Maarslag. Jantjen werd geboren tussen 1671 en 1672 in Vierhuizen en is overleden in 3-1761 in Wildeveld, Mensingeweer. Jantjen was ook bekend als Jantjen Tjipkes.

Notitie bij het huwelijk: Op Paeske Maendach deeses Jaars is ghecopuleert Luijtien Hindricks woonende in Wildevelt met de jonghedochter Jantie Tiipkes, hebbende ghewoont tot Vierhuizen (op Panser).

Notitie bij de geboorte: van Vierhuizen (op Panser)

Feiten

Zij was lidmaat te Mensingeweer. Overlijden maart 1761
Overledene Jantjen Tjepkes, vrouw van Luitjen Hindriks, in het Wildevelt
Leeftijd 89

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Luitjens werd geboren in Maarslag en werd gedoopt op 24-03-1708 in Mensingeweer.

         ii.  Aefke Luitjens werd geboren in Maarslag en werd gedoopt op 14-01-1714 in Mensingeweer.

        iii.  Albert Luitjens werd geboren in Maarslag. Albert trouwde met Swaanje Meertens op 16-10-1718 in Wierum en Dorkwerd. Swaanje werd geboren in Wierum. Albert trouwde vervolgens met Anje Peters op 03-05-1722 in Wierum en Dorkwerd. Anje werd geboren in Warffum. Albert trouwde vervolgens met Liefke Jacobs, dochter van Jacob Jans 660 en Auke Cornelis,661 op 01-12-1737 in Garnwerd. Liefke werd gedoopt op 21-09-1708 in Aduard. Albert trouwde vervolgens met Leentje Tonnis, dochter van Tonnis Roelfs en Jantjen Geerts, op 13-08-1741 in Garnwerd. Leentje werd gedoopt op 26-09-1717 in Aduard.


797. Trijnje Everts werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13-04-1705.

Notitie bij het onderzoek:
Lidmaten Eenrum,
1692: April die 10
Trijnje Evers Docht. van Evert Berents...
1697: Martij die 28
Lijsebeth Evers Dochter van Evert Berens gortemaker...

Welke Evert Berents?
Augustus 1686:
Evert Berens en Geertjen Pieters sijn huijsvrou
Evert schoemaeker en sijn huijsvrou

1724: Den 12 Martij
En is met attestatie van Nijenhove tot ons gekomen Trijntjen Sijrts, huijsvrou van Evert Berent backer;

Trijnje trouwde met Luitjen Hindrix op 14-09-1694 in Eenrum. Luitjen werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12-06-1698 in Mensingeweer en is overleden in 11-1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

820. Hindrik Claessens,518 zoon van Claes Hindriks 304 en Albertje Jans,304 werd gedoopt op 10-03-1672 in Thesinge304 en is overleden na 1702.

Feiten

Hij was bakker.

Hindrik trouwde met Lolje Jans vr 1700. Lolje werd gedoopt op 10-04-1671 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derck Hindriks werd gedoopt op 10-04-1700 in Thesinge.

410      ii.  Jan Hindriks (geboren circa 1703 in Thesinge - overleden in 3-1765). Jan trouwde met Hilje Alders,291 dochter van Allardt Tjaerts 526 en Anje Willems,526 op 07-12-1721 in Garmerwolde. Hilje werd gedoopt op 09-03-1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23-10-1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders. Jan trouwde vervolgens met Jantje Stuurwold op 03-11-1755 in Thesinge. Jantje was ook bekend als Jantje Stuirwolts.

        iii.  Harke Hindriks


821. Lolje Jans, dochter van Jan Jans 662 en Martje, werd gedoopt op 10-04-1671 in Garmerwolde.

Lolje trouwde met Hindrik Claessens 518 vr 1700. Hindrik werd gedoopt op 10-03-1672 in Thesinge304 en is overleden na 1702.

Lolje trouwde vervolgens met Hindrik Jansz 304 op 25-05-1704 in Thesinge. Hindrik werd geboren in Thesinge.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anje Hindriks werd gedoopt op 01-08-1706 in Garmerwolde.663


822. Allardt Tjaerts 526 is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

Feiten

Hij was gebruiker van een stuk land te Harkstede. Ook eigenaar van een stuk land te Garmerwolde.

Hij was in 1713 diaken.

Allardt trouwde met Aaltien Tonnis op 28-10-1688 in Garmerwolde.

Allardt trouwde vervolgens met Anje Willems 526 op 17-04-1697 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Heijltien Alderts werd gedoopt op 24-02-1698 in Garmerwolde en is overleden vr 1704.

         ii.  NN Alderts werd gedoopt op 05-05-1700 in Garmerwolde.

        iii.  Tjaart Alderts werd gedoopt op 18-12-1701 in Garmerwolde.

411      iv.  Hilje Alders (gedoopt op 09-03-1704 in Garmerwolde - overleden vr 23-10-1755). Hilje trouwde met Jan Hindriks,296 zoon van Hindrik Claessens 518 en Lolje Jans, op 07-12-1721 in Garmerwolde. Jan werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in 3-1765 ongeveer 62 jaar oud.

          v.  Trijntjen Alderts werd gedoopt op 09-03-1704 in Garmerwolde.


823. Anje Willems .526

Anje trouwde met Allardt Tjaerts 526 op 17-04-1697 in Garmerwolde. Allardt is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

824. Driewes Onnes 528 werd geboren circa 1660 en is overleden vr 1721.

Driewes trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Onne Drieuws werd geboren in Leermens en is overleden op 24-05-1763 in Zeerijp. Onne trouwde met Trijntie Doewes op 03-05-1733 in Leermens. Trijntie werd geboren in Godlinze. Trijntie was ook bekend als Trijntien Doeds, Trijntien Does, en Trientje Douwes.

412      ii.  Klaas Drews (overleden tussen 1754 en 1755). Klaas trouwde met Anje Tiddes,297 dochter van Tidde Jeltes en Luijctie Aijbes, vr 1730. Anje werd gedoopt op 30-12-1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12-04-1781.

        iii.  Anje Drews is overleden op 23-04-1790 in Oosterwijtwerd. Anje was ook bekend als Anij Driewes. Anje trouwde met Olcher Huges,664 zoon van Hugo Olgers 665 en Geertjen Derks,666 vr 1734. Olcher werd geboren circa 1716 en is overleden 1755-1764 ongeveer 39 jaar oud. Olcher was ook bekend als Olcher Houges.

         iv.  Marieke Drewes werd geboren circa 1695 in Leermens en werd begraven op 13-05-1765 in Uithuizermeeden. Marieke trouwde met Jan Derks Rienders, zoon van Reinder Jans 541 en Marretien Allerts, op 28-03-1723 in Uithuizermeeden. Jan werd gedoopt op 05-07-1696 in Uithuizermeeden. Jan was ook bekend als Jan Reinders en Jan Rienders.

          v.  Onno Drews werd geboren circa 1695 in Leermens en is overleden op 27-11-1742 in Leermens ongeveer 47 jaar oud. Onno was ook bekend als Onne Dreuwes, Onne Drieuws, en Onne Driewes. Onno trouwde met Jantje Jans op 13-12-1722 in Den Ham. Jantje werd geboren in Den Ham. Onno trouwde vervolgens met Martjen Peters op 23-01-1735 in Leermens. Martjen werd geboren in Leermens. Martjen was ook bekend als Martjen Pieters.


826. Tidde Jeltes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1719.

Tidde trouwde met Luijctie Aijbes op 01-03-1714 in Groningen. Luijctie werd gedoopt op 05-10-1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Notitie bij het huwelijk: "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luikie Aijbes, van Westerdijckshorn".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 11-02-1714 te Westerdijkshorn. "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luijcke Aijbes, van Westerdijkshorn".

Kinderen uit dit huwelijk:

413       i.  Anje Tiddes (gedoopt op 30-12-1714 in Westerdijkshorn - overleden vr 12-04-1781). Anje trouwde met Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes, vr 1730. Klaas is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes. Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17-09-1756 in Oosterwijtwerd. Jan werd geboren op 27-10-1715 in Zandeweer en is overleden vr 12-04-1781.

         ii.  Battruida Tiddes werd gedoopt op 23-03-1717 in Onderwierum. Battruida was ook bekend als Bartruit Tiddes. Battruida trouwde met Cornellis Hansens, zoon van Hans Hindrix.


827. Luijctie Aijbes, dochter van Aijbe Jacobs en Battruijd Jacobs, werd gedoopt op 05-10-1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Feiten

Zij was op 26-03-1719 lidmaat op belijdenis te Westerdijkshorn. "... Na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse: Luikien Eijbes, wed. van Tidde Jeltes".

Haar testament werd op 25-04-1760 te Kantens ingeschreven. De rigter (notaris) was Doctor Berent Eilerts te Cantens. Voor hem verscheen de Eersame Luijktjen Aijbes, Wed. van wijlen Claas Wiggers, woonachtig tot Cantens...
Haar beide dochters Anje Tiddes en Battruda Tiddes zullen na haar dood beide een summa van Twe Duisent Car: Guldens erven. Ook maakt ze een legaat van 25 Car: Guldens voor de Armen van Cantens.
Getuigen: de wedman Pieter Egberts en de schoolmeester Gerhardus Eles.

Luijctie trouwde met Tidde Jeltes op 01-03-1714 in Groningen. Tidde werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1719.

Luijctie trouwde vervolgens met Claas Wiggers op 01-02-1728 in Westerdijkshorn. Claas werd geboren in Westerdijkshorn en is overleden vr 05-06-1762. Claas was ook bekend als Claas Wicchers.

Notitie bij het huwelijk: "Claas Wicchers, van Westerdijkshorn, wedman & Luijkjen Aijbes, van Westerdijkshorn, weduwe van Tidde Jeltes".

Feiten

Op 01-02-1728 was hij wedman.


828. Pieter Cornelis .537

Feiten

Hij was in 1699 lidmaat te Westerwijtwerd. "... Ledematen der gemeijnte des Heeren, so als tegen woordig in April des jaars onses Heeren 1699 bevonden worden sijn: Peter Kornelis en sijn huijsvr. Martjen".

Pieter trouwde met Martje.

Kind uit dit huwelijk:

414       i.  Willem Pieters (geboren in Westerwijtwerd - overleden op 16-06-1787 in Westerwijtwerd). Willem trouwde met Martijn Pieters op 08-04-1725 in Zuidwolde. Martijn werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.


829. Martje .

Martje trouwde met Pieter Cornelis.537

832. Christopher Neuman, zoon van Hans Nijeman en Rijxte Stevens, werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

Christopher trouwde met Fennechijn Hansen Smits op 23-03-1670 in Groningen.667

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Woonplaats: Bij de dopen van hun kinderen woonden Christopher & Fennechijn achtereenvolgens in 't L. Nieuwstraat, aan 't Boterdiep, in de Bloemstraat en in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hans Nieman werd gedoopt op 16-10-1668 in Groningen.

         ii.  Sophia Nieman werd gedoopt op 12-06-1670 in Groningen.

        iii.  Rixte Nieman werd gedoopt op 26-01-1672 in Groningen. Rixte was ook bekend als Rijssijna Niemans. Rixte trouwde met Peter Alberts vr 05-03-1709.

         iv.  Anna Sophia Nieman werd gedoopt op 22-10-1676 in Groningen.

Christopher trouwde vervolgens met Magdalena Andreas op 04-08-1680 in Groningen.668 Magdalena werd geboren in Meurs, Duitsland.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Woonplaats: 669 Christopher & Magdalena woonden bij de dopen van hun kinderen (1681 en 1683) in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk:

416       i.  Jan Abels Nieman (geboren in Groningen - overleden na 1721 in Groningen). Jan trouwde met Catharina Harms Dartwinkels, dochter van Harmann Dertwinckel 540 en Marrigjen Remkes, op 19-05-1713 in Groningen. Catharina werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 07-03-1686 in Gieten (Dr)541 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

         ii.  Johannes Nieman werd gedoopt op 07-08-1681 in Groningen.

        iii.  Maria Nieman werd gedoopt op 15-04-1683 in Groningen.

         iv.  Jacob Nieman werd gedoopt op 07-08-1685 in Groningen. Jacob trouwde met Jantie Jans op 04-07-1709 in Groningen. Jantie werd geboren in Groningen.

          v.  Wilhelm Nieman werd gedoopt op 27-03-1687 in Groningen.

         vi.  Christopher Nieman werd gedoopt op 20-10-1689 in Groningen.


833. Magdalena Andreas werd geboren in Meurs, Duitsland.

Magdalena trouwde met Christopher Neuman op 04-08-1680 in Groningen.668 Christopher werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

834. Harmann Dertwinckel,540 zoon van Hermann Dertwinckel 670 en Trine Weipers, werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

Notitie bij de doop: Getuigen waren Jacob Merger en Bernard Fleige.

Feiten

Hij was keuter te Gieten (Dr). 671 "... Gieten 10 maij 1692, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
1 oct 1693, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en schoenmaker;
19 dec 1694, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
31 october 1742, Dardewinkel Harmens, 2 gulden, en kleermaker".

Harmann trouwde met Swaentien Willems circa 1677 in Groningen. Swaentien werd geboren circa 1650 in Groningen en is overleden tussen 1679 en 1680 in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermannus Dertwinckel werd gedoopt op 15-08-1675 in Groningen.

         ii.  Roelefjen Dertwinckel werd gedoopt op 18-05-1677 in Groningen.

        iii.  Catrine Dertwinckel werd gedoopt op 15-05-1678 in Groningen en is overleden vr 1686 in Groningen.

         iv.  Harmen Dertwinckel werd gedoopt op 14-12-1679 in Groningen en is overleden als kind.

Harmann trouwde vervolgens met Marrigjen Remkes op 14-07-1680 in Groningen. Marrigjen werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19-07-1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij gingen op 26-06-1680 te Groningen in ondertrouw. Getuige: Hindrik Bartels, neef.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Froucke Dartwinkel werd gedoopt op 03-06-1681 in Groningen en is overleden vr 1782. Froucke trouwde met Theodorus Emmen, zoon van Hendrik Emmen en Hendrina Yselmude, op 12-03-1724 in Gasselte (Dr). Theodorus werd geboren circa 1699 in Steenwijk (Ov) en is overleden op 12-08-1737 in Gasselte (Dr) ongeveer 38 jaar oud.

         ii.  Harmtijn Dartwinkel werd gedoopt op 28-10-1683 in Gieten (Dr).

417     iii.  Catharina Harms Dartwinkels (gedoopt op 07-03-1686, geboren in Gieten (Dr) - overleden na 1718). Catharina trouwde met Jan Abels Nieman, zoon van Christopher Neuman en Magdalena Andreas, op 19-05-1713 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen.

         iv.  Dartwinckel Harmens werd gedoopt op 29-04-1688 in Gieten (Dr) en is overleden 30-04-1753-10-10-1753 in Bonnen (Dr) op 65-jarige leeftijd. Dartwinckel trouwde met Lammechien Jans circa 1718 in Gieten (Dr). Lammechien werd geboren 1690-1695 in Borger en Sleen (Dr) en is overleden op 15-01-1720 in Bonnen (Dr) op 30-jarige leeftijd. Lammechien was ook bekend als Lammechien Jansen. Dartwinckel trouwde vervolgens met Fennechien Roelofs op 19-10-1721 in Anloo (Dr). Fennechien werd geboren circa 1706 in Annen, Drenthe en is overleden na 1750.

          v.  Doia Doeias Dartwinkel werd gedoopt op 16-11-1690 in Gieten (Dr) en is overleden 1690-1691 in Gieten (Dr).

         vi.  Doie Dotes Dartwinkel werd gedoopt op 22-11-1691 in Gieten (Dr).


835. Marrigjen Remkes werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19-07-1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Marrigjen trouwde met Harmann Dertwinckel 540 op 14-07-1680 in Groningen. Harmann werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

838. Jan Wegmans is overleden vr 24-12-1729.

Jan trouwde met Geertjen Tonnes.

Kind uit dit huwelijk:

419       i.  Geertje Weggemans (geboren in Dalen (Dr) - overleden in 7-1757 in Groningen). Geertje trouwde met Claas Geerts op 17-01-1730 in Groningen. Claas werd geboren in Bonnen (Dr).


839. Geertjen Tonnes .

Geertjen trouwde met Jan Wegmans. Jan is overleden vr 24-12-1729.

880. Bastiaan Hendriks Bouthoorn, zoon van Hendrik Bastiaans Bouthoorn en Maaike Jillis, werd gedoopt op 06-06-1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27-10-1722.

Feiten

Hij bezat eigendommen in Jaarsveld (U). 672 Diverse akten, nog analyseren en bewerken...

Bastiaan trouwde met Aafje Louwen op 24-07-1670 in Jaarsveld (U). Aafje werd geboren in Reijerscop (U).

Notitie bij het huwelijk: Gezin is een samenstelling op basis van patroniem.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lijsbeth Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1675 in Jaarsveld (U). Lijsbeth trouwde met Gerrit Jans den Uijl, zoon van Jan Bastiaans den Uijl en Geertje Lubberts Koppelaar, op 09-03-1704 in Jaarsveld (U). Gerrit werd gedoopt op 13-02-1665 in Lopikerkapel (U). Gerrit was ook bekend als Gerrit Jans van Langerak.

         ii.  Jan Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1680 in Jaarsveld (U). Jan trouwde met Trijntje Jans op 12-03-1702 in Lopikerkapel (U). Trijntje werd geboren in Lakerveld (ZH).

440     iii.  Jillis Bastiaans Bouthoorn (geboren circa 1685). Jillis trouwde met Geertruij Eijmerts de Kruijf, dochter van Eijmert Dirks de Kruijf en Lijsbeth Pieters, op 03-03-1709 in Ameide (ZH). Geertruij werd gedoopt op 31-01-1684 in Lexmond (ZH).

         iv.  Hendrik Bastiaans Bouthoorn

Bastiaan trouwde vervolgens met Lijsbeth Jans Schonenberg op 04-02-1700 in Jaarsveld (U). Lijsbeth werd geboren circa 1675 in Beesd (Gld).


881. Aafje Louwen werd geboren in Reijerscop (U).

Aafje trouwde met Bastiaan Hendriks Bouthoorn op 24-07-1670 in Jaarsveld (U). Bastiaan werd gedoopt op 06-06-1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27-10-1722.

882. Eijmert Dirks de Kruijf .

Eijmert trouwde met Lijsbeth Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

441       i.  Geertruij Eijmerts de Kruijf (gedoopt op 31-01-1684 in Lexmond (ZH)). Geertruij trouwde met Jillis Bastiaans Bouthoorn, zoon van Bastiaan Hendriks Bouthoorn en Aafje Louwen, op 03-03-1709 in Ameide (ZH). Jillis werd geboren circa 1685.


883. Lijsbeth Pieters .

Lijsbeth trouwde met Eijmert Dirks de Kruijf.

896. Cornelis Onnes, zoon van Onne Cornelis en Hilletie, is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.673

Notitie bij de geboorte:
De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Feiten

Hij was op 11-09-1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 674 "... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Hij was tussen 23-12, 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.

Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses op 24-11-1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Cornelis werd gedoopt op 25-11-1688 in Garnwerd en is overleden vr 21-01-1720. Hilje was ook bekend als Hilje Cornellis. Hilje trouwde met Carst Hijlckes op 24-07-1707 in Garnwerd. Carst werd geboren in Garnwerd. Carst was ook bekend als Kars Hijlckes en Karst Hijlkes.

448      ii.  Onno Cornelis (gedoopt op 24-08-1690 in Garnwerd). Onno trouwde met een onbekende vrouw.

Cornelis trouwde met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen 675 en Jantien Jans Bennema, op 16-09-1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17-08-1673 in Noordhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantien Cornelis, van Noordhorn". 676

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 09-09-1694 te Noordhorn. "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantjen Cornelis, van Noordhorn".

Feiten

Kerkelijke zaken: 23-09-1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijtske Cornelis werd gedoopt op 01-12-1695 in Garnwerd en is overleden na 13-05-1763. Wijtske trouwde met Peter Hindricx op 09-07-1713 in Garnwerd. Peter werd geboren in Ezinge.

         ii.  Cornelis Jansen werd gedoopt op 16-01-1698 in Garnwerd. Cornelis was ook bekend als Cornelis Jansen Cornelis.

        iii.  Cornelis Cornelis werd gedoopt op 12-02-1699 in Garnwerd.


897. Wijtske Eijsses . Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Notitie bij het onderzoek:
Zou er een relatie zijn met Enne Eijsses en Eijsse Luitjens?

Feiten

Zij was op 08-12-1687 lidmaat te Garnwerd. "... den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".

Wijtske trouwde met Cornelis Onnes op 24-11-1687 in Garnwerd. Cornelis is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.673

902. Menne Remkes .

Feiten

Hij was op 22-03-1682 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Menno Remges..

Menne trouwde met Nieske Egges vr 1675. Nieske was ook bekend als Nieske Eckes.

Kinderen uit dit huwelijk:

451       i.  Imke Mennes (gedoopt op 03-11-1675 in Appingedam - overleden na 1730). Imke trouwde met Wijrt Reenders. Imke trouwde vervolgens met Hindrik Jannes. Imke trouwde vervolgens met Jan Wennekes. Jan werd geboren in Tecklenburg, Duitsland en is overleden op 14-02-1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wemkers en Jan Wenkers. Imke trouwde vervolgens met Lamge Sijrts.

         ii.  Remke Mennes werd gedoopt op 06-11-1679 in Appingedam.

        iii.  Remke Mennes werd gedoopt op 14-09-1681 in Appingedam. Remke trouwde met Trijntje Hindriks.

         iv.  Ecke Mennes werd gedoopt op 03-08-1684 in Appingedam.

          v.  Grietien Mennes werd gedoopt op 14-02-1686 in Appingedam.

         vi.  Teke Mennes werd gedoopt op 20-08-1690 in Appingedam.


903. Nieske Egges . Nieske was ook bekend als Nieske Eckes.

Feiten

Zij was op 11-09-1673 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Nieske Eckes...

Nieske trouwde met Menne Remkes vr 1675.

914. Jannes Andries is overleden vr 05-06-1712.

Notitie bij het overlijden:
Op 5 juni 1712 was Eenje Simons de weduwe van Jannes Andries, vermeld in het ledematenboek Visvliet.

Notitie bij het onderzoek:
Een mogelijkheid...

Doop 24-12-1673 Niezijl
Jan
Vader Andries Janssen
Moeder Trijntje Hendricks Bottinga

Doop 24-10-1680 Niezijl
Jannes
Vader Andries Janssen
Moeder Trijnje Botnia

Zij waren lidmaat in Niezijl op 1682 den 23 Martij:
Naer voorgaende belijdenisse: "Mr. Andries Janssen Smidt en Trijnje Botnia echtelieden".

Jannes trouwde met Eenje Simons op 25-09-1698 in Visvliet.

Kind uit dit huwelijk:

457       i.  Hebeltje Jannes (gedoopt op 01-09-1699 in Visvliet). Hebeltje trouwde met Gosse Douwes op 12-10-1721 in Visvliet. Gosse werd geboren in Visvliet.


915. Eenje Simons .

Feiten

Zij was op 05-06-1712 lidmaat te Visvliet. "Eenje Simons, weduwe van Jannes Andries".

Eenje trouwde met Jannes Andries op 25-09-1698 in Visvliet. Jannes is overleden vr 05-06-1712.

916. Pieter Simens,328 zoon van Simen Crijns 328 en Ebge Tjallings, werd gedoopt op 13-03-1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

Feiten

Op 09-10-1687 was hij schoenmaker te Niekerk, Oldekerk en Faan.

Hij was lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Peter Simons op de dijck onder Faan, met attestatie van Den Ham". (dit zal vermoedelijk een naamgenoot zijn, want er is totnutoe niets bekend over een verblijf in Den Ham)

Pieter trouwde met Sijbrich Gaijkes op 27-02-1687 in Sebaldeburen. Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jancke Peters werd gedoopt op 09-10-1687 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

         ii.  Gaejke Peters werd gedoopt op 01-09-1689 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Gaejke trouwde met iemand.

        iii.  Simon Peters werd gedoopt op 17-03-1693 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

458      iv.  Marten Pieters (gedoopt op 17-12-1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Marten trouwde met Eetje Jans, dochter van Jan Jacobs en Hilje Jans, op 17-04-1729 in Zuidhorn. Eetje werd gedoopt op 24-02-1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien.

Pieter trouwde vervolgens met Uikjen Egberts op 09-06-1709 in Sebaldeburen. Uikjen werd geboren in Niehove.

Feiten

Zij was op 22-09-1709 lidmaat met attestatie van Niehove te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Uukjen Egberts huisvrouw van Peter Simons met attestatie van Nijehove".


917. Sijbrich Gaijkes . Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Sijbrich trouwde met Pieter Simens 328 op 27-02-1687 in Sebaldeburen. Pieter werd gedoopt op 13-03-1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

918. Jan Jacobs, zoon van Jacob Roleffs en Antie Jansen, werd gedoopt op 08-02-1663 in Zuidhorn.

Feiten

Hij was op 09-06-1689 lidmaat met attestatie te Zuidhorn. "Jan Jacobs Roleff Wabbes en sijn huisvr. Aucke Jans met attestatie van Esinge". Waarom hier de naam Roleff Wabbes staat is mij onduidelijk... (Zijn grootvader? Handschrift nog eens nakijken).

Jan trouwde met Aucke Jansen op 29-04-1688 in Zuidhorn. Aucke werd geboren in Ezinge. Aucke was ook bekend als Auckijen Jansen.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Jacobs, zoon van Jacob Roleffs, van Zuidhorn Oostergast & Auckijen Jansen, van Ezinge, dient bij Reintjen Jans Zuidhorn Oostergast".

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Antije Jans werd gedoopt op 21-07-1689 in Zuidhorn.

Jan trouwde vervolgens met Hilje Jans op 21-02-1692 in Fransum. Hilje werd geboren in Hoogemeeden, Aduard.

Notitie bij het huwelijk:
Huwelijk 21-02-1692 Zuidhorn
Jan Jacobs, van Zuidhorn
Hilje Jans, van Hoogemeeden

Anno 1692 den 21 Febr. sijn Jan jacobs van de Oost Suijdhorner Gast en Hillie Jans van Den Ham in de Fransumer kerk in den Houwelijksen Staat gecopuleert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aucke Jans werd gedoopt op 11-12-1692 in Zuidhorn.

         ii.  Martien Jans werd gedoopt op 15-07-1694 in Zuidhorn.

        iii.  Jans Janssen werd gedoopt op 06-03-1698 in Zuidhorn.

459      iv.  Eetje Jans (gedoopt op 24-02-1700 in Zuidhorn). Eetje trouwde met Marten Pieters,328 zoon van Pieter Simens 328 en Sijbrich Gaijkes, op 17-04-1729 in Zuidhorn. Marten werd gedoopt op 17-12-1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

          v.  Jacob Jans Ritzema werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 20-12-1701 in Zuidhorn en werd begraven op 11-06-1767 in Pieterburen. Jacob trouwde met Grietje Nannes Fijlands,677 dochter van Nanne Geerts Filant 678 en Geesje Jullens, op 23-05-1734 in Pieterburen. Grietje werd geboren circa 1710 in Onderdendam en werd begraven op 15-01-1765 in Pieterburen. Grietje was ook bekend als Grietje Nannes Filant.

         vi.  Jan Jans (de Oude) werd gedoopt op 27-01-1704 in Zuidhorn en is overleden vr 04-07-1772. Jan was ook bekend als Jan Jansen. Jan trouwde met Martje Luitjens,679 dochter van Luitjen Timens 680 en Siertjen Luirts,679 op 04-04-1734 in Zuidhorn. Martje werd gedoopt in 11-1693 in Zuidhorn en is overleden vr 19-04-1746. Jan trouwde vervolgens met Sjoukje Doedes, dochter van Doede Hindriks en Abelje Pieters, op 15-03-1750 in Zuidhorn. Sjoukje werd geboren in Zuidhorn.

        vii.  Aafke Jans werd gedoopt op 15-02-1706 in Zuidhorn.

       viii.  Roelfke Jans werd gedoopt op 18-06-1708 in Zuidhorn.


919. Hilje Jans werd geboren in Hoogemeeden, Aduard.

Feiten

Zij was op 20-03-1692 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Hilje Jans huisvrouw van Jan Jacobs met attestatie van Den Ham".

Zij bezat in 1721 de boerderij Minke State Z-2 op de Oostergast te Zuidhorn. 681 Het is de laatste grote boerderij aan de rechterhand voor de brug naar Noordhorn over het Van Starkenborghkanaal.

De oudste gegevens over deze boerderij komen uit 1721. Hij is dan 69 1/2 gras groot en de eigenaars zijn Ite Garbrants en de provincie.
Gebruiker is de weduwe van Jan Jacobs. Vermoedelijk dezelfde Jan Jacobs die op 29-4-1688 trouwt met Auckjen Jansen uit Zuidhorn. Hij hertrouwt als Jan Jacobs op de Oostergast op 21-2-1692 te Den Ham met Hilje Jans. Waarschijnlijk waren zij de ouders van Jan Jans (de Oude) wiens zoon Jan Jans (de Jonge) de naam Rietsema aanneemt.

Hilje trouwde met Jan Jacobs op 21-02-1692 in Fransum. Jan werd gedoopt op 08-02-1663 in Zuidhorn.


920. Douwe Douwes werd geboren in Winsum.

Notitie bij het onderzoek:
Het is nog niet met 100% zekerheid vast te stellen of zijn eerste zoon Douwe Douwes identiek is met Douwe Douwes (de jonge) die trouwde met Jantjen en die de latere Antuma's werden...
In de kindervernoemingen missen we een Tonnis en een Lijsabeth Douwes...

Feiten

Op 13-01-1684 was hij schipper te Obergum en Maarhuizen. 682 In 1701 raakte hij verwikkeld in een rechtszaak over de afbetaling op een Kaaghschip dat hij in 1699 had gekocht van Antonie en Lolke van Hoeijtema uit Workum. Hij had maar 100 van de 300 gulden betaald en de gebroeders van Hoeijtema hadden het schip "geweldiger wijse" teruggenomen. De rechter van Baflo besliste dat Douwe Douwes het schip onder voorwaarden weer terug mocht nemen. De broers van Hoeijtema moesten maar op de juiste manier, bij de rechter, een afbetaling van het restant zien af te dwingen.

Hij was op 06-06-1684 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Lijsbeth Tonnis met Att: van Obergum.

Hij was op 27-09-1685 lidmaat te Mensingeweer. met attestatie van Winsum
Douwe Douwes en Lijsbeth Tonnis sijn huijsvrou

Op 03-10-1686 was hij Harbargier te Mensingeweer.

Hij was op 08-04-1694 lidmaat te Warffum. Douwe Douwes en Elisabeth Tonnis sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Mensingeweer.

Hij was op 14-06-1696 lidmaat met attestatie te Mensingeweer. Douwe Douwes ende Lijsebeth Tonnis met attestatie van Warffum.

Hij was op 12-06-1698 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Elisebeth Tonnis, met Attestatie van Wee. (Sijn weder met Attest: gescheiden).

Hij was op 21-12-1704 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Elisabeth Tonnis sijn huisvr met attest van Obergum.

Douwe trouwde met Lijsabeth Tonnis in 3-1681 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 05-09-1658 in Warffum.

Notitie bij het huwelijk: 1681 meert:
Douwe Douwes van Winsum & Lijsebeth Tonnis van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

460       i.  Douwe Douwes, de jonge (gedoopt op 13-01-1684 in Obergum en Maarhuizen - overleden na 28-02-1727). Douwe trouwde met Jantjen 330 circa 1700. Jantjen werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

         ii.  Peter Douwes werd gedoopt op 03-10-1686 in Mensingeweer.

        iii.  Martjen Douwes werd gedoopt op 16-09-1688 in Mensingeweer.

         iv.  Broer Douwes werd gedoopt op 16-11-1690 in Mensingeweer.

          v.  Frans Douwes werd gedoopt op 25-09-1692 in Mensingeweer.

         vi.  Martjen Douwes werd gedoopt op 30-09-1694 in Warffum. Martjen trouwde met Jannes Meertens, zoon van Meerten Garbrants, op 27-11-1718 in Tinallinge. Jannes werd gedoopt op 07-10-1683 in Adorp. Martjen trouwde vervolgens met Claas Clasen op 07-11-1728 in Baflo en Rasquert. Claas werd geboren in Sauwerd.


921. Lijsabeth Tonnis, dochter van Tonnis Remkes en Martjen Peters, werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 05-09-1658 in Warffum.

Notitie bij het onderzoek:
Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed.

Lijsabeth trouwde met Douwe Douwes in 3-1681 in Baflo. Douwe werd geboren in Winsum.

956. Harm Freerks .552

Harm trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

478       i.  Pieter Harms (geboren circa 1720 in Vierhuizen - overleden tussen 1783 en 1785). Pieter trouwde met Annechijn Jans Bussemaker,344 dochter van Jan Jurjens Bussemaker 558 en IJdtjen Isaacs, circa 1740 in Ulrum. Annechijn werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13-01-1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos. Pieter trouwde vervolgens met Grijtje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Hijke Willems, op 14-01-1774 in Ulrum. Grijtje werd geboren in Ulrum en is overleden in Houwerzijl.


958. Jan Jurjens Bussemaker,558 zoon van Jurriaan Bussemaker 684 en Fenneken Jansdr. ten Cate,685 werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17-04-1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

Feiten

Hij was koopman te Ulrum.

Geldzaken: 21-01-1750, Ulrum. Jantje Cornelis en haar man Harm Derks Cremer verklaren uit de boedel van het Huis Asinga tot Ulrum 616 cgl. ontvangen te hebben, wegens een obligatie van 17 juli 1717. De originele rentebrief kon niet worden gequiteerd omdat deze verloren is gegaan door de brand 'die de behuizing van Jan Jurjens, gewezen voormond over Jantjen Cornelis, enigste dochter en representante van wijlen Cornelis Isaaks en Geeske Clasen, voor een geruime tijd van jaren heeft verteerd'.

Voogdij: Ulrum. Hij verving Lippe Tonnis als voormond over de 2 overgebleven kinderen van zijn zwager Cornelis Isaaks

Jan trouwde met IJdtjen Isaacs op 29-08-1715 in Ulrum. IJdtjen werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 04-02-1779 in Ulrum.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij gingen op 03-08-1715 te Groningen in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

479       i.  Annechijn Jans Bussemaker (geboren circa 1720 in Ulrum - overleden vr 13-01-1774). Annechijn trouwde met Pieter Harms, zoon van Harm Freerks, circa 1740 in Ulrum. Pieter werd geboren circa 1720 in Vierhuizen en is overleden tussen 1783 en 1785.

         ii.  Fennegien Jans Bussemaker werd geboren circa 1725 in Ulrum en is overleden vr 03-10-1754 in Houwerzijl. Fennegien trouwde met Gerrit Gerrits van Delden, zoon van Gerrit van Delden en Judith Teunis ten Cate,686 op 04-06-1750 in Groningen. Gerrit werd geboren op 09-09-1721 in Groningen en is overleden vr 26-05-1774.

        iii.  Itjen Jans Bussemaker werd geboren circa 1730 in Ulrum en is overleden op 11-09-1787 in Ulrum ongeveer 57 jaar oud. Itjen trouwde met Jan Jacobs tot Ewer, zoon van Jacob Jans, op 24-04-1754 in Leens. Jan werd geboren circa 1730 in Ewer, Zuurdijk en is overleden op 09-09-1782 in Ulrum ongeveer 52 jaar oud.

         iv.  Jacob Jans Bussemaker werd geboren circa 1735 in Ulrum en is overleden op 22-07-1768 in Ulrum ongeveer 33 jaar oud. Jacob trouwde met Geertjen Hiddes op 18-11-1759 in Ulrum. Geertjen werd geboren 1739-1744 in Niekerk en is overleden op 12-10-1809 in Ulrum op 70-jarige leeftijd.

          v.  Isac Jans Bussemaker werd geboren circa 1735, is overleden in 7-1805 in Ulrum ongeveer 70 jaar oud en werd begraven op 23-07-1805 in Ulrum. Isac trouwde met Aaltjen Roelfs op 04-02-1759 in Ulrum. Aaltjen werd gedoopt op 01-01-1736 in Vierhuizen en is overleden op 28-09-1766 in Ulrum op 30-jarige leeftijd.

         vi.  Jurjen Jans Bus werd geboren op 04-02-1739 in Ulrum, werd gedoopt op 25-01-1767 in Nieuweschans en is overleden op 23-10-1830 in Veendam op 91-jarige leeftijd. Jurjen trouwde met Rienstje Hindriks Mulder, dochter van Hinderk Jans Mulder en Geertje Jans, op 08-11-1767 in Nieuweschans. Rienstje werd gedoopt op 01-02-1739 in Bellingwolde en werd begraven op 11-05-1789 in Losdorp. Jurjen trouwde vervolgens met Stijntje Sijmens, dochter van Sijmen, in 1789.
959. IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes, werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 04-02-1779 in Ulrum.

Feiten

Venia Aetatis: 08-10-1714, Ulrum. Vlak voor haar huwelijk werd aan Itjen Isaacx "Veniam Aetatis" verleend, een verklaring van meerderjarigheid (zie foto). Oud in 't 21e jaar. Haar voormond is Jacob Berents, die ook als stiefgrootvader aanwezig was bij haar ondertrouw in Groningen.

IJdtjen trouwde met Jan Jurjens Bussemaker 558 op 29-08-1715 in Ulrum. Jan werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17-04-1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

1016. Jan Jans Dijck .559

Feiten

Hij was op 19-09-1695 lidmaat te Marum. Aengenomen Jan Dijck en Grietie sijn vrouw.

Jan trouwde met Grietie.

Kinderen uit dit huwelijk:

508       i.  Hindrik Jans Dijk (gedoopt tussen 04 en 00-1693 in Tolbert - overleden in 1755 in Marum). Hindrik trouwde met Roelfke Stevens op 20-02-1718 in Marum. Roelfke werd geboren in Niebert. Hindrik trouwde vervolgens met Geeske Wessels vr 02-12-1731. Hindrik trouwde vervolgens met Anke Wolters vr 1743. Anke is overleden in 1749 in Noordwijk. Anke was ook bekend als Aukje Wolters. Hindrik trouwde vervolgens met Hindriktje Pieters op 19-11-1752 in Marum.

         ii.  Lubbert Jans Dijk werd geboren circa 1695 in Malijk, Marum en is overleden op 15-02-1765 in Marum ongeveer 70 jaar oud. Lubbert was ook bekend als Lubbert Jans Dijk. Lubbert trouwde met Fedje Fockens, dochter van Focco Jacobs Wijma 687 en Teecke Mennes, op 20-12-1716 in Marum. Fedje werd gedoopt op 11-02-1691 in Marum en is overleden op 23-04-1763 in Marum op 72-jarige leeftijd. Fedje was ook bekend als Fettje Fokkes Wijma.

        iii.  Fetje Jans Dijk werd gedoopt op 07-04-1699 in Marum.

         iv.  Roelefke Jans Dijk werd gedoopt op 23-02-1703 in Marum.

          v.  Marten Jans Dijck werd geboren in Niebert. Marten trouwde met Wijtske Gadus. Wijtske is overleden op 04-08-1706 in Niebert. Marten trouwde vervolgens met Vroukje Ebbels.


1017. Grietie .

Grietie trouwde met Jan Jans Dijck.559

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

352. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

353. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

354. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

355. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

356. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

359. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

360. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

361. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

362. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

363. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

364. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

365. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

366. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

367. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

368. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

369. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

371. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240.

372. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 60.

373. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

375. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

376. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

377. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 23 november 1739

Cornelis Thomas en Aeltien Cornelis, echtelieden te Visvliet, verkopen een behuizinge en beklemming van 17 pondematen eigen land en 34 pondematen in 102 pondematen aan Uitie Lippes en Antie Lubbers, echtelieden te Pieterzijl. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 1. 1 mei 1773

De weduwe gebruikt 9 1/4 pm land onder Visvliet bij een verkoop aan Jannes Hellinga & Tetje Claasen (uit de erfenis van Cornelliske Meertens, weduwe van Else Hellinga).

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

379. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729. .... Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

380. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

381. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

382. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

383. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

384. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

385. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

387. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

388. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

389. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 27. .... Taeke van der Leij.

390. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 10. .... Taeke van der Leij.

391. Taeke van der Leij, Overleden voor 1811.

392. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 28 juli 1783

Jan Fridses en Grietje Baukes lenen 2300 Car. guldens van Abel Fridses en Eelkje Deuyes. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel langewold LXIX i. 22 september 1763

Jan Fridses doet een verzoek om tot meerderjarige te worden verklaard. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 23. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een zitting voor een leencontract verschijnen Jan Fridses en Grietje Baukes die verklaren te hebben ontvangen van Abel Fridses en huisvrouw Eelkje Deujes 2300,-.

394. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 78. Volgens de kaart van landmeter Teijsinga (1732) is Fridse Abels gebruiker van enige stukken land van de heer Heemstra en eigenaar/gebruiker van een stuk. Vlak naast nr 28 van Aries Derks (zie aldaar) en de namen van Franke en Cornellis Brugs (zie aldaar).

395. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

396. GenLias (http://www.genlias.nl), Hier staat 1 keer Berend Harms van Sellingh, de andere keer niet.

397. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 18.

398. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

399. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 110. 1814

Voor het beleg van Delfzijl (1814, bevrijding van de Fransen) werden vrijwilligers opgeroepen en daarvoor meldden zich uit de gemeente Grijpskerk 38 jonge mannen. Dat is heel wat meer dan tevoren bij soortgelijke oproepen van Napoleon waren verschenen. Op 20 december trokken ze onder leiding van het gemeenteraadslid Sijbolt Berghuis naar Loppersum. Zij zijn allen behouden teruggekeerd op twee na die aan een ziekte zijn bezweken. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 132. 14 december 1843

De verbondenheid van het (de Maatschappij tot) Nut (van 't Algemeen) met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen blijkt uit de aanbieding op 14 december 1843 van een gouden tientje door het hoofdbestuur aan J.M. Douwes Alserda te Visvlietwegens het redden uit het ijs van het Visvlieterdiep van Sijbold Berghuis te Pieterzijl. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 98. 1813 - Franse tijd.

Maire werd Klaas Jans de Waard. Hij was verreweg de rijkste ingezetene van de gemeente. Klaas Hellinga uit Visvliet werd adjunct. In rijkdom volgde hij op De Waard. Municipale raden werden Eilke Sinia in de Westerhorn, Jan Willem Krijthe op de Waarden, Harke Jans van Holdinga op de Waarden, Cornelis Jacobus Pol(lema) op de Waarden, Herman Meijer te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl en Arend Jacobus Poll te Niezijl. De benoemden behoorden allen tot de gegoede boerenstand, want ook de kasteleins Sibolt Berghuis en Arend Jacobus Poll mag men daartoe rekenen. Een dergelijke samenstelling zou kenmerkend worden voor alle gemeenten op de klei in de provincie Groningen tot in de 20e eeuw toe.

400. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), p 117. Hier staat als huwelijksdatum 9-1-1790 te Visvliet.

401. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder.

402. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

403. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

404. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

405. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

407. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

408. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

409. Rechterlijke Archieven Groningen, Ondertrouwboek Groningen 1727-1732 - Collectie DTB (toegang 124) - Inventarisnummer 177, folio 71v.

410. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

411. Nelleke Boonstra, Website.

412. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

413. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

414. Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

415. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

416. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

417. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

418. Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

419. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

420. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

421. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

422. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 25. Halbe Wisses komt hier naar voren als een invloedrijke boer te Nuis (83 jaar in november 1797, dus kennelijk geboren in 1713/1714). .... G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. In 1790 droeg Halbe Wisses zijn plaats te Nuis over aan de heer van Nienoord, maar behield voor zijn kinderen de beklemming. Tien jaar later echter, toen de wederzijdse schulden tussen hem en de toenmalige eigenares van de Nienoord, mevr. Graafland, werden geregeld, kreeg Halbe zijn plaats terug. Voor zijn nadelig saldo offerde hij de venen te Niebert en Nuis op.

423. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 210.

424. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?). .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

425. Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

426. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

427. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

428. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

429. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

430. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

431. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. .... Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

432. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

433. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

434. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

435. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

436. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

437. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Visvliet, overlijden. 2 december 1824

Ebeltje Doornbosch 72 jaar, overleden op maandag 29-11-1824 (actedatum donderdag 2 december 1824) in huisnr 17 te Visvliet.
Dochter van Jan Dirks & Titje Jans. Nalatende zes kinderen.
Aangevers: Halbe Kornelis Haijema, 65, zonder beroep en Simen Jacobs de Waard, 43 landbouwer, beide wonende te Visvliet.

438. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

439. P. Luinstra, Luinstra dossier, XIII Familie 196 b. Geboren op de Ehze onder Doezum.

440. Rechterlijke Archieven Groningen, Families Iwema en Bouwsema, 1685-1845 Tn 540 Inv 26. 10 februari 1755

Akte van verkoop door Claas Harms en Hiltje Liewes e.l. aan Lammert Arents van 1/6 deel heerd land onder Doezum, waarop het huis van de kinderen van Sicke Arriens is staande
NB

Verleden voor Daniel Onno de Hertoghe, heer van Feringa, tot Grotegast jonker en hoveling in Ooster- en Westerdeel, Langewold, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt.

441. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

442. W.T. Keune, Koren en Pelmolens in Noordoost Friesland, Van de tweede koren- en pelmolen van Kollum is beduidend minder bekend. Uit de reelkohieren van Kollumerland weten wij dat vr 1711 Jan Janties, zijn vrouw Nuesa Diurres en Jan Jans gezamenlijk eigenaar waren. Jan Janties was koopman en in de proclamatieboeken komen wij zijn naam herhaaldelijk tegen als koper en verkoper van landerijen. Waarschijnlijk is Jan Jans de eigenlijke molenaar geweest. In 1715 moest deze zijn plaats afstaan aan Djurre Dirks, die reeds een jaar later de enige bezitter van de molen werd.
Hij stierf in 1741 en zijn weduwe zette de zaak voort tot haar zoon Ieske Djurres, die gehuwd was met Maria Doedes die taak in 1763 van haar overnam.

443. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

444. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

445. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

446. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

447. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 93. Molenaar-bakker Sijtse Ritsema werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 door het kerspel Grijpskerk gekozen als volmacht die samen met anderen de Representanten moesten kiezen van het Volk van Stad en Lande, die de provinciale Staten vervingen. Landbouwer Klaas Hellinga (die later met Sijtses weduwe trouwde) werd volmacht voor Visvliet.

448. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

449. Rechterlijke Archieven Groningen, Protocollatie Visvliet Tn 735 Inv 18. 7 juli 1757

Zij kochten van Corneliske Meertens & E. Hellinga een huis te Visvliet, waarvoor ze 2150 gulden leenden.

450. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

451. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323. .... Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

452. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

453. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

454. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

455. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 319 Oudeschip. Wordt bij een boedelscheiding eigenaar.

456. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

457. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

458. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 48 2003 p 8 Boldewijn. Mogelijk dochter van Hijbel Jarges.

459. George DeFrieze, USA, Notities, Datum controleren.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

461. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

462. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

463. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

464. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

465. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

466. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

467. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

468. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3. 29-6-1767
Hij is Leg. Tut. bij het testament van Willem Jans, de overleden man van Hilje Heeres. Uit: Ommelander Geslachten.

469. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20, p 31. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 47.

470. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

471. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

472. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

473. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

474. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. NB HS: Mogelijk schepper van Bellingeweer (Winsum Gedenkboek, Formsma).

475. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

476. H.S, Notities.

477. Date Noorlag.

478. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

479. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

480. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Parenteel van Jan Clasen. Of mijn nummer 302 en 303 terecht hieraan zijn gekoppeld moet nog beter worden vastgesteld.

481. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

482. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 305.5.

483. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 141.

484. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

485. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

486. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

487. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

488. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

489. George DeFrieze, USA, Notities.

490. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

491. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

492. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

494. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

495. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

496. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

497. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

498. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 80.

499. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 51.

500. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

501. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

502. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

503. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

504. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

505. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

506. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

507. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36. 17 januari 1780

Syger Louwes en Grietje Jannis, ehelieden te Houwerzijl, kindeloos, maken een testament op de langstlevende met de bepaling dat een silveren Ducaton zal worden gegeven aan de Gereformeerde armen te Niekerk. Getuigen: Cebe Tijs, schoolmeester te Leens en Lammert Clasen.

508. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1957 p 30.

509. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

510. Rechterlijke Archieven Groningen, XLIII g. 23 juli 1796

Afkoop van de goederen van wijlen Anje Louwes en wijlen Jan Jans Bol en Martje Rijpkes weduwe Jan Jans Bol als stedemoeder. Aan ieder der kinderen komt 281 gl. 4 st. 5 duiten. Sijger Louwes voormond, Evert Jans Sibbe- en Klaas Lubberts vreemde voogd.

511. Rein Wasscher, Website.

512. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gert Zuidema. Onjuist is dat Geeske Alberts Beukema getrouwd was met Enne Hajes.
Geeske is overleden vr 22-6-1751 (inventaris nalatenschap).

513. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

514. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53.

515. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

516. Cor Enter.

517. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 127 nr 44. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

518. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

519. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

520. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 171 (Wijk). Geen kinderen gevonden.

521. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 293.

522. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 205.

523. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Hypothetisch.

524. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

525. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 250.

526. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

527. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

528. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt). .... Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

529. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

530. Bert Schut, Notities, E-mail. Van Nijenclooster.

531. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

532. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

533. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

534. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

535. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

536. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

537. Eddy Landzaat, Website.

538. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

539. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

540. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

541. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

542. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

543. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

544. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 nr 3 sep 2004. Waarschijnlijk getrouwd met Marretien Jans. Zoon Focke Heres is ook waarschijnlijk.

545. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Nagekomen vraag van Menne Glas:
Fred,
Wie heb jij als ouders toebedeeld aan Grietje Derks Cleveringa, die afkomstig van Eenrum op 26 mei 1782 te Mensingeweer trouwt met Pieter Clasen, en aldaar 5 kindertjes krijgt? Ik heb ook haar, zonder enig bewijs behalve dochter Anje, aan het echtpaar Derk Berents Cleveringa x Anje Clasen staan. Maar of dat klopt?.

546. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

547. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 19.

548. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15.

549. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15. Tussen 7-9-1785 en 15-2-1786.

550. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

551. J. Huizinga, Huizinga; Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen, 1883), V, 6, 1 p 5.

552. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

553. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

554. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 162.

555. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20. Doopsgezind. Landbouwer te Niehove.

556. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

557. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

558. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

559. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

560. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

561. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697. .... B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

562. Jan Beukema, Notities (jan.beukema@tiscalimail.nl), E-mail. Volgens deze bron is Riemke Duirts geboren in 1685 te Zuidhorn als dochter van Corneliske Roelfs, die 4 kinderen krijgt (binnen 2 jaar?).

563. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

564. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

565. Willem Nijboer, Website, E-mail. Jie Jansen en Ide huren in 1678 een stuk land te Cusemer, hetzelfde stuk wordt in 1691 gehuurd door Sijtie Dijes en Ida, vervolgens huren Jan en Tamme Eije het stuk in 1704. In 1719 huurt Tamme Eijes het samen met Mindelt Cornelis en Grietje. In 1755 wordt het gehuurd door Foppe Arents met H.A. Staal en Anje Hendriks.

566. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast. Op 23-3-1704 werd Roelof Gaeijkes tot diacon gekozen.

567. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast.

568. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 24.

569. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 25.

570. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

571. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

572. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Waarschuwing: veel van deze tak is ontleend aan een zekere Marten Ritsma, die volgens Harm Selling als onbetrouwbaar bekend staat. Dus alles controleren!!.

573. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

574. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a2, aktenr. 129. 19-11-1760 Protest

Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Debora Scherings
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wilhelmus van Irhoven
Beroep eerste partij: in leven professor in de theologie op de academie in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Wilhelmus van Irhoven houdt geen aanvaarding van zyn nalatenschap in.

575. Nedergerechten, Weesboek Kollumerland, inv. 098 1728-1736 Folio 5, 6 en 8.

576. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

577. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

578. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

579. Taeke van der Leij, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

580. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

581. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

582. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

583. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

584. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

585. Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

586. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719 folio 297 ev.

587. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

588. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

589. Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.

590. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

591. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991).

592. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 26.

593. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 29.

594. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van haar zoon Johannes met Pietertje Homan was zij naar schatting van de getuigen al 25 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

595. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

596. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719. .... Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso.

597. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

598. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 135.

599. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240. .... Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 13 nr 3 p 75 over Van Hilgen van Hilgen.

600. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

601. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

602. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

603. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

604. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland.

605. Matthias Teichert, USA, Notities, Kwartierstaat Metje Tjerks vd Brug. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland

December 19, 1677 declared legally of age by the Court of Friesland; owned Hemrik farms no. 7 and no. 8; 7/8 part owner of Wijnjeterp farm no. 43; in 1677 lived in Drachten, 1679 Oldega, 1682 Drachten, 1688 Burgum.

606. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

607. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

608. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

609. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 93.

610. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 85.

611. Taeke van der Leij, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

612. Marten Haijema, Notities, Coll Succ 1716-1805 nr 45 K. 26 november 1768

Aafke Thomas, huisvrouw van Wibet Minnes, overleden onder Burum 4-9-1768
Erfgenaam: Wibet Minnes onder Burum.
Erfenis: De gerecht helft van zekere huizinge en 8 pondematen land onder voorschreven huizinge behorende en onder Burum gelegen, in de reele goedschatting aangeslagen op 20 carolieguldens, bedragende aan kapitaal 364 caroligulden en dan noch aan geld 650 caroligulden, in het geheel 1.014 caroligulden.

613. Taeke van der Leij, Buitenpost-Lutjepost, DTB nr. 12, 1700 - 1772. 8 april 1736

Derde proclamatie van 8 april 1736, Buitenpost
Man: Pieter Minnes, Burum
Vrouw: Trientje Rinses, Buitenpost.

614. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

615. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

616. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv 21, folio 219.

617. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 203 nr 197. .... De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

618. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 509.

619. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 204 nr 197. Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd. .... Reid van der Leij, Notities, Email.

620. Dirk Piet Feitsma, Website, 17-5-2003.

621. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

622. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

623. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

624. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

625. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

626. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

627. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

628. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 258.

629. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

630. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

631. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526. .... D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

632. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

633. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

634. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

635. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

636. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 101 Bouwemaheerd te Usquert.

637. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek Kollumerland, 27-09-1678.

638. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

639. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

640. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

641. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 154. Parenteel van Claas Janties.

642. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993, p 154. Parenteel van Claas Janties.

643. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

644. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

645. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

646. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 449, nr. [2434].

647. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

648. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

649. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

650. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

651. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

652. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 267.

653. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 247.

654. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 25.

655. Dirk J. van Ham, DJ van Ham - Zijlvest Schilligeham.

656. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Deel 2: Hunsingo.

657. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Hij staat op 19-6-1657 ingeschreven als lidmaat te Winsum (gelijktijdig met Corneliske Writzers).

658. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Zij staat op 13-12-1663 ingeschreven als lidmaat te Winsum (verderop staat zij als weduwe van Jan Ennes genoteerd op 8-12-1682).

659. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 83.

660. Menne Glas, Website, Op 17 februari 1739 wordt de boedel van Jacob Iwema gescheiden; onder de erfgenamen bevinden zich kinderen van Jacob Jans en Auke Cornelis: Cornelius Jacobs, Jan Jacobs, Enje Jacobs geads. met haar eheman Gerrit Gerrits, Liefke Jacobs geads. met haar eheman Albert Luitjens, Julle Jacobs. Zij hebben hun erfenis (gezamenlijk een ruime 3000 cgl.) te dank aan het feit dat vader Jacob Jans een neef was van Jacob Iwema, beide kleinkinderen van Jacob Schultes en Welmoet.

661. Menne Glas, Website, Het lidmatenregister van Aduard vermeldt in 1733: buiten de zuiderpoort op de Langweer. Auwke Cornelis, de weduwe van vertrokken met attestatie naar Garnwerd.

662. Wilco Boek, Website Schreuder. .... Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

663. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

664. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. 1734

Antje en Olger gebruikten in 1734 48 grazen land van Alberda van Rensema, gelegen te Oosterwijtwerd, nu Schoolweg 15.
Hindrik kwam volgens de huwelijksaantekening van Wirdum. Op 1 juli 1790 verkopen de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Pieters en wijlen Grietje Olgers aan Egbert Star en Aaltje Brons de boerenplaats met de beklemming van 52 grasen (bewoond geweest door de wed. van Olger Huges) vaste huur f 75,- voor f 3410,-. Driewes Olgers krijgt f 925,-. Boerderijenboek 't Zandt.

665. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Volgens het verpondingsregister was Capitein Jarges ca. 1720 eigenaar van 48 grasen dat werd gebruikt door Hugo Olgers weduwe. In 1734 was Alberda van Rensema de eigenaar, Olger Huges en Antje Driewes gebruikers voor 55 dalers jaarlijks. Zie bijlage Hugo Olgers.doc.

666. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail.

667. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

668. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

669. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

670. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

671. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

672. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

673. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

674. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

675. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

676. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

677. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 198.

678. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 194.

679. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35.

680. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Zuidhorm Aduard Fol:49. Tiark Hebbens en Itie gebr: 40 gra: hoog landt ende 24 gra: Gaalandt 15 1/2 gra: soo Jan Harrijts afgetoogen. Ao:1637 is Tiark Hebbens getr: an Dieuwertie Ao:1656 de wed: Dieuwer getr: an Cornelis Adriaans Ao:1666 de dogter Autie getr: an Pieter Jochums Ao:1670 Pieter Jacobs Bloom en Grietien Ao:1699 Luitien Tijmens en Sijrtien Ao:1719 Gerrijt Olthof en Marretie.

681. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

682. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

683. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

684. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0. .... C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

685. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

686. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1992 p 203.

687. Rein Wasscher, Website. .... A.K. Oudman, Notities, E-mail.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar