Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  11de Generatie  Volgende
1028. Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens 688 en Lijsebeth, werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Feiten

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Lagemeeden, Aduard.

Jacob trouwde met Riemke Roelfs op 22-09-1661 in Zuidhorn. Riemke werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 08-09-1661 te Zuidhorn. "Jacob Duirts, op de Monnikedijk & Reemke Roleffs, tot Suidthorn".
Op 15 en 22 september werd het huwelijk nogmaals geproclameerd te Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk:

514       i.  Duijrt Jacobs (geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard - overleden in 1739 in Oldekerk). Duijrt trouwde met Cornelliske Roelfs, dochter van Rolef Jacobs en NN, op 17-05-1685 in Zuidhorn. Cornelliske werd geboren in Niekerk. Duijrt trouwde vervolgens met Agnietje Luirts, dochter van Luijrt Heijnes 570 en Antje Peters, op 23-01-1687 in Niekerk. Agnietje werd geboren op 11-11-1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15-11-1663 in Niezijl en is overleden na 1721.


1029. Riemke Roelfs, dochter van Roeleff Tijmens en Nieske Eisses, werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Notitie bij het onderzoek:
Er is nog een andere Riemke Roelfs, met wie onze Riemke wel eens verward wordt.

Feiten

Zij was op 02-06-1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "... Riemke Roleffs weduw van W: Jacob Reiners schandt[?] en vertrocken nae Monneke Dijck".

Riemke trouwde met Jacob Reinders, zoon van Reiner Jansen, op 29-04-1660 in Zuidhorn. Jacob is overleden vr 02-06-1661.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 18-03-1660 te Zuidhorn. "Met attestatie op 28 aprilis: Jacob Reiners, van Niekerk, zoon van wijlen Reiner Jansen & Reemke Roeleffs, van Zuidhorn, dochter van Roleff Tijmens".

Notitie bij het onderzoek: Wat betekent de W: [W: Jacob Reiners schandt[?]] in de ledematenlijst van Zuidhorn? Verderop, bij Cijuwke Iwema, komt het nog eens voor: ...schondt[?]

Riemke trouwde vervolgens met Jacob Duijrts op 22-09-1661 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

1030. Luijrt Heijnes 570 is overleden op 22-01-1667 in Oxwerd, Noordhorn.690

Notitie bij het overlijden:
"... Luijrt Heijnens op Oxuwaert (&storven den 22 Jan: 1667)".

Feiten

Op 11-11-1663 was hij landbouwer te Oxwerd, Niezijl.

Hij was in 1667 lidmaat te Noordhorn.

Luijrt trouwde met Antje Peters vr 1663. Antje was ook bekend als Anne.

Kinderen uit dit huwelijk:

515       i.  Agnietje Luirts (geboren op 11-11-1663 in Oxwerd, Noordhorn - overleden na 1721). Agnietje trouwde met Duijrt Jacobs, zoon van Jacob Duijrts en Riemke Roelfs, op 23-01-1687 in Niekerk. Duijrt werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk560 op 77-jarige leeftijd.

         ii.  Luirt Luirts werd gedoopt op 16-02-1668 in Niezijl.


1031. Antje Peters . Antje was ook bekend als Anne.

Feiten

Zij was in 1667 lidmaat te Noordhorn. "... Anne Peters huijsvr. van Luirt Heijnes".

Antje trouwde met Luijrt Heijnes 570 vr 1663. Luijrt is overleden op 22-01-1667 in Oxwerd, Noordhorn.690

Antje trouwde vervolgens met Arien Goverts op 31-05-1669 in Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek: Misschien is zijn vader Govert Ariaans die met Trijne de boerderij N-17B gebruikte van 1634 tot 1678. Opgevolgd door Roelef Folkers en Foelke, daarna door hertrouwde Roelef met Trijne en dan door diens zoon Jan Roelefs in 1719. Vanaf 1733 Jan Roelefs met Teekie Teekes; in 1742 Jan Timens en Trijntje Jans; in 1751 Pieter Klaassen en Kopke Pieters en tenslotte in 1752 Albert Pieters en Stijntje Lippes...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Govert Ariens werd gedoopt op 01-04-1670 in Noordhorn.

         ii.  Luirt Ariens werd gedoopt op 01-06-1673 in Noordhorn.

        iii.  NN Ariens werd gedoopt op 23-04-1676 in Noordhorn.

Antje trouwde vervolgens met Jan Jans op 09-05-1680 in Noordhorn.


1032. Tjarck Jacobs is overleden vr 1679.

Feiten

Hij was op 05-12-1669 lidmaat te Niekerk. "... Tjarck Jacobs tot de tafel des Heeren aangekomen, met attestatie".

Tjarck trouwde met Wytske Doetjes op 31-05-1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Wytske is overleden op 05-12-1679 in Oldekerk.691

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Tjarks werd gedoopt op 16-09-1660 in Niekerk en is overleden op 29-04-1669 in Oldekerk op 8-jarige leeftijd.

516      ii.  Dootje Tjarks (gedoopt op 12-07-1665 in Niekerk). Dootje trouwde met Fedje Hodses, dochter van Hoytse Rouckes en Dieuwke Clasen, op 02-01-1687 in Niezijl. Fedje werd gedoopt op 05-01-1668 in Niezijl en is overleden vr 24-05-1705. Dootje trouwde vervolgens met Wijbrig Jetses, dochter van Jetse Peters en Baukien Gerkes, op 24-05-1705 in Niezijl. Wijbrig werd gedoopt op 30-07-1671 in Niezijl.


1033. Wytske Doetjes is overleden op 05-12-1679 in Oldekerk.691

Notitie bij het overlijden:
"... Wytske Dootjes, wed. van zal: Tjarck Jacobs, gegaan de weg van alle vleesch".

Feiten

Zij was op 03-06-1666 lidmaat te Niekerk. "... Wijtske Doetjes, huisfrouw van Tjarks Jacobs met attestatie".

Wytske trouwde met Tjarck Jacobs op 31-05-1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Tjarck is overleden vr 1679.

1034. Hoytse Rouckes, zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses, werd gedoopt op 09-08-1635 in Sneek (Fr).692 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

Notitie bij de doop:
Zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses

Hoytse trouwde met Dieuwke Clasen op 10-08-1663 in Niezijl. Dieuwke werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 10-05-1663 te Niezijl. Hotse Roukes & Dieuwke Clasen beide van Nijezijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geeske Hotses werd gedoopt op 18-03-1664 in Niezijl. Geeske was ook bekend als Geeske Hottses. Geeske trouwde met Jacob Hindricks op 04-10-1685 in Lutjegast. Jacob werd geboren in Lutjegast.

         ii.  Hitske Hodses werd gedoopt op 05-01-1668 in Niezijl en is overleden vr 1706. Hitske trouwde met Melle Martens in 6-1690 in Niezijl. Melle werd geboren in Niezijl.

517     iii.  Fedje Hodses (gedoopt op 05-01-1668 in Niezijl - overleden vr 24-05-1705). Fedje trouwde met Dootje Tjarks, zoon van Tjarck Jacobs en Wytske Doetjes, op 02-01-1687 in Niezijl. Dootje werd gedoopt op 12-07-1665 in Niekerk.


1035. Dieuwke Clasen werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Notitie bij het onderzoek:
Een 14-jarige bruid?
In Hemelumer Oldeferd (Koudum) werd een "Dieu" gedoopt door Klaas Heyneman & Fedje Wijbes. De namen van dit stel passen wonderwel bij Dieuwke Clasen. Ook de plaats Hemelumer Oldeferd is niet zo vreemd, want de broer van Hoytse, Uge Roukes, lijkt daar connectie mee te hebben. Maar die doopdatum 21 januari 1649 maakt Dieuwke als bruid wat te jong...

Dieuwke trouwde met Hoytse Rouckes op 10-08-1663 in Niezijl. Hoytse werd gedoopt op 09-08-1635 in Sneek (Fr).692 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

1038. Feicke Reinders, zoon van Reinder Feickes en Greetien Jans, werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694 in Gerkesklooster (Fr).

Notitie bij het overlijden: "Op Dijkhuizum".

Notitie bij het onderzoek:
Uit zijn huwelijk met Hemtien Roelefs werden 3 kinderen geboren over wie op 20 maart 1694 twee voormonden benoemd werden: Jan Harmens van 't Dorp "in de Ommelanden van Groningen" en Geert IJes te Gerkesklooster. Kennelijk werden twee van deze kinderen dan buiten de "Ommelanden", bijvoorbeeld Gerkesklooster, geboren...

Feiten

Hij woonde op Dijkhuizum te Gerkesklooster (Fr).

Hij woonde te Doezum. "... Afkomstig uit Doezum, wonende aldaar". Hij heeft ook gewoond aan de Dijkhuizen onder Gerkesklooster.

Feicke trouwde met Himtien Roelefs op 19-03-1682 in Grootegast. Himtien werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12-08-1660 in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen en Hemtien.

Notitie bij het huwelijk:
"Feicke Reiners van Doezum & Hemtie Roelefs van Doezum".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 26-02-1682 te Grootegast en Doezum. "Op 26 februari, 5 maart en 12 maart".

Kind uit dit huwelijk:

519       i.  Sapke Feijkes (gedoopt op 27-07-1684, geboren in Dorp, Doezum - overleden in 1720). Sapke trouwde met Meijnert Jansens op 22-10-1702 in Doezum. Meijnert werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.


1039. Himtien Roelefs, dochter van Roelof Wolters en Saapke Jans, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12-08-1660 in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen en Hemtien.

Himtien trouwde met Feicke Reinders op 19-03-1682 in Grootegast. Feicke werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694 in Gerkesklooster (Fr).

1048. Julle IJwes,577 zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17-05-1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Of zijn vader werkelijk IJwe Haijes is, is niet bewezen. Alleen de woonplaats Oldekerk en zijn voornaam zijn sterke aanwijzingen. Ook de huwelijksdatum van IJwe & Hindrikje komt dichtbij de geboorte van Julle. Er komen echter geen Haijes, Bijwes of Hindrikjes voor in de vernoemingen van zijn nageslacht.
Mogelijk heeft hij een zuster Eedtje Iwes, die achtereenvolgens getrouwd was met Pieter Hindriks (1677), Geert Jansen (1703) en Klaas Jansen (1705). Eedtje heeft wel een dochter die naar een Hindrikje is genoemd.

Feiten

Tussen 1678 en 1691 was hij Landdagcomparant van Niekerk. 694 In 1699 werd hij nogmaals zo vermeld. Hij woonde in 1686 op een boerderij in de buurtschap de Cuzemer, ten zuiden van Oldekerk. "... In de monsterrol van de Landdagcomparanten is geregistreerd: Den 20 febr. 1678 heeft Julle Iwes laten registreren een brief gelijk het van zijn moeder is overgedragen wegens ouderlijk goed 93 1/2 gras gelegen to Nijkerk met behuizinge in dato 1 febr. 1678... Noch laten registreren 11 gras lants gekoft van Jonker van Driest tot Nijkerk in dato 12 febr. 1678".

In 1678 was hij eigenerfde te Niekerk.

Hij was kerkvoogd te Oldekerk.

Julle trouwde met Eedtje Michiels op 17-12-1671 in Sebaldeburen. Eedtje werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26-11-1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk:
"Julle Jwes, van Oldekerk & Eetie M..., van Niebert".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan in 12-1671 te Kuzemer, Oldekerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

524       i.  IJwe Julles (geboren circa 1680 in Oldekerk - overleden vr 1723 in Niekerk). IJwe trouwde met Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 581 en Grietje Cornelis, op 19-03-1702 in Oldekerk. Mensje werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31-03-1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en580 Mensche Baukes Sybema.

         ii.  Jelkjen Julles werd gedoopt op 10-12-1682 in Oldekerk. Jelkjen was ook bekend als Julles Jeltjen en Julckjen Julles. Jelkjen trouwde met Gauke Reinders Harkema, zoon van Reinder Gaukes en Wieke Clasen, op 02-10-1701 in Oldekerk. Gauke werd geboren in Niekerk en is overleden op 09-02-1712 in Oldekerk, Niekerk. Jelkjen trouwde vervolgens met Julle Garbrands, zoon van Garbrand Julles en Sybbrigh Gaukes, op 03-01-1717 in Oldekerk. Julle werd gedoopt op 03-01-1692 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden vr 16-02-1726. Jelkjen trouwde vervolgens met Johannes Roelofs Mackinga, zoon van Roelef Clasen Mackinga en Jeltje Menses, in 5-1735 in Aduard. Johannes werd geboren in Niekerk.

        iii.  Engel Julles werd geboren in Kuzemer, Oldekerk en werd gedoopt op 31-10-1686 in Oldekerk. Engel trouwde met Jildert Baukes, zoon van Baucke Rompts Sybema 581 en Grietje Cornelis, op 09-12-1708 in Visvliet. Jildert werd geboren circa 1680 in Visvliet en is overleden vr 1717.695 Engel trouwde vervolgens met Jan Metskes op 27-09-1722 in Visvliet. Jan werd geboren in Oldehove.


1049. Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema, werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26-11-1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Een doopbewijs is er niet, maar haar afstamming van Michiel Wymers en Engeltje Iwema is hoogst waarschijnlijk. Michiel Wymers' moeder en Engeltje Iwema's vader zijn broer en zus, kinderen van Harcko Iwema & Roelef Jansen.
Bij gebrek aan een doopdatum kunnen de volgende omstandigheden dienen als aanwijzing:
Eedtje Michiels was, als dochter van een Michiel, bij haar huwelijk afkomstig van 't Nieubert, waar practisch alle Michiels in deze streek vandaan komen (Niebert en Tolbert). Eedtje past bij haar trouwen in het 'juiste milieu', want haar man Julle IJwes was eigenerfde en landdagcomparant voor Niekerk/Oldekerk. En van haar dochters heeft de naam Engeltje Julles, dezelfde voornaam als van Engeltje Iwema. Deze omstandigheden zouden misschien al voldoende zijn om te verklaren dat Eedtje Michiels hoogstwaarschijnlijk een dochter is van Michiel Wymers en Engeltje Iwema. Er zijn in deze periode geen andere Michiels in Niebert en omstreken die als vader in aanmerking komen. Qua leeftijd kan Eedtje heel goed een zuster zijn van Wymer Michiels.
Er is nog een opmerkelijke bijkomstigheid: Eedtjes andere dochter Jelkjen Julles komt voor in een petitie (zie voetnoot) als grootmoeder van Alle Michiels. Door zijn vader, Michiel Alles, en zijn grootvader, Alle Wymers, is hij een achterkleinzoon van Wymer Michiels. Door zijn moeder, Trijntje Gaukes Harkema, en zijn oma, Jelkjen Julles, is Alle dus ook een achterkleinzoon van Eedtje Michiels. Een broer en een zus die allebei dezelfde achterkleinzoon hebben.

Eedtje trouwde met Julle IJwes 577 op 17-12-1671 in Sebaldeburen. Julle werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17-05-1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

1050. Baucke Rompts Sybema,581 zoon van Rompt Bauckes Sybema en Jetscke Jilderts, van Rosema, werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

Notitie bij het onderzoek:
Mensje Boukes' vader zal zeker een Bouke zijn. Zij had ook een broer Jildert en deze naam is terug te zien in het patroniem van Jets Jelderts Rosema. Mensjes broer Jildert zou dus naar zijn overgrootvader moeten zijn genoemd...

Er bestaat een grafsteen van Gerrit Baukes, overleden in Burum op 16-12-1725, 63 jaar (*1676), in leven huisman onder Serusum (Surhuizum). Op deze zelfde steen staat ook Rompt Bauckes, overleden 8-7-1654 (zijn grootvader).

Is "Juffrou Geeske Baukes vrou van de Heer Dr. Rickinga, van Aduard", toevallig nog verwant? Zie Lidmaten Grijpskerk, december 1729 met attestatie van Aduard... (getrouwd op 29-3-1727 te Groningen: Johannes van Rickinga, van Emden X Geeske Boukes, van Aduard; pro qua Cornelis Boukes als vader. Met in 1730 een dochtertje Swana gedoopt te Grijpskerk).

Baucke trouwde met Grietje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrit Baukes Sybema werd geboren circa 1662 in Burum (Fr) en is overleden op 16-12-1725 in Burum (Fr) ongeveer 63 jaar oud. Gerrit was ook bekend als Gerrit Baukes Boersma. Gerrit trouwde met Grietie Thomas Roorda, dochter van Thomas Cornelis en Antie Arriens Boersma, op 27-09-1696 in Visvliet. Grietie werd geboren circa 1678 en is overleden op 24-01-1707 in Burum (Fr) ongeveer 29 jaar oud. Grietie was ook bekend als Grietie tomes Rooda.

         ii.  Cornelis Boukes werd geboren circa 1680 in Visvliet. Cornelis trouwde met Jantje Jansen, dochter van Jan Reinders en Anje Bonnes, op 13-01-1704 in Feerwerd. Jantje werd gedoopt op 08-09-1693 in Garnwerd en is overleden op 07-06-1721 in Garnwerd op 27-jarige leeftijd.

        iii.  Jildert Baukes werd geboren circa 1680 in Visvliet en is overleden vr 1717.695 Jildert trouwde met Engel Julles,698 dochter van Julle IJwes 577 en Eedtje Michiels, op 09-12-1708 in Visvliet. Engel werd geboren in Kuzemer, Oldekerk en werd gedoopt op 31-10-1686 in Oldekerk.

525      iv.  Mensje Boukes (geboren circa 1680 in Pieterzijl - overleden na 31-03-1762). Mensje trouwde met IJwe Julles,375 zoon van Julle IJwes 577 en Eedtje Michiels, op 19-03-1702 in Oldekerk. IJwe werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.578


1051. Grietje Cornelis .

Notitie bij het onderzoek:
Grietje Cornelis werd recentelijk bij Gerrit Baukes vermeld in een nieuwe aantekening in de internetversie van "Friezen uit vroeger eeuwen" van Hessel de Walle.

Grietje trouwde met Baucke Rompts Sybema.581 Baucke werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

1052. Beern Tjesses werd geboren in Oude Leije (Fr).

Notitie bij het onderzoek:
Bij de doop van het laatste kind, Aeme, wordt als doopheffer Antje moy genoemd, een tante.

Feiten

Op 28-07-1676 was hij mr. smid te Holwerd (Fr). Eerder ook te Ee.

Hij was op 28-07-1676 lidmaat te Holwerd (Fr). Met attestatie van Ee.

Hij was op 02-02-1679 lidmaat op belijdenis te Holwerd (Fr). Beern Tyesses mr. smid.

Beern trouwde met Tietske Bauckes op 06-03-1664 in Finkum (Fr). Tietske werd geboren in Kollum (Fr) en is overleden vr 1683.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjesse Beerns werd gedoopt op 25-02-1666 in Ee (Fr).

         ii.  Baucke Beerns werd gedoopt op 29-11-1668 in Ee (Fr) en is overleden in 1752 in Ternaard (Fr) op 84-jarige leeftijd. Baucke trouwde met Aaltje Pieters op 02-05-1697 in Ternaard (Fr). Aaltje werd geboren in Ternaard (Fr) en is overleden vr 02-06-1700. Baucke trouwde vervolgens met Auckjen Gelts op 02-06-1700 in Ternaard (Fr). Auckjen is overleden vr 18-03-1703. Baucke trouwde vervolgens met Antie Beerts van der Mey, dochter van Beert Dircks en Doetie Wijtsedr, op 18-03-1703 in Ternaard (Fr). Antie werd geboren circa 1681 in Ternaard (Fr), werd gedoopt op 29-01-1706 in Ternaard (Fr) en is overleden vr 29-03-1716. Baucke trouwde vervolgens met Antie Jelles op 29-03-1716 in Ternaard (Fr). Antie werd geboren in Ternaard (Fr) en is overleden in 1748 in Ternaard (Fr).

        iii.  Jan Beerns werd gedoopt op 05-06-1670 in Ee (Fr).

         iv.  Jan Beerns werd gedoopt op 25-03-1672 in Ee (Fr). Jan trouwde met iemand.

          v.  Pijter Beerns werd gedoopt op 21-06-1674 in Ee (Fr) en is overleden vr 5-1728. Pijter trouwde met Attie Jacobs, dochter van Jacob Jans en Bortsen Rijncks. Attie werd gedoopt op 22-07-1687 in Brantgum (Fr).

         vi.  Antie Beerns werd gedoopt op 09-08-1674 in Ee (Fr). Antie trouwde met Cornelis Pijters.

526     vii.  Dirck Beerents (gedoopt op 14-01-1677 in Ee (Fr) - overleden vr 16-01-1750 in Munnekezijl (Fr)). Dirck trouwde met Welmoed Hessels, dochter van Hessel Clases en Grietje Hessels. Welmoed werd geboren in 1696 in Morra (Fr).

       viii.  Teuntje Beerns werd gedoopt op 23-02-1679 in Ee (Fr).

         ix.  Aeme Beerns werd gedoopt op 28-10-1681 in Ee (Fr).

Beern trouwde vervolgens met Antje Sybes.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Sybe Beerns werd gedoopt op 09-11-1684 in Holwerd (Fr).


1053. Tietske Bauckes werd geboren in Kollum (Fr) en is overleden vr 1683.

Tietske trouwde met Beern Tjesses op 06-03-1664 in Finkum (Fr). Beern werd geboren in Oude Leije (Fr).

1054. Hessel Clases werd geboren circa 1670 en is overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).

Notitie bij de geboorte:
Geschat op grond van zijn huwelijksjaar.

Notitie bij het overlijden:
... t' Samen in een week overleden en gelijk tot aarden bestelt...

Notitie bij het onderzoek:
Intrigerend voor verder onderzoek: twee vaders met allebei een dochter Tjetske Hessels:
Hessel Gerrits in 1675 en onze wijlen Hessel Clases in 1705.
Zijn hun resp. vaders Gerrit en Claas misschien broers, dus zonen van de zelfde Hessel?

En ook: een opvallende naam tussen hun kinderen: Is er een verband tusse hun zoon Gosse en een Gosse Hessels die op 28-10-1660 wordt gedoopt in Hardegarijp, tegelijk met zijn broertje Melle Hessels, door hun vader Hessel Klazes?

Feiten

Hij gebruikte in 1698 86 pondematen land op de Pasumwal te Oosternijkerk (Fr).
De eigenaar is bijzitter Gerrit Botma die ook als notaris/rechtsdienaar optrad in de voogdijkwesties rond zijn weeskinderen.

Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 585
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Hij woonde op 04-08-1708 te Nijkerk (Fr).

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 589
Wegens wijlen Hessel Clases.
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.

Hessel trouwde met Grietje Hessels na 11-02-1693. Grietje werd geboren in Bierumerterp (Fr), werd gedoopt op 04-06-1671 in Hantumeruitburen (Fr) en is overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).

Notitie bij het huwelijk:
Hessel was op deze datum nog vrijgezel, blijkens zijn boedelinventaris van 13-3-1706.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claes Hessels werd geboren in 1694.

527      ii.  Welmoed Hessels (geboren in 1696 in Morra (Fr)). Welmoed trouwde met Dirck Beerents, zoon van Beern Tjesses en Tietske Bauckes, op 04-05-1714 in Morra (Fr). Dirck werd gedoopt op 14-01-1677 in Ee (Fr) en is overleden vr 16-01-1750 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Dirck Beernts en Derk Hendriks.

        iii.  Hessel Hessels werd geboren in 1700.

         iv.  Gerrit Hessels werd geboren in 1703.

          v.  Tietske Hessels werd geboren in 1704.


1055. Grietje Hessels, dochter van Hessel Idses, van Banga en Welmoed Jans, werd geboren in Bierumerterp (Fr), werd gedoopt op 04-06-1671 in Hantumeruitburen (Fr) en is overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).

Notitie bij het overlijden:
... t' Samen in een week overleden en gelijk tot aarden bestelt...

Grietje trouwde met Hessel Clases na 11-02-1693. Hessel werd geboren circa 1670 en is overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).

1072. Sjuurt Tijes .

Notitie bij het onderzoek: Is hij dezelfde als Syoerdt Tijes te Drogeham, die op 11-4-1652 aldaar trouwde met Wytske Jans van Leek? Riemer heeft een dochter Wytske...

Sjuurt trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

536       i.  Riemer Sjoerts (gedoopt op 06-11-1666, geboren in Tolbert). Riemer trouwde met Jantjen Willems op 16-11-1690 in Tolbert. Jantjen werd geboren in Roden (Dr). Riemer trouwde vervolgens met Aukien Jans op 10-04-1719 in Tolbert. Aukien werd geboren in Midwolde.

         ii.  Tije Sjoerts werd gedoopt op 19-02-1671 in Tolbert.


1080. Melle Benes .

Feiten

Hij was op 28-09-1674 lidmaat te Marum. Ze woonden in "Noordtwijck en Lucaswolde"

Melle trouwde met Grietien.

Kinderen uit dit huwelijk:

540       i.  Bene Melles (gedoopt op 01-04-1659, geboren in Marum). Bene trouwde met Haukien Tjeerds, dochter van Tiert, op 14-05-1682 in Marum en Noordwijk. Haukien werd gedoopt op 03-07-1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

         ii.  Willem Melles werd geboren in Marum en werd gedoopt op 22-11-1663 in Marum.


1081. Grietien .

Feiten

Zij was op 28-09-1674 lidmaat te Marum. Ze woonden in "Noordtwijck en Lucaswolde"

Grietien trouwde met Melle Benes.

1082. Tiert .

Tiert trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Tiert Tierts werd geboren in Marum en werd gedoopt op 05-05-1667 in Marum.

541      ii.  Haukien Tjeerds (gedoopt op 03-07-1670 in Marum). Haukien trouwde met Bene Melles,410 zoon van Melle Benes en Grietien, op 14-05-1682 in Marum en Noordwijk. Bene werd geboren in Marum en werd gedoopt op 01-04-1659 in Marum. Bene was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.


1084. Derck Wobbes, zoon van Wobbe Fockes en Wijbrich Arents, werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10-11-1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

Notitie bij de doop:
Anno 1644
Den 10 november is Wobbe Fockes ende Wijbrich sijn huisvrouwe een kindt gedoopt genaemt Derck

Feiten

Hij was op 07-03-1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Hij was op 18-05-1710 ouderling te Grootegast.

Derck trouwde met Albertien Sickes op 07-11-1669 in Doezum. Albertien werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20-08-1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Notitie bij het huwelijk:
"Derck Wobbes, van Grootegast & Albertien Sickes, van Doezum".

Kinderen uit dit huwelijk:

542       i.  Wobbe Dircks (gedoopt op 15-10-1671 in Grootegast). Wobbe trouwde met Grietje Fockes, dochter van Focke Fockes en Jelkje Clasen, op 17-11-1695 in Grootegast. Grietje werd gedoopt op 15-10-1673 in Grootegast.

         ii.  Renske Dercks werd gedoopt op 29-12-1672 in Grootegast. Renske trouwde met Meerten Harmens op 18-02-1694 in Doezum. Meerten werd geboren in Doezum.

        iii.  Sicke Derks werd gedoopt op 31-10-1675 in Grootegast.

         iv.  Wijbrich Derks werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 14-03-1680 in Grootegast. Wijbrich trouwde met Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Jelkje Clasen, op 13-03-1701 in Grootegast. Focke werd gedoopt op 11-07-1680 in Grootegast. Wijbrich trouwde vervolgens met Lammert Foekes, zoon van Foecke Iansens en Jantien, op 11-11-1731 in Grootegast en Doezum. Lammert werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 23-06-1682 in Grootegast.

          v.  Jelle Derks werd gedoopt op 03-06-1683 in Grootegast en is overleden vr 14-08-1729. Jelle was ook bekend als Jille Derks en Jilje Dirks. Jelle trouwde met Berentjen Reijnders, dochter van Reinder Dercks en Martien Jacobs, op 13-10-1709 in Grootegast. Berentjen werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 28-02-1692.

         vi.  Ancke Derks werd gedoopt op 17-08-1684 in Grootegast.

        vii.  Nijnke Derks werd gedoopt op 04-12-1687 in Grootegast. Nijnke trouwde met Jacob Jans op 03-04-1711 in Grootegast. Jacob is overleden vr 26-07-1716. Nijnke trouwde vervolgens met Lammert Jannes op 08-08-1717 in Grootegast.

       viii.  Marie Derks werd gedoopt op 18-01-1691 in Grootegast.


1085. Albertien Sickes, dochter van Sicke Egges Meijnema en Renske Reijts, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20-08-1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Feiten

Zij was op 07-03-1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Albertien trouwde met Derck Wobbes op 07-11-1669 in Doezum. Derck werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10-11-1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

1086. Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Trijntien Tonnis, werd gedoopt op 31-05-1646 in Doezum.

Notitie bij het onderzoek: Er bestaat ook een mogelijk ander ouderpaar, gezien een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Jelkje Clasen op 21-05-1671 in Grootegast en Doezum. Jelkje werd gedoopt op 03-05-1646 in Grootegast.

Notitie bij het huwelijk: "Focke Fockes, van Doezum & Jelcke Clasens, van Grootegast".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claes Fockes werd gedoopt op 01-01-1672 in Grootegast.

543      ii.  Grietje Fockes (gedoopt op 15-10-1673 in Grootegast). Grietje trouwde met Wobbe Dircks,410 zoon van Derck Wobbes en Albertien Sickes, op 17-11-1695 in Grootegast. Wobbe werd gedoopt op 15-10-1671 in Grootegast.

        iii.  Focke Fockes werd gedoopt op 22-11-1676 in Grootegast.

         iv.  Focke Fockes werd gedoopt op 11-07-1680 in Grootegast. Focke trouwde met Wijbrich Derks, dochter van Derck Wobbes en Albertien Sickes, op 13-03-1701 in Grootegast. Wijbrich werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 14-03-1680 in Grootegast.

          v.  Anke Fokkes werd gedoopt op 26-03-1682 in Grootegast. Anke was ook bekend als Antie Fokkes. Anke trouwde met IJne Pieters, zoon van Peter Hindriks en Aaltje IJnes, op 02-06-1704 in Grootegast. IJne werd geboren circa 1672 in Kornhorn.

         vi.  Trijntje Fockes werd gedoopt op 09-08-1685 in Grootegast.

        vii.  Claeske Fockes werd gedoopt op 05-05-1687 in Grootegast.


1087. Jelkje Clasen, dochter van Claas Jans en Griete Tammes Rickerda, werd gedoopt op 03-05-1646 in Grootegast.

Jelkje trouwde met Focke Fockes op 21-05-1671 in Grootegast en Doezum. Focke werd gedoopt op 31-05-1646 in Doezum.

1088. Claes Ruirds, van Rispens, zoon van Ruurd Alberts en Grietje Clases Rispens,700 werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 04-08-1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).196

Notitie bij het graf:
"... Zijn grafsteen ligt verscholen onder de houten vloer". De tekst luidt:
"Ao 1671 den 4 augusti is in den here gerust eersamen Claas Riuerds oud omtrent 48 jaar ende hier begraven met sin twee dochters"

Claes Ruirds' nageslacht neemt later de naam Rispens als familienaam aan.

Feiten

Hij was landbouwer op Rispens te Eesquert (Fr). 701 "... De kinderen van Claes Ruurds verkopen de Eeskwerder boerderij in 1699 aan Wybe Ulbes Adema. Een dochter van Wybe Ulbes Adema trouwt met Folkert Reinders, die in de 18e eeuw bezitter wordt van de Rispens boerderij. Hij wordt dan ook naar die boerderij genoemd, Rispens".

Claes trouwde met Bauck Wijbes Adema op 11-11-1649. Bauck werd geboren in 1628 in Oosterend (Fr) en is overleden op 17-03-1651 in Oosterend (Fr)702 op 23-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Begraven in de kerk van Oosterend: "Anno 1651 den 17 maert is in den heere gerust den eerbare Bauck Wybbes Adema die huisvrou van Claes Ruerdts out int ... jaer ende leit hier begraven met haer 2 kinders Iemck en Riuerdt Clasens"

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauck Rispens. Bauck trouwde met Jorrit Piers. Jorrit werd geboren in Deinum (Fr).

         ii.  Wybe Rispens. Wybe trouwde met Jantje Folkerts, dochter van Folkert en NN.

        iii.  Grietje Rispens. Grietje trouwde met Goris Gosliks Buma Van Arum.

         iv.  Iemck Clasens is overleden vr 1651.

          v.  Riuerdt Clasens is overleden vr 1651.

Claes trouwde vervolgens met Auck Tjepkes op 16-10-1664 in Deinum (Fr). Auck werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Notitie bij het huwelijk: Claes Ruirds, wonende te Oosterend X Auck Tiepkes, wonende te Wirdum.

Kinderen uit dit huwelijk:

544       i.  Jan Clases Rispens (gedoopt op 30-05-1669, geboren in Oosterend (Fr) - overleden op 16-08-1722 in Boxum (Fr)). Jan trouwde met Sytske Entes, dochter van Ente Hylkes, op 29-05-1692 in Deinum (Fr). Sytske werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21-05-1697 in Deinum (Fr).600

         ii.  Claaske Clases werd gedoopt op 28-01-1672 in Oosterend (Fr).


1089. Auck Tjepkes, dochter van Tijpke, werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Feiten

Erfscheiding: 22-09-1671, Hennaarderadeel (Fr). Tot scheiding met haar twee stiefkinderen;
Sijds Andrijs, curator;
Harmen Tijpkes, curator (en broer?);
Auck Tijpkes, requirant;
weduwe van wijlen Claes Riurds, vader.

Auck trouwde met Claes Ruirds, van Rispens op 16-10-1664 in Deinum (Fr). Claes werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 04-08-1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).196

1090. Ente Hylkes is overleden vr 1710 in Oosterend (Fr).

Feiten

Hij was bakker en landeigenaar te Oosterend (Fr).

Ente trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

545       i.  Sytske Entes (geboren circa 1670 in Oosterend (Fr)). Sytske trouwde met Jan Clases Rispens, zoon van Claes Ruirds, van Rispens en Auck Tjepkes, op 29-05-1692 in Deinum (Fr). Jan werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30-05-1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16-08-1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).196


1092. Claes Alles, zoon van Alle Rinnerts 703 en Beyts Wybes,704 werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 01-02-1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Feiten

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Geldzaken: 02-02-1658. 705 Koopcontract; Hendrick Alles en Claes Alles, gebroeders, wonende te Veenwouden ("in de Feenwolden") resp. Garijp; Maycke Aalledr, hu=vrouw van Jan Jentjes, Veenwouden; Ancke Aalledr, hu=vrouw van Freerck Wybeszn, Hardegarijp en Wymck Alledr, voor zichzelf, allen kinderen en erfgenamen van wl. Alle Rinnerts bij Beytske Wybedr, verkopers; Gielt Pyters te Noorderdrachten en Cornel= Fockens Eringa, dorprechter van Zuiderdrachten, kopers van een schone heerlijke fenne land te Oudega, etc., belast met 18 stuivers floreen aan 't hornleger; verkocht voor 890

Claes trouwde met Siouckien Tieerdts op 20-05-1663 in Oudega (Fr). Siouckien werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 05-03-1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: Zij kwam van Noorderdrachten (Fr).
Bij het vermelden van hun kinderen wordt verwezen naar -> Reitsma...(?)

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gield Clases werd geboren circa 1665 in Hardegarijp (Fr) en is overleden 1735-1736 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 70 jaar oud. Gield trouwde met Aeltie Tjepckes. Aeltie werd geboren circa 1665 en is overleden in Hardegarijp (Fr). Gield trouwde vervolgens met Trijntje Gerrijts.

         ii.  Alle Clases werd geboren circa 1667 in Hardegarijp (Fr) en is overleden circa 1730 in Hallum (Fr) ongeveer 63 jaar oud. Alle trouwde met Tietske Tietedr. op 13-05-1694 in Hardegarijp (Fr). Tietske werd geboren circa 1670.

546     iii.  Rinse Clases (gedoopt op 31-05-1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)). Rinse trouwde met Aatje Wijtzes, dochter van Wytse Jans en Sybrigh Annes, op 23-02-1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

         iv.  Jeltje Clases werd geboren op 11-09-1670 in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 02-10-1670 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).706

          v.  Beitske Clases werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 24-05-1674 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).707


1093. Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jeens 708 en Jeltje Rinties, werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 05-03-1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Feiten

Zij was op 15-04-1660 lidmaat na belijdenis te Nijega (Fr). 708 "... Belidenis Nyegea 15 april 1660 (wenjend op 'e Pein)".

Zij woonde op 15-04-1660 te Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde met Gjolt Tjebbes op 02-01-1659 in Opeinde (Fr). Gjolt werd geboren in Opeinde (Fr) en is overleden circa 1661-1662 in Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde vervolgens met Claes Alles op 20-05-1663 in Oudega (Fr). Claes werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 01-02-1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

1094. Wytse Jans werd geboren in Eestrum (Fr) en is overleden vr 1698.

Feiten

Hij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr).

Hij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Wytse trouwde met Sybrigh Annes op 11-04-1675 in Drogeham (Fr). Sybrigh werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

547       i.  Aatje Wijtzes (geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) - overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr)). Aatje trouwde met Rinse Clases, zoon van Claes Alles en Siouckien Tieerdts, op 23-02-1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse werd gedoopt op 31-05-1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)603 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse was ook bekend als Reynse. Aatje trouwde vervolgens met Jan Klazes op 06-11-1729 in Hardegarijp (Fr).

         ii.  Gepke Wytses werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) en werd gedoopt op 15-08-1680 in Drogeham (Fr).

        iii.  Jan Wytses werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr), werd gedoopt op 17-12-1682 in Drogeham (Fr) en is overleden vr 1722. Jan trouwde met Ymkjen Ritskes, dochter van Ritske Harmens en Antje Meins, op 06-04-1711 in Drogeham (Fr). Ymkjen werd geboren circa 1680, is overleden op 04-11-1774 in Drogeham (Fr) ongeveer 94 jaar oud en werd begraven op 11-11-1774 in Drogeham (Fr).


1095. Sybrigh Annes, dochter van Anne, werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Feiten

Zij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Voogdij: 709 "... Hja wie 1698 as 'moeder en voorstanderse' oer har soan Jan Wijtses eigenerske fan in heale pleats te Jistrum (stimnr. 19) en ferhuze 1712 fan 'e Harkema nei Droegeham en yn 1723 nei Hurdegaryp; nei alle gedachten in broer Liuwck en in suster Gritie". [Dat is Fries, met ook nog 2 duidelijk te herkennen Nederlandse woorden]

Sybrigh trouwde met Wytse Jans op 11-04-1675 in Drogeham (Fr). Wytse werd geboren in Eestrum (Fr) en is overleden vr 1698.

1096. Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Wybets Haijema en Grietie Taeckes, werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24-03-1665 in Burum (Fr).

Feiten

Hij woonde te Burum (Fr).

Voogdij: 09-02-1645, Kollumerland (Fr). 710
Op verzoek van moeder Auckien.
Thomas Cornelis curator
Hed Rintzes curator
Wybet Minnes Hayema weeskind uit eerste bed en zijn broer
Jelger Hibbes curator
Jelcke Auckes curator over de vier kinderen van
Wijlen Minne Wybets vader
Auckien Takedr moeder.

Voogdij: 14-08-1648, Kollumerland (Fr). Wybet Minnes Haijma, major annis curator calculi;
op verzoek van T(a)ecke Minnes, curandus en broer van curator;
rekening van Thomes Cornelis;
Hedde Rinties.

Voogdij: 03-04-1665, Kollumerland (Fr). Taecke Minnes op de Uiterdijken, voormomber en oom;
Minne Wijbets, weeskind;
wijlen Wijbet Minnes Haijma, vader;
op verzoek van Auckien Rompts, moeder;
gehuwd met Jan Foppes, stiefvader.

Voogdij: 06-09-1671, Kollum (Fr). 711
"... Baucke Rompts, curator over Minne Wijbets Haijma, naegelaeten weeskind van wijlen Wijbet Minnes Haijma en Auckien Rompts. T.v.v. Minne Wijbets Haijma".

Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema circa 1657 in Burum (Fr). Auckien is overleden vr 06-09-1671 in Burum (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

548       i.  Minne Wybets Haijema (geboren omstreeks 1659 in Burum (Fr) - overleden vr 1738 in Burum (Fr)). Minne trouwde met Hiske Wobbes, dochter van Wobbe Dircks en Martien Cornelis, in 1680. Hiske werd geboren circa 1658 en is overleden vr 17-05-1686 in Burum (Fr).608 Hiske was ook bekend als Hiske Wubbes. Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses, dochter van Renze Gerrits Sinia en Lysbeth Gerrits Heeringa, vr 1686 in Morra (Fr). Trijntje werd gedoopt op 18-03-1660 in Marrum en Westernijkerk (Fr)611 en is overleden na 28-02-1723 in Burum (Fr).

Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans.


1097. Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes Sybema en Jetscke Jilderts, van Rosema, is overleden vr 06-09-1671 in Burum (Fr).

Auckien trouwde met Wybet Minnes Haijema circa 1657 in Burum (Fr). Wybet werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24-03-1665 in Burum (Fr).

Auckien trouwde vervolgens met Jan Foppes vr 03-04-1665.


1098. Renze Gerrits Sinia, zoon van Gerrit Renzes en Sieuwke Reinders, werd geboren in 1635 in Morra (Fr), is overleden op 17-08-1683 in Morra (Fr) op 48-jarige leeftijd en werd begraven in 8-1683 in Morra (Fr).

Notitie bij het graf: Anno 1683 den 17 augustus is in den heere godtsalighlijck ontslapen den eersamen ende seer discreten Rinse Gerrits oud sijnde geweest 48 jaren ende leit alhier begraven.


"De oorsprong van de Sinia's ligt in Anjum, een plaatsje in het uiterste noordoosten van Friesland. Daar boerde omstreeks 1640 Gerrijt Renzes (II-a) als meijer (huurder) op Hetsma State (75 pdm), een boerderij op de lddyk 2, die tegen de dijk van de toenmalige Lauwerzee ligt. Gerrijt trouwde met weduwe Sju Reinders, die uit haar eerste huwelijk, dat met Tjeerd Uilkes, al (minimaal) vier kinderen had.

Zij kochten in 1662 het eerste stuk grond aan van Sinia-sathe, waarvan de naam van de familie afkomstig is. Waaronder waarschijnlijk ook de hoeve, maar het ook best mogelijk dat die toen al afgebroken was. De hoeve lag aan de Ridwei even ten noordwesten van Anjum. Samen kregen ze tenminste nog n zoon, Renze (III).

Renze trouwde met Lijsbethe Gerrijts (Heeringa). Zij kregen 9 kinderen en gingen, na eerst even in Nes/Wierum en later in Marrum/Westernijkerk te hebben geboerd, in 1668 naar Morra. Daar boerden ze als meijer op de boerderij " 't Clooster thoe Weert" op de Weardwei 8 te Morra. Deze ligt ten zuiden van Morra iets zuidelijker dan de boerderij "Welgelegen" en heeft een oppervlakte van 149 pdm. Bij stukjes en beetjes kochten ze steeds meer landerijen, o.a. delen van Sinia-sathe. Renze overleed op 48 jarige leeftijd. Zijn weduwe, Lijsbethe Gerrijts, zette het bedrijf voort. In 1698 was ze meijer van 't Clooster thoe Weert" (Morra nr. 12, groot 149 pdm); dat ze huurde van de familie Clant van de Hanckemaborg te Zuidhorn. Daarnaast was ze in het bezit van Sinia-sathe (Anjum nr. 50, hoeve en nog 45 pdm). Ook was ze eigenaresse van Sapema Sathe (Nijkerk nr. 14, groot 45 pdm), in Lioessens van 15 pdm (nr. 19) en van een gedeelte van Clein Popma (Nes/Wierum nr. 16, groot 15 pdm, gerfd van haar vader)."

Tekst overgenomen van de website Sinia familie...

Feiten

Hij woonde op Klein Popma te Nes en Wierum (Fr).

Hij was in 1665 lidmaat te Marrum (Fr). Hervormde Kerk te Marrum/Westernijkerk.
Zij vertrekken in 1668 naar Morra.

Na 1668 was hij dijkgraaf en landbouwer op 't Clooster thoe Weert te Morra (Fr).

Renze trouwde met Lysbeth Gerrits Heeringa in 1658 in Anjum (Fr). Lysbeth werd geboren 1638-1640 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden 1704-1718 op 66-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Anjum is waarschijnlijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Renzes werd gedoopt op 28-11-1658 in Nes en Wierum (Fr).

549      ii.  Trijntje Rinses (gedoopt op 18-03-1660 in Marrum en Westernijkerk (Fr) - overleden na 28-02-1723 in Burum (Fr)). Trijntje trouwde met Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, vr 1686 in Morra (Fr). Minne werd geboren omstreeks 1659 in Burum (Fr) en is overleden vr 1738 in Burum (Fr).

        iii.  Tyedts Rinses Sinia werd gedoopt op 07-12-1662 in Marrum en Westernijkerk (Fr). Tyedts was ook bekend als Tjitske renzes. Tyedts trouwde met Pieter Jans Hania.

         iv.  Yde Renzes werd gedoopt op 05-03-1665 in Marrum en Westernijkerk (Fr) en is overleden op 11-06-1720 in Engwierum (Fr) op 55-jarige leeftijd. Yde trouwde met Tietske Johannes Roersma, dochter van Johannes Andries Roersma, (Bijzitter) en Beitske Jans. Tietske werd gedoopt op 24-10-1680 in Ee (Fr).

          v.  Goske Renzes werd gedoopt op 26-01-1668 in Marrum en Westernijkerk (Fr).

         vi.  Baukje Renzes werd geboren in 1672 in Morra (Fr).

        vii.  Sjieuwke Rinses werd geboren in 1678 in Morra (Fr). Sjieuwke trouwde met Reitse Sapes Jepma, zoon van Sape Taekes. Reitse werd geboren circa 1674 in Anjum (Fr) en is overleden vr 1718 in Anjum (Fr).

       viii.  Gerrit Rinses Sinia werd geboren in 1680 in Morra (Fr) en is overleden op 14-05-1752 in Morra (Fr) op 72-jarige leeftijd. Gerrit trouwde met Aukje Gerrits Botma, dochter van Gerrit Sakes Botma en Jantje Nammes. Aukje werd geboren circa 1686 en is overleden vr 1765.

         ix.  Reinder Rinses Sinia werd gedoopt in 1688 in Morra (Fr) en is overleden op 11-01-1751 in Anjum (Fr) op 63-jarige leeftijd. Reinder trouwde met Trijntje Lieuwes Monta, dochter van Lieuwe Jans Monta en Rienskje Reitses. Trijntje werd geboren op 11-02-1688 in Anjum (Fr) en is overleden op 19-02-1757 in Anjum (Fr) op 69-jarige leeftijd.


1099. Lysbeth Gerrits Heeringa, dochter van Gerrit Gosses Heringa en Bauckje Pieters, werd geboren 1638-1640 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden 1704-1718 op 66-jarige leeftijd.

Feiten

Zij was in 1660 lidmaat te Marrum (Fr). Herv. Kerk te Marrum/Westernijkerk.
Renze in 1665.
Zij vertrekken in 1668 naar Morra.

Lysbeth trouwde met Renze Gerrits Sinia in 1658 in Anjum (Fr). Renze werd geboren in 1635 in Morra (Fr), is overleden op 17-08-1683 in Morra (Fr) op 48-jarige leeftijd en werd begraven in 8-1683 in Morra (Fr).

1100. Wouter Cornelis, zoon van Cornelis Thomas en Trijntie Cornelis, werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 11-05-1697 in Burum (Fr).

Feiten

Hij woonde op het Nieuwkruisland te Burum (Fr).

Voogdij: 11-05-1697, Kollumerland (Fr). 713 Tomas Cornelis, woonachtig te Visvliet curator oom van vaderskant;
wijlen Wouter Cornelis, woonachtig te Nieuw Kruisland vader;
Sijbrich Jans, moeder;
Jan Wouters, oud 13 jaar weeskind;
Willem Wouters, oud 10 jaar weeskind;
Aafke Wouters, oud 6 jaar weeskind;
Gerrijt Wouters, oud 4 jaar weeskind.

Op 20-05-1697 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 714
Inventarisatie ende beschrievinge sampt tauxatie gedaan ende genomen bij mij Rinse Johannes, assessor van den gerechte Collnt: en 't nieuwe Cruislant, ter instantie van Tomas Cornelis als geauthoriseerde curator over de 4 nagelatene weeskinderen van w: Wouter Cornelis bij Sijbrig Jans wonende op 't Nieuwlant, in echte verweckt ende dat van den sterfhuise ende goederen bij gedachte Wouter Cornelis verstervende achtergelaten ende dus lange tusschen des selfs weeskinderen en hun moeder Sijbrig Jans voornt: in communione gestaan hebbende, alles op het aangeven van deselve Sijbrig die om sulx in getrouwigheijt te doen en niet tot nadele van voors: weeskinderen te verswijgen, gepresteert heeft den behoorlijcke eede daar toe staande. Actum deesen 20e Maij 1697.

Ouderdom der weeskinderen:
Jan Wouters out int 13e jaar; Willem Wouters out 10 jaar; Aafke Wouters out 6 jaar en Gerrijt Wouters out 4 jaar.

Vastigheden van w: Wouter Cornelis
De gerechte vierdepart van seeckere huisinge, schuire, hovinge, bomen ende plantagie cum annexis sampt gelijcke vierdepart van de zathe en landen daar onder behorende, staande ende gelegen op 't oosternieuwlant, groot in 't geheel 76 pondematen bij w: Wouter Cornelis met de doodt ontruimt en nagelaten en tegenwoordig bij des selfs nagelatene weduwe Sijbrich Jans, doch nu te echte hebben Engbert Jans, haar man, wordende bewoont ende gebruickt, waar van Trijntie Cornelis wed: w: Marten Johannes de helfte en Tomas Cornelis de resterende vierdepart toebehoort.
Ten 2de, de gerechte helfte van seeckere 11 pondematen lants, gelegen op 't noord van den dorpe Burum, waar van Tomas Cornelis de wederhelfte toebehoort, wordende 4 pondematen bij Gerrijt Arents gebruickt en 't resterende bij Idse Claasen ten halven gebout.

Onder Silverwerck, folio 184
Vier sulveren lepels geteikent W: C: S: J: 1680

Akte van scheiding en deling den 24e Julij 1697, folio 186

Wouter trouwde met Sybrich Jans circa 1682 in Burum (Fr). Sybrich werd geboren circa 1660 in Visvliet en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Wouters werd geboren in 1684.

550      ii.  Willem Wouters (gedoopt op 03-07-1687, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) - overleden op 20-08-1750 in Oosternieuwkruisland (Fr)). Willem trouwde met Jancke Claeses circa 1707 in Burum (Fr).

        iii.  Aafke Wouters werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 21-05-1691 in Burum (Fr). Aafke was ook bekend als Aelte Wouters.

         iv.  Gerrit Wouters werd geboren in 1693.


1101. Sybrich Jans werd geboren circa 1660 in Visvliet en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Feiten

Zij woonde op "Nieuw Kruisland bij dijk". Op 29 mei 1687 kwam zij van Visvliet.

Voogdij: 24-07-1697, Kollumerland (Fr). 715 "Sybrig Jans moeder en tutrix over de vier nagelatene weeskinderen bij Wouter Cornelis in egte verwekt, gesterkt met Engbert Jans haar tegenwoordige man en als Curator conjugalis over de kinderen van vaders en bestemoeders goederen enz."

Zij gebruikte in 1698 landerijen te Kollumerland (Fr). Op Nieuwkruisland was zij gebruikster van een stuk land dat voor de helft in eigendom was van Trijntie Cornelis, weduwe van Marten Johannes.
De andere helft was eigendom van Thomas Cornelis en van de kinderen van wijlen Wouter Cornelis & Sybrich Jans.

Zij was 1712-1716 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Samen met haar man Engbert Jansen.

Sybrich trouwde met Wouter Cornelis circa 1682 in Burum (Fr). Wouter werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 11-05-1697 in Burum (Fr).

Sybrich trouwde vervolgens met Engbert Jans, zoon van Jan Fransen Hommersma en Barber Ties, vr 20-05-1697. Engbert is overleden vr 25-06-1725.

Feiten

Hij was 1712-1716 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Samen met Sybrig Jansen.

Hij was landbouwer onder de Clockslagh van Burum te Burum (Fr).


1104. Enne Jacobs Wiersma,617 zoon van Jacob Dircks en Martien Melles, werd geboren in 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692 in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Bij de twee zonen Jacob Ennes en Willem Ennes in het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl, 1 mei 1680, staat een latere kanttekening zonder datering dat zij en hun ouders alle 4 zijn overleden.

Feiten

Hij was kerkvoogd te Burum (Fr).

Hij was landbouwer op Burumerland bij d'Leeghte te Burum (Fr). "... Onder de clockslag van Burum".

Authorisatie: 10-12-1650, Kollumerland (Fr). 716
Enne Jacobs, curator divisionis over de mi. ja. kinderen van wijlen Jan Cornelis, t. v. v. Pijter Cornelis last hebbende van Aeltie Reijnersdr. weduwe van Jan Cornelis bij Warfstermolen, geassist. met S. Itsma haer procureur bij de gerechte van Collumerlant, om te maeken scheijdinge en delinge van de goederen bij Lucke Roelifsdr. voorschreven kinderen bestemoeder, achtergelaeten en tussen voorschreven kinderen en de andere mede erfgenaemen van Lucke Roelifs in communione staende.

Voogdij: 03-12-1660, Kollumerland (Fr). 717
Freerck Jacobs, woonachtig te in de Ommelanden van Groningen curator ad lites en oom
wijlen Bijuwe Jacobs vader
Op verzoek van Dijuwer Jacobs moeder
Enne Jacobs wordt genoemd i.v.m. competentie

Kerkelijke zaken: 01-05-1680, Burum en Munnekezijl (Fr). .. Bij Werfstermullen de dijck en het ooster nieuwcruislandt. Enne Jacobs en Aeltie sijn wijff met 2 van haere sonen Jacob en Willem Ennes jonghmans ...".
Later toegevoegd: " ...alle 4 verstorven ...".

Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ennes is overleden na 01-05-1680 in Warfstermolen (Fr).

         ii.  Willem Ennes is overleden na 01-05-1680 in Burum (Fr). Willem was ook bekend als Willem Ymes. Willem trouwde met Trijntie Dircks.

        iii.  Jan Ennes Wiersma is overleden na 1716. Jan trouwde met Lysbet Pytters.

552      iv.  Cornelis Ennes Wiersma (geboren vr 1665 - overleden na 1727). Cornelis trouwde met Antie Luwes, dochter van Luwe Dircks, aen Schalcke Dam en Grijttie Heddes. Antie werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en is overleden na 1716 in Burum (Fr).


1105. Aaltie Arrijens Boersma, dochter van Aerien Jans en Griet Jansdr.

Aaltie trouwde met Enne Jacobs Wiersma.617 Enne werd geboren in 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692 in Burum (Fr).

1106. Luwe Dircks, aen Schalcke Dam, zoon van Dirck Dircks, de Glasmakersgezel en Trijntie Taeckesdr, werd geboren in De Bei (Fr) en is overleden vr 29-01-1675 in Schalkedam (Fr). Luwe was ook bekend als Lieuwe Dercks.

Feiten

Voogdij: 21-05-1634, Achtkarspelen (Fr).
Dirk Dirx
te Ternaard, curator;
Wyger Wobbes te Dokkum, curator;
w: Tierck Wygers op de Horne onder Buitenpost, vader;
Geertie Dirxdr, moeder;
Romcke Dirx, voormond;
Lyuwe Dirx, voormond.

Erfscheiding: 07-08-1647, Kollumerland (Fr).
Lieuwe Dircks
, curator ad actum divisionis;
Thije Roeloffs, idem over de 7 kinderen van
w: Romcke Dircks, vader;
Aeltie Jansdr, moeder;
Dirck Romckes, 21 jaar, zoon assisteert.

Erfscheiding: 29-01-1675, Achtkarspelen (Fr). 718
Reeckeninge, bewijs en reliqua, gedaen en genomen ten overstaen van Ed: Here Petrus van Mejontzma, grietman over Achtcarspelen, in desen als commissaris, bij Eppe Dircx coopman en harbargier op Nieuwe Zijll als geauthoriseerde curator over w: Luwe Dircx en Grijttie Heddes, in tijden echtelieden aen Schalcke Dam woonachtigh, minderjarige weeskinderen, met namen Dieuwercke, Gertien, Trijntie en Romckjen Luwes drs, van ontvangh en uitgave welcke den rendant zedert overlijden van voors: weeskinderen bestemoeder Trijntie Teeckesdr die te vooren het bewint hadde van voors: weeskinderen goederen heeft gehadt, alsmede van goederen en administratie over voors: weeskinderen, van voornoemde beste moeder aengecomen, mitsgaders om aenwiesinge te doen, waer inne tegenwoordigh over voors: weeskinderen vaeders, moeders als bestemoeder goederen sijn bestaende, dit alles ter praesentie van Theunis Jansen als geauthoriseerde curator ad hunc actum calculi die de reeckeninge voorts gestelt bij Carlgs: van 20 Stvrs: 't stuck, alles in manieren als volgende.

En dan te weten waarinne de voors: weeskinderen vaders en moeders goederen sijn bestaende, soo dient geconsidereert de selve te bestaen vooreerst in de afcoop huisinge, schuire, hovinge, bomen en plantagie cum annexis, sampt vordere meijerlijcke gerechtigheit, alles conform de coopb: onder den rendant berustende.

Tredende dan voorts tot aenwiesinge van voors: Trijntie Teeckes, der kinderen beste moeders goederen, soo geblijckt uit den inventaris van den 28 9ber 1670 bij den E Jan Pijtters, doen maels secretaris over den gerechte van Visvliet genomen dat des selfs vaste goederen bestaen, eerstens in seeckere huisinge, bestaende in 2 camers en schuire, sampt hovinge, bomen en plantagie in de gebuirte van Visvliet, volgens coopbrief daar af sijnde; met noch 5 1/2 pondematen landts gelegen bij Visvliet; noch seeckere 3 pondematen landts gelegen op de Beij met sijn lasten er op sorterende.

Ende om voorts te weten waar inne voors: Trijntie actien en crediten verder mochten bestaen, soo dient aangewesen dat Theunis Jansen volgens handtschrift deselve ten achteren is van dato den 1e Maij 1669 de somma van 650 Cargls.

Wijders dient pro memorie dat de weeskinderene w: ouderen aen voornoemde Trijntie Teeckes, haer moeders respv: schoonmoeders, ter saecke verschotene penningen sijn plichtige geweest en noch de kinderen in haer plaetse, ongeveer en nae beste kennisse sonder eenige handtschrift, op goedt vertrouwen tusschen kinderen en kinderen, een somma van 2800 Cargls.

Hierna volgen de ontvangsten en uitgaven van 1670 t/m 1674, met een rsum op folio 517.
Aldus gedaen, geregistreert bij mij onderges: secretaris Nicolaus Baij. Actum den 4e Februarij 1675.

Erfscheiding: 26-05-1682, Schalkedam (Fr). 719
Op huiden den 26 Maij 1682 compareerden Dieuwerke Luwes, huisvrouwe van Dirck Wiegers bij Schalkedam onder de clockslag van Augustinusga in dese gerechte, met deselve Gertie Luwes, huisvrouwe van Minse Eijsses tot Munnekezijl en molenaar aldaer geadsisteert met deselve, Hendrick Lammerts, cuijper tot Gerxclooster als curator ad hunc actum over Antie en Romck Luwes, in dier qlt: kinderen en erfgenamen van w: Luwe Dircx en Grijttie Hiddes, hun w: ouderen versturven op Schalkedam en heeft de mede comparant Dirck Wiegers gedaen reeckeninge van sijn ontvangh en uitgave dien hij soo over de boedel van Luwe Dircx, hun w: vader als ook van w: Eppe Dircx, hun oom, heeft gehadt, is bevonden voor eerst en gebleecken dat hij Dirck Wiegers volgens slot van reeckeninge van dato den 24e 8ber 1681 voor 't gerechte van Oosterdeel Langewout gevallen ontvangen heeft uit de boedel van Eppe Dircx, etc, etc.
Volgt verdeling over de weeskinderen Antie Luwes, Romck Luwes, Gertie Luwes.

Erfscheiding: 11-08-1685, Achtkarspelen (Fr). 720
Op huiden den 11 Augusti 1685 compareerden Dirck Wiegers bij Schalkedam en Hendrick Lamberts tot Gerxclooster, tesamen als curatoren over Gertie Louwes, huisvr: van Minse Eises, molenaar tot Munnekezijl, Antie en Romck Louwes, huisvrouwen van Cornelis Ennes en Jan Hendricx, beijde tot Burum en in desen geadsisteert met deselve hunne respve: mannen en heeft de mede requirant Dirck Wiegers die allene den ontvanghg en uitgave heeft gehadt, aen een ijder der requireerden gedaen, reckeninge, bewijs en reliqua, etc. etc.

Luwe trouwde met Grijttie Heddes. Grijttie is overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr). Grijttie was ook bekend als Grietie Hiddes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Romcktien Luwes is overleden vr 1695 in Burum (Fr). Romcktien trouwde met Aut Pytters, zoon van Pytter, vr 1693. Aut is overleden vr 1700 in Kollumerland (Fr). Romcktien trouwde vervolgens met Jan Hendricks vr 1685. Jan is overleden vr 1693 in Burum (Fr).

         ii.  Gertie Luwes. Gertie trouwde met Minse Eijsses, zoon van Eise Jans en Welmoed Menzes.

        iii.  Dieuwerke Luwes, te Schalkedam. Dieuwerke trouwde met Dirck Wiegers, te Schalkedam, zoon van Wijger Dircx en Teekje Feikes. Dirck werd gedoopt op 31-03-1647 in Niezijl en is overleden in Schalkedam (Fr).

         iv.  Trijntje Luwes

553       v.  Antie Luwes (geboren circa 1665 in Burum (Fr) - overleden na 1716 in Burum (Fr)). Antie trouwde met Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma 617 en Aaltie Arrijens Boersma. Cornelis werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.


1107. Grijttie Heddes, dochter van Hed, is overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr). Grijttie was ook bekend als Grietie Hiddes.

Grijttie trouwde met Luwe Dircks, aen Schalcke Dam. Luwe werd geboren in De Bei (Fr) en is overleden vr 29-01-1675 in Schalkedam (Fr). Luwe was ook bekend als Lieuwe Dercks.

1116. Heertie Boijes werd geboren circa 1645 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden op 15-10-1692 in Surhuisterveen (Fr) ongeveer 47 jaar oud.

Feiten

Op 11-05-1667 was hij meester kuiper te Surhuisterveen (Fr).

Erfscheiding: 11-05-1667, Kollumerland (Fr). 721 Heertie Booijes mr. kuiper, woonachtig te Surhuisterveen curator aangetrouwde oom;
gehuwd met Antie Minnes, tante
Geescke Jans, weeskind;
w: Jan Tuenis, vader;
Hiltie Minnes, moeder;
Op verzoek van Grietie Foeckes, oud 21 jaar, halfzuster en
Dirck Foeckes, oud 19 jaar, halfbroer.

Heertie trouwde met Antie Minnesdr vr 11-05-1667. Antie werd geboren 1635-1641 en is overleden op 30-09-1692 in Surhuisterveen (Fr) op 57-jarige leeftijd. Antie was ook bekend als Antje Mennes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grijtje Heertjes werd geboren circa 1680. Grijtje trouwde met Marten Jansen, zoon van Jan Clasen en Hijlck Wiegers, vr 1721. Marten werd geboren in 1671 en is overleden vr 13-05-1738.

558      ii.  Minne Heerties (geboren circa 1683 in Surhuisterveen (Fr) - overleden in Ooster Nieuwkruisland (Fr)). Minne trouwde met Dieuwerke Repkes Froma, dochter van Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts, circa 1705 in Munnekezijl (Fr). Dieuwerke werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 07-08-1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.


1117. Antie Minnesdr, dochter van Minne Hillebrands en Griet Roeloffsdr, werd geboren 1635-1641 en is overleden op 30-09-1692 in Surhuisterveen (Fr) op 57-jarige leeftijd. Antie was ook bekend als Antje Mennes.

Notitie bij het onderzoek:
Er lijken 3 Anties Minnes te zijn in Kollumerland... Twee van hen komen binnen n familieverband voor in de Recesboeken van Kollumerland. Hier werden erfenissen geregeld.
Bij een erfscheiding in 1655 wordt Foecke Feckes op de Wijgeest genoemd als voormomber over moeders goed. Omdat Foecke de tweede man van haar zus Hiltje Minnes is, lijkt de puzzel opgelost. Antje was hier 14 jaar oud en zou dus geboren in 1641...

Maar Antie Minnes heeft als 23 jaar oud weeskind ook een vermelding op 4-5-1658 onder voormomber Jan Thonis, is dit de eerste man (Jan Tuenis?) van Hiltje? Dan zou haar leeftijd iets hoger liggen: 1635. Uitzoeken of er toch een andere Antie Minnes is? Of een andere Jan Tuenis? In dat geval hoeven Antie en Hiltje dus geen zusters te zijn...

Feiten

Erfscheiding: 22-07-1652, Kollumerland (Fr). 722 Jelys Eelckes, mede-assessor bij gerecht van Kollumerland, curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr., weeskind;
Wijlen Griet Roelofsdr., moeder;
Scheiding tussen Minne Hillebrants, vader en andere erfgenamen in communione.

Op 29-12-1654:
Teke Hillebrants, curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr., weeskind;
Op verzoek van Roelofke Minnedr., zuster, scheiding van vaders goed.

Erfscheiding: 29-12-1654, Kollumerland (Fr). Teke Hillebrants, curator ad actum divisionis;
Antie Minnesdr, weeskind;
op verzoek van Roelofke Minnedr, zuster;
scheiding van vaders goed

Erfscheiding: 02-06-1655, Kollumerland (Fr). 723 Foecke Feckes , woonachtig op de Wijgeest, voormomber over moeders goed;
Gosse Hendrix, woonachtig te Kollum, voormomber over vaders goed;
Antie Minnesdr, oud 14 jaar, weeskind (dus geboren 1641);
Wijlen Minne Hillebrands, vader;
Wijlen Griet Roeloffsdr., moeder;

Erfscheiding: 04-05-1658, Kollumerland (Fr). 724 Jan Thonis voormomber.
Op verzoek van Antie Minnedr., oud 23 jaar, weeskind (dus geboren 1635).

Erfscheiding: 11-05-1667, Kollumerland (Fr). 725 Heertie Booijes mr. kuiper, woonachtig te Surhuisterveen, curator, aangetrouwde oom; gehuwd met Antie Minnes tante;
Geescke Jans weeskind;
Wijlen Jan Tuenis vader;
Hiltie Minnes moeder;
Op verzoek van Grietie Foeckes oud 21 jaar halfzuster en
Dirck Foeckes oud 19 jaar halfbroer.

Tweede akte:
Tieerdt Fockes, woonachtig op de Triemen, curator, oom van vaderskant;
Grietie Foeckes, oud 21 jaar weeskind;
Dirck Foeckes, oud 19 jaar weeskind;
Wijlen Foecke Fockes, vader;
Wijlen Hiltie Minnes, moeder;

Antie trouwde met Heertie Boijes vr 11-05-1667. Heertie werd geboren circa 1645 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden op 15-10-1692 in Surhuisterveen (Fr) ongeveer 47 jaar oud.

1118. Repke Jans Froma, zoon van Jan Repkes, werd geboren vr 1666, werd gedoopt op 16-05-1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 23-01-1706.

Notitie bij de doop: Gedoopt op belijdenis.

"Repke is op 16-5-1686 gedoopt in de geref. kerk te Burum. In 1690, 1692 en 1700 is hij kerkvoogd en in 1696 rekenmeester te Burum. Hij is boer op 't Oostnieuwcruislandt; in 1698 meijer van Burum No. 4 van het stemkohier, meijer van No. 11 Nieuw Cruislandt en eigenaar/meijer van No. 12 Nieuw Cruislandt. In 1694 en 1704 is hij Dijkgraaf van Burumerland en het Ooster Nieuw Kruisland. In dat laatste jaar koopt hij de helft van Dongabosch."

Notitie bij het onderzoek: In 1705-1706 was Garbrand Wiersma (Wijrsema) van Oxwerd curator in zaken van Repke Jans Froma. Het zou best kunnen dat Halbe Hindricks deze beide mannen in zijn jeugd heeft gekend, want Halbe kwam in 1722 van Oxwerd bij Noordhorn om te gaan wonen op zijn nieuwe boerderij Ooster Froma, Lutjegast.

Feiten

Inschrijving Nedergerechten: 12-11-1700, in Kollumerland (Fr). 727
Metske Folckerts, lakenkoper, woonachtig te Burum curator oom van moederskant;
Eltien Folckerts, huisman, woonachtig onder Burum, curator;
Repke Jans Froma, vader;
w: Dyttien Folckerts, moeder;
Dieucke Repkes oud 13 jaar, weeskind;
Gerrijt Repkes oud 11 jaar, weeskind;
Tiaucktien Repkes oud 8 jaar, weeskind;

Iets later: Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts (overl.) Ooster Nieuw Kruisland o/d Burum.
Kuratoren: Metske Folkerts, Burum, lakenkoper, oom van moeders kant en Eltien Folckerts, huisman o/d Burum, idem.
Kinderen: Dieucke in het 14de jaar, Gerrijt in het 12de jaar en Tiaucktien Repkes in het 9 de jaar.

Hij was op 15-06-1701 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Met vrouw Siouckien Sydtzes. Zij ingekomen van Maarslagh.

Hij bezat in 1704 een deel van de Doenga State of Dongabosch te Burum en Munnekezijl (Fr).

Authorisatie: tussen 1705 en 1706, Kollumerland (Fr). 728 20 mei 1705
Repke Jansen Froma en Sioucktien Sytses Blinxma;
Kurator: Gerbrandt Wiersma, Oxwerd (Gron.);
Kinderen: Jan Repkes, in het 4de jaar.

19 januari 1706
Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts, 1ste vrouw, overleden; Kuratoren: Metske Folckerts, Burum en Lieuwe Foeckes, Pieterzijl; Kinderen: Dieuwer in het 19de jaar, Gerrijt, 16 jaar en Tiaucktien Repkes in het 15de jaar.

22 januari 1706
Repke Jansen Froma (overleden) en Sioucktien Sijtses Blinxma, 2de vrouw, overleden;
Kurator: Gerbrant Wiersma, Oxwerd (in de Ommelanden, Groningen), oom van moederskant;
Kinderen: Jan Repkes, in het 5de jaar, met de proc. fiscaal.

Hij bezat op 09-05-1705 landerijen in de Meddel Ruigewaard te Grijpskerk. 729
Hij wordt op 20 november 1738 genoemd in de nalatenschap van Jacob Iwema: "... Nr 9 Versegelde Camerale Coopbrief van Repke Jansen Froma voor Jacob IJwema en Martjen Harms voor de eene helfte en Jan Alting en Brigitta van Balten van een plaats op Meddel Ruigewaart groot 72 grasen in dato den 9 maij 1705".

Op 23-08-1705 was hij dijkgraaf van Nieuwland te Kollumerland (Fr).

Kerkelijke zaken: 30-05-1706, Burum en Munnekezijl (Fr).
Belijdenis door lidmaat Hylckien Pyters, weduwe van Repke Jansen Froma.

Doenga State 730

Deze state stond ver ten noordoosten van Burum, gemeente Kollumerland.
Het is niet bekend wanneer de state is gebouwd.

Geschiedenis
Donga State lag op het zogenoemde Oech of Oogh dichtbij Munnekezijl. Oog betekent in dit kader eiland, zoals in Schiermonnikoog. Deze hoger gelegen landerijen hebben ooit een eilandje gevormd en de omvang ervan is nog te herkennen aan de loop van de oude zeedijk aan de noordzijde en die van de Lauwers aan zuid- en oostzijde. Ook dit goed was eigendom van het Gerkesklooster. De monniken van dit klooster zullen ongetwijfeld hun kennis en ervaring ingezet hebben bij de inpoldering van dit gebied, zoals op veel plaatsen rond de voormalige Middelzee ook gebeurd is. In de 16e eeuw werd het goed vrij zeker bewoond door Jacob Donga of Dongha. Deze had twee zoons: Jelte en Claes. Aangezien Jelte later voorkomt oppen Ham bij Groot Aduwert mogen we aannemen dat Claes op Donga State heeft gewoond. Hij en zijn vrouw Thee Roelofsdr. hadden een zoon en een dochter, Lyuwe en Beauck. In 1613 was Claes reeds overleden, want dan wordt zijn broer Jelte vermeld als mede-curator over zijn kinderen. Lyuwe trouwde met Antje Botma met wie hij in 1633 opt Oogh en dus vrij zeker op de state woonde. In 1640 woonde hij er zeker en vier jaar later kocht hij de state van de provincie als voormalig kloostergoed voor de som van 19.170 goudgulden. Een vorstelijke som geld, maar er hoorde dan ook maar liefst 135 pondemaat land bij. Een flink bezit vergeleken bij andere boerderijen die destijds gemiddeld een oppervlakte van zo'n 35 pondemaat hadden en de state zal ongetwijfeld ook bovengemiddeld zijn geweest. Lieuwe had drie kinderen: Anna, Suffridus en Nicolaes. De laatste was in 1657 secretaris van Oostdongeradeel en stierf vr 1696 waarna zijn nalatenschap in handen kwam van zijn broer en zuster. In 1696 legateerde Anna aan haar achternicht Anna van Aitzema de helft van Dongabosch bestaande uit huisinge, schuur, hovinge, poort, graft, singels, boomen ende plantagie. De andere helft was eigendom van de oud-Faendrick Suffridus van Donga die zijn helft in 1704 verkocht aan Repke Jansen Froma, dijkgraaf van Burumerland en het Oostelijk Nieuw Kruisland. Waarschijnlijk is de state sindsdien niet meer door de eigenaren bewoond maar als boerderij verpacht. Indertijd kon mr. Andreae aan het ruime hornleger en de brede grachten nog zien waar de state heeft gestaan. Op Google Earth is daar nu niets meer van te ontdekken.

Bewoners
16e eeuw Jacob Donga, Claes Donga; 1633 Lyuwe Donga en Antje Botma Anna, Suffridus en Nicolaes Donga Anna van Aitzema en Suffridus van Donga (50/50); 1704 Anna van Aitzema en Repke Jansen Froma (50/50).

Van de State is niets meer terug te vinden.

Repke trouwde met Dyttien Folckerts op 16-05-1686 in Burum (Fr). Dyttien werd geboren circa 1660 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 1700 in Munnekezijl (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrijt Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 23-05-1686 in Burum (Fr).

559      ii.  Dieuwerke Repkes Froma (gedoopt op 07-08-1687, geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) - overleden circa 1740). Dieuwerke trouwde met Minne Heerties, zoon van Heertie Boijes en Antie Minnesdr, circa 1705 in Munnekezijl (Fr). Minne werd geboren circa 1683 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden in Ooster Nieuwkruisland (Fr).

        iii.  Gerrit Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 21-04-1689 in Burum en Munnekezijl (Fr).

         iv.  Tiaucktien Repkes werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 28-06-1691 in Burum (Fr).

          v.  Maike Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 18-06-1693 in Burum (Fr).

Repke trouwde vervolgens met Sioucktien Sytses Blinxma, dochter van Sijtje Jenties Blincksema en Maria Eijsses Wijrsema, circa 1700. Sioucktien werd geboren in Maarslag en is overleden vr 22-01-1706.

Feiten

Zij was op 15-06-1701 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Zij ingekomen van Maarslagh.

Inschrijving Nedergerechten: 23-02-1706, in Kollumerland (Fr). 731 Tiepke Jans, curator;
Gerbrand Wiersma, woonachtig te Oxwerd curator;
w: Repke Jans Froma, vader;
w: Sioucktien Sijtses Blinxma, moeder, tweede echtgenote;
Jan Repkes, oud 5 jaar weeskind en mede erfgenaam;
Maria Wiersma, grootmoeder en erflaatster;
Gehuwd met Jan Coerts, woonachtig te Grijpskerk.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jan Repkes werd geboren tussen 1701 en 1702.

Repke trouwde vervolgens met Hylcktien Pyters circa 1705.

Feiten

Zij was op 30-05-1706 lidmaat op belijdenis te Burum (Fr). Weduwe van Repke Jansen Froma.

In 1749 was zij "een sobere arbeidster en spinster" te Burum (Fr).

Zij was op 20-08-1753 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Hier wordt zij weduwe genoemd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Repkes Froma werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 23-08-1705 in Burum (Fr). Pieter trouwde met Geertjen Jacobs, dochter van Jacob Hindriks en Ancke Willems, op 03-10-1728 in Lutjegast. Geertjen werd geboren in Lutjegast en werd gedoopt op 11-03-1708 in Lutjegast.


1119. Dyttien Folckerts, dochter van Folckert Metskes, de Oude en Abeltie Gerrijts Roorda, werd geboren circa 1660 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 1700 in Munnekezijl (Fr).

Feiten

Inschrijving Nedergerechten: 19-01-1706, in Kollumerland (Fr). 732
Metske Folckerts, woonachtig te Burum, curator;
Lieuwe Foeckes, woonachtig te Pieterzijl, curator;
Repke Jans Froma, vader;
w: Dyttien Folckerts, moeder eerste echtgenote;
Dieuwer Repkes oud 18 jaar, weeskind;
Gerrijt Repkes oud 16 jaar, weeskind;
Tiaucktien Repkes oud 14 jaar, weeskind.

Dyttien trouwde met Repke Jans Froma op 16-05-1686 in Burum (Fr). Repke werd geboren vr 1666, werd gedoopt op 16-05-1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 23-01-1706.

1136. Meindert Taekes, zoon van Taecke Meinderts 75 en Antie Jans, werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

Meindert trouwde met Jeltje Fokkes vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Jeltje werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hiltje Meinderts. Hiltje trouwde met Lubbert Yeskes op 23-05-1723 in Kollum (Fr).

         ii.  Sjoerd Meinderts werd geboren in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1747 in Oudwoude (Fr). Sjoerd trouwde met Grietje Rienks, dochter van Rienk Sytzes en Korneliske Johannes, op 01-02-1739 in Kollum (Fr). Grietje werd gedoopt op 08-05-1707 in Kollum (Fr) en is overleden in 9-1751 op 44-jarige leeftijd.

        iii.  Jeltje Meinderts

         iv.  Taeke Meinderts werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1779. Taeke trouwde met NN. Taeke trouwde vervolgens met Janke Heerdses op 20-09-1767 in Kollum (Fr). Janke is overleden vr 1783 in Kollum (Fr).

568       v.  Fokke Meinderts (geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden circa 1742). Fokke trouwde met Sytske Idserts, dochter van Idsert Idserts, vr 1724.

         vi.  Jan Meinderts werd geboren vr 1701 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1764 in Workum (Fr).


1137. Jeltje Fokkes, dochter van Focke Sioerts 75 en Oedske Rodmers, werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Jeltje trouwde met Meindert Taekes vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Meindert werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

1138. Idsert Idserts .75

Idsert trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

569       i.  Sytske Idserts. Sytske trouwde met Fokke Meinderts, zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fokkes, vr 1724. Fokke werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.


1144. Sijbren Dirks 443 is overleden vr 15-07-1687.

Sijbren trouwde met Claer Clases 443 op 25-02-1677 in Grouw (Fr).630 Claer is overleden na 1735.

Kinderen uit dit huwelijk:

572       i.  Durk Sybrens (geboren in Terhorne (Fr) - overleden na 1750). Durk trouwde met Jeltje Aesges,443 dochter van Aesge Pyters, op 03-07-1712 in Grouw (Fr).630 Jeltje werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

         ii.  Claes Sijbrens

        iii.  Wijbren Sijbrens


1145. Claer Clases 443 is overleden na 1735.

Claer trouwde met Sijbren Dirks 443 op 25-02-1677 in Grouw (Fr).630 Sijbren is overleden vr 15-07-1687.

1146. Aesge Pyters werd geboren circa 1670.

Feiten

Hij was boer te Jinshuizen te Akkrum (Fr).

Aesge trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

573       i.  Jeltje Aesges (geboren in 1685 in Henshuizen (Fr)). Jeltje trouwde met Durk Sybrens,443 zoon van Sijbren Dirks 443 en Claer Clases,443 op 03-07-1712 in Grouw (Fr).630 Durk werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.


1174. Aepke Garbrants, zoon van Garbrant Mertens, werd geboren circa 1650.

Feiten

Hij gebruikte in 1673 landerijen te Harsens. Spanheim 2:
Provinciemeiers Groningen 1632-1719 Hunsingo.

152. Harsens
Selwert Fol:127 vso
Harmen Rotgers op 't westen van Wirekers huis ende Grietie gebr: 84 gra:
Ao:1643 de dogter Stijntie getr: an Sijwert Pieters
Ao:1663 de soon Pieter Siwerts vriegesel
Ao:1666 getr: an Claasjen
Ao:1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao:1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao:1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrandts
Ao:1719 Steeven Abrams Cremer ende Grietien

Aepke trouwde met Annetie vr 1673. Annetie werd geboren circa 1650.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lijsbeth Aapkes werd gedoopt op 19-09-1675 in Adorp.

         ii.  Anje Aapkes werd gedoopt op 28-01-1677 in Adorp.

        iii.  NN Aapkes werd gedoopt op 10-02-1678 in Adorp.

         iv.  Cornelis Aapkes werd gedoopt op 03-08-1679 in Adorp.

587       v.  Welmoet Aapkes (geboren circa 1680 in Harssens, Adorp). Welmoet trouwde met Geert Peters op 05-08-1708 in Adorp en Harssens. Geert werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 06-09-1722. Welmoet trouwde vervolgens met Frerik Walings, zoon van Walingh Alles en Jantien Jacobs Vonck, op 06-09-1722 in Garnwerd en Oostum. Frerik werd geboren in Ezinge en is overleden vr 28-08-1729. Frerik was ook bekend als Frerik Walinks. Welmoet trouwde vervolgens met Onne Sijmens, zoon van Sijmon Oopkes en Lijsebeth Onnes, op 28-08-1729 in Garnwerd en Oostum. Onne werd gedoopt op 28-08-1681 in Garnwerd. Onne was ook bekend als Onne Sijmons.

         vi.  Jantjen Aapkes werd gedoopt op 23-01-1681 in Adorp.

        vii.  NN Aapkes werd gedoopt op 12-02-1682 in Adorp.

       viii.  Jantjen Aapkes werd gedoopt op 30-03-1683 in Adorp.

         ix.  Anje Aapkes werd gedoopt op 08-06-1684 in Adorp. Anje trouwde met Cornellijs Jans op 10-04-1718 in Adorp en Harssens.

          x.  Garremt Aapkes werd geboren in Harssens, Adorp en werd gedoopt op 28-08-1692 in Adorp. Garremt trouwde met Cieke Peters op 12-09-1717 in Adorp en Harssens. Cieke werd geboren in Adorp. Cieke was ook bekend als Ciechien Pieters.


1175. Annetie werd geboren circa 1650.

Annetie trouwde met Harmen Rotgers vr 1670.

Notitie bij het huwelijk: Hij was de voorganger van Aepke Garbrants als landgebruiker op 't westen van Wirekers huis.

Notitie bij het onderzoek: In Groningen trouwde een Harmen Rotgers met Annetijen Geerts, op 29-8-1630. Maar dat lijkt te vroeg om deze Harmen te zijn... Zie Spanheim 152. Harsens.

Feiten

Hij gebruikte in 1632 landerijen te Harsens. 152. Harsens
Selwert Fol:127 vso
Harmen Rotgers op 't westen van Wirekers huis ende Grietie gebr: 84 gra:
Ao:1643 de dogter Stijntie getr: an Sijwert Pieters
Ao:1663 de soon Pieter Siwerts vriegesel
Ao:1666 getr: an Claasjen
Ao:1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao:1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao:1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrandts
Ao:1719 Steeven Abrams Cremer ende Grietien

Annetie trouwde vervolgens met Aepke Garbrants vr 1673. Aepke werd geboren circa 1650.

1180. Cornelis Pijtters, tot Scharnehuizum, zoon van Pijtter, werd geboren omstreeks 1650 en is overleden vr 27-09-1678 in Scharnehuizen (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Cornelis Pijtters moet in Scharnehuizen Jan Pijtters hebben gekend die getrouwd was met Grijttie Sijwerts Harckema. Samen kwamen Cornelis en Jan voor in een akte van 27-7-1674. Maar of zij broers waren?

Cornelis was daarnaast een zwager van Jan Thomas (de aangetrouwde oom van vaderskant voor Bruijn Cornelis). De naam van zijn zuster is nog onbekend. Als Jan Thomas dezelfde was die in 1686-1689 land bezat in Noord- en Zuidwolde, dan zou die naam Trijntje zijn (Spanheim 2 en 5).

Scharnehuizen ligt op steenworp afstand van Schalkedam, maar dan aan de overkant van de Lauwers. Hier leefde in 1654 een Pijter Cornelis tot zijn dood rond 1657. Hier ontbreekt informatie om te kunnen zeggen of hij een zoon was van Cornelis Dercks & Luwcke Roeleffsdr te Warfhuizen.

D.J. van Ham vermoedt dat de curator Sijmen Jacobs van Baffelt, (op Hijlkemaheerd te Baflo) dezelfde is als Sijmen Jacobs op Biwema te Usquert. In deze kringen komt ook de naam Thomas voor.

In Kollumerland komt op 6-5-1675 een Sijmen Jacobs van Baffelt als doopsgezinde curator bij het weeskind van Cornelis Pijters en w: Divercke Bruijns.
Op 27-9-1678 aldaar is dezelfde Sijmen Jacobs van Baffelt curator bij w: Cornelis Pijtters & w: Dieuwercke Bruijns. En w: Melle Freercks, eerdere echtgenoot.
En in 1698 heeft Symon Jacobs 1/4 deel land te Burum, samen met Bruin Cornelis of zijn erfgenamen, met Freerk Melles, Jantje Melles en de gebruiker is Jan Hauckes.

Uit een andere bron:
Symen Jacobs werd geboren rond 1650 als zoon van Jacob Symen en Liesbeth Wolters. Hij trouwde met Louke Thomas, weduwe van Ubbe Lammerts, geboren rond 1653. Zij woonden in Usquert, het echtpaar komt voor in de registers van Spanheim (5). Wanneer Louke overleed weten we niet, maar Symen hertrouwde in 1698 met Trijntje Drewes. Symen Jacobs was in 1692 meier op Hylkemaheerd in Baflo, Haarhuizerweg 2, 80 jukken (info van Aletta Christa Heemstra van der Molen, *1922). In 1721 is er een andere meier maar Symon Jacobs heeft dan nog twee jukken. Diewertje Jacobs Luinge (1734 - 1802) woont later ook op Hylkemaheert. Zij is weduwe van Pieter Jacobs Soest of Woest. Haar moeder, Sybene Wybes, komt van Usquert en was daar lidmaat op 25 december 1725. Symen overleed voor 1728.

Spanheim 2 geeft onder nummer 126 (Usquert) Sijmen Jacobs en Lauwke, ook geschreven als Louke. Spanheim 5 geeft als nakomeling van Jacob Symen Tomas Symens, zodat het wel erg waarschijnlijk is dat we hier met dezelfde mensen te doen hebben. Wij zijn op Jacob Symens uitgekomen via "Ommelander Geslachten". Op pag. 82: in het archief de Waard, aanwezig in het RA Groningen, komt voor de acte van 8 mei 1727: afkoop door Trijntje Drewes, wed. Symen Jacobs van de voorzoon Jacob Symens, zoon uit het eerste huwelijk van Symen Jacobs met Louke Thomas. Voorouders van Jacob Symens zijn op Spanheim gebaseerd. Symen Jacobs was in 1692 meier op Hylkemaheerd in Baflo, Haarhuizerweg 2, 80 jukken (info van Aletta Christa Heemstra-van der Molen, *1922). In 1721 is er een andere meier maar Symon Jacobs heeft nog twee jukken. zie ook jaarboek CBG 1999 pag. 143

Feiten

Geldzaken: 01-06-1677, Kollumerland (Fr). 733
Actum extraord: voor de wel Ed: Heere Grijtman Jr: Epo van Aijlva als comris: desen 1e Junij 1677
Op huiden, dato bovengenoemd compareerde Cornelis Pijtters tot Scharnhuisen, gesterckt met Augustino Stephani, reqnt: ter eenre ende Ime Jansen voor hem selven, voor.. last hebbende van Grietie Bienes, sijne moeder als oock van sijne verdere susteren en broeren, requireerden ter andere zijden.

Hij woonde op 27-09-1678 te Scharnehuizen (Fr).

Cornelis trouwde met Dieuwercke Bruijns vr 1672. Dieuwercke werd geboren omstreeks 1640 en is overleden vr 06-05-1675 in Scharnehuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  NN Cornelis. NN trouwde met Jan Thomas.

590      ii.  Bruijn Cornelis (geboren in 1672 in Niehove - overleden na 18-08-1737). Bruin Cornelis trouwde met een onbekende vrouw. Bruijn trouwde met Arentje Jacobs. Arentje werd geboren in Lagemeeden en is overleden vr 26-11-1730. Bruijn trouwde vervolgens met Anje Eeckes. Anje werd geboren in Oldehove en is overleden vr 04-08-1737. Bruijn trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters. Sieuwke werd geboren in Ranum.

Cornelis trouwde vervolgens met Aeltie Teijes, dochter van Teije, na 1675. Aeltie is overleden vr 27-09-1678 in Scharnehuizen (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Er is ook een Aeltie Teijes getrouwd met Saecke Alles op Gaastmaburen, Hardegarijp op 7-5-1660.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aeltie Cornelis


1181. Dieuwercke Bruijns werd geboren omstreeks 1640 en is overleden vr 06-05-1675 in Scharnehuizen (Fr).

Feiten

Voogdij: 06-05-1675, Kollumerland (Fr).
Sijmen Jacobs
, te Baffelt, curator, doopsgezind;
Cornelis Pijtters, vader;
w: Divercke Bruijns, moeder van n kind.

Voogdij: 27-09-1678, Kollumerland (Fr). 734
Jan Freercx, woonachtig te Homsterland, curator, doopsgezind;
Sijmen Jacobs, woonachtig te Baffelt (Groningen), curator over Jantien en Freerk, doopsgezind;
w: Melle Freercx, vader;
w: Dieuwercke Bruijns, moeder;
Jantien Mellis, oud 15 jaar weeskind;
Freerk Mellis, oud 13 jaar weeskind;
w: Cornelis Pijtters, vader en 2e echtgenoot;
Bruijn Cornelis, oud 6 jaar weeskind;
Jan Thomas, mede administrateur over Bruijn, doopsgezind.

Dieuwercke trouwde met Melle Freercx, zoon van Freerck Melles en Aefke Cornelis, vr 1663. Melle werd geboren omstreeks 1640 en is overleden vr 27-09-1678.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Melles werd geboren in 1663.

         ii.  Freerk Melles werd geboren in 1665.

Dieuwercke trouwde vervolgens met Cornelis Pijtters, tot Scharnehuizum vr 1672. Cornelis werd geboren omstreeks 1650 en is overleden vr 27-09-1678 in Scharnehuizen (Fr).

1204. Cornelis Claesen werd geboren circa 1640 in Oldehove.

Cornelis trouwde met Ettien Jansen op 06-05-1666 in Oldehove. Ettien werd geboren in Oldehove. Ettien was ook bekend als Eltien Jans en Etien Jansz.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Reijner Rickerts Cornelis werd gedoopt op 04-10-1668 in Noordhorn.

602      ii.  Claes Cornelis (gedoopt op 19-03-1671 in Noordhorn). Claes trouwde met Clara Sjoerts op 03-05-1696 in Noordhorn. Clara werd geboren in Pieterzijl.

        iii.  Jan Cornelis werd gedoopt op 23-11-1673 in Noordhorn.

         iv.  Grietie Cornelis werd gedoopt op 26-01-1676 in Noordhorn. Grietie trouwde met Claes Luitjens op 14-05-1702 in Grijpskerk. Claes werd geboren circa 1675 in Noordhorn.

          v.  NN Cornelis werd gedoopt op 12-08-1677 in Noordhorn.

         vi.  Grietie Cornelis werd gedoopt op 05-03-1682 in Noordhorn.


1205. Ettien Jansen werd geboren in Oldehove. Ettien was ook bekend als Eltien Jans en Etien Jansz.

Ettien trouwde met Cornelis Claesen op 06-05-1666 in Oldehove. Cornelis werd geboren circa 1640 in Oldehove.

1252. Jocchem .

Jocchem trouwde met Renske.

Notitie bij het huwelijk:
Dit huwelijk is niet bewezen. De 4 "zoons" Anne, Pieter, Hindrik en Ebel komen allemaal uit Tolbert en ze vernoemen allemaal een Renske bij hun dochters.

Verder is op 16-3-1703 nog een Trijntien Jochems met attestatie naar Tolbert gekomen.

Kinderen uit dit huwelijk:

626       i.  Anne Jocchems (geboren in Tolbert). Anne trouwde met Gerbrig Elsses op 21-04-1695 in Tolbert. Gerbrig werd geboren in Leek.

         ii.  Pieter Jocchems werd geboren in Tolbert. Pieter trouwde met Anke Jans in 10-1681 in Tolbert. Anke werd geboren in Tolbert.

        iii.  Hindrik Jocchems werd geboren in Tolbert. Hindrik trouwde met Tjeetske Janssen op 30-09-1683 in Tolbert. Tjeetske werd geboren in Midwolde.

         iv.  Ebel Jocchems werd geboren in Tolbert. Ebel trouwde met Jantje Pieters in 1-1683 in Tolbert. Jantje werd geboren in Tolbert. Ebel trouwde vervolgens met Hilke Steevens op 02-08-1705 in Tolbert. Hilke werd geboren in Niebert.


1253. Renske .

Notitie bij het onderzoek:
De naam Renske lijkt waarschijnlijk: de 4 mogelijke zoons te Tolbert hebben alle vier een dochter Renske genoemd.

Renske trouwde met Jocchem.

1272. Cornelis Pieters 643 werd geboren in Warffum.

Feiten

Hij was snijder.

Cornelis trouwde met Cornelisjen Reijnders op 24-04-1670 in Warffum.735 Cornelisjen werd gedoopt op 07-02-1647 in Warffum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dijtje Cornelis werd gedoopt op 03-09-1671 in Wehe.

         ii.  Pieter Cornelis werd gedoopt op 11-05-1673 in Wehe.

636     iii.  Berent Cornelis (gedoopt op 24-01-1675 in Wehe). Berent trouwde met Martjen Ritses,484 dochter van Ritse Peters 644 en Jantjen Hindriks, op 11-03-1694 in Warffum. Martjen werd gedoopt op 30-05-1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

         iv.  Pieter Cornelis werd gedoopt op 16-01-1681 in Wehe.

          v.  Dietien Cornelis werd gedoopt op 09-02-1683 in Wehe.

         vi.  Dietien Cornelis werd gedoopt op 25-05-1687 in Wehe.


1273. Cornelisjen Reijnders, dochter van Reiner Eenjes 735 en Martjen, werd gedoopt op 07-02-1647 in Warffum.

Cornelisjen trouwde met Cornelis Pieters 643 op 24-04-1670 in Warffum.735 Cornelis werd geboren in Warffum.

1274. Ritse Peters 644 werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 08-07-1666 in Warffum.

Feiten

Tussen 1670 en 1675 was hij 'harbargier'.

Kerkelijke zaken: Ritse Peters en Jantjen Hindriks waren lidmaten te Warffum op 8 juli 1666. Hij werd op die dag gedoopt als een 'bejaart persoon'.

Ritse trouwde met Jantjen Hindriks.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Minnolt Ritses. Minnolt trouwde met Aeltjen Claesens op 23-03-1679 in Warffum.

         ii.  Anje Ritses. Anje trouwde met Heijne Jans op 12-01-1690 in Warffum. Anje trouwde vervolgens met Evert Geerts op 15-08-1697 in Warffum.

        iii.  Wijke Ritses werd gedoopt op 13-03-1670 in Warffum.

         iv.  Peter Ritses werd gedoopt op 17-09-1671 in Warffum.

637       v.  Martjen Ritses (gedoopt op 30-05-1675 in Warffum). Martjen trouwde met Berent Cornelis, zoon van Cornelis Pieters 643 en Cornelisjen Reijnders, op 11-03-1694 in Warffum. Berent werd gedoopt op 24-01-1675 in Wehe.


1275. Jantjen Hindriks .

Jantjen trouwde met Ritse Peters.644 Ritse werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 08-07-1666 in Warffum.

1470. Hindrik Jansen .

Hindrik trouwde met IJmke Gerbens op 31-03-1682 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

735       i.  Lijsabeth Hindriks (gedoopt op 19-08-1683, geboren in Martenshoek). Lijsabeth trouwde met Thomas Jans op 29-03-1711 in Hoogezand. Thomas werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 06-12-1720 in Martenshoek.648

         ii.  Jan Hindriks werd gedoopt op 02-04-1686 in Hoogezand.

        iii.  Douwe Hindriks werd gedoopt op 12-05-1689 in Hoogezand.

         iv.  Maijcke Hindriks werd gedoopt op 20-03-1692 in Hoogezand.


1471. IJmke Gerbens .

IJmke trouwde met Hindrik Jansen op 31-03-1682 in Hoogezand.

1490. Ritze Jacobs, zoon van Jacob, werd geboren circa 1588, is overleden op 13-05-1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.736

Notitie bij het graf:
ANNO 1648, DEN 13 MAY, IS DE ERBARE RITSE JACOBS IN DEN HEEREN GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOER CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 onherkenbaar huismerk nr. 373; 2 huismerk nr. 374; II gedeeld: I een halve adelaar; 2 een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. OMJ.

"... Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham. Zijn zoon was Heere Ritzes en zijn kleinzoon Ritze Heeres. Zijn broer was Egbert Jacobs".

NB Pas in 1650 kwam er een nieuwe brug, die met de Kerstvloed van 1717 weer wegspoelde.

Notitie bij het onderzoek:
Vermoedelijk had hij ook een dochter Anna Ritzes, getrouwd met Jacob Melles (de latere Helders). Voor een dochterschap van Anna Ritzes van Rasquert is echter geen enkel bewijs te vinden.

Feiten

Hij was landbouwer op Luttickhuisen te Maarhuizen. 738 "... In het begin van de 17e eeuw was het noordelijk deel van de Lutkehuisterheerd in het bezit van burgemeester Johan Wijffrinck. Hij stamde uit een oud adellijk stad-Gronings geslacht en overleed op 15 februari 1620. Bij de boedelscheiding in 1621 van zijn nalatenschap werd onder andere verdeeld: 'een heert landes, Luttickhuisen genaempt groot twee ende t'negentich iucken ende een halve als mede vijff iucken vrij van behuisinge so als t'selve tesamen iegenwoordich van Ritske Jacobs meijerwijs gebruickt wort'. Voor zover we weten hadden Johan Wijffrinck en zijn vrouw Harmen ten Camp geen kinderen en vererfde een gedeelte van zijn bezit aan zijn drie oomzeggers Berent, Wolter en Geert Sighers. Iedere neef kreeg van 'Luttickhuisen' een derde gedeelte, ook van de 5 juk; bovendien kreeg Geert nog 'negen ende een dardens deel grasen lants in een venne van acht ende twintich grasen gelegen bij de Reijtdijck, dewelcke Jantke van Grouw iegenwoordich gebruickt'. Misschien heeft burgemeester Wijffrinck de Lutkehuisterheerd destijds in 1573 van de Onsta's gekocht. In de boedelscheiding van 1621 wordt Ritske Jacobs als meier vermeld van de Lutkehuisterheerd, groot 97 juk en 5 juk. Hij kwam van Alinghuizen, waar zijn ouders Jacob Cornelis en Gijssele provinciemeiers waren, en was getrouwd met Nieske Heeres. In 1626 compareerde hij als volmacht voor Maarhuizen op de landdag. In het schatregister van de verponding wordt hij in 1630 aangeslagen voor 107 1/2 gras en nog 9 gras. Vr 1630 was hij meier van verscheiden stukken land, tezamen 39 juk, van Hendrick Bentings aan de andere kant van het Winsumerdiep. Op 22 juli 1630 kocht hij uit dit bezit meerdere stukken land, tezamen 36 juk. Dit land speelde een belangrijke rol in de kwestie van de Lutkehuisterbrug waarin Ritse Jacobs en zijn zoon Hero Ritses regelmatig klaagden over de slechte staat van de brug. Ritse Jacobs overleed op 13 mei 1648 en Nieske Heeres op 29 oktober 1665. Beiden werden begraven op het kerkhof te Maarhuizen waar toen nog een kerk stond".

Omstreeks 1630-1648 was hij zijlrechter van de Lutkehuister eed (Schouwerzijlvest) te Maarhuizen. Ritze Jacobs, Heere Ritzes en Ritze Heeres komen herhaaldelijk voor als klagers over de slechte staat van de brug. Zij bezaten meer dan 1/3 van de "overdiepse" landen en waren belast met het onderhoud van een groot deel van de Maarhuisterdijk.

Ritze trouwde met Nieske Heeres. Nieske is overleden op 29-10-1665 in Maarhuizen en werd begraven in Maarhuizen.739

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ritzes werd geboren in Rasquert. Jacob trouwde met Swane Gerrits, dochter van Jantien, op 05-11-1643 in Oostum. Swane werd geboren in Garnwerd.

         ii.  Heere Ritzes is overleden in 1654. Heere trouwde met iemand.

745     iii.  Anna Ritzes (geboren circa 1632 in Rasquert - begraven in Baflo). Anna trouwde met Jacob Melles op 01-03-1653 in Baflo. Jacob werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.


1491. Nieske Heeres is overleden op 29-10-1665 in Maarhuizen en werd begraven in Maarhuizen.739

Notitie bij het graf:
ANNO 1665, DEN 29 OCTOBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERBARE NIESKE HEERENS, DIE HUYSVROUWE VAN DE OVERLEDENE RITZE JACOBS TOT ALINKXHUYSEN, IN HET ...
Wapen: Gedeeld: I halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. drie klaverbladen.
... GODT WEER ... SIEL ... ENDE B ... EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM ONSE SALIGMAKER.
N.B. Onder gras. OMJ.

Nieske trouwde met Ritze Jacobs. Ritze werd geboren circa 1588, is overleden op 13-05-1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.736

1512. Jacob Jansen, zoon van Jan Jacobs 740 en Anna Cornelijs, werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

Feiten

Hij was landbouwer op de middelste boerderij ten O. van Dorre Ven te Schilligeham.

In 1651 was hij beklemde meier te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Hij was op 11-03-1655 lidmaat op belijdenis te Winsum. Jacob Jansen en sijn huisvrouw Antie Tijssen.

Jacob trouwde met Annetien Tijssen vr 1654. Annetien is overleden vr 07-04-1678.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 16-04-1654 in Winsum.

         ii.  Thijs Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 15-07-1655 in Winsum.

        iii.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 12-10-1656 in Winsum.

         iv.  Eltjen Jacobs werd geboren in Schilligeham, werd gedoopt op 04-04-1658 in Winsum en is overleden na 1726. Eltjen trouwde met Jan Remts op 17-11-1678 in Winsum. Jan is overleden vr 1723.

          v.  Aeltien Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 06-06-1659 in Winsum.

         vi.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 17-03-1661 in Winsum.

        vii.  Aeltien Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 31-08-1662 in Winsum.

756    viii.  Jan Jacobs, de Olde (gedoopt op 28-08-1664, geboren in Schilligeham). Jan trouwde met Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, op 24-05-1686 in Bellingeweer en Ranum. Krijnje werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum. Jan trouwde vervolgens met Hinderkien Jacobs op 16-02-1714 in Mensingeweer en Maarslag. Hinderkien werd geboren in Wehe en is overleden vr 1731.

         ix.  Eijsso Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 01-01-1667 in Winsum.

Jacob trouwde vervolgens met Gaetske Cornelijs, dochter van Cornelis Arents 741 en Maeijke Jans, op 07-04-1678 in Winsum. Gaetske werd geboren in 1655.

Gaatske is jonger dan haar oudste stiefkind.

Feiten

Zij was op 06-06-1679 lidmaat op belijdenis te Winsum. Gaetske Cornelis huisvrouw van Jacob Jansen in Schilgeham.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Jacobs werd geboren op 02-02-1679 in Schilligeham en is overleden op 29-02-1752 in Schilligeham op 73-jarige leeftijd. Cornelis trouwde met Auke Sijmens, dochter van Sijmen Jacobs en Martje Everts, op 27-12-1701 in Mensingeweer. Auke werd geboren in 1672 in Baflo en is overleden op 12-09-1745 in Winsum op 73-jarige leeftijd.

         ii.  Gerrit Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 30-10-1681 in Winsum.

        iii.  Reiner Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 04-01-1686 in Winsum.


1513. Annetien Tijssen is overleden vr 07-04-1678.

Feiten

Zij was op 11-03-1655 lidmaat op belijdenis te Winsum.

Annetien trouwde met Jacob Jansen vr 1654. Jacob werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

1514. Lambert .

Lambert trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

757       i.  Krijnje Lamberts (geboren in Obergum - overleden vr 1711 in Ranum). Krijnje trouwde met Jan Jacobs, de Olde, zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, op 24-05-1686 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28-08-1664 in Winsum.


1556. Garbrandt Jacobs, zoon van Jacob Garbrandts en Annighjen Heins, werd geboren circa 1635 in Niekerk.

In de notities van de dominee van Niekerk-Vliedorp wordt jarenlang, van 1660 tot 1688 opgeschreven dat Garbrandt Jacobs niet komt opdagen bij het Avondmaal en ook anderszins niet wil deugen: "ergerlicke negligentie van zijn kinderen (waervan riedes twie bij Martjen Roelefs zijn huisvrouw geprocreert) tot den christelicken doop niet te brengen, so nu ock albereijts ter presentie van de broeders des consistorij tw. Claes Eijsses, Jan Hanssen, Roeleff Jurjens dieswegen is bestraft ... is geciteert, niet gekomen, dus gesuspendeerd.

Omdat het wel erg toevallig zou zijn dat er twee Garbrandts Jacobs met hetzelfde gedrag in Niekerk zouden bestaan, is het aan te nemen dat het deze Garbrandt Jacobs was die ook getrouwd was met Aijlke Peters.

Uit deze "Acta Consistorii" blijkt ook dat hij meer kinderen moet hebben gehad en dat sommigen niet ten doop zijn gebracht.

Garbrandt Jacobs werd in 1673 van het Avondmaal "gesuspendeerd" en in 1674 verdedigde hij zich, toonde berouw en werd weer toegelaten. Maar in de jaren daarna, in ieder geval tot en met 1788, liet hij het toch vaak weer afweten.

Notitie bij het onderzoek:
Op de lijst van lidmaten te Niekerk/Vliedorp staan Jacob Garbrandts (obiit Ano 1657 menso Julio) en Annichjen Hijns sijn huijsvrouw (obijt Ao 1674 menso Aprili). Dat zouden de ouders van Garbrandt Jacobs kunnen zijn. Hoogst waarschijnlijk, al valt er nauwelijks iets af te leiden uit de kindervernoemingen.

Feiten

Hij was in 1662 lidmaat na belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anno 1662 Dom. Latare is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende beproeving ende belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena toegelaeten ende als Ledemaeten der Gemeijnte aengenomen: Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

Kerkelijke zaken: 1663-1692, Niekerk en Vliedorp. 1663
Dom. XIII p. Trin. in het selve jaer is het h. Avontmael onser heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Jan Tetes, Brecht Jannis, Hindrick Jannis tot Hauwersiel, als mede absent bevonden Garbrandt Jacobs ende Ailke Peters sijn huijsvrouw sijnde daerover te rede gestelt.

II Adv. int selve jaer is het h. Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende Beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena als lijdtmaet der Gemijnte J.C. geadmitteert: Aeltjen Hessels huijsvrouw van Cornellis Lippes tot Hauwersiel (obijt). Mede is voor dien tijdt absent bevonden Garbrandt Jacobs ende sijn huijsvrouw tot Niekerck ende Scheltje Cornellis huijsvrouw van Jan Reijners, Duert Wessels ende sijn huisvrouw Temme Janssen tot Hauwersiel, Maertjen Claessen huijsvrouw van Lippe Mennes tot Niekerck sijnde hierover te rede gestelt.

1665 - N.B. Sijn mede absent bevonden Garbrant Jacobs met sijn huijsvrouw tot Niekerck..
1666 - N.B. Noch sijn absent bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Niekerck, Temme Janssen tot Fliedorp sullende hierover te rede gestelt worden.
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Hauwersijl, Peter Garbrants, sijnde hierover te rede gestelt...
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs en sijn huijsvrouw tot Nijkerck...

Vanaf hier wordt Aijlke Peters niet meer genoemd.

1672 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Nijkerck
1672 - 9 juni: [...] Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde hierover te rede gestelt.
1672 - 15 september: Dom. XV p. Trin. den 15 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp. Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

1673 - 2 mei: Absenten sijn bevonden [...] sijnde hierover beneffens Garbrant Jacobs tot Niekerck te rede gestelt.
8 juni: [...] in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl, Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde daerover te rede gestelt.
14 september: Jacobs tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Op 7 december van dat jaar wordt hij niet opgesomd als afwezig...
Maar op 15 maart 1674 staat er weer: [...] Blijvende in suspensie Jan Teekes tot Hauwersijl en Remmericch Hindricks tot Nijkerck en Garbrandt Jacobs mede tot Nijkerck.

Fer I Pentecostes den 7 junij is het H.Avontmael onses H. Jesu Christi gehouden tot Nijkerck [...] sijnde Garbrant Jacobs van sijn suspensie relaxeert en nae voorgaende betuiginge van berouw over te vooren gegeven ergernisse en belofte van onberispelicke wandelinge als een boetveerdigh littmaet van Christi Gemeijnte tot het gebruick des H.Avontmaels toegelaeten.

1676 - 3 september: Absenten sijn bevonden [...] Garbrant Jacobs.
9 juni: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1679 - 14 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck [doorgestreept], Ritse Janssen tot Hauwersijl, sullende daerover te rede gestelt worden.
1683 - 11 maart: Nieuw lidmaat op belijdenis: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1684 - 8 juni en ook op 7 september en 7 oktober: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1688 - 2 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs ende Geert Janss tot Nijkerk, Jannis Derricks ende Anna Tjarcks de huisvrouw van Harmen Jans tot Hauwersijl, sullende hierover te rede gestelt worden.

1673-1674, Uittreksel uit de Acta Consistorii 1655-1689 in RA 305:
1673 - 3 december: "... Garbrandt Jacobs tot Nijkerck iterativelick privatie te rede gestelt ende bestraft over zijn continuele absentie, en ergerlicke negligentie van zijn kinderen (waervan riedes twie bij Martjen Roelefs zijn huisvrouw geprocreert) tot den christelicken doop niet te brengen, so nu ock albereijts ter presentie van de broeders des consistorij tw. Claes Eijsses, Jan Hanssen, Roeleff Jurjens dieswegen is bestraft [...] is geciteert, niet gekomen, dus gesuspendeerd.
1674 - 15 maart: " Garbrant Jacobs tot Nijkerck berouw getoont hebbende van naelaetigheijt ende versuim des doops sijner kinderen als mede sijn continuele absentie gecorrigeert hebbende is nae gedaene confessie van het e. consistorium niet gevilipendeert te hebben hoe geciteert ende niet gecompareert ware eengegeven hebbende coram facie consistorij sich daervan te willen excuseren. Edoch in consistorij gehouden den 1 maij sich niet susteert hebbende uit oorseacke van nodige en vermeedelicke absentie, heeft den 6 maij daeranvolgende sich dieswegen beklaegt en also nae vorgaende belofte van christelicke wandelinge en reparatie van voorgaende naelatigheijt is als een boetveerdigh Littmaet ad usum s. Coena geadmitteert den 7 junij.

1683
Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1690 - 18 mei: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1690 - 3 augustus: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1692 - lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs, Martjen Roelofs (mortui).

Garbrandt trouwde met Aijlke Peters op 11-12-1659 in Niekerk. Aijlke werd geboren in Niekerk en is overleden circa 1667.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk 11-12-1659 Niekerk en Vliedorp
gehuwd te Niekerk
Garbrandt Jacobs, van Niekerk
Aijlke Peters, van Niekerk

Notitie bij het overlijden: Afgeleid uit het feit dat zij na dit jaar niet meer voorkomt in de absentenlijst bij het Avondmaal van Niekerk-Vliedorp en haar man Garbrandt Jacobs wel, nog vele jaren.

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk is Ailke Peters al in 1667 overleden, want gezien de absentie-staat van haar man bij het Avondmaal wordt zij tot en met 1667 samen met hem genoemd en daarna niet weer...

Feiten

Kerkelijke zaken: 1660, Niekerk en Vliedorp. Int selve jaer Dom. XIII p. Trin. is het h. Avontmael onses heeren J.C. gehouden tot Niekerck ende voor dien tijdt absent bevonden Aijlke Peters huijsvrouw van Garbrant Jacobs, als mede Remmerigh Hindricks huijsvrouw van Jan Eijsses sijnde hierover te rede gestelt.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Garbrandts werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 18-05-1662 in Niekerk en is overleden na 04-01-1674. Jacob trouwde met Griete Uubkes vr 1675. Jacob trouwde vervolgens met Trijntien Oetses op 22-05-1686 in Niekerk en Vliedorp. Trijntien werd geboren in Vierhuizen en is overleden na 30-05-1680.

Garbrandt trouwde vervolgens met Martjen Roelofs op 14-04-1672 in Niekerk. Martjen werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Kinderen uit dit huwelijk:

778       i.  Sijger Garbrandts (gedoopt op 04-02-1674, geboren in Niekerk - overleden vr 17-03-1720). Sijger trouwde met Anje Reiners in 10-1701 in Baflo. Anje werd geboren circa 1675 in Pieterburen.

         ii.  Aefke Garbrandts werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 04-02-1674 in Niekerk.

        iii.  Roeloff Garbrandts werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 11-06-1675 in Niekerk. Roeloff trouwde met Klaaske Klasens op 06-02-1718 in Niekerk en Vliedorp.


1557. Martjen Roelofs werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Feiten

Zij was op 11-03-1683 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.

Zij was op 18-05-1690 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
Nog een zelfde vermelding op 3 augustus 1690.

Zij was in 1692 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs
Martjen Roelofs
(mortui)

Martjen trouwde met Garbrandt Jacobs op 14-04-1672 in Niekerk. Garbrandt werd geboren circa 1635 in Niekerk.

1588. Peter Allerdts is overleden vr 16-10-1664.

Feiten

Hij was landbouwer op boerderij F-197 te Schilligeham.

Hij gebruikte circa 1641 landerijen rond Schilligeham te Schilligeham. 656
115. Winsum - Aduart Fol:88 vso

Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen
Ao:1641 de dogter Anna getr: an Pieter Allers
Ao:1661 de kinderen
Ao:1664 Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien
Ao:1664 Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen
Ao:1680 Abel Pieters en consr:
1694 Abel Pieters wed: Trijntie
Ao:1698 getr: an Jacob Jans
Ao:1705 Jacob Jans en Aaltie
-- Aduart Fol:88 vso
Ao:1664 Pieter Allers soon Enne getr: an Annetie gebr: van voorige Landt 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx
Ao:1698 de soon Petr: Ennens en Aijlke
Ao:1706 Albert Jans ende Marretie

Peter trouwde met Anna Ennes in 1641.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hucke Pieters

         ii.  Enne Peters werd geboren circa 1642 in Schilligeham. Enne trouwde met Anje Peters, dochter van Peter Tijmens en Martjen Arjens, op 27-11-1664 in Winsum. Anje werd geboren circa 1643. Anje was ook bekend als Annetie.

794     iii.  Abel Pieters (geboren circa 1647 - overleden vr 1698). Abel trouwde met Trijntie.


1589. Anna Ennes, dochter van Enne Heeres en Dedde.

Notitie bij het onderzoek:
Van Pieter wordt in 1641 het huwelijk gemeld met Anna, de dochter van de bewoners in 1632, Johannes Luirts en Dedde. In een verkoopakte van 1657 draagt Anna echter het patroniem Ennes, dochter van Enne Heerds [zie Land in Eigendom], met wie Dedde voor Johannes getrouwd moet zijn geweest. (volgens DJ van Ham)

Anna trouwde met Peter Allerdts in 1641. Peter is overleden vr 16-10-1664.

1640. Claes Hindriks .304

Claes trouwde met Albertje Jans 304 op 03-03-1669 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk:

820       i.  Hindrik Claessens (gedoopt op 10-03-1672 in Thesinge - overleden na 1702). Hindrik trouwde met Lolje Jans, dochter van Jan Jans 662 en Martje, vr 1700. Lolje werd gedoopt op 10-04-1671 in Garmerwolde.


1641. Albertje Jans .304

Albertje trouwde met Claes Hindriks 304 op 03-03-1669 in Garmerwolde.

Albertje trouwde vervolgens met Claes.


1642. Jan Jans .662

Jan trouwde met Martje circa 1668 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk:

821       i.  Lolje Jans (gedoopt op 10-04-1671 in Garmerwolde). Lolje trouwde met Hindrik Claessens,518 zoon van Claes Hindriks 304 en Albertje Jans,304 vr 1700. Hindrik werd gedoopt op 10-03-1672 in Thesinge304 en is overleden na 1702. Lolje trouwde vervolgens met Hindrik Jansz 304 op 25-05-1704 in Thesinge. Hindrik werd geboren in Thesinge.


1643. Martje .

Martje trouwde met Jan Jans 662 circa 1668 in Garmerwolde.

1654. Aijbe Jacobs, zoon van Jacob Jacobs en Etjen Aijbes, is overleden vr 18-06-1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

Aijbe trouwde met Battruijd Jacobs.

Notitie bij het huwelijk: Geen huwelijk gevonden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Etjen Aijbes werd gedoopt op 11-09-1687 in Westerdijkshorn.

827      ii.  Luijctie Aijbes (gedoopt op 05-10-1690 in Westerdijkshorn). Luijctie trouwde met Tidde Jeltes op 01-03-1714 in Groningen. Tidde werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1719. Luijctie trouwde vervolgens met Claas Wiggers op 01-02-1728 in Westerdijkshorn. Claas werd geboren in Westerdijkshorn en is overleden vr 05-06-1762. Claas was ook bekend als Claas Wicchers.


1655. Battruijd Jacobs .

Notitie bij het onderzoek:
Hertrouwde zij Onderwierum 18-11-1711 met:
Jan Rems, van Onderwierum (c) Bartruijdt Jacobs, wed.?

Feiten

Zij was op 28-03-1690 lidmaat te Westerdijkshorn. "... Na Onderwijsinge en ondersouckinge".

Zij was op 18-06-1719 lidmaat met attestatie van Kantens te Westerdijkshorn. "met attestatie sijn gekomen: Bartruit Jacobs wed. van Hijbe Jac: van Cantens".

Battruijd trouwde met Aijbe Jacobs. Aijbe is overleden vr 18-06-1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

1664. Hans Nijeman is overleden vr 10-05-1644.

Hans trouwde met Rijxte Stevens.

Notitie bij het huwelijk: "Wonen bij 't Botterdiep".

Kinderen uit dit huwelijk:

832       i.  Christopher Neuman (geboren in Groningen). Christopher trouwde met Fennechijn Hansen Smits op 23-03-1670 in Groningen.667 Christopher trouwde vervolgens met Magdalena Andreas op 04-08-1680 in Groningen.668 Magdalena werd geboren in Meurs, Duitsland.

         ii.  Sophia Neuman werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10-05-1644 in Groningen.


1665. Rijxte Stevens .

Rijxte trouwde met Hans Nijeman. Hans is overleden vr 10-05-1644.

1668. Hermann Dertwinckel 670 werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

Feiten

Hij werd in 1637 burger van Rheine, afkomstig van Greven.

Hermann trouwde met Trine Weipers circa 1644. Trine werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Kinderen uit dit huwelijk:

834       i.  Harmann Dertwinckel (geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland - overleden na 1722 in Gieten (Dr)). Harmann trouwde met Swaentien Willems circa 1677 in Groningen. Swaentien werd geboren circa 1650 in Groningen en is overleden tussen 1679 en 1680 in Groningen. Harmann trouwde vervolgens met Marrigjen Remkes op 14-07-1680 in Groningen. Marrigjen werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19-07-1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

         ii.  Grietien Dertwinckel werd geboren in Rheine, Duitsland en is overleden na 1707. Grietien trouwde met Jan van Essen op 07-08-1684 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden vr 1698 in Groningen.


1669. Trine Weipers werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Feiten

Zij werd in 1644 burgeres, afkomstig van Emden.

Trine trouwde met Hermann Dertwinckel 670 circa 1644. Hermann werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

1760. Hendrik Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in 10-1625 ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Eerste twee generaties verzamelingen op basis van patroniem.

Mogelijke familie:
1656 - Comp. Schrevel Bijlant secr. van Lopick, ... Henrick Tonis Bouthoorn...
4-7-1659 19 - Comp. Aert van den Heuvel borger tot Utrecht, trp. aen Adriaen Blanckert mede borger tot ... sijn schoonvader ... land in de uijtewaerden van den halve dijck van Compeer in de Dorxoijerweert onder Lexmond, oostw Tonis Gerrits Bouthoorn, westw den advocaet Hor.i.ns.

Hendrik trouwde met Maaike Jillis op 10-05-1618 in Lopik (U). Maaike werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dirk Hendriks Bouthoorn werd geboren circa 1620 in Lopik (U).

         ii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn werd gedoopt op 03-06-1621 in Lopik (U).

880     iii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn (gedoopt op 06-06-1623 in Lopik (U) - overleden vr 27-10-1722). Bastiaan trouwde met Aafje Louwen op 24-07-1670 in Jaarsveld (U). Aafje werd geboren in Reijerscop (U). Bastiaan trouwde vervolgens met Lijsbeth Jans Schonenberg op 04-02-1700 in Jaarsveld (U). Lijsbeth werd geboren circa 1675 in Beesd (Gld).


1761. Maaike Jillis werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Maaike trouwde met Hendrik Bastiaans Bouthoorn op 10-05-1618 in Lopik (U). Hendrik werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in 10-1625 ongeveer 30 jaar oud.

1792. Onne Cornelis, zoon van Cornelis Jansen en Alijt Drewes, werd geboren vr 1624 in Garnwerd en is overleden circa 1689 in Garnwerd.

Doopgegevens zijn niet te vinden in Garnwerd.

Feiten

Tussen 1652 en 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 742 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Onne trouwde met Hilletie vr 1652.

Notitie bij het huwelijk:
In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar de zaak over van Cornelis Jansen...

Kinderen uit dit huwelijk:

896       i.  Cornelis Onnes (overleden circa 1708). Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses op 24-11-1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses. Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen 675 en Jantien Jans Bennema, op 16-09-1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17-08-1673 in Noordhorn.

         ii.  Aeltjen Onnes


1793. Hilletie .

Hilletie trouwde met Onne Cornelis vr 1652. Onne werd geboren vr 1624 in Garnwerd en is overleden circa 1689 in Garnwerd.

1832. Simen Crijns,328 zoon van Krijn Sijmons en Anna Pieters, werd gedoopt op 01-01-1631 in Aduard, is overleden op 15-02-1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

Hij nam het beroep kuiper over van zijn vader.

Feiten

Hij was op 06-09-1657 lidmaat (aengekomen) te Niekerk, Oldekerk en Faan. Hij kwam dus van elders, Zuidhorn? Ook vermeld op 3 juni 1666.

Op 27-10-1678 was hij kuiper te Niekerk, Oldekerk en Faan. Bij de doop van Reneke wordt hij kuiper genoemd.

Simen trouwde met Ebge Tjallings in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Marten Sijmens werd gedoopt op 01-11-1657 in Oldekerk, Niekerk. Marten trouwde met Antie Eemes op 16-10-1681 in Noordhorn. Antie werd geboren in Niekerk.

916      ii.  Pieter Simens (gedoopt op 13-03-1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan). Pieter trouwde met Sijbrich Gaijkes op 27-02-1687 in Sebaldeburen. Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes. Pieter trouwde vervolgens met Uikjen Egberts op 09-06-1709 in Sebaldeburen. Uikjen werd geboren in Niehove.

        iii.  Crijn Sijmens werd gedoopt op 14-07-1661 in Oldekerk, Niekerk. Crijn was ook bekend als Krijn Simons. Crijn trouwde met Grietje Jansen op 13-04-1690 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Grietje werd geboren in Oldekerk. Grietje was ook bekend als Grietje Krijns.

         iv.  Tjallink Sijmens werd gedoopt op 23-08-1663 in Oldekerk, Niekerk.

          v.  Jannes Sijmens werd gedoopt op 16-02-1668 in Oldekerk, Niekerk.

         vi.  Isebrand Sijmens werd gedoopt op 23-01-1670 in Oldekerk, Niekerk.

        vii.  Andrieske Sijmens werd gedoopt op 11-02-1672 in Oldekerk, Niekerk.

       viii.  Isebrant Sijmens werd gedoopt op 25-05-1673 in Oldekerk, Niekerk en is overleden na 1725. Isebrant was ook bekend als IJzebrand Simens. Isebrant trouwde met Geeske Eelkes, dochter van Eelcke Feickes en Hillien Gerbens, op 12-02-1699 in Lettelbert. Geeske werd geboren in Zuidhorn. Geeske was ook bekend als Aefke Elcks. Isebrant trouwde vervolgens met Auckjen Alberts Ploeg, dochter van Albert Jans 743 en Roelfke Jans,743 op 10-08-1722 in Enumatil. Auckjen werd gedoopt op 30-09-1703 in Midwolde. Auckjen was ook bekend als Oukien Alberts.

         ix.  Aendrieske Sijmens werd gedoopt op 26-11-1676 in Oldekerk, Niekerk.

          x.  Reneke Sijmens werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 27-10-1678 in Oldekerk, Niekerk. Reneke was ook bekend als Reeneke Zijmens en Reenik Zijmens. Reneke trouwde met Antje Janssen op 10-07-1707 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Antje werd geboren in Lutjegast. Reneke trouwde vervolgens met Geeske Geugies op 25-06-1713 in Grootegast. Geeske werd geboren in Grootegast. Reneke trouwde vervolgens met Hilje Roelfs op 23-01-1724 in Grootegast. Hilje werd geboren in Doezum.

         xi.  Derck Sijmens werd gedoopt op 19-02-1682 in Oldekerk, Niekerk.


1833. Ebge Tjallings .

Feiten

Zij was op 03-06-1666 lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "den 3 juni 1666 is het Avontmael des Heeren gehouden en sijn navolgende personen tot des Heeren gekoomen:
Ebge Tjallinks huisfrouw van Sijmen Crijns".

Ebge trouwde met Simen Crijns 328 in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Simen werd gedoopt op 01-01-1631 in Aduard, is overleden op 15-02-1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

1836. Jacob Roleffs, zoon van Roleff Wabbes, werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

Notitie bij het onderzoek:
Het doopboek van Zuidhorn begint ergens in 1648, dus als hij hiervr geboren is, dan staat hij niet in dit doopboek; ook het eerste huwelijk van zijn vader Roleff Wabbes staat niet in het trouwboek.

Feiten

Hij was op 07-09-1662 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Jacob Roleffs Ceuter huisman."

Hij was op 13-12-1663 lidmaat te Zuidhorn. Hij wordt hier genoemd bij de inschrijving van zijn vrouw Antie Jansen.
Later staat er nog een nieuwe vermelding: "op den 11 martij 1666 Jacob Roleffs arbeider (op belijdenis).

Jacob trouwde met Antie Jansen op 04-05-1662 in Zuidhorn. Antie werd geboren in Oldehove.

Notitie bij het huwelijk:
Toevallig staan er in de huwelijken van Zuidhorn twee huwelijken op dezelfde datum:
4-5-1662:
Jacob Roleffs de soon van Roleff Wabbes tot Suithorm X Antie Jansen de dogter van wijlen Jan Wibbes, gecopuleert 4 maij
Jacob Roleffs, de soon van Roleff Jacobs tot Suithorm X Jantien Jacobs, de dogter van Jacob Jansen op Lagemeeden, gecopuleerd 4 maij.

Kinderen uit dit huwelijk:

918       i.  Jan Jacobs (gedoopt op 08-02-1663 in Zuidhorn). Jan trouwde met Aucke Jansen op 29-04-1688 in Zuidhorn. Aucke werd geboren in Ezinge. Aucke was ook bekend als Auckijen Jansen. Jan trouwde vervolgens met Hilje Jans op 21-02-1692 in Fransum. Hilje werd geboren in Hoogemeeden, Aduard.

         ii.  Claes Jacobs werd gedoopt op 23-09-1666 in Zuidhorn.


1837. Antie Jansen, dochter van Jan Wibbes, werd geboren in Oldehove.

Feiten

Zij was op 13-12-1663 lidmaat te Zuidhorn. "op den 13 decembris [1663] op 't nies: Antie Jansen huisvrouw van Jacob Roleffs met attestatie van Oldehove".

Antie trouwde met Jacob Roleffs op 04-05-1662 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

1842. Tonnis Remkes werd geboren in Uithuizen.

Feiten

Hij was op 22-07-1660 lidmaat te Warffum. van nieuws toegebracht:
Tonijs Remkes end sijn huisvr. Martijen Peters

Hij was op 07-04-1667 lidmaat te Baflo. Tonnis Remkes ende Martjen Peters met attest. van Warffum.

Tonnis trouwde met Martjen Peters op 13-07-1651 in Warffum. Martjen werd geboren in Warffum.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 01-06-1651 te Warffum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Tonnis werd gedoopt op 22-09-1652 in Warffum.

         ii.  NN Tonnis werd gedoopt op 12-11-1654 in Warffum.

921     iii.  Lijsabeth Tonnis (gedoopt op 05-09-1658, geboren in Baflo). Lijsabeth trouwde met Douwe Douwes in 3-1681 in Baflo. Douwe werd geboren in Winsum.

         iv.  Aeltjen Tonnis werd gedoopt op 14-01-1666 in Warffum.


1843. Martjen Peters werd geboren in Warffum.

Feiten

Zij was op 22-07-1660 lidmaat te Warffum. van nieuws toegebracht:
Tonijs Remkes end sijn huisvr. Martijen Peters

Zij was op 07-04-1667 lidmaat te Baflo. Tonnis Remkes ende Martjen Peters met attest. van Warffum.

Op 14-01-1666 was zij Koovelmaakster te Warffum. Volgens K. ter Laan is "Kovel" een kwint, een bouwvallig huis, maar dat lijkt hier niet van toepassing. Verder lijkt het een beetje op korvemaker (mandemaker), maar ook dat ligt qua spelling niet lekker.

Martjen trouwde met Tonnis Remkes op 13-07-1651 in Warffum. Tonnis werd geboren in Uithuizen.

1916. Jurriaan Bussemaker,684 zoon van Jurrien Jansz. Bussemaker 685 en Anna Dietmersdr. van Steinfurt,685 werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 9-1724 in Hengelo (Ov).

Feiten

Hij was koopman te Hengelo (Ov).

Jurriaan trouwde met Fenneken Jansdr. ten Cate 685 op 05-10-1692 in Borne (Ov). Fenneken werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26-01-1720 in Hengelo (Ov).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fennegien Jurriaans Bussemaker werd geboren in Hengelo (Ov). Fennegien trouwde met Teunis Hendriks ten Cate.686

958      ii.  Jan Jurjens Bussemaker (geboren in 1693 in Hengelo (Ov) - overleden op 17-04-1752 in Ulrum). Jan trouwde met IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes, op 29-08-1715 in Ulrum. IJdtjen werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 04-02-1779 in Ulrum.


1917. Fenneken Jansdr. ten Cate,685 dochter van Jan Gerrtisz. ten Cate 744 en Geesken ten Cate,744 werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26-01-1720 in Hengelo (Ov).

Fenneken trouwde met Jurriaan Bussemaker 684 op 05-10-1692 in Borne (Ov). Jurriaan werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 9-1724 in Hengelo (Ov).

1918. Isaak Harckes, zoon van Harcke Tammes 745 en Annichien Jansen, werd geboren circa 1655, is overleden na 18-03-1702 in Ulrum en werd begraven op 11-04-1702 in Ulrum.

Sinds maart 2007 is er dankzij K.H. van Straten meer bekend geworden over "Drie generaties doopsgezinde kremers in Groningen en Ulrum".

Feiten

Hij was Doopsgezind vermaner en kremer te Ulrum.

Isaak trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Cornelis Isaks werd geboren circa 1680, is overleden op 13-09-1715 in Ulrum747 ongeveer 35 jaar oud en werd begraven op 27-09-1715 in Ulrum. Cornelis trouwde met Geeske Clasen. Geeske werd begraven op 26-07-1713 in Ulrum.

959      ii.  IJdtjen Isaacs (geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum - overleden op 04-02-1779 in Ulrum). IJdtjen trouwde met Jan Jurjens Bussemaker,558 zoon van Jurriaan Bussemaker 684 en Fenneken Jansdr. ten Cate,685 op 29-08-1715 in Ulrum. Jan werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17-04-1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

Isaak trouwde vervolgens met Antje Harmens Aldringha, dochter van Harmen Sieukes Alring, op 29-08-1696. Antje werd geboren op 08-04-1672 in Leer, Duitsland en is overleden op 17-01-1712 in Groningen op 39-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 29-08-1696.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Isaak Harckes werd geboren 5-1702-11-1702 en is overleden vr 6-1753.


Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

352. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

353. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

354. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

355. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

356. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

359. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

360. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

361. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

362. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

363. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

364. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

365. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

366. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

367. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

368. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

369. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

371. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240.

372. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 60.

373. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

375. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

376. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

377. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 23 november 1739

Cornelis Thomas en Aeltien Cornelis, echtelieden te Visvliet, verkopen een behuizinge en beklemming van 17 pondematen eigen land en 34 pondematen in 102 pondematen aan Uitie Lippes en Antie Lubbers, echtelieden te Pieterzijl. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 1. 1 mei 1773

De weduwe gebruikt 9 1/4 pm land onder Visvliet bij een verkoop aan Jannes Hellinga & Tetje Claasen (uit de erfenis van Cornelliske Meertens, weduwe van Else Hellinga).

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

379. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729. .... Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

380. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

381. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

382. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

383. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

384. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

385. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

387. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

388. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

389. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 27. .... Taeke van der Leij.

390. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 10. .... Taeke van der Leij.

391. Taeke van der Leij, Overleden voor 1811.

392. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 28 juli 1783

Jan Fridses en Grietje Baukes lenen 2300 Car. guldens van Abel Fridses en Eelkje Deuyes. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel langewold LXIX i. 22 september 1763

Jan Fridses doet een verzoek om tot meerderjarige te worden verklaard. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 23. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een zitting voor een leencontract verschijnen Jan Fridses en Grietje Baukes die verklaren te hebben ontvangen van Abel Fridses en huisvrouw Eelkje Deujes 2300,-.

394. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 78. Volgens de kaart van landmeter Teijsinga (1732) is Fridse Abels gebruiker van enige stukken land van de heer Heemstra en eigenaar/gebruiker van een stuk. Vlak naast nr 28 van Aries Derks (zie aldaar) en de namen van Franke en Cornellis Brugs (zie aldaar).

395. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

396. GenLias (http://www.genlias.nl), Hier staat 1 keer Berend Harms van Sellingh, de andere keer niet.

397. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 18.

398. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

399. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 110. 1814

Voor het beleg van Delfzijl (1814, bevrijding van de Fransen) werden vrijwilligers opgeroepen en daarvoor meldden zich uit de gemeente Grijpskerk 38 jonge mannen. Dat is heel wat meer dan tevoren bij soortgelijke oproepen van Napoleon waren verschenen. Op 20 december trokken ze onder leiding van het gemeenteraadslid Sijbolt Berghuis naar Loppersum. Zij zijn allen behouden teruggekeerd op twee na die aan een ziekte zijn bezweken. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 132. 14 december 1843

De verbondenheid van het (de Maatschappij tot) Nut (van 't Algemeen) met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen blijkt uit de aanbieding op 14 december 1843 van een gouden tientje door het hoofdbestuur aan J.M. Douwes Alserda te Visvlietwegens het redden uit het ijs van het Visvlieterdiep van Sijbold Berghuis te Pieterzijl. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 98. 1813 - Franse tijd.

Maire werd Klaas Jans de Waard. Hij was verreweg de rijkste ingezetene van de gemeente. Klaas Hellinga uit Visvliet werd adjunct. In rijkdom volgde hij op De Waard. Municipale raden werden Eilke Sinia in de Westerhorn, Jan Willem Krijthe op de Waarden, Harke Jans van Holdinga op de Waarden, Cornelis Jacobus Pol(lema) op de Waarden, Herman Meijer te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl en Arend Jacobus Poll te Niezijl. De benoemden behoorden allen tot de gegoede boerenstand, want ook de kasteleins Sibolt Berghuis en Arend Jacobus Poll mag men daartoe rekenen. Een dergelijke samenstelling zou kenmerkend worden voor alle gemeenten op de klei in de provincie Groningen tot in de 20e eeuw toe.

400. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), p 117. Hier staat als huwelijksdatum 9-1-1790 te Visvliet.

401. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder.

402. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

403. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

404. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

405. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

407. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

408. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

409. Rechterlijke Archieven Groningen, Ondertrouwboek Groningen 1727-1732 - Collectie DTB (toegang 124) - Inventarisnummer 177, folio 71v.

410. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

411. Nelleke Boonstra, Website.

412. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

413. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

414. Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

415. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

416. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

417. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

418. Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

419. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

420. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

421. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

422. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 25. Halbe Wisses komt hier naar voren als een invloedrijke boer te Nuis (83 jaar in november 1797, dus kennelijk geboren in 1713/1714). .... G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. In 1790 droeg Halbe Wisses zijn plaats te Nuis over aan de heer van Nienoord, maar behield voor zijn kinderen de beklemming. Tien jaar later echter, toen de wederzijdse schulden tussen hem en de toenmalige eigenares van de Nienoord, mevr. Graafland, werden geregeld, kreeg Halbe zijn plaats terug. Voor zijn nadelig saldo offerde hij de venen te Niebert en Nuis op.

423. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 210.

424. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?). .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

425. Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

426. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

427. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

428. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

429. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

430. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

431. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. .... Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

432. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

433. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

434. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

435. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

436. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

437. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Visvliet, overlijden. 2 december 1824

Ebeltje Doornbosch 72 jaar, overleden op maandag 29-11-1824 (actedatum donderdag 2 december 1824) in huisnr 17 te Visvliet.
Dochter van Jan Dirks & Titje Jans. Nalatende zes kinderen.
Aangevers: Halbe Kornelis Haijema, 65, zonder beroep en Simen Jacobs de Waard, 43 landbouwer, beide wonende te Visvliet.

438. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

439. P. Luinstra, Luinstra dossier, XIII Familie 196 b. Geboren op de Ehze onder Doezum.

440. Rechterlijke Archieven Groningen, Families Iwema en Bouwsema, 1685-1845 Tn 540 Inv 26. 10 februari 1755

Akte van verkoop door Claas Harms en Hiltje Liewes e.l. aan Lammert Arents van 1/6 deel heerd land onder Doezum, waarop het huis van de kinderen van Sicke Arriens is staande
NB

Verleden voor Daniel Onno de Hertoghe, heer van Feringa, tot Grotegast jonker en hoveling in Ooster- en Westerdeel, Langewold, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt.

441. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

442. W.T. Keune, Koren en Pelmolens in Noordoost Friesland, Van de tweede koren- en pelmolen van Kollum is beduidend minder bekend. Uit de reelkohieren van Kollumerland weten wij dat vr 1711 Jan Janties, zijn vrouw Nuesa Diurres en Jan Jans gezamenlijk eigenaar waren. Jan Janties was koopman en in de proclamatieboeken komen wij zijn naam herhaaldelijk tegen als koper en verkoper van landerijen. Waarschijnlijk is Jan Jans de eigenlijke molenaar geweest. In 1715 moest deze zijn plaats afstaan aan Djurre Dirks, die reeds een jaar later de enige bezitter van de molen werd.
Hij stierf in 1741 en zijn weduwe zette de zaak voort tot haar zoon Ieske Djurres, die gehuwd was met Maria Doedes die taak in 1763 van haar overnam.

443. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

444. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

445. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

446. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

447. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 93. Molenaar-bakker Sijtse Ritsema werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 door het kerspel Grijpskerk gekozen als volmacht die samen met anderen de Representanten moesten kiezen van het Volk van Stad en Lande, die de provinciale Staten vervingen. Landbouwer Klaas Hellinga (die later met Sijtses weduwe trouwde) werd volmacht voor Visvliet.

448. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

449. Rechterlijke Archieven Groningen, Protocollatie Visvliet Tn 735 Inv 18. 7 juli 1757

Zij kochten van Corneliske Meertens & E. Hellinga een huis te Visvliet, waarvoor ze 2150 gulden leenden.

450. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

451. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323. .... Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

452. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

453. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

454. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

455. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 319 Oudeschip. Wordt bij een boedelscheiding eigenaar.

456. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

457. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

458. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 48 2003 p 8 Boldewijn. Mogelijk dochter van Hijbel Jarges.

459. George DeFrieze, USA, Notities, Datum controleren.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

461. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

462. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

463. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

464. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

465. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

466. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

467. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

468. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3. 29-6-1767
Hij is Leg. Tut. bij het testament van Willem Jans, de overleden man van Hilje Heeres. Uit: Ommelander Geslachten.

469. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20, p 31. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 47.

470. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

471. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

472. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

473. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

474. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. NB HS: Mogelijk schepper van Bellingeweer (Winsum Gedenkboek, Formsma).

475. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

476. H.S, Notities.

477. Date Noorlag.

478. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

479. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

480. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Parenteel van Jan Clasen. Of mijn nummer 302 en 303 terecht hieraan zijn gekoppeld moet nog beter worden vastgesteld.

481. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

482. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 305.5.

483. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 141.

484. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

485. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

486. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

487. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

488. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

489. George DeFrieze, USA, Notities.

490. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

491. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

492. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

494. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

495. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

496. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

497. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

498. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 80.

499. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 51.

500. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

501. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

502. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

503. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

504. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

505. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

506. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

507. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36. 17 januari 1780

Syger Louwes en Grietje Jannis, ehelieden te Houwerzijl, kindeloos, maken een testament op de langstlevende met de bepaling dat een silveren Ducaton zal worden gegeven aan de Gereformeerde armen te Niekerk. Getuigen: Cebe Tijs, schoolmeester te Leens en Lammert Clasen.

508. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1957 p 30.

509. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

510. Rechterlijke Archieven Groningen, XLIII g. 23 juli 1796

Afkoop van de goederen van wijlen Anje Louwes en wijlen Jan Jans Bol en Martje Rijpkes weduwe Jan Jans Bol als stedemoeder. Aan ieder der kinderen komt 281 gl. 4 st. 5 duiten. Sijger Louwes voormond, Evert Jans Sibbe- en Klaas Lubberts vreemde voogd.

511. Rein Wasscher, Website.

512. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gert Zuidema. Onjuist is dat Geeske Alberts Beukema getrouwd was met Enne Hajes.
Geeske is overleden vr 22-6-1751 (inventaris nalatenschap).

513. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

514. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53.

515. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

516. Cor Enter.

517. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 127 nr 44. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

518. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

519. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

520. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 171 (Wijk). Geen kinderen gevonden.

521. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 293.

522. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 205.

523. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Hypothetisch.

524. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

525. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 250.

526. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

527. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

528. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt). .... Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

529. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

530. Bert Schut, Notities, E-mail. Van Nijenclooster.

531. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

532. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

533. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

534. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

535. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

536. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

537. Eddy Landzaat, Website.

538. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

539. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

540. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

541. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

542. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

543. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

544. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 nr 3 sep 2004. Waarschijnlijk getrouwd met Marretien Jans. Zoon Focke Heres is ook waarschijnlijk.

545. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Nagekomen vraag van Menne Glas:
Fred,
Wie heb jij als ouders toebedeeld aan Grietje Derks Cleveringa, die afkomstig van Eenrum op 26 mei 1782 te Mensingeweer trouwt met Pieter Clasen, en aldaar 5 kindertjes krijgt? Ik heb ook haar, zonder enig bewijs behalve dochter Anje, aan het echtpaar Derk Berents Cleveringa x Anje Clasen staan. Maar of dat klopt?.

546. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

547. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 19.

548. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15.

549. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15. Tussen 7-9-1785 en 15-2-1786.

550. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

551. J. Huizinga, Huizinga; Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen, 1883), V, 6, 1 p 5.

552. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

553. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

554. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 162.

555. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20. Doopsgezind. Landbouwer te Niehove.

556. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

557. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

558. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

559. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

560. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

561. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697. .... B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

562. Jan Beukema, Notities (jan.beukema@tiscalimail.nl), E-mail. Volgens deze bron is Riemke Duirts geboren in 1685 te Zuidhorn als dochter van Corneliske Roelfs, die 4 kinderen krijgt (binnen 2 jaar?).

563. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

564. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

565. Willem Nijboer, Website, E-mail. Jie Jansen en Ide huren in 1678 een stuk land te Cusemer, hetzelfde stuk wordt in 1691 gehuurd door Sijtie Dijes en Ida, vervolgens huren Jan en Tamme Eije het stuk in 1704. In 1719 huurt Tamme Eijes het samen met Mindelt Cornelis en Grietje. In 1755 wordt het gehuurd door Foppe Arents met H.A. Staal en Anje Hendriks.

566. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast. Op 23-3-1704 werd Roelof Gaeijkes tot diacon gekozen.

567. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast.

568. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 24.

569. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 25.

570. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

571. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

572. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Waarschuwing: veel van deze tak is ontleend aan een zekere Marten Ritsma, die volgens Harm Selling als onbetrouwbaar bekend staat. Dus alles controleren!!.

573. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

574. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a2, aktenr. 129. 19-11-1760 Protest

Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Debora Scherings
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wilhelmus van Irhoven
Beroep eerste partij: in leven professor in de theologie op de academie in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Wilhelmus van Irhoven houdt geen aanvaarding van zyn nalatenschap in.

575. Nedergerechten, Weesboek Kollumerland, inv. 098 1728-1736 Folio 5, 6 en 8.

576. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

577. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

578. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

579. Taeke van der Leij, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

580. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

581. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

582. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

583. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

584. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

585. Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

586. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719 folio 297 ev.

587. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

588. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

589. Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.

590. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

591. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991).

592. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 26.

593. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 29.

594. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van haar zoon Johannes met Pietertje Homan was zij naar schatting van de getuigen al 25 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

595. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

596. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719. .... Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso.

597. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

598. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 135.

599. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240. .... Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 13 nr 3 p 75 over Van Hilgen van Hilgen.

600. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

601. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

602. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

603. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

604. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland.

605. Matthias Teichert, USA, Notities, Kwartierstaat Metje Tjerks vd Brug. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland

December 19, 1677 declared legally of age by the Court of Friesland; owned Hemrik farms no. 7 and no. 8; 7/8 part owner of Wijnjeterp farm no. 43; in 1677 lived in Drachten, 1679 Oldega, 1682 Drachten, 1688 Burgum.

606. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

607. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

608. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

609. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 93.

610. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 85.

611. Taeke van der Leij, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

612. Marten Haijema, Notities, Coll Succ 1716-1805 nr 45 K. 26 november 1768

Aafke Thomas, huisvrouw van Wibet Minnes, overleden onder Burum 4-9-1768
Erfgenaam: Wibet Minnes onder Burum.
Erfenis: De gerecht helft van zekere huizinge en 8 pondematen land onder voorschreven huizinge behorende en onder Burum gelegen, in de reele goedschatting aangeslagen op 20 carolieguldens, bedragende aan kapitaal 364 caroligulden en dan noch aan geld 650 caroligulden, in het geheel 1.014 caroligulden.

613. Taeke van der Leij, Buitenpost-Lutjepost, DTB nr. 12, 1700 - 1772. 8 april 1736

Derde proclamatie van 8 april 1736, Buitenpost
Man: Pieter Minnes, Burum
Vrouw: Trientje Rinses, Buitenpost.

614. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

615. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

616. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv 21, folio 219.

617. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 203 nr 197. .... De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

618. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 509.

619. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 204 nr 197. Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd. .... Reid van der Leij, Notities, Email.

620. Dirk Piet Feitsma, Website, 17-5-2003.

621. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

622. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

623. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

624. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

625. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

626. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

627. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

628. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 258.

629. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

630. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

631. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526. .... D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

632. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

633. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

634. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

635. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

636. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 101 Bouwemaheerd te Usquert.

637. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek Kollumerland, 27-09-1678.

638. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

639. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

640. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

641. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 154. Parenteel van Claas Janties.

642. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993, p 154. Parenteel van Claas Janties.

643. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

644. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

645. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

646. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 449, nr. [2434].

647. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

648. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

649. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

650. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

651. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

652. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 267.

653. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 247.

654. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 25.

655. Dirk J. van Ham, DJ van Ham - Zijlvest Schilligeham.

656. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Deel 2: Hunsingo.

657. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Hij staat op 19-6-1657 ingeschreven als lidmaat te Winsum (gelijktijdig met Corneliske Writzers).

658. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Zij staat op 13-12-1663 ingeschreven als lidmaat te Winsum (verderop staat zij als weduwe van Jan Ennes genoteerd op 8-12-1682).

659. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 83.

660. Menne Glas, Website, Op 17 februari 1739 wordt de boedel van Jacob Iwema gescheiden; onder de erfgenamen bevinden zich kinderen van Jacob Jans en Auke Cornelis: Cornelius Jacobs, Jan Jacobs, Enje Jacobs geads. met haar eheman Gerrit Gerrits, Liefke Jacobs geads. met haar eheman Albert Luitjens, Julle Jacobs. Zij hebben hun erfenis (gezamenlijk een ruime 3000 cgl.) te dank aan het feit dat vader Jacob Jans een neef was van Jacob Iwema, beide kleinkinderen van Jacob Schultes en Welmoet.

661. Menne Glas, Website, Het lidmatenregister van Aduard vermeldt in 1733: buiten de zuiderpoort op de Langweer. Auwke Cornelis, de weduwe van vertrokken met attestatie naar Garnwerd.

662. Wilco Boek, Website Schreuder. .... Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

663. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

664. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. 1734

Antje en Olger gebruikten in 1734 48 grazen land van Alberda van Rensema, gelegen te Oosterwijtwerd, nu Schoolweg 15.
Hindrik kwam volgens de huwelijksaantekening van Wirdum. Op 1 juli 1790 verkopen de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Pieters en wijlen Grietje Olgers aan Egbert Star en Aaltje Brons de boerenplaats met de beklemming van 52 grasen (bewoond geweest door de wed. van Olger Huges) vaste huur f 75,- voor f 3410,-. Driewes Olgers krijgt f 925,-. Boerderijenboek 't Zandt.

665. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Volgens het verpondingsregister was Capitein Jarges ca. 1720 eigenaar van 48 grasen dat werd gebruikt door Hugo Olgers weduwe. In 1734 was Alberda van Rensema de eigenaar, Olger Huges en Antje Driewes gebruikers voor 55 dalers jaarlijks. Zie bijlage Hugo Olgers.doc.

666. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail.

667. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

668. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

669. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

670. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

671. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

672. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

673. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

674. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

675. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

676. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

677. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 198.

678. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 194.

679. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35.

680. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Zuidhorm Aduard Fol:49. Tiark Hebbens en Itie gebr: 40 gra: hoog landt ende 24 gra: Gaalandt 15 1/2 gra: soo Jan Harrijts afgetoogen. Ao:1637 is Tiark Hebbens getr: an Dieuwertie Ao:1656 de wed: Dieuwer getr: an Cornelis Adriaans Ao:1666 de dogter Autie getr: an Pieter Jochums Ao:1670 Pieter Jacobs Bloom en Grietien Ao:1699 Luitien Tijmens en Sijrtien Ao:1719 Gerrijt Olthof en Marretie.

681. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

682. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

683. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

684. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0. .... C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

685. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

686. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1992 p 203.

687. Rein Wasscher, Website. .... A.K. Oudman, Notities, E-mail.

688. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 78. Duurd (m) - Naar de H. Theodardus, van het Oudgermaanse theot = volk en hardu = sterk, duurzaam. De sterke onder het volk.

689. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 432. Hier wordt als moeder van Riemke Roelfs opgevoerd een Grietje Ywema, geboren in 1666 te Zuidhorn, dochter van Jacob Iwema, geboren ca. 1570 en wonende te Zuidhorn. (bron: T. Balk). .... R.H. Alma, Ibema Genealogie (Gruoninga 1984), p 101. Een Riemke Roelfs wordt genoemd in een koopcontract met Jan Tjeerds Ibema, maar het kan ook een andere Riemke Roelfs zijn. Het gaat over een plaats in Niebert die door Heine Hindriks wordt gebruikt.

690. Menne Glas, Website, Noordhorn, lidmaten.

691. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, overledenen. 5 december 1679.

692. Rechterlijke Archieven Friesland, Herv. gem. Sneek, doop 1633-1654 Inventarisnr. : DTB 657.

693. Kees van Straten, Ulrum, Notities.

694. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.

695. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes is overleden vr (of tijdens?) de kerstvloed van 1717.

696. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".

697. Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

698. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes, wed. knegt, staat op de lijst die na de kerstvloed van 1717 door Petrus Venhuisen in 1718 werd opgesteld van "huislui welke hebben peerden, wagens, karren, budden". De hele bevolking werd aangespoord bij te dragen aan het herstel van de dijken
Zij, Engeltje Julles, deed een "vrijwillige gift" van 4 gulden.
.

699. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie).

700. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8. ... 2 dochters vond ik: Rijk (Huwel. 17-6-1612 en Invent. 14-3-1654) en Grietje (27-9-1615).

701. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 7.

702. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688, nr 4999. .... D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961).

703. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360. .... Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.

704. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. Dy 't har man oerlibbe; hja hat nei alle gedachten in broer Reijner, dy 't yn 1640 mei Alle Rinnerts eigener wie fan stimnr. 63 te Grou.

705. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, 1658.

706. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 11 september 1670.

707. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 24 mei 1674.

708. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48.

709. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1698.

710. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 09-02-1645.

711. Taeke van der Leij, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.

712. website Sinia, http://www.sinia.eu/.

713. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

714. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 93, folio 173.

715. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 10 p 95 R.A. Kollum P 34.

716. Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B14, aktenummer 1475, aktedatum 10 dec 1650.

717. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B15 Aktedatum: 03-12-1660.

718. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 489. Actum den 29e Januarij 1675.

719. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 745.

720. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 826.

721. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

722. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

723. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

724. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

725. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

726. Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004).

727. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 383, 12 november 1700.

728. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 419, 20 mei 1705
Autorisaties Kollumerland: 427, 22 jan 1706.

729. Menne Glas, Website, Aduard, Gerecht. 20 november 1738.

730. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), Tekst: Jan Leemburg en mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885.

731. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kolumerland: 430, 23 feb 1706.

732. Nedergerechten, Recesboeken; Oude inventaris: B17 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

733. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 71.

734. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 27-09-1678.

735. George DeFrieze, USA, Notities, E-mail. Door Cornelis Altona in de DTB van Warffum gevonden.

736. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410A].

737. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 114. In Boerderijen in het Halfambt wordt de naam Lutkehuisterheerd ten onrechte vermeld bij boerderij no. 204 bij Schaphalsterzijl. .... Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Juni 2002, p 16.

738. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Jaargang 2002 pag 15. De heerd Luttickhuisen.

739. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410B]. .

740. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

741. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), E-mail. In de reeks van Tjaart Glas komt deze Cornelis niet voor.

742. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

743. Ite Hamming, Loppersum, Het Geslacht Hamming (Jan Haan, Groningen, 1961), p 30.

744. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 158.

745. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

746. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, Fragmentgenealogie Harckes, K.H. van Straten, p 49-58.

747. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 690, nr. [3831A].


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar