Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  5de generatie  Volgende
16. Hotze Willems Schripsema, zoon van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters van der Molen, werd geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20 december 1869 in Schouwerzijl.

Notitie bij de begrafenis: Kluftboek Schouwerzijl:
Dec 20 is Hotze W Schripsema na het Hof gebracht door J. R. de Graaf.
De Breuk als volgt:
Jan J. Dijk 20
F. Smit 20
Egbert J. Dijk 20
J. Leegstra 20
Luitje Beukema 20
Tjeert Rosema 20
Ontvangen van L. Kingma 30
voor inboeken: 2,20

Persoonlijke situatie

Hij hoefde niet in militaire dienst. 5 Voor de Nationale Militie werd hij in 1851 geloot onder nummer 29. Hij werd niet opgeroepen. Signalement: 1 el 7 pm 8 duim. Aangezicht: rond. Voorhoofd: laag. Ogen: blauw. Neus: breed. Haar: blond. Kan niet schrijven.

Op 7 maart 1856 was hij schipper te Burum (Fr). Tijdens aangifte geboorte van Tjitske.

Op 1 mei 1858 was hij zonder beroep te Burum (Fr).

Vr 14 december 1869 was hij arbeider op De Waard te Grijpskerk. Dagloner te Schouwerzijl.

Hotze trouwde met Minke Ennes Rispens 1 op 19 mei 1855 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 23 oktober 1830 in Burum (Fr), is overleden op 20 april 1906 in Schouwerzijl op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Notitie bij dit huwelijk: Hotze woonde in Burum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tjitske Hotzes Schripsema werd geboren op 6 maart 1856 in Burum (Fr),6 is overleden op 20 mei 1934 in Schouwerzijl op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

         ii.  Willem Hotzes Schripsema werd geboren op 30 april 1858 in Kollumerland (Fr)7 en is overleden op 11 maart 1860 op 1-jarige leeftijd.

        iii.  Enne Hotzes Schripsema werd geboren op 7 juni 1859 in Kollumerland (Fr)8 en is overleden op 6 augustus 1880 op 21-jarige leeftijd.

         iv.  Willem Hotzes Schripsema werd geboren op 18 januari 1863 in Munnekezijl (Fr),9 is overleden op 13 oktober 1936 in Groningen10 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr).

8         v.  Pieter Hotzes Schripsema (geboren op 27 september 1864 in Burum (Fr) - overleden op 11 januari 1939 in Schouwerzijl)
17. Minke Ennes Rispens,1 dochter van Enne Willems Rispens en Tjitske Jans Kooij, werd geboren op 23 oktober 1830 in Burum (Fr), is overleden op 20 april 1906 in Schouwerzijl op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Notitie bij de begrafenis: Kluftboek Schouwerzijl:
Mei: overgebleven van het graven van een graf voor Weduwe Schripsema... 15 cent.

Persoonlijke situatie

Er bestaat een familiewapen. Het wapen van Rispens is terug te voeren tot de 15e eeuw. Het behoort tot haar oudoom in de 8e graad, Ulbe Ulbes Rispens.

Op 17 mei 1888 was zij dagloonster te Schouwerzijl.

Minke trouwde met Hotze Willems Schripsema op 19 mei 1855 in Burum (Fr). Hotze werd geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20 december 1869 in Schouwerzijl.


18. Pieter Gerrits Lijnema, zoon van Gerrit Pieters Lijnema en Jentje Pieters de Roo, werd geboren op 17 november 1832 in Obergum en is overleden op 6 augustus 1910 in Baflo op 77-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Obergum. Later te Winsum, Baflo en Eenrum.

Pieter trouwde met Derktje Jacobs Wieringa, dochter van Jacob Tobias Wieringa en Jantje Jogchums Kaap, op 10 mei 1858 in Adorp. Derktje werd geboren tussen 1837 en 1838 in 't Zandt en is overleden op 17 januari 1859 in Stitswerd. Derktje was ook bekend als Derkje Jakobs Wierenga.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Jantje Pieters Lijnema werd geboren op 30 september 1858 in Obergum en is overleden op 22 maart 1916 in Baflo op 57-jarige leeftijd.

Pieter trouwde vervolgens met Harmke Jibbes van der Laan op 16 mei 1859 in Winsum. Harmke werd geboren op 19 november 1835 in Ezinge en is overleden op 1 september 1907 in Baflo op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerrit Pieters Lijnema werd geboren op 25 februari 1860 in Obergum en is overleden op 15 november 1940 in Warfhuizen op 80-jarige leeftijd.

9        ii.  Eltje Pieters Lijnema (geboren op 4 december 1863 in Obergum - overleden op 15 februari 1948 in Mensingeweer)

        iii.  Jeentje Pieters Lijnema werd geboren op 20 november 1865 in Obergum en is overleden op 20 februari 1944 in Bedum op 78-jarige leeftijd.

         iv.  Jibbelina Pieters Lijnema werd geboren op 30 oktober 1869 in Obergum.

          v.  Geert Pieters Lijnema werd geboren op 6 november 1871 in Obergum en is overleden op 4 april 1943 in Bedum op 71-jarige leeftijd.

         vi.  Grietje Lijnema werd geboren op 23 september 1876 in Winsum.

        vii.  Harmina Pieters Lijnema werd geboren op 15 februari 1879 in Winsum en is overleden op 3 augustus 1910 in Baflo op 31-jarige leeftijd.


19. Harmke Jibbes van der Laan, dochter van Jibbe Derks van der Laan en Eltje Geerts Werkema, werd geboren op 19 november 1835 in Ezinge en is overleden op 1 september 1907 in Baflo op 71-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Baflo. En te Eenrum. Ze is ook dienstmeid geweest te Winsum.

Harmke trouwde met Pieter Gerrits Lijnema op 16 mei 1859 in Winsum. Pieter werd geboren op 17 november 1832 in Obergum en is overleden op 6 augustus 1910 in Baflo op 77-jarige leeftijd.

20. Jan Pieters Japenga, zoon van Pieter Jakobs Japenga en Anje Jans Tiemens, werd geboren op 11 mei 1833 in Wehe en is overleden op 1 februari 1902 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Wehe.

Jan trouwde met Anje Jans Fokkens op 26 november 1855 in Leens. Anje werd geboren op 13 september 1825 in Eenrum en is overleden op 2 juni 1894 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Petronella Japenga werd geboren op 19 maart 1856 in Wehe en is overleden op 7 juli 1931 in Wehe op 75-jarige leeftijd.

10       ii.  Hendrik Jans Japenga (geboren op 21 maart 1858 in Kloosterburen - overleden op 28 oktober 1923 in Pieterburen)

        iii.  Anna Japenga werd geboren in 1860-1861 in Kloosterburen.

         iv.  Siemenje Japinga werd geboren in 1862-1863 in Wehe.

          v.  Eike Japenga werd geboren in 1866-1867 in Wehe.


21. Anje Jans Fokkens, dochter van Jan Fokke Fokkens en Simenje Hendriks Knap, werd geboren op 13 september 1825 in Eenrum en is overleden op 2 juni 1894 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Wehe.

Anje trouwde met Jan Pieters Japenga op 26 november 1855 in Leens. Jan werd geboren op 11 mei 1833 in Wehe en is overleden op 1 februari 1902 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

22. Homme Roelfs Huizinga, zoon van Roelf Jacobs Huizinga en Hindrikje Douwes Pier, werd geboren circa 19 december 1817 in Tinallinge en is overleden op 6 februari 1890 in Pieterburen ongeveer 72 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was molenaar, boerenknecht, binnenschipper en dagloner te Pieterburen.

Homme trouwde met Trientje Arends Helder op 4 november 1841 in Eenrum. Trientje werd geboren op 26 september 1820 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 22 oktober 1820 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21 mei 1882 in Pieterburen op 61-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hendriktje Hommes Huizinga werd geboren op 24 december 1841 in Westernieland.

         ii.  Arend Hommes Huizinga werd geboren op 21 januari 1846 in Westernieland en is overleden op 18 april 1902 in Fulton, IL, USA op 56-jarige leeftijd. Arend was ook bekend als Earl Huizinga.

        iii.  Martje Hommes Huizinga werd geboren op 7 februari 1849 in Pieterburen en is overleden op 30 mei 1905 in Groningen op 56-jarige leeftijd.

         iv.  Roelf Hommes Huizinga werd geboren op 12 februari 1852 in Westernieland en is overleden in USA.

          v.  Jan Hommes Huizinga werd geboren op 24 april 1855 in Westernieland, is overleden op 28 oktober 1920 in Newton Twp, IL, USA op 65-jarige leeftijd en werd begraven op 1 november 1920 in Fulton Cemetery, Fulton, IL, USA.

11       vi.  Ida Hommes Huizinga (geboren op 5 april 1858 in Pieterburen - overleden op 12 februari 1919 in Pieterburen)

        vii.  Jantje Hommes Huizinga werd geboren op 12 maart 1861 in Pieterburen.


23. Trientje Arends Helder, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans van Dobben, werd geboren op 26 september 1820 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 22 oktober 1820 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21 mei 1882 in Pieterburen op 61-jarige leeftijd.

Trientje trouwde met Homme Roelfs Huizinga op 4 november 1841 in Eenrum. Homme werd geboren circa 19 december 1817 in Tinallinge en is overleden op 6 februari 1890 in Pieterburen ongeveer 72 jaar oud.

24. Jan Ennes van Dijken, zoon van Enne Broers van Dijken en Tjeerdje Hindriks Til, werd geboren op 28 december 1826 in Garnwerd en is overleden op 20 november 1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was boerenknecht en veehouder te Groningen. Op 24 november 1851 was hij dagloner te Groningen. Daarna werd hij genoteerd als daglooner (15-05-1871), landgebruiker (18 mei 1878), landbouwer (24 augustus 1884), landgebruiker (30 april 1885), koemelker (1 maart 1890), veehouder (25 mei 1893) en landgebruiker (26-11-1896).

Jan trouwde met Anje Klaassens Kraima op 14 mei 1849 in Adorp. Anje werd geboren op 10 november 1827 in Sauwerd en is overleden op 4 januari 1896 in Groningen op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Aries Hindriks Til is dan voogd van Jan Ennes van Dijken. Broer Ennes van Dijken is toeziend voogd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tjeertje van Dijken werd geboren op 3 juni 1849 in Adorp en is overleden op 10 juni 1927 in Groningen op 78-jarige leeftijd.

         ii.  NN van Dijken werd geboren op 20 november 1851 in Adorp en is overleden op 20 november 1851 in Adorp.

        iii.  Enne van Dijken werd geboren op 15 november 1853 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 18 april 1937 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

         iv.  Klaas van Dijken werd geboren op 25 februari 1857 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 12 oktober 1940 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

          v.  Broer van Dijken werd geboren op 24 februari 1860 in Groningen en is overleden op 18 augustus 1930 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

         vi.  Geertje van Dijken werd geboren op 9 november 1862 in Blauwborgje, Groningen.

        vii.  Hinderik van Dijken werd geboren op 20 juli 1865 in Blauwborgje, Groningen en is overleden op 28 december 1934 in Hoogemeeden, Aduard op 69-jarige leeftijd.

12     viii.  Pieter van Dijken (geboren op 2 oktober 1868 in Blauwborgje, Groningen - overleden op 4 juli 1947 in Groningen)


25. Anje Klaassens Kraima, dochter van Klaas Hindriks Kraima en Geertje Katharina Pieters Teisman, werd geboren op 10 november 1827 in Sauwerd en is overleden op 4 januari 1896 in Groningen op 68-jarige leeftijd.

Anje trouwde met Jan Ennes van Dijken op 14 mei 1849 in Adorp. Jan werd geboren op 28 december 1826 in Garnwerd en is overleden op 20 november 1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

26. Pieter Abels Numan, zoon van Abel Jans Numan en Stijntje Jans de Wit, werd geboren op 9 mei 1826 in Adorp en is overleden op 18 mei 1884 in Adorp op 58-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was timmerman. Vermeld bij het huwelijk op 25 mei 1893 van dochter Johanna Jakoba.
Eerder was hij broodbakkersknecht.

Pieter trouwde met Anna Margaretha van Heusden op 3 mei 1852 in Adorp. Anna werd geboren op 20 november 1828 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28 april 1905 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Stientje Numan werd geboren op 12 november 1852 in Adorp en is overleden op 4 januari 1929 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

         ii.  Hendrik Antonie Numan werd geboren op 16 maart 1856 in Adorp en is overleden op 15 mei 1885 in Adorp op 29-jarige leeftijd.

        iii.  NN Numan werd geboren op 24 november 1858 in Adorp en is overleden op 24 november 1858 in Adorp.

         iv.  Abel Pieters Numan werd geboren op 4 december 1859 in Adorp en is overleden op 13 december 1859 in Adorp.

          v.  Jannechien Numan werd geboren op 17 februari 1861 in Adorp en is overleden op 17 januari 1895 in Groningen op 33-jarige leeftijd.

13       vi.  Johanna Jakoba Numan (geboren op 22 september 1869 in Adorp - overleden op 7 september 1905 in Groningen)

        vii.  Abel Numan werd geboren op 19 juni 1872 in Adorp en is overleden op 19 mei 1904 in Hoogkerk op 31-jarige leeftijd.
27. Anna Margaretha van Heusden, dochter van Hendrik Antonie van Heusden en Jannigje Bouthoorn, werd geboren op 20 november 1828 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28 april 1905 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Heden overleed na een langdurig lijden onze geliefde
Moeder, behuwd en Grootmoeder

Anna Margaretha van Heusden

In de ouderdom van 76 jaar, weduwe van P. Numan.
Paddepoel, 28 april 1905.

S. van Dijken - Numan
E. van Dijken
Wed. Noorman - Numan.
K. van Dijken,
H. van Dijken - Mensinga
J. J. van Dijken - Numan
P. van Dijken
Wed. A. Numan - Bossinga.
Kennisgeving aan vrienden en bekenden.

Persoonlijke situatie

Op 30 april 1885 was zij naaister.

Anna trouwde met Pieter Abels Numan op 3 mei 1852 in Adorp. Pieter werd geboren op 9 mei 1826 in Adorp en is overleden op 18 mei 1884 in Adorp op 58-jarige leeftijd.

28. Marten Kornelis Duisterwinkel, zoon van Kornelis Kornelis Duisterwinkel en Sibrig Martens Reitzema, werd geboren op 9 september 1816 in Noordhorn en is overleden op 15 december 1897 in Aduard op 81-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Aduard. Hij werkte ook te Leegkerk.

Marten trouwde met Martje Geerts Knap op 22 augustus 1844 in Hoogkerk. Martje werd geboren op 20 februari 1822 in Saaksum en is overleden op 22 januari 1917 in Oldehove op 94-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 9 december 1844 in Hoogkerk en werd begraven in Aduard.

         ii.  Itje Duisterwinkel werd geboren op 30 december 1846 in Groningen en is overleden op 23 november 1910 in Hornhuizen op 63-jarige leeftijd.

        iii.  Geert Duisterwinkel werd geboren op 5 december 1849 in Hoogkerk en is overleden op 2 september 1939 in Oldehove op 89-jarige leeftijd.

         iv.  Siebrig Duisterwinkel werd geboren op 7 maart 1853 in Hoogkerk11 en is overleden op 18 april 1927 in Oldehove op 74-jarige leeftijd.

          v.  Siemen Duisterwinkel werd geboren op 7 maart 1853 in Hoogkerk12 en is overleden op 11 mei 1873 in Aduard13 op 20-jarige leeftijd.

14       vi.  Jakob Duisterwinkel (geboren op 11 september 1856 in Aduard - overleden op 18 januari 1928 in Groningen)


29. Martje Geerts Knap, dochter van Geert Jans Knap en Itje Simons de Roo, werd geboren op 20 februari 1822 in Saaksum en is overleden op 22 januari 1917 in Oldehove op 94-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was arbeidster te Aduard. Ze werkte ook te Leegkerk.

Zij woonde o.a. Te Kruisweg, Hornhuizen. 14 "... Na het overlijden van Kornelis Egberts Pol woonde zij in bij haar dochter Ietje te Kruisweg. Na het overlijden van Ietje trok ze in bij haar dochter Sijbrich te Oldehove".

Martje trouwde met Marten Kornelis Duisterwinkel op 22 augustus 1844 in Hoogkerk. Marten werd geboren op 9 september 1816 in Noordhorn en is overleden op 15 december 1897 in Aduard op 81-jarige leeftijd.

30. Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Zorge en Geeske Hindriks Buil, werd geboren op 30 juli 1818 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 18 mei 1894 in Sebaldeburen op 75-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Sebaldeburen.

Jan trouwde met Antje Sijtses Visser op 6 juni 1844 in Marum. Antje werd geboren op 20 juni 1822 in De Wilp, Marum en is overleden op 12 mei 1902 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Zorge werd geboren op 1 december 1844 in Marum.

         ii.  Trientje Zorge werd geboren op 30 december 1847 in Marum.

        iii.  Metje Zorge werd geboren op 27 januari 1851 in Marum.

         iv.  Geeske Zorge werd geboren op 30 oktober 1853 in Marum.

          v.  Sietse Zorge werd geboren op 18 maart 1857 in Marum en is overleden op 22 april 1903 in Groningen op 46-jarige leeftijd.

15       vi.  Jantje Zorge (geboren op 15 maart 1860 in Marum - overleden op 6 april 1949 in Groningen)

        vii.  Hendrikje Zorge werd geboren op 22 mei 1863 in Marum.


31. Antje Sijtses Visser, dochter van Sijtse Jans Visser en Trijntje Jans Dijk, werd geboren op 20 juni 1822 in De Wilp, Marum en is overleden op 12 mei 1902 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

Antje trouwde met Jan Jans Zorge op 6 juni 1844 in Marum. Jan werd geboren op 30 juli 1818 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 18 mei 1894 in Sebaldeburen op 75-jarige leeftijd.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar