Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  6de generatie  Volgende


32. Willem Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema 15 en Grietje Willems Kooij, werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

Persoonlijke situatie

Hij hoefde niet in militaire dienst. 16 Onder de huwelijksbijlagen van 22 januari 1824 bevond zich een afschrift van de Nationale Militie.
Hij werd in 1818 geloot onder nummer 7. Hij werd niet opgeroepen. Signalement: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Aangezicht: rond. Voorhoofd: laag. Ogen: bruin. Neus: ord. Mond: klein. Kin: rond. Haar: bruin. Wenkbrouwen: idem. Merkb. teken: -. Geen handt. | He was drawn under number 7 for the National Militia in 1818. He wasn't drafted. Description: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Face: round. Forehead: low. Eyes: brown. Nose: ord. Mouth: small. Chin round. Hair: brown. Eyebrows: idem. Special characteristics: -. No sign.

Op 21 februari 1824 was hij dagloner (day labourer) te Grootegast.

Willem woonde op 23 februari 1824 op nummer 42 te Grootegast.

Op 15 november 1826 was hij boerenknecht (farm hand) te Grijpskerk. Hij was ook arbeider (labourer) te Burum en hij heeft gewerkt te Munnekezijl.

Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 17 Deze vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, ter afwikkeling van de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. | As a heir he was present in the house of inn keeper Cornelis Jans Kooi during an auction by which the old Hilmahouse of his grandparents was sold.

Op 23 juni 1829 was hij arbeider te Zevenhuizen.

Op 23 februari 1832 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

Op 2 juli 1837 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk. Eerder was hij dagloner (day labourer) op De Waard.

Op 21 mei 1840 was hij arbeider te Lucaswolde.

Op 14 juni 1851 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

Hij was huwelijk op 26 mei 1860 te Grijpskerk.

Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Zij woonden op De Waard.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hotze Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast18 en is overleden op 17 mei 1828 in Grootegast op 4-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast en is overleden op 6 januari 1847 in De Waard, Grijpskerk op 22-jarige leeftijd.

        iii.  Riemer Willems Schripsema werd geboren op 15 november 1826 in Grijpskerk19 en is overleden op 1 december 1826 in De Waard, Grijpskerk.

         iv.  Grietje Willems Schripsema werd geboren op 23 juni 1829 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 28 oktober 1913 in Niehove op 84-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Willems Schripsma.

16        v.  Hotze Willems Schripsema (geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr) - overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl)

         vi.  Riemer Willems Schripsema werd geboren op 13 augustus 1834 in Grijpskerk en is overleden op 17 mei 1906 in De Waard, Grijpskerk op 71-jarige leeftijd. Riemer was ook bekend als Riemer Schripzema.

        vii.  Jantje Willems Schripsema werd geboren op 2 juli 1837 in De Waard, Grijpskerk, is overleden op 4 juli 1897 in Grand Rapids, MI, USA op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA. Jantje was ook bekend als Jantje Schripsma.

       viii.  Doetze Willems Schripsema werd geboren op 21 mei 1840 in Lucaswolde, is overleden op 11 december 1913 in Lucas, MI, USA20 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in 1913 in Richland Twp Cemetery, MI, USA. Doetze was ook bekend als Dick Schripsema, Dottse Schripsema, en Doetze Willems Schripzema.


33. Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dienstmaagd te Burum (Fr). Of te Grootegast. Ze was ook huishoudster en dagloonster op De Waard en te Munnekezijl.

Geeske trouwde met Willem Hotzes Schripsema op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Willem werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

34. Enne Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, werd geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18 mei 1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer en gardenier te Burum (Fr).

Hij gebruikte op 17 september 1839 een Zathe en Landen te Munnekezijl (Fr). Leeuwarder Courant 17 september 1839. Verkooping. VAN EENE UITMUNTENDE ZATHE EN LANDEN, GELEGEN BIJ MUNNEKEZIJL ONDER BURUM, IN DE GRIETENIJ KOLLUMERLAND. De Notaris R. BUIJSING te Kollum, zal, ten verzoeke van den Heer J. ALBARDA Wz., Notaris te Marrum, als Gelastigde van zijne Principalen, op Dingsdag den 17 September 1839, des namiddags 2 ure, ten huize van de Weduwe Zuidema, in de Herberg de Roskam, te Kollum, bij de finale toewijzing, verkoopen: Eene uitmuntende en zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, gequoteerd no. 140, staande en gelegen bij Munnekezijl onder Burum, groot in het geheel 24 bunder 88 roede 40 el Bouw- en Greidlanden, bij Enne Willems Rispens en Vrouw als Huurders in gebruik, en zulks in veertien perceelen, bij Biljetten omschreven; waarop bij perceelen geboden is f 16,967.

Hij woonde in huis nr. 140 Te Burum (Fr).

Nalatenschap: Memories van Successie, 1855, Dokkum (Fr). Overledene: Enne Willems Rispens
Overleden op: 3 februari 1855
Wonende te: Burum
Tekst: 48 jr; landbouwer; man van Tjitske Jans Kooi (erft vruchtgebruik); vader van Minke, Trijntje (vrouw van Lubbert Minnes Minninga, landbouwer Adorp) en minderjarige Dieuwke Ennes Rispens.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Tjitske werd geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 november 1808 in Burum (Fr) en is overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Akte 1828 Grietenijhuis te Kollum + handtekeningen

Kinderen uit dit huwelijk

17        i.  Minke Ennes Rispens (geboren op 23 oktober 1830 in Burum (Fr) - overleden op 20 april 1906 in Schouwerzijl)

         ii.  Trientje Ennes Rispens werd geboren op 26 oktober 1831 in Burum (Fr), is overleden op 14 april 1904 in Adorp op 72-jarige leeftijd en werd begraven in Wierum.

        iii.  Willem Ennes Rispens werd geboren op 4 september 1833 in Burum (Fr) en is overleden op 24 maart 1843 in Burum (Fr) op 9-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Ennes Rispens werd geboren circa 12 januari 1835 in Burum (Fr) en is overleden op 25 december 1841 in Burum (Fr) ongeveer 6 jaar oud.

          v.  Dieuwke Ennes Rispens werd geboren op 25 mei 1837 in Burum (Fr) en is overleden in 1918 op 81-jarige leeftijd.


35. Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, werd geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 november 1808 in Burum (Fr) en is overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was boerin te Burum (Fr).

Zij woonde in huis nr 74 te Burum (Fr). 21

Tjitske trouwde met Enne Willems Rispens op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Enne werd geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18 mei 1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Klaas Sikkema 22 op 18 juni 1863 in Kollumerland (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij was rentenier te Burum (Fr).


36. Gerrit Pieters Lijnema, zoon van Pieter Berends Lijnema en Grietje Gerrits Valk, werd geboren op 27 oktober 1805 in Obergum, werd gedoopt op 10 november 1805 in Winsum en is overleden op 14 september 1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Obergum. Hij was ook boerenknecht te Winsum.

Gerrit trouwde met Jentje Pieters de Roo op 25 september 1830 in Winsum. Jentje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1802 in Garnwerd en is overleden op 21 januari 1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.23

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Lijnema werd geboren op 23 november 1830 in Obergum en is overleden op 20 augustus 1918 in Wyoming, MI, USA op 87-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grace Lynema.

18       ii.  Pieter Gerrits Lijnema (geboren op 17 november 1832 in Obergum - overleden op 6 augustus 1910 in Baflo)

        iii.  Berend Gerrits Lijnema werd geboren op 26 augustus 1834 in Obergum en is overleden op 14 november 1914 in Huizinge op 80-jarige leeftijd.

         iv.  Ida Gerrits Lijnema werd geboren op 17 juni 1837 in Obergum en is overleden op 22 februari 1854 in Obergum op 16-jarige leeftijd.

          v.  Geziena Gerrits Lijnema werd geboren tussen 1839 en 1840 in Obergum en is overleden op 9 december 1851 in Obergum.

         vi.  Jakob Gerrits Lijnema werd geboren op 18 december 1844 in Obergum en is overleden op 12 april 1910 in Georgetown, MI, USA op 65-jarige leeftijd.


37. Jentje Pieters de Roo, dochter van Pieter Jacobs de Roo en Ida Klasens, werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1802 in Garnwerd en is overleden op 21 januari 1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.23

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonersche.

Jentje trouwde met Gerrit Pieters Lijnema op 25 september 1830 in Winsum. Gerrit werd geboren op 27 oktober 1805 in Obergum, werd gedoopt op 10 november 1805 in Winsum en is overleden op 14 september 1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

38. Jibbe Derks van der Laan, zoon van Derk Jibbes van der Laan en Harmke Jans, werd geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 april 1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was boerenknecht te Wetsinge en Sauwerd. Eerder was hij dagloner.

Hij bezat in 1843 het beklemrecht op de Janushoeve, Oosterlaan 2 te Wetsinge. Jibbe Derks van der Laan X Eltje Geerts Werkema, uit scheiding met Aaltje Derks X Jan Pieters Schuitinga, kleermaker te Tinallinge en Jan D te Sauwerd.erks, schoenmaker

Jibbe trouwde met Eltje Geerts Werkema op 19 juni 1824 in Adorp. Eltje werd geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21 juni 1801 in Feerwerd en is overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Derk Jibbes van der Laan werd geboren op 7 februari 1829 in Ezinge en is overleden op 6 juni 1906 in Sauwerd op 77-jarige leeftijd.

         ii.  Grietje Jibbes van der Laan werd geboren op 27 juli 1832 in Ezinge en is overleden op 12 mei 1868 in Klein Garnwerd op 35-jarige leeftijd.

19      iii.  Harmke Jibbes van der Laan (geboren op 19 november 1835 in Ezinge - overleden op 1 september 1907 in Baflo)

         iv.  Geert Jibbes van der Laan werd geboren circa 1844 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 3 april 1926 in Westernieland ongeveer 82 jaar oud.


39. Eltje Geerts Werkema, dochter van Geert Harms (Werkema) en Grietje Pieters Hovingh, werd geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21 juni 1801 in Feerwerd en is overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dienstmeid te Klein Garnwerd. Zij was ook dagloonersche te Wetzinge.

Eltje trouwde met Jibbe Derks van der Laan op 19 juni 1824 in Adorp. Jibbe werd geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 april 1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

40. Pieter Jakobs Japenga, zoon van Jacob Jans Omkes Japenga 24 en IJke Ebels, werd geboren op 17 oktober 1794 in Wehe, werd gedoopt op 26 oktober 1794 in Wehe en is overleden op 31 oktober 1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwersknecht te Wehe. Ook te Leens.

Pieter trouwde met Anje Jans Tiemens op 9 oktober 1819 in Leens. Anje werd gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert en is overleden op 28 december 1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eike Pieters Japenga werd geboren op 29 februari 1820 in Wehe en is overleden op 29 februari 1820 in Wehe.

         ii.  Jakob Pieters Japenga werd geboren op 23 oktober 1821 in Wehe en is overleden op 13 mei 1908 in Morrison, IL, USA op 86-jarige leeftijd.

        iii.  Eike Pieters Japenga werd geboren op 5 februari 1826 in Wehe en is overleden op 7 december 1863 in Wehe op 37-jarige leeftijd.

         iv.  Bouke Pieters Japenga werd geboren op 4 september 1828 in Wehe en is overleden op 10 oktober 1837 in Wehe op 9-jarige leeftijd.

20        v.  Jan Pieters Japenga (geboren op 11 mei 1833 in Wehe - overleden op 1 februari 1902 in Wehe)

         vi.  Grietje Pieters Japenga werd geboren op 20 maart 1837 in Wehe.

        vii.  Marten Pieters Japenga werd geboren op 15 april 1840 in Wehe en is overleden op 21 november 1841 in Leens op 1-jarige leeftijd.

       viii.  Marten Pieters Japenga werd geboren op 8 juni 1843 in Wehe en is overleden op 25 december 1924 in Holland, MI, USA op 81-jarige leeftijd.


41. Anje Jans Tiemens, dochter van Pieter Klaassens en Bauwke Klaassen Tijmens, werd gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert en is overleden op 28 december 1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Een in onecht geboren kind, geboren in juli 1798. Haar moeder is Bauwke Klaassens.

Persoonlijke situatie

Zij was dienstmaagd en dagloonster te Wehe.

Anje trouwde met Pieter Jakobs Japenga op 9 oktober 1819 in Leens. Pieter werd geboren op 17 oktober 1794 in Wehe, werd gedoopt op 26 oktober 1794 in Wehe en is overleden op 31 oktober 1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

42. Jan Fokke Fokkens, zoon van Fokke Willems Louwes en Anje Jans, werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 9 maart 1794 in Westernieland en is overleden op 1 november 1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was boerenknecht te Wierhuizen, Pieterburen. Eerder was hij dagloner te Eenrum.

Jan trouwde met Simenje Hendriks Knap op 14 april 1816 in Eenrum. Simenje werd geboren op 18 december 1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1796 in Eenrum en is overleden op 18 januari 1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Fokke Jans Fokkens werd geboren op 21 januari 1819 in Eenrum en is overleden op 31 januari 1863 in Eenrum op 44-jarige leeftijd. Fokke was ook bekend als Fokke Fokkes.

         ii.  Hendrik Jans Fokkens werd geboren op 13 maart 1821 in Eenrum en is overleden op 12 juli 1821 in Eenrum.

        iii.  Hendrik Jans Fokkens werd geboren op 19 mei 1822 in Eenrum en is overleden op 17 november 1855 in Eenrum op 33-jarige leeftijd.

21       iv.  Anje Jans Fokkens (geboren op 13 september 1825 in Eenrum - overleden op 2 juni 1894 in Wehe)

          v.  Willemina Fokkens werd geboren op 21 november 1828 in Eenrum.

         vi.  Aagtje Jans Fokkens werd geboren op 9 februari 1833 in Eenrum en is overleden op 3 juni 1835 in Eenrum op 2-jarige leeftijd.

        vii.  Frouwke Fokkens werd geboren op 9 februari 1833 in Eenrum.

       viii.  Aagtje Jans Fokkens werd geboren op 16 oktober 1839 in Eenrum.


43. Simenje Hendriks Knap, dochter van Hindrik Jakobs Knap en Willemtje Simons, werd geboren op 18 december 1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1796 in Eenrum en is overleden op 18 januari 1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Eenrum.

Simenje trouwde met Jan Fokke Fokkens op 14 april 1816 in Eenrum. Jan werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 9 maart 1794 in Westernieland en is overleden op 1 november 1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

44. Roelf Jacobs Huizinga, zoon van Jakob Jans Huizinga en Trijntje Jans ter Lip, werd geboren op 5 december 1788 in Den Andel, werd gedoopt op 7 december 1788 in Den Andel en is overleden op 17 december 1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Roelf trouwde met Hindrikje Douwes Pier op 12 december 1811 in Baflo. Hindrikje werd geboren op 19 januari 1794 in Baflo,26 27 werd gedoopt op 23 februari 1794 in Baflo en is overleden op 5 september 1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jakob Roelfs Huizinga werd geboren op 6 april 1812 in Baflo en is overleden in 1812 in Baflo.

         ii.  Jakob Roelfs Huizinga werd geboren op 24 juni 1813 in Baflo.

        iii.  Jan Roelfs Huizinga werd geboren op 28 september 1815 in Tinallinge en is overleden op 1 januari 1896 in Eenrum op 80-jarige leeftijd.

22       iv.  Homme Roelfs Huizinga (geboren circa 19 december 1817 in Tinallinge - overleden op 6 februari 1890 in Pieterburen)

          v.  Trijntje Roelfs Huizinga werd geboren in 1821-1822 in Westernieland en is overleden op 15 augustus 1859 in Pieterburen op 38-jarige leeftijd.

         vi.  Hendrik Roelfs Huizinga werd geboren op 11 december 1823 in Den Andel en is overleden op 25 januari 1858 in Westernieland op 34-jarige leeftijd.

        vii.  Douwe Roelfs Huizinga werd geboren op 3 maart 1826 in Den Andel.

       viii.  Elizabeth Roelfs Huizinga werd geboren op 22 augustus 1828 en is overleden op 6 januari 1849 op 20-jarige leeftijd.

         ix.  Anje Roelfs Huizinga werd geboren op 4 mei 1831.

          x.  Jacob Roelfs Huizinga werd geboren op 27 januari 1834 in Westernieland en is overleden op 27 juni 1875 op 41-jarige leeftijd.

         xi.  Hendrikus Roelfs Huizinga werd geboren op 23 september 1836 en is overleden op 10 mei 1842 op 5-jarige leeftijd.

        xii.  Willem Roelfs Huizinga werd geboren op 20 april 1840 in Westernieland en is overleden op 8 mei 1840 in Westernieland.

       xiii.  Hinderika Roelfs Huizinga werd geboren op 25 december 1842.


45. Hindrikje Douwes Pier, dochter van NN en Jantjen Hindriks, werd geboren op 19 januari 1794 in Baflo,26 27 werd gedoopt op 23 februari 1794 in Baflo en is overleden op 5 september 1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Notitie bij de geboorte: "... Hendrikje Douwes, dogter van Jantje Hendriks, in onecht geboren, volgens opgave van Jantje Hendriks bij Claas Jacobs, zijnde een getrouwd man".
Een Doewe Jans werd ook genoemd als haar vader.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Hindrikje trouwde met Roelf Jacobs Huizinga op 12 december 1811 in Baflo. Roelf werd geboren op 5 december 1788 in Den Andel, werd gedoopt op 7 december 1788 in Den Andel en is overleden op 17 december 1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

46. Arend Jans Helder, zoon van Jan Izebrands Helder en IJmke Pieters, werd gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen en is overleden op 7 april 1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Pieterburen.

Arend trouwde met Martje Jans van Dobben op 4 november 1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Martje werd geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen en is overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.28

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Elysabeth Helder Mensinga werd geboren op 13 februari 1803 in Leens en is overleden op 22 januari 1876 in Leens op 72-jarige leeftijd. Elysabeth was ook bekend als Elysabeth Helder, Lijzabeth Jans, en Lijzabeth Jannes Mensinga.

         ii.  Jan Arends Helder werd geboren op 21 april 1805 in Pieterburen, werd gedoopt op 28 april 1805 in Pieterburen en is overleden op 24 maart 1858 in Pieterburen op 52-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Arends Helder werd geboren in 1807-1808 in Pieterburen29 en is overleden op 19 april 1829 in Pieterburen op 22-jarige leeftijd.

         iv.  Ties Arends Helder werd geboren in 1810-1811 in Eenrum, is overleden op 1 augustus 1833 in Maastricht (L) op 23-jarige leeftijd en werd begraven op 14 september 1833 in Eenrum.

          v.  Jakob Arends Helder werd geboren op 4 maart 1813 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21 juni 1828 in Wierhuizen, Pieterburen op 15-jarige leeftijd.

         vi.  Geertruid Arends Helder werd geboren op 13 december 1814 in Pieterburen en is overleden in Pieterburen.

        vii.  Trijntje Arends Helder werd geboren op 1 november 1815 in Pieterburen en is overleden op 5 maart 1818 in Pieterburen op 2-jarige leeftijd.

       viii.  Anje Arends Helder werd geboren in Pieterburen.

         ix.  Gerrit Arends Helder werd geboren op 4 mei 1818 in Pieterburen en is overleden op 4 maart 1822 in Wierhuizen, Pieterburen op 3-jarige leeftijd.

23        x.  Trientje Arends Helder (geboren op 26 september 1820 in Wierhuizen, Pieterburen - overleden op 21 mei 1882 in Pieterburen)

         xi.  Ida Arends Helder werd geboren op 14 februari 1823 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 23 maart 1823 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 11 juni 1879 in Pieterburen op 56-jarige leeftijd.


47. Martje Jans van Dobben, dochter van Jan Alberts Dobben en Martjen Ties, werd geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen en is overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.28

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martje trouwde met Arend Jans Helder op 4 november 1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Arend werd gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen en is overleden op 7 april 1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.


48. Enne Broers van Dijken, zoon van Broer Berends van Dijken en Martje Ennes, werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

Hij bezat in 1832 huis en erf te Garnwerd. Volgens het kadaster (Ezinge C184; Ezinge 52 onder de naam Enne Broos van Dijken)

Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til op 19 juli 1812 in Winsum. Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Martje Ennes van Dijken werd geboren op 28 september 1812 in Garnwerd en is overleden op 30 september 1863 in Sauwerd op 51-jarige leeftijd.

         ii.  Broer Ennes van Dijken werd geboren op 25 mei 1815 in Garnwerd, is overleden op 28 juni 1870 in Groningen op 55-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

        iii.  Anje Ennes van Dijken werd geboren op 19 oktober 1817 in Garnwerd en is overleden op 22 december 1828 op 11-jarige leeftijd.

         iv.  Arijs Ennes van Dijken werd geboren op 26 april 1821 in Garnwerd en is overleden op 27 februari 1877 in Groningen op 55-jarige leeftijd.

          v.  Pieter Ennes van Dijken werd geboren op 9 april 1824 in Garnwerd.

24       vi.  Jan Ennes van Dijken (geboren op 28 december 1826 in Garnwerd - overleden op 20 november 1897 in Groningen)


49. Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,30 werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dienstmaagd te Klein Garnwerd. En dagloonster te Garnwerd.

Tjeerdje had een relatie met NN. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie

          i.  Hendrik Hendriks Til werd geboren op 25 september 1809 in Garnwerd en is overleden op 4 december 1896 in Ezinge op 87-jarige leeftijd.

Tjeerdje trouwde met Enne Broers van Dijken op 19 juli 1812 in Winsum. Enne werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

50. Klaas Hindriks Kraima, zoon van Hindrik Klaassens Kraima en Hilligje Jakobs, werd geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 5 juni 1791 in Adorp en is overleden op 27 september 1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

Opmerking bij het onderzoek: Gezien de naam Willemtje voor een dochter, is er vermoedelijk verband met een tak waarin Willem Tonnis of Tonnis Willems Kraaijema voorkomt...

Persoonlijke situatie

Op 14 mei 1849 was hij schoenemaker te Adorp. Bij zijn huwelijk was hij dagloner te Sauwerd.

Klaas trouwde met Geertje Katharina Pieters Teisman op 18 mei 1822 in Adorp. Geertje werd gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde en is overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina Teisman en Grietje Pieters Teisman.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hilje Klaassen Kraima werd geboren in maart 1823 in Sauwerd en is overleden op 20 mei 1823 in Sauwerd.

         ii.  Hilje Klaassens Kraima werd geboren op 25 januari 1825 in Sauwerd en is overleden op 1 mei 1851 in Sauwerd op 26-jarige leeftijd.

25      iii.  Anje Klaassens Kraima (geboren op 10 november 1827 in Sauwerd - overleden op 4 januari 1896 in Groningen)

         iv.  Hindrik Klaassens Kraima werd geboren op 2 december 1828 in Sauwerd. Hindrik was ook bekend als Hindrik Klaassens Kraiman.

          v.  Willemtje Klaassens Kraima werd geboren op 11 oktober 1830 in Sauwerd en is overleden op 30 december 1913 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Klaassen Kreima werd geboren op 23 juni 1834 in Sauwerd en is overleden op 8 januari 1835 in Sauwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Klaassen Kraima.

        vii.  Trijntje Klaassens Kraima werd geboren op 8 januari 1836 in Sauwerd en is overleden op 18 juli 1858 in Sauwerd op 22-jarige leeftijd.


51. Geertje Katharina Pieters Teisman, dochter van Pieter Klaassens Teisman en Anje Drewes Oudman, werd gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde en is overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina Teisman en Grietje Pieters Teisman.

Geertje trouwde met Klaas Hindriks Kraima op 18 mei 1822 in Adorp. Klaas werd geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 5 juni 1791 in Adorp en is overleden op 27 september 1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

52. Abel Jans Numan, zoon van Jan Numan en Johanna Jakoba Scholten, werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13 mei 1791 in Groningen en is overleden op 9 april 1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Op 31 december 1828 was hij broodbakker te Winsum. Eerder was hij dagloner te Adorp.

Abel trouwde met Stijntje Jans de Wit op 16 mei 1818 in Winsum. Stijntje werd geboren op 26 april 1794, werd gedoopt op 26 mei 1794 in Winsum en is overleden op 20 december 1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Numan werd geboren op 28 september 1818 in Adorp.

         ii.  Abel Numan werd geboren op 17 september 1820 in Adorp en is overleden op 25 september 1820 in Adorp.

        iii.  Abel Abels Numan werd geboren op 22 september 1821 in Adorp en is overleden op 4 september 1842 in Adorp op 20-jarige leeftijd.

         iv.  Johannes Jakobus Numan werd geboren op 11 december 1823 in Adorp en is overleden op 31 december 1828 in Adorp op 5-jarige leeftijd.

26        v.  Pieter Abels Numan (geboren op 9 mei 1826 in Adorp - overleden op 18 mei 1884 in Adorp)

         vi.  Johannes Jacobus Numan werd geboren op 24 januari 1829 in Adorp en is overleden op 12 maart 1841 in Adorp op 12-jarige leeftijd.

        vii.  Johanna Jakoba Numan werd geboren op 26 januari 1832 in Adorp en is overleden op 15 april 1886 in Adorp op 54-jarige leeftijd.

       viii.  Pieterke Abels Numan werd geboren op 26 januari 1832 in Adorp en is overleden op 27 juni 1835 in Adorp op 3-jarige leeftijd.

         ix.  Albartus Numan werd geboren op 31 augustus 1835 in Adorp en is overleden op 8 maart 1911 in Oldehove op 75-jarige leeftijd.

          x.  Johannes Jakobus Numan werd geboren op 14 juni 1841 in Adorp en is overleden op 2 februari 1911 in Adorp op 69-jarige leeftijd.


53. Stijntje Jans de Wit, dochter van Jan Sijmons de Wit en Pieterke Geerts Groen, werd geboren op 26 april 1794, werd gedoopt op 26 mei 1794 in Winsum en is overleden op 20 december 1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was broodbakkerske.

Stijntje trouwde met Abel Jans Numan op 16 mei 1818 in Winsum. Abel werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13 mei 1791 in Groningen en is overleden op 9 april 1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

54. Hendrik Antonie van Heusden, zoon van Hendrik Anthonie van Heusden en Anthonia Frederika Waas, werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr).

Notitie bij de geboorte: Bij zijn huwelijk was hij 20 jaar, en zou dus geboren zijn in 1800/1801.

Persoonlijke situatie

Tot ca 1831 was hij bouwman te Kamerik Mijzijde (U). 31 Later veehouder te Abcoude Baambrugge tot ca 1836 en winkelier te Nigtevecht in 1835.

Op 19 september 1842 was hij tolgaarder te Eelde (Dr). Waarschijnlijk bij de Puntersdijk (de geboorteplaats van zijn laatste kind Johanna). Idem op 10 november 1842, 4 mei 1848, 3 mei 1852, 8 september 1855.

De Punt is een dorp in Drenthe. De naam is een verbastering van pont, het dorp is dan ook gelegen aan de oorspronkelijke weg van Assen naar Groningen waar deze de Drentsche Aa kruist.
Het dorp werd lange tijd De Drentse Punt genoemd, omdat de Groningse overzijde De Groningse Punt heet. Deze laatste naam is in onbruik geraakt, hoewel het voormalige veerhuis nog wel de naam draagt.

Hij was in 1851 kerkvoogdboekhouder te Zuidhorn. "... Na de 'Afscheiding' van 1834 in Ulrum (Hendrik De Cock), stichtte ook een groep 'verontrusten' in Niezijl een nieuwe afgescheiden gemeente. De groep (360 leden) kocht in Grijpskerk een huis. Het huis werd bestemd voor pastorie en de tuin voor de bouw van de kerk zelf. Op 6 februari 1851 vond de aanbesteding plaats namens de kerkvoogdboekhouder H.A. van Heusden.

Hendrik trouwde met Jannigje Bouthoorn op 22 juli 1821 in Woerden (U). Jannigje werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U)32 33 en is overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hendrik Anthonie van Heusden werd geboren op 8 oktober 1821 in Woerden (U) en is overleden op 21 oktober 1821 in Woerden (U).

         ii.  Hendrik Antonie van Heusden werd geboren op 18 augustus 1823 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28 november 1834 in Abcoude Baambrugge (U) op 11-jarige leeftijd.

        iii.  Johanna van Heusden werd geboren op 15 november 1824 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 6 januari 1835 in Abcoude Baambrugge (U) op 10-jarige leeftijd.

         iv.  Maria Geertruida van Heusden werd geboren op 20 maart 1826 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 7 maart 1871 in Dorkwerd op 44-jarige leeftijd.

          v.  Frederika Antonia van Heusden werd geboren op 18 augustus 1827 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 14 januari 1908 in Beilervaart (Dr) op 80-jarige leeftijd. Frederika was ook bekend als Antonia Frederika van Heusden.

27       vi.  Anna Margaretha van Heusden (geboren op 20 november 1828 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 28 april 1905 in Groningen)

        vii.  Aaltje van Heusden werd geboren op 30 september 1830 in Kamerik Mijzijde (U).

       viii.  Gerritje van Heusden werd geboren op 2 juni 1832 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 11 februari 1871 in Dwingeloo (Dr) op 38-jarige leeftijd.

         ix.  Aletta van Heusden werd geboren op 6 maart 1834 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 18 mei 1834 in Abcoude Baambrugge (U).

          x.  Johanna van Heusden werd geboren op 21 januari 1836 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 13 januari 1838 in Nigtevecht (U) op 1-jarige leeftijd.

         xi.  Hendrik Antonie van Heusden werd geboren op 23 mei 1838 in Nigtevecht (U) en is overleden op 2 september 1838 in Nigtevecht (U).

        xii.  Johanna van Heusden werd geboren op 18 september 1842 in Eelde (Dr) en is overleden op 9 november 1842 in Paterswolde (Dr).


55. Jannigje Bouthoorn, dochter van Gerrit Bouthoorn en Johanna Bosch, werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U)32 33 en is overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Jannigje trouwde met Hendrik Antonie van Heusden op 22 juli 1821 in Woerden (U). Hendrik werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr).

56. Kornelis Kornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Cornelis Duisterwinkel en Antje Tjeerds, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Noordhorn. Later boerknecht en koopman.

Kornelis trouwde met Sibrig Martens Reitzema op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Sibrig werd geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham, werd gedoopt op 9 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 8 december 1840 in Noordhorn34 op 49-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

28        i.  Marten Kornelis Duisterwinkel (geboren op 9 september 1816 in Noordhorn - overleden op 15 december 1897 in Aduard)

         ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 12 mei 1819 in Den Ham en is overleden op 9 november 1847 in Leegkerk op 28-jarige leeftijd.

        iii.  Hindrikje Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 14 december 1821 in Noordhorn.

         iv.  Anne Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 13 april 1824 in Noordhorn35 en is overleden op 18 februari 1828 in Zuidhorn op 3-jarige leeftijd.

          v.  Antje Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 30 oktober 1826 in Noordhorn.


57. Sibrig Martens Reitzema, dochter van Marten Sijmens Reitzema en Hindrikje Pieters, werd geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham, werd gedoopt op 9 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 8 december 1840 in Noordhorn34 op 49-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Ze overleed in huis nr 109, Langestraat te Noordhorn.

Persoonlijke situatie

Zij was werkmeid te Den Ham. Later arbeidster te Noordhorn.

Sibrig trouwde met Kornelis Kornelis Duisterwinkel op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Kornelis werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

58. Geert Jans Knap, zoon van Jan Jacobs Knap en Itje Derks, werd geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27 november 1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Bij de Naamsaanneming van 1812 wordt zijn geboortedatum als 7-2-1797 genoemd.

Persoonlijke situatie

Hij was dienstknecht. Later dagloner te Saaksum.

Hij nam de familienaam Knap aan op 16 april 1812 te Ezinge. 36 "... Knap. Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans".

Hij was op 8 januari 1821 in militaire dienst soldaat artillerie.

Geert trouwde met Itje Simons de Roo op 17 november 1821 in Oldehove. Itje werd geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 juni 1800 in Garnwerd en is overleden op 25 februari 1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Martje Geerts Knap werd geboren op 6 januari 1821 in Saaksum en is overleden op 9 januari 1821 in Saaksum.

         ii.  Jantje Geerts Knap werd geboren op 6 januari 1821 in Saaksum en is overleden op 7 januari 1821 in Saaksum.

29      iii.  Martje Geerts Knap (geboren op 20 februari 1822 in Saaksum - overleden op 22 januari 1917 in Oldehove)

         iv.  Jan Geerts Knap werd geboren op 7 januari 1825 in Saaksum.

          v.  Simon Geerts Knap werd geboren op 19 december 1828 in Saaksum.

         vi.  Jakob Geerts Knap werd geboren op 19 juli 1832 in Saaksum en is overleden op 8 juni 1854 in Saaksum op 21-jarige leeftijd.

        vii.  Jantje Geerts Knap werd geboren op 17 december 1835 in Saaksum en is overleden op 19 oktober 1869 in Houwerzijl op 33-jarige leeftijd.

       viii.  Folkert Geerts Knap werd geboren op 18 februari 1840 in Saaksum en is overleden op 17 mei 1863 in Ezinge op 23-jarige leeftijd.

         ix.  Pieter Geerts Knap werd geboren op 2 juni 1845 in Oldehove en is overleden op 10 december 1899 in Aduard op 54-jarige leeftijd.


59. Itje Simons de Roo, dochter van Sijmen Jacobs de Roo en Martjen Jacobs Bus, werd geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 juni 1800 in Garnwerd en is overleden op 25 februari 1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dienstmaagd. Later dagloonster te Saaksum.

Itje trouwde met Geert Jans Knap op 17 november 1821 in Oldehove. Geert werd geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27 november 1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

60. Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Posthuma Zorge en Matje Gerrits, werd geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29 oktober 1786 in Leek en is overleden op 25 januari 1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

Jan Jans Zorge moest op 5 -11-1813 op transport naar Coevorden, omdat Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat vestingen als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad moesten worden.
NB Aangezien zijn vader ook Jan Jans Zorge heette, weet ik niet wie van beiden hier bedoeld wordt, dus ga ik maar uit van de 27-jarige zoon en niet van de 55-jarige vader".

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Niebert. Later was hij landbouwer te Lucaswolde, Zevenhuizen, Marum en Niebert.

Hij gebruikte 4 stukken hooiland, genummerd 282 en 283; 287 en 288 te Niebert. 38

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 39 "... In huis 37 te Opende woonden Jan Jans Zorge, gehuwd, 45, Leek, landbouwer, Geeske Hendriks Bul, gehuwd, 40, landbouwersche, Jantje Jans Zorge, 13, Niebert, Jan Jans Zorge, 11, Zevenhuizen, Klaas Jans Zorge, 9, Zevenhuizen, Grietje Jans Zorge, 6, Opende, Hendrik Jans Zorge , 4, Opende en Geert Jans Zorge, 1, Opende".

Jan trouwde met Geeske Hindriks Buil op 19 november 1814 in Marum. Geeske werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 4 juli 1790 in Marum en is overleden op 13 september 1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Metje Jans Zorge werd geboren op 14 december 1814 in Niebert en is overleden op 4 oktober 1850 in Nuis op 35-jarige leeftijd.

         ii.  Jantje Jans Zorge werd geboren circa 1817 in Niebert en is overleden op 4 augustus 1839 in Marum ongeveer 22 jaar oud.

30      iii.  Jan Jans Zorge (geboren op 30 juli 1818 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 18 mei 1894 in Sebaldeburen)

         iv.  Klaas Jans Zorge werd geboren op 26 juli 1820 in Zevenhuizen, Leek.

          v.  Grietje Jans Zorge werd geboren op 24 maart 1823 in Opende en is overleden op 26 september 1904 in Nuis op 81-jarige leeftijd.

         vi.  Hendrik Jans Zorge werd geboren circa 1826 en is overleden op 17 december 1832 in Marum ongeveer 6 jaar oud.

        vii.  Geert Zorge werd geboren in 1828-1829 in Opende en is overleden op 13 juni 1874 op 46-jarige leeftijd. Geert was ook bekend als Geert Sorger.

       viii.  Hendrik Jans Zorge werd geboren op 8 juli 1833 in Marum en is overleden op 22 maart 1909 in Nuis op 75-jarige leeftijd.


61. Geeske Hindriks Buil, dochter van Hendrik Gerrits Buil en Jantje Jans Breemhaar, werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 4 juli 1790 in Marum en is overleden op 13 september 1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Geeske trouwde met Jan Jans Zorge op 19 november 1814 in Marum. Jan werd geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29 oktober 1786 in Leek en is overleden op 25 januari 1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

62. Sijtse Jans Visser, zoon van Jan Gauwes de Visser en Antje Tabes Adema, werd geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

In 1811 was hij arbeider te Siegerswoude (Fr). Hij werkte ook te De Wilp en Marum.

Sijtse trouwde met Trijntje Jans Dijk op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Trijntje werd geboren op 12 september 1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10 oktober 1790 in Grootegast en is overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Sijtses Visser werd geboren op 22 januari 1817 in Ureterp (Fr).

         ii.  Hiltje Sijtses Visser werd geboren op 25 maart 1820 in Marum en is overleden op 31 januari 1897 in Marum op 76-jarige leeftijd.

31      iii.  Antje Sijtses Visser (geboren op 20 juni 1822 in De Wilp, Marum - overleden op 12 mei 1902 in Groningen)

         iv.  Hendrikje Sijtses Visser werd geboren op 27 mei 1825 in Marum.

          v.  Foeke Sijtses Visser werd geboren op 27 augustus 1828 in Marum.


63. Trijntje Jans Dijk, dochter van Jan Ubels Dijk en Hiltje Jans Dijk, werd geboren op 12 september 1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10 oktober 1790 in Grootegast en is overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Notitie bij de doop: Haar ouders werden Jan Ubels & Hiltje Jans genoemd en ze woonden in de Tenten.

Persoonlijke situatie

Zij was arbeidster te Siegerswoude (Fr).

Trijntje trouwde met Sijtse Jans Visser op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Sijtse werd geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar