Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  7de generatie  Volgende


64. Hotze Duurts Schripsema,15 zoon van Duirt Halbes en Dieverke Hotzes,40 41 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner, arbeider en landbouwer te Lutjegast.

Hij was aangever bij twee overlijdens in augustus 1812 te Grootegast.

Getuige: 20 juni 1826, Grootegast. Het overlijden van Hendrikje Geerts Harkema wordt gemeld door Hotze Duurts Scripsema (53 jaar) en Klaas Jans van Sloten (25 jaar), beiden dagloners van beroep, wonende te Lutkegast, geburen, gene familie van na te melden overledene.

Hij was aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 17 Als mede-erfgenaam verscheen hij in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk (mogelijk het huis bij de brug te Eibersburen), waar de afwikkeling plaatsvond van de openbare veiling (1828) van Hilmahuis, een erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. Hij vertegenwoordigde ook zijn minderjarige zoons Bauke Hotses Schripsema en Jacob Hotses Schripsema. Hun toeziend voogd was Fokke Pieters Luinstra, die zich bij volmacht liet vertegenwoordigen door de kastelein Cornelis Jans Kooij. Bij de ondertekening verklaart Hotse Duurts Schripsema "... niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te teekenen".

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 42 In huis nr. 6 op de Eibersburen bij Lutjegast wonen Klaas van Sloten, weduwnaar, 29, Kollum, dagloner [eigenlijk was hij net 2 dagen tevoren overleden], Harriet Zwart, gehuwd, 22, Gerkesklooster, dagloner, Annegien Siel [Zijl], ongehuwd [sic], 24, Garnwerd, daglonerse, Hotze Duurts Schripsema, gehuwd, 59, Noordwijk, dagloner, Trijntje Jans Zwarts, gehuwd, 39, Gerkesklooster, daglonerse, Jan Hotzes Schripsema, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep, Hendriktje Zwarts, ongehuwd, 10, Gerkesklooster, zonder beroep, Dieuwke Hotzes Schripsema, ongehuwd, 1, Lutjegast, zonder beroep.
NB Aangenomen dat de datum van de Volkstelling niet betekent dat alles op 1 dag geteld was... Zo waren Annegien en Harriet op 1 januari al een half jaar getrouwd, maar Annegien was tijdens het tellen nog ongehuwd...
NB Trientje Jans Zwarts en Harriet Jans Zwart zijn broer en zus, Hendrikje Zwarts is een onechte dochter van Trientje Jans Zwart. Ze heet later Hendrikje Hendriks Van der Molen Zwart.

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

32        i.  Willem Hotzes Schripsema (gedoopt op 9 maart 1799, geboren in Lutjegast - overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr))

         ii.  Duurt Hotzes Schripsema werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd.

        iii.  Bouke Hotzes Schripsema werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

         iv.  Jacob Hotzes Schripsema werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jakob Hotzes Schripzema.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,43 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

Persoonlijke situatie

Zij was daglonersche te Lutjegast. Arbeidster te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Hotzes Schripsema werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vr 1890 in USA.

         ii.  Jeltje Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 16 juli 1829 in Grootegast44 op 1-jarige leeftijd.

        iii.  Dieuke Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 20 maart 1830 in Grootegast45 op 1-jarige leeftijd.


65. Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Zij is een Oudgrootmoeder. Haar broer Jan Willems Kooij 70 is een Oudgrootvader. Hij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Grietje trouwde met Hotze Duurts Schripsema 15 op 7 oktober 1798 in Visvliet. Hotze werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

66. Pieter Louwes van der Molen, zoon van Louwe Sytses en Geeske Pyters, werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 april 1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14 maart 1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: De ouders zijn beiden arbeiders, de vader is ongedoopt.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Burum (Fr). Later was hij dagloner op De Tenten bij Grootegast.

Pieter trouwde met Jantje Riemers Spoelstra op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Jantje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14 september 1764 in Doezum en is overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Louwe Pieters van der Molen werd geboren op 12 februari 1791 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 20 maart 1791 in Burum (Fr).

         ii.  Doetse Pieters van der Molen werd geboren op 20 september 1792 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 28 oktober 1792 in Burum (Fr).

        iii.  Riemer Pieters van der Molen werd geboren op 18 augustus 1794 in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 21 september 1794 in Burum (Fr) en is overleden op 1 juni 1876 in Zevenhuizen, Leek op 81-jarige leeftijd.

33       iv.  Geeske Pieters van der Molen (geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr) - overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr))

          v.  Sytse Pieters van der Molen werd geboren op 20 december 1800 in Burum (Fr), werd gedoopt op 18 januari 1801 in Burum (Fr) en is overleden op 19 mei 1865 in Grootegast op 64-jarige leeftijd.

         vi.  Wiebe Pieters van der Molen werd geboren op 28 december 1803 in Grootegast, werd gedoopt op 5 februari 1804 in Grootegast en is overleden op 4 april 1861 in Grootegast op 57-jarige leeftijd. Wiebe was ook bekend als Wibe van der Molen.

        vii.  Doetse Pieters van der Molen werd geboren op 25 september 1806 in Grootegast, werd gedoopt op 26 oktober 1806 in Grootegast en is overleden op 28 september 1833 in Grootegast op 27-jarige leeftijd.


67. Jantje Riemers Spoelstra, dochter van Riemer Willems Spoelstra en Wijpke Willems, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14 september 1764 in Doezum en is overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Jantje trouwde met Pieter Louwes van der Molen op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Pieter werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 april 1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14 maart 1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

68. Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, werd geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20 januari 1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)46 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Overleden des voordemiddags ten 12 uren, in het huis No. 45 wijk D.
Aangevers: Dirk Bouwes Sikkema, 30 jaar en Jan Taekes Gort, 42 jaar, buren van de overledene".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Kollum (Fr).

Willem trouwde met Minke Eeuwes Wiersma op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 9 januari 1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)47 op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Dieuwke Willems Rispens werd geboren op 5 maart 1797 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 26 maart 1797 in Burum (Fr).

         ii.  Rinse Willems Rispens werd geboren op 17 juli 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 29 juli 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 3 januari 1846 in Oostdongeradeel (Fr) op 47-jarige leeftijd.

        iii.  Euwe Willems Rispens werd geboren op 23 februari 1802 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 21 maart 1802 in Kollum (Fr) en is overleden op 13 mei 1833 in Burum (Fr) op 31-jarige leeftijd.

         iv.  Dieuwke Willems Rispens werd geboren op 18 maart 1803 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 11 april 1803 in Kollum (Fr) en is overleden op 7 mei 1879 in Kollum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

          v.  Klaas Willems Rispens werd geboren op 1 augustus 1804 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 19 augustus 1804 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 oktober 1826 in Kollum (Fr) op 22-jarige leeftijd.

34       vi.  Enne Willems Rispens (geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr) - overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr))

        vii.  Jan Willems Rispens werd geboren op 10 september 1807 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 11 oktober 1807 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 november 1814 in Augsbuurt (Fr) op 7-jarige leeftijd.


69. Minke Eeuwes Wiersma, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, werd geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 9 januari 1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)47 op 41-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Menke Eeuwes Wiersma, 42 jaren, boerin, wonende in deze gemeente, gehuwd aan Louwe Romkes Wiersma, landbouwer mede in deze gemeente woonachtig zijnde, dochter van wijlen Eeuwe Ennes en Dieuke Martens. Overleden op 21 december 1814 des voordemiddags ten vijf uren, in het huis nr 25 te Augsbuurt. Aangevers: Jan Hendriks Mulder, oud 46 en Wigcher Jans van Bruggen, oud 36 jaren".

Persoonlijke situatie

Zij was boerin te Augsbuurt (Fr).

Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13 april 1794 in Kollum (Fr). Wouter werd gedoopt op 30 november 1766 in Kollum (Fr) en is overleden op 11 november 1813 op 46-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Woutertje Wouters Blau werd geboren op 24 januari 1795 in Burum (Fr) en is overleden op 27 april 1876 in Kollum (Fr) op 81-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Willem werd geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20 januari 1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)46 op 48-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15 februari 1814 in Burum (Fr). Louwe werd geboren in Augsbuurt (Fr), werd gedoopt op 24 april 1768 in Burum (Fr) en is overleden op 17 maart 1829 in Augsbuurt (Fr)48 op 60-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: "... Louwe Romkes Wiersma, 45 jaren, landbouwer wonende in deze gemeente, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes, eerstgemelde overleden en Minke Eeuwes Wiersma, 40 jaren, boerin, wonende in de gemeente Kollum, dr. v. de echtelieden Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuke Martens, in leven huislieden in deze gemeente woonagtig en aldaar overleden. Getuigen: Aebe Tjeerds Rispens, 50 jaren, van bedrijf boer, wonende in de gemeente Buitenpost, aangehuwde broeder van de bruidegom en Eeuwe Jans Feitsma, 29 jaren, bode van de schout, neef van de bruid en Albert Willems Haag, 46 jaren, ontvanger der Belastingen en Popke Klazes van der Kluft, 30 jaren, graankoper, allen wonende in deze gemeente". 49

Notitie bij het overlijden: "... Louw Romkes Wiersma, 61 jaren, assessor dezer grietenij, wonende te Augsbuurt en aldaar geboren, weduwnaar van Simkje Tjeerds en zoon van zijn wijlen ouders Romke Gerrijts en Martje Louws. Overleden op 17 maart 1829, des morgens ten 4 uren, in de huizing nummer 22 te Augsbuurt".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Hij gebruikte in 1812 landerijen te Burum (Fr). 50 In een koopcontract bij notaris L. Faber staat de verkoop van bouwland te Burum door Baukjen Elzes Kiestra, weduwe van Hendrik Joukes Ronner. Louw Romkes Wiersma te Augsbuurt is de koper. De koopsom bedroeg fl. 2393,-.

Hij was Assessor van de gemeente Kollumerland.

Hij bezat in 1797 een wagen met 2 paarden te Augsbuurt (Fr). 51

Kind uit dit huwelijk

          i.  Grietje Louwes Wiersma werd geboren op 24 augustus 1814 in Burum (Fr).


70. Jan Willems Kooij, zoon van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren op 4 mei 1780 in Visvliet en is overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

Hij is een Oudgrootvader. Zijn zuster Grietje Willems Kooij 65 is een Oudgrootmoeder. Zij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Hij was aangever (45 j) van het overlijden van Martjen Louwes op 21 augustus 1825 te Burum (Fr). 52

Hij was aanwezig bij het huwelijk van Tjitske op 31 mei 1828 te Kollum (Fr).

Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829. 17 De veiling vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk om de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes af te wikkelen. Hij was gevolmachtigd voor Tjitske Willems Kooij, die getrouwd was met Jan Bouwes van der Weide.

Jan trouwde met Trijntje Doekes de Boer op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 september 1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Meenskje Jans Kooij werd geboren op 2 mei 1806 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 25 mei 1806 in Burum (Fr).

35       ii.  Tjitske Jans Kooij (geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr) - overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr))

        iii.  Jetske Jans Kooij werd geboren op 6 juni 1811 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 juni 1811 in Burum (Fr) en is overleden op 3 februari 1884 in Kollumerland (Fr) op 72-jarige leeftijd.

         iv.  Willemke Jans Kooy werd geboren op 25 mei 1814 in Burum (Fr) en is overleden op 2 oktober 1881 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd.

          v.  Willem Jans Kooij werd geboren in 1820-1821 in Buitenpost (Fr) en is overleden op 22 januari 1835 in Burum (Fr) op 15-jarige leeftijd.

         vi.  Idsert Jans Kooy werd geboren op 31 december 1822 in Burum (Fr) en is overleden op 26 april 1868 in Kollum (Fr) op 45-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Geeske Tjebbes Kits, dochter van Tjebbe Pieters Kits 53 en Trijntje Simmes Keuning, op 18 maart 1830 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr). Geeske werd gedoopt op 12 februari 1797 in Niehove en is overleden op 20 juli 1852 in Burum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was boerin te Burum (Fr). Farmer's wife.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Bauke Jans Kooy werd geboren op 31 december 1830 in Burum (Fr) en is overleden op 8 juni 1842 in Burum (Fr) op 11-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Jans Kooij werd geboren op 15 april 1832 in Kollumerland (Fr) en is overleden vr 9 mei 1860.


71. Trijntje Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer en Tjitske Aedsges Teenstra, werd geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 september 1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was boerin te Burum (Fr).

Trijntje trouwde met Jan Willems Kooij op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 4 mei 1780 in Visvliet en is overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

72. Pieter Berends Lijnema, zoon van Berend Pieters Prins en Geeske Heines, werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19 januari 1777 in Sauwerd en is overleden op 22 maart 1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Obergum.

Hij woonde aan de Lijnbaan te Obergum. 54 Op de lijst van inwoners staat bij huisnummer 41: "... Pieter Berends Lijnema, arbeider, geb. 12-1-1778 [vgl. doopdatum 19-1-1777], pachter erf, verpachter: kerk van Obergum".

Pieter trouwde met Grietje Gerrits Valk op 7 maart 1802 in Ranum. Grietje werd geboren op 14 februari 1777, werd gedoopt op 31 maart 1777 in Tinallinge en is overleden op 21 september 1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

36        i.  Gerrit Pieters Lijnema (geboren op 27 oktober 1805 in Obergum - overleden op 14 september 1857 in Obergum)

         ii.  Berend Pieters Lijnema werd geboren op 24 december 1808 in Obergum,55 werd gedoopt op 29 januari 1809 in Obergum en is overleden op 4 november 1861 in Baflo op 52-jarige leeftijd.

        iii.  Sibbelina Pieters Lijnema werd geboren op 17 mei 1812 in Obergum.

         iv.  Geesiena Pieters Lijnema werd geboren in 1819-1820 in Obergum en is overleden op 3 januari 1828 in Obergum op 9-jarige leeftijd.


73. Grietje Gerrits Valk, dochter van Gerrit Pieters en Sieuwke Willems, werd geboren op 14 februari 1777, werd gedoopt op 31 maart 1777 in Tinallinge en is overleden op 21 september 1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "... Grietje Gerrits Valk, 63, daglonersvrouw, laatst wonende Obergum, geboren te Winsum, dochter van wijlen Gerrit Berends Valk & wijlen Sieuwke Berends, landbouwers te Winsum.
Echtgenote van Pieter Berends Lijnema, dagloner te Obergum".

Opmerking bij het onderzoek: Dat beide ouders in de overlijdensakte van Grietje hetzelfde patroniem hebben is opmerkelijk. Het lijkt op de fout van een klerk. Hun schoonzoon heet ook al Berends. Na het zoeken op de voornamen Gerrit & Sieuwke in de buurt van Winsum blijken de enigen in de buurt Gerrit Pieters & Sieuwke Willems te zijn, op de boerderij Valkum.

Persoonlijke situatie

Zij was huwelijkscontract tussen Teunis Luirts en Anna Gerrijts Valk op 18 december 1805.

Grietje trouwde met Pieter Berends Lijnema op 7 maart 1802 in Ranum. Pieter werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19 januari 1777 in Sauwerd en is overleden op 22 maart 1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

74. Pieter Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd en is overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

Zijn broer Sijmen Jacobs de Roo is ook een oudgrootvader, maar dan aan mijn moederszijde. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Zijn zoon Jacob Pieters de Roo was van beroep Roederoo.

Woordenboek der Nederlandse Taal: "De roode roede, roode roe, roo roede, roo roe. 1. Eigenlijk: de roodgeverwde stok (zie boven bij de roede van justitie) als teeken der waardigheid of als ambtsteeken van den rechterlijken ambtenaar die met het berechten van halszaken was belast (baljuw, schout, landdrost); ook van den persoon aan wien de uitvoering van doodvonnissen werd opgedragen (geweldige, geweldige-provoost, provoost-geweldige)."

Ledematen website: "roodt roede = rode roede = assistent van de wedman, belast met het dagelijkse politiewerk. De rode roede werd ook wel biesjager genoemd.
De functie wordt ingesteld in 1685 (Stad en stadsjurisdicties) c.q.
1716 (Ommelanden) op een jaarlijks tractement van 130. De rode roedes zijn in het algemeen afkomstig uit de lagere sociale klassen van de bevolking."

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

Hij nam de familienaam de Roo aan op 20 april 1812 te Ezinge. 56 "... Pieter Jacobs te Garnwerdt. Zoons: Jacob Pieters, Klaas Pieters, Jan Pieters. Hij tekent als Pieter Jacobs Droo".

Pieter trouwde met Ida Klasens vr 1797. Ida werd geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18 maart 1770 in Garnwerd en is overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jacob Pieters de Roo werd geboren op 18 juni 1797 in Garnwerd en is overleden vr 13 augustus 1873 in Winsum. Jacob was ook bekend als Jacob Pieters Roo.

         ii.  Klaas Pieters de Roo werd geboren op 2 februari 1800 in Aduard en is overleden op 20 augustus 1874 in Niehove57 op 74-jarige leeftijd.

37      iii.  Jentje Pieters de Roo (gedoopt op 14 maart 1802, geboren in Garnwerd - overleden op 21 januari 1857 in Obergum)

         iv.  Martje Pieters de Roo werd geboren op 18 april 1805 in Garnwerd, werd gedoopt op 26 mei 1805 in Garnwerd en is overleden in Obergum.

          v.  Jan Pieters de Roo werd geboren op 2 februari 1808 in Garnwerd, werd gedoopt op 14 februari 1808 in Garnwerd en is overleden op 8 augustus 1814 in Garnwerd op 6-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Klaasens (?).

         vi.  Levenloos werd geboren op 27 april 1810 in Garnwerd en is overleden op 27 april 1810 in Garnwerd.

        vii.  Jantje Pieters de Roo werd geboren op 16 mei 1811 in Garnwerd en is overleden op 8 maart 1869 in Obergum op 57-jarige leeftijd.

Pieter trouwde vervolgens met Jantje Geerts Meijer, dochter van Geert Harmens Meijer en Eltje Roelfs Bosch, op 10 januari 1822 in Ezinge. Jantje werd geboren op 9 april 1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 april 1786 in Feerwerd en is overleden op 26 maart 1848 in Garnwerd op 61-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Roelf Pieters de Roo werd geboren op 14 juni 1824 in Garnwerd.


75. Ida Klasens, dochter van Klaas Cornellis en Martjen Hindriks, werd geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18 maart 1770 in Garnwerd en is overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Klein Garnwerd.

Ida trouwde met Pieter Jacobs de Roo vr 1797. Pieter werd geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd en is overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

76. Derk Jibbes van der Laan, zoon van Jibbe Jans en Antje Jans, werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 maart 1766 in Zuidwolde en is overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Hun boerderij, de "Janushoeve" is een kleine kop-romp-boerderij ten noorden van Sauwerd en waarschijnlijk opgetrokken in kloostermoppen en Friese steen (Monumenten in Nederland: Groningen, o.a. Redmer Alma).

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner, arbeider te Wetsinge en Sauwerd.

Hij gebruikte land te Wetsinge. 58 "... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn. No 1. Een Behuizinge get: No 1. met de beklemminge van het heem Eigenaar De Hr. J. Bebing Meijer en Eigen: der behuizinge Derk Jibbes".

Hij bezat op 28 juni 1797 een huis "Janushoeve", Oosterlaan 2 te Wetsinge. Op dezelfde dag als waarop Harmke Jans van de diakenen Sijmon Roelfs en Hidde Jurjens een huis in de Wetsinger Meeden koopt, kopen Derk Jibbes & Harmke Jans van dezelfde diakenen voor 549 gulden "eene behuisinge cum annexis onder Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt 4 gulden aan Jan Wolters te Noordwolde".

Hij bezat op 16 februari 1801 een huis "Janushoeve", Oosterlaan 2 te Wetsinge. Derk Jibbes & Harmke Jans verkopen aan Harm Rijkels & Hijke Jans voor 455 gulden "een behuisinge met de beklemminge van 't heem daar de behuisinge op is staande, gelegen aan de Oosterlaan te Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt an de Heer J. Bebing 3 gulden".
Op dezelfde dag verkopen ze nog "een behuisinge te Wetsinge" voor 400 gulden aan Aaldrik Reinders & Trientje Egberts.

Geldzaken: 6 juli 1801, Wetsinge. Derk Jibbes & Harmke Jans ontvangen bij een transfix 200 gulden van Jacob Raangs & Grietie Pieters waarmee hun eigendomsrecht op een huis met beklemming te Wetsinge stopt. De originele kopers Aaldrik Reinders & Trientje Egberts gaan alle jaren huur i.p.v. rente betalen.

Derk trouwde met Harmke Jans op 28 mei 1797 in Wetsinge en Sauwerd. Harmke werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

38        i.  Jibbe Derks van der Laan (geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd)

         ii.  Aaltje Derks van der Laan werd geboren op 1 november 1801, werd gedoopt op 15 november 1801 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28 maart 1847 in Stitswerd op 45-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Derks van der Laan werd geboren op 30 mei 1806 en werd gedoopt op 8 juni 1806 in Wetsinge en Sauwerd.

         iv.  Jan Derks van der Laan werd geboren in 1812-1813 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 22 juni 1869 in Sauwerd op 57-jarige leeftijd.


77. Harmke Jans, dochter van Jan Lienders en Aaltje Berents, werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

Zij bezat op 28 juni 1797 een huis te Wetsinge. Sijmon Roelfs "boekhoudend diacon" en Hidde Jurjens "diacon van Wetsinge" verkopen aan Harmke Jans en Hijke Jans [haar zuster] voor 140 gulden "eene behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met de beklemminge van 't heem waarop de behuisinge staat met bomen en plantagien op en an het heem, staande en gelegen an de Wetsinger Meeden bij de Oosterlaan, wordende bij Jan Leenderts en vrouw bewoond, doende jaarlijks tot heemhuire an de Heer van Wetsinge 3 gulden, etc. Jan Leenderts en Aaltjen Berents houden het recht voor gelijke somma van penningen het verkochte weder over te nemen".

Boedelscheiding: 6 juli 1801, Wetsinge. Hijke Jans & Harm Rijkels en Harmke Jans & Derk Jibbes scheiden de mandelige boedel, waarbij aan Harmke ten deel valt "een behuisinge met de beklemminge van 't heem staande en gelegen ten N. aan de Oosterlaan onder Wetsinge", waarbij zij "ter egalisatie" aan Hijke 227 gulden betaalt.

Harmke trouwde met Derk Jibbes van der Laan op 28 mei 1797 in Wetsinge en Sauwerd. Derk werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 maart 1766 in Zuidwolde en is overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Harmke trouwde vervolgens met Eme Onnes van Dijk, zoon van Onne Emes en Anje Jacobs, op 16 augustus 1832 in Adorp. Eme werd geboren op 26 oktober 1766 in Pieterburen en werd gedoopt op 2 november 1766 in Westernieland.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.


78. Geert Harms (Werkema), zoon van Harm Franssen en Eltje Geerts, werd gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove, is overleden op 8 april 1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12 april 1810 in Feerwerd.

Persoonlijke situatie

Hij was schipper te Ezinge. Ook dagloner te Feerwerd.

Geert trouwde met Bouke Willems, dochter van Willem Hiddes 59 en Anneke Ludolfs, op 5 januari 1783 in Feerwerd. Bouke werd geboren in Feerwerd, werd gedoopt op 6 januari 1758 en is overleden op 2 september 1791 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Harm Geerts werd geboren op 6 september 1784 in Feerwerd, werd gedoopt op 12 september 1784 in Feerwerd en is overleden vr 27 januari 1799.

         ii.  Anneke Geerts Werkema werd geboren op 10 april 1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 17 april 1786 in Feerwerd en is overleden op 26 maart 1842 in Feerwerd60 op 55-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Geerts Werkema werd geboren op 31 maart 1787 in Feerwerd, werd gedoopt op 15 april 1787 in Feerwerd en is overleden op 12 december 1837 in Ezinge60 op 50-jarige leeftijd.

         iv.  Frans Geerts Werkema werd geboren op 19 maart 1789 in Feerwerd, werd gedoopt op 5 april 1789 in Feerwerd en is overleden op 16 januari 1867 in Feerwerd op 77-jarige leeftijd. Frans was ook bekend als Frans Geerts Nienhuis.

          v.  Hidde Geerts Werkema werd geboren op 6 april 1790 in Feerwerd, werd gedoopt op 18 april 1790 in Feerwerd en is overleden op 22 maart 1856 in Feerwerd op 65-jarige leeftijd.

         vi.  Bouke Geerts werd geboren op 2 september 1791 in Feerwerd en werd gedoopt op 11 september 1791 in Feerwerd.

Geert trouwde vervolgens met Grietje Pieters Hovingh op 3 juli 1796 in Feerwerd. Grietje werd geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 juli 1769 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 27 juni 1796 te Aduard. 61 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Jan Willems, Geert Tobias en Sjoert Sipkes, voorstanders over de minderjarige kinderen van de bruidegom en wijlen Bouke Willems; Geert Tobias en Frankje Harms, zwager en zuster.
Aan bruidszijde: Menje Cornelis, moeder; Jan Pieters Hovingh, volle broeder.
Er was ook een Afkoopbrief. Hiervoor verschenen aan de ene zijde: Geert Harms te Feerwerd. Aan de andere zijde: Jan Willems, voormond; Geert Tobias, sibbe; Sjoert Sipkes, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Geert Harms bij wijlen Bouke Willems.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Pieter Geerts Werkema werd geboren op 25 maart 1797 in Feerwerd, werd gedoopt op 17 april 1797 in Feerwerd en is overleden op 27 augustus 1864 in Bedum op 67-jarige leeftijd.

         ii.  Harm Geerts Werkema werd geboren op 29 januari 1799 in Feerwerd en werd gedoopt op 7 februari 1799 in Feerwerd.

39      iii.  Eltje Geerts Werkema (geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd - overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd)

         iv.  Jan Geerts Werkema werd geboren op 28 september 1803 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 oktober 1803 in Feerwerd en is overleden op 31 augustus 1866 in Feerwerd op 62-jarige leeftijd.

          v.  Menje Geerts Werkema werd geboren op 16 oktober 1805 in Feerwerd en is overleden op 26 juni 1855 in Harssens, Adorp op 49-jarige leeftijd.

         vi.  Frankje Geerts Werkema werd geboren op 30 juni 1807 in Feerwerd en werd gedoopt op 12 juli 1807 in Feerwerd.

        vii.  Geert Harms Werkema werd geboren op 23 augustus 1810 in Feerwerd, werd gedoopt op 26 september 1810 in Feerwerd en is overleden op 5 februari 1902 op 91-jarige leeftijd. Geert was ook bekend als Geert Harms.


79. Grietje Pieters Hovingh, dochter van Pieter Jans Hovingh en Menje Cornelis, werd geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 juli 1769 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was schippersche te Ezinge. Ook dagloonster te Feerwerd.

Zij nam de familienaam Hoving aan op 17 april 1812 te Feerwerd. 62 "... Grietie Pieters Hoving wed. van Geert Harms te Feerwerd. Hoving voor haarzelf en voor haar kinder.
Zoons: Pieter Geerts, Harm Geerts, Jan Geerts, Geert Geerts.
Dochters: Eltie Geerts, Menje Geerts".
Toch hebben alle kinderen later de naam Werkema (...)

Grietje trouwde met Geert Harms (Werkema) op 3 juli 1796 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove, is overleden op 8 april 1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12 april 1810 in Feerwerd.

Grietje trouwde vervolgens met Popke Izebrands Tromp, zoon van Izebrant Popkes 63 en Hijlkjen Fockes, op 18 februari 1815 in Ezinge. Popke werd geboren op 29 oktober 1775 in Feerwerd en is overleden op 22 februari 1833 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider en landbouwer te Feerwerd.

Hij nam de familienaam Tromp aan op 17 april 1812 te Feerwerd. 62 "... Popke Izebrands te Feerwerd. Zoons: Izebrant Popkes, Leendert Popkes. Dochters: Leentie Popkes, Hyktie Popkes.
Stedevader van de kinderen van Derk Jacobs te Feerwerd".


80. Jacob Jans Omkes Japenga 24 werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11 juli 1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jan Omkes Japinga.

Opmerking bij het onderzoek: Zijn ouders zijn mij nog niet bekend. Mogelijk is er een verband met deze vermeldingen in de Lijst der dooden tot Eenrum 1755-1811: "... Den 7. 9ber 1771: is overleden Jan Omkes, nalatende zijn Vrou en 7 kinder.
Den 8 Jan 1781: is Overleden Martjen Peters Wed: van Jan Omkes Latende tot Zibste bloede na 2 Zoons en 3 Dogters". Drie van Jacobs kinderen hebben namen die wel passen, maar een Omke ontbreekt.
Een tweede Omkes in Eenrum is Gosen Omkes die stierf op 13 februari 1774, "nalatende Zijn Vrou 3 Zoons en drie dogters". Hij zou misschien een broer van Jan kunnen zijn.

Maar, hij was ook bekend onder de naam Jan Omkes Japenga, waaruit dan de naam van zijn vader Omke gehaald kan worden. In Westernieland is een doop, 25-6-1758, van een Jan, zoon van Omke Goozijns & Trijnje Jans... De vernoemingen komen echter helemaal niet overeen.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Wehe.

Getuige: 18 oktober 1786, Westerdijkshorn. Hij was als zwager getuige bij het huwelijkscontract tussen Aries Ebels & Albertje Menses.

Jacob trouwde met IJke Ebels op 31 maart 1781 in Eenrum. IJke werd gedoopt op 19 januari 1760 in Leens en is overleden op 17 juni 1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als IJke, Yeke IJbels.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jacobs Japenga werd gedoopt op 8 september 1782 in Wehe en is overleden in 1809 op 27-jarige leeftijd.

         ii.  Ebel Jacobs Japenga werd geboren op 5 februari 1786 in Wehe,64 werd gedoopt op 5 februari 1786 in Wehe en is overleden op 14 maart 1843 in Hoorn, Eenrum op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Marten Jacobs Japenga werd gedoopt op 22 februari 1789 in Wehe en is overleden op 21 juli 1835 in Wehe op 46-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Jacobs Japenga werd gedoopt op 4 maart 1792 in Wehe en is overleden op 18 juni 1833 in Eelde (Dr) op 41-jarige leeftijd.

40        v.  Pieter Jakobs Japenga (geboren op 17 oktober 1794 in Wehe - overleden op 31 oktober 1849 in Wehe)

         vi.  Martjen Jacobs Japenga werd gedoopt op 31 december 1797 in Wehe.

        vii.  Martjen Jacobs Japenga werd geboren op 6 januari 1799 in Wehe en is overleden op 7 januari 1821 in Leens op 22-jarige leeftijd.

       viii.  Arijs Jacobs Japenga werd geboren op 7 maart 1803 in Wehe en is overleden op 6 april 1860 in Wehe op 57-jarige leeftijd.


81. IJke Ebels, dochter van Ebel Arijs 65 66 en Margarieta Alegonda Pieters,65 werd gedoopt op 19 januari 1760 in Leens en is overleden op 17 juni 1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als IJke, Yeke IJbels.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Wehe.

IJke trouwde met Jacob Jans Omkes Japenga 24 op 31 maart 1781 in Eenrum. Jacob werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11 juli 1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jan Omkes Japinga.

82. Pieter Klaassens werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26 november 1808 in Rasquert.67

Notitie bij het overlijden: "... Overleden: Pieter Klaesen, den 26.11.1808, oud 60 jaren, gewoond hebbende te Rasquert, gehuwd met Bauwke Klaesen, benevens denzelven nalatende n kind, uit een huwelijk, noch 3 kinderen uit voorgaande huwelijken, zijnde de aangeving geschied op den 29 novbr".

Opmerking bij het onderzoek: Mogelijk waren zij doopsgezind, net als Klaas Tijmens en Grietje Jacobs.

Pieter Klaassens was eerder getrouwd, maar in Rasquert en Baflo staan zeker 4 Pieters Klaassens getrouwd:
1763 met Luiktje Hindriks...
1790 met Anje Derks...
1790 met Pieterke Pieters...
1793 met Anje Harmens...

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Rasquert.

Pieter trouwde met NN vr 20 november 1803.

Pieter trouwde vervolgens met Bauwke Klaassen Tijmens op 20 november 1803 in Baflo. Bauwke werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25 januari 1812 in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk

41        i.  Anje Jans Tiemens (gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert - overleden op 28 december 1877 in Wehe)

         ii.  Grietje Pieters Bos werd geboren op 19 februari 1805 in Rasquert, werd gedoopt op 3 maart 1805 in Rasquert en is overleden op 4 juni 1871 in Warfhuizen op 66-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Pieters werd geboren op 19 februari 1805 in Rasquert en werd gedoopt op 3 maart 1805 in Rasquert.


83. Bauwke Klaassen Tijmens, dochter van Klaas Tijmens en Grietje Jacobs, werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25 januari 1812 in Rasquert.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Rasquert.

Bauwke trouwde met Pieter Klaassens op 20 november 1803 in Baflo. Pieter werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26 november 1808 in Rasquert.67

84. Fokke Willems Louwes, zoon van Willem Louwes en Lientje Jans, werd gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen en werd begraven op 9 januari 1809 in Westernieland.

Fokke trouwde met Aaltje Jans op 3 juli 1768 in Westernieland. Aaltje werd geboren circa 1743 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Lienje Fokkes werd gedoopt op 17 maart 1771.

         ii.  Fokke Fokkes werd gedoopt op 20 februari 1774.

Fokke trouwde vervolgens met Anje Jans op 19 maart 1781 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland en is overleden op 24 januari 1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Lauwe Fokkes Fokkens werd gedoopt op 23 september 1787 in Westernieland en is overleden vr 7 maart 1856 in Eenrum.

         ii.  Nieske Fokkes werd gedoopt op 23 september 1787 in Westernieland.

        iii.  Aagtie Fokkes werd gedoopt op 9 mei 1790 in Westernieland en is overleden op 21 april 1833 in Eenrum op 42-jarige leeftijd.

42       iv.  Jan Fokke Fokkens (gedoopt op 9 maart 1794, geboren in Westernieland - overleden op 1 november 1860 in Eenrum)

          v.  Cnelliske Fokkes werd geboren op 26 december 1799 en werd gedoopt op 26 januari 1800 in Westernieland.

         vi.  Jakob Fokkes Fokkens werd geboren op 26 december 1799, werd gedoopt op 26 januari 1800 in Westernieland en is overleden op 15 november 1878 in Eenrum op 78-jarige leeftijd.


85. Anje Jans, dochter van Jan Berends en Aaltjen Pieters, werd gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland en is overleden op 24 januari 1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Opmerkingen wonende in Westernieland

Persoonlijke situatie

Zij was daglonersche.

Anje trouwde met Fokke Willems Louwes op 19 maart 1781 in Westernieland. Fokke werd gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen en werd begraven op 9 januari 1809 in Westernieland.

86. Hindrik Jakobs Knap werd geboren circa 1750 in Eenrum? en is overleden vr 1816.

Zijn achternaam Knap komt voor het eerst voor bij het overlijden van zijn zoontje Jacob, 26-3-1792 te Eenrum.

Opmerking bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk kwam Hindrik Jacobs van Eenrum, maar daar is geen doop van hem te vinden.
Zijn vrouw Willemtje komt op 18-4-1816 te Eenrum voor in de huwelijksbijlagen van Albert Jans Knap en Antje Alberts Helder. Albert is de zoon van Jan Jacobs Knap 116. Daar wordt vermeld dat Willemtje Simons op 8-4-1807 is overleden. Dat brengt de verwantschap tussen mijn beide Knap-families wel dichterbij maar lost het nog niet op. Jan Jacobs Knap, oudgrootvader, was ook schipper en van dezelfde generatie als oudgrootvader Hindrik Jacobs Knap. Het lijkt er niet op dat deze Hindrik 86 en Jan 116 broers waren, want waarom noemt Hindrik zijn eerste dochter Frouwke, en zijn 2e en 4e zoon Jacob Klaassen Knap... Deze kindernamen wijzen op heel andere kandidaten voor zijn ouders dan die van Jan Jacobs Knap, zoals bijvoorbeeld dezen, die ik vond in Hoogkerk:

Jacob Clasen (van Hoogkerk) & Frouke Hendriks (van Uithuizen)
Getrouwd 07-01-1753 (Uithuizen) getrouwd in Hoogkerk
Dopen te Hoogkerk en Leegkerk:
1754-06-03 Hoogkerk V Elsjen
1755-11-02 Leegkerk M Klaas
1758-01-15 Leegkerk M Hindrik
1760-05-11 Leegkerk M Albert
1762-05-30 Leegkerk M Klaas
1764-03-04 Leegkerk V Margje
Doop te Groningen Martinikerk:
1767-05-03 over Kijk in 't Jatsbrug V Trijntje
Doop te Mensingeweer:
1769-02-12 Mensingeweer M Albert wonende in het huisje van Harm Jurjens, overleden november 1769.

Persoonlijke situatie

Hij was schipper te Groningen.

Hindrik trouwde met Willemtje Simons op 25 juli 1783 in Leens. Willemtje werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16 februari 1755 in Vierhuizen en is overleden op 8 april 1807 op 52-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Registratie 20-07-1783 Eenrum
Hendrik Jacobs, van Eenrum
Willemke Simons, van Leens, geboren te Vierhuizen

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Frouwke Hendriks Knap werd geboren op 21 oktober 1783 in Eenrum, werd gedoopt op 26 oktober 1783 in Eenrum en is overleden op 15 november 1835 in Westerbroek op 52-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Claassen Hindriks werd geboren op 14 oktober 1786, werd gedoopt op 22 oktober 1786 in Eenrum en is overleden op 26 maart 1792 in Eenrum68 op 5-jarige leeftijd.

        iii.  Hendrikje Hendriks Knap werd geboren op 23 maart 1789 in Eenrum, werd gedoopt op 13 april 1789 in Eenrum en is overleden op 26 juni 1847 in Veenhuizen (Dr) op 58-jarige leeftijd. Hendrikje was ook bekend als Henderika Knap.

         iv.  Jakob Klaassen Knap werd geboren op 30 mei 1793 in Westerbroek, werd gedoopt op 29 september 1793 in Eenrum en is overleden op 11 maart 1850 in Groningen op 56-jarige leeftijd.

43        v.  Simenje Hendriks Knap (geboren op 18 december 1796 in Eenrum - overleden op 18 januari 1848 in Eenrum)


87. Willemtje Simons, dochter van Simen Jacobs en Hendrikje Everts, werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16 februari 1755 in Vierhuizen en is overleden op 8 april 1807 op 52-jarige leeftijd.

Willemtje trouwde met Hindrik Jakobs Knap op 25 juli 1783 in Leens. Hindrik werd geboren circa 1750 in Eenrum? en is overleden vr 1816.

88. Jakob Jans Huizinga, zoon van Jan Hommes en Anje Cornellijs, werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert en is overleden op 10 juni 1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Als moeder staat in de akte: Grietje Kornelis...

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Rasquert. Ook te Den Andel.

Jakob trouwde met Trijntje Jans ter Lip circa 1785. Trijntje werd gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel en is overleden op 27 december 1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jakobs Huizinga werd gedoopt op 9 januari 1780 in Den Andel.

         ii.  Grietje Jakobs Huizinga werd geboren op 3 maart 1782 in Den Andel, werd gedoopt op 10 maart 1782 in Den Andel en is overleden in 1785 op 3-jarige leeftijd.

        iii.  Roelf Jakobs Huizinga werd gedoopt op 5 juni 1785 in Den Andel.

         iv.  Jan Jakobs Huizinga werd gedoopt op 29 april 1787 in Den Andel en is overleden op 5 oktober 1837 in Rasquert op 50-jarige leeftijd.

44        v.  Roelf Jacobs Huizinga (geboren op 5 december 1788 in Den Andel - overleden op 17 december 1846 in Westernieland)

         vi.  Grietje Jakobs Huizinga werd geboren op 19 november 1790 in Den Andel, werd gedoopt op 25 november 1790 in Den Andel en is overleden op 15 december 1850 in Rasquert op 60-jarige leeftijd.

        vii.  Anje Jakobs Huizinga werd geboren op 8 mei 1793 in Den Andel en werd gedoopt op 19 mei 1793 in Den Andel.

       viii.  Homme Jakobs Huizinga werd geboren op 20 maart 1797 in Den Andel en werd gedoopt op 2 april 1797 in Den Andel.

         ix.  Jantje Jakobs Huizinga


89. Trijntje Jans ter Lip, dochter van Jan Jans ter Lip en Grietje Roelefs, werd gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel en is overleden op 27 december 1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Trijntje trouwde met Jakob Jans Huizinga circa 1785. Jakob werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert en is overleden op 10 juni 1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

90. NN .

NN had een relatie met Jantjen Hindriks. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Jantjen werd gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo.

Kinderen uit deze relatie

45        i.  Hindrikje Douwes Pier (geboren op 19 januari 1794 in Baflo - overleden op 5 september 1869 in Westernieland)

         ii.  Janna Douwes werd gedoopt op 28 mei 1797 in Baflo en is overleden op 24 juni 1863 in Middelstum op 66-jarige leeftijd.

        iii.  Lysabeth Hendriks werd geboren op 6 juli 1803 in Baflo en werd gedoopt op 21 augustus 1803 in Baflo.


91. Jantjen Hindriks, dochter van Hendrik Geerts en Lijsabeth Joesten (Bakker), werd gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo.

Zij was moeder van 3 'onechte' kinderen.
Bij het huwelijk van Hindrikje Doewes schreef zij: "... Ik, ondergeschrevene Jantjen Hindriks, woonachtig te Baflo, verklare door speciale voorkennis gehad te hebben van het voorgenomen huwelijk tusschen mijne dochter Hindrikje Doewes en Roelf Jacobs Huizing, woonachtig te Baflo en verklare wijders als daar mijne volkomene toestemming over gegeven te hebben. Bij gebreke van schrijven heb ik deze met het trekken van gewoon mark bekragtigt op den 8. December 1811".

Jantjen had een relatie met NN. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

92. Jan Izebrands Helder, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 4 maart 1736 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

Persoonlijke situatie

Naamsaanneming: 1811. 69

Kerkelijke zaken: 11 april 1797, Pieterburen, Wierhuizen. Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrand... werd als lidmaat aangenomen

Jan trouwde met IJmke Pieters op 1 februari 1761 in Pieterburen. IJmke werd gedoopt op 24 april 1737 in Leens en is overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen70 op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Jans Helder werd geboren op 25 maart 1761 en werd gedoopt op 29 maart 1761 in Pieterburen.

         ii.  Anje Jans Helder werd gedoopt op 10 februari 1763 in Pieterburen.

        iii.  Pieter Jans Helder werd gedoopt op 20 april 1765 in Pieterburen.

         iv.  Izebrant Jans Helder werd gedoopt op 18 februari 1768 in Pieterburen.

          v.  Arent Jans werd geboren op 30 oktober 1770 in Pieterburen, werd gedoopt op 4 november 1770 in Pieterburen en is overleden op 11 november 1774 in Pieterburen op 4-jarige leeftijd.

         vi.  Jacob Jans Helder werd geboren op 8 maart 1773 in Pieterburen en werd gedoopt op 21 maart 1773 in Pieterburen.

        vii.  Pieterke Jans Heller werd gedoopt op 20 juli 1777 in Pieterburen en is overleden op 18 maart 1833 in Pieterburen71 op 55-jarige leeftijd.

46     viii.  Arend Jans Helder (gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen - overleden op 7 april 1847 in Pieterburen)


93. IJmke Pieters, dochter van Peter Jans Helder en Anje Jans, werd gedoopt op 24 april 1737 in Leens en is overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen70 op 88-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: In de overlijdensakte is sprake van: Iemke Jans oud 88 jaar geboren te Leens, ouders onbekend, weduwe van Jan Helder, overleden in het diakoniehuis.
De leeftijd van 88 jaar bij overlijden en de geboorteplaats Leens kloppen met Imke Peters. Het is bekend dat Jan Isebrands de naam vam van zijn vrouw aanneemt en dus Jan Helder wordt. Waarom zij in de overlijdensakte Iemke Jans wordt genoemd en niet Iemke Pieters zou kunnen samenhangen met het feit dat haar vader Peter Jans bij haar overlijden bij de aangevers onbekend is.

Persoonlijke situatie

Zij was op 4 april 1797 lidmaat op belijdenis te Pieterburen. "... Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrants".

IJmke trouwde met Jan Izebrands Helder op 1 februari 1761 in Pieterburen. Jan werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 4 maart 1736 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

94. Jan Alberts Dobben, zoon van Albert Gerrits 72 en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Pieterburen.

Jan trouwde met Martjen Ties op 13 maart 1774 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.73 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 11 maart 1774 te Usquert. Bruidegom: Jan Alberts
Bruid: Marktjen Ties

Getuigen aan Bruidegoms zijde:
Albert Gerrits, vader
Trijnje Jacobs, moeder
Gerrit Alberts, broer, e.v. Marktjen Allarts
Marktjen Allarts, aangetrouwde zuster
Jacob Alberts, broer, e.v. Hindriktjen Clasen
Hindriktjen Clasen, aangetrouwde zuster
Heine Alberts, broer, e.v. Grietje Melles
Grietje Melles, aangetrouwde zuster
Haje Geerts, zwager, e.v. Hindriktjen Alberts
Hindriktjen Alberts, zuster
Derk Tjarkx, zwager, e.v. IJtjen Alberts
IJtjen Alberts, zuster
Peter Berents, zwager, e.v. Anje Alberts
Anje Alberts, zuster
Eibe Alberts, broer
Klaaske Alberts, zuster

Getuigen aan Bruids zijde:
Ties Jacobs, vader
Geertjen Havinga, stiefmoeder
Kornellis Jans, oom en voormond
Luitjen Klaasen, aangetrouwde oom en sibbe voogd
Jacob Wolters Tempel, vreemde voogd

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Albert Jans werd gedoopt op 28 september 1774 in Pieterburen.

         ii.  Fokelje Jans werd gedoopt op 15 januari 1775 in Usquert.

        iii.  Trijnje Jans werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 16 april 1779 in Wierhuizen.

47       iv.  Martje Jans van Dobben (geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen - overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen)

          v.  Itje Jans van Dobben werd gedoopt op 20 mei 1787 in Westernieland.

         vi.  Albert Jans werd gedoopt op 27 september 1789 in Westernieland en is overleden op 9 januari 1832 in Eenrum op 42-jarige leeftijd.


95. Martjen Ties, dochter van Thies Jacobs en Fokeltje Jans, werd gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.73 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Notitie bij het overlijden: Mogelijk was zij al overleden op 16 juni 1806 en begraven op 18 juni 1806 te Pieterburen.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martjen trouwde met Jan Alberts Dobben op 13 maart 1774 in Usquert. Jan werd gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.


96. Broer Berends van Dijken, zoon van Berend Bruins en Hilje Broerkes, werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Wonende op de Broek te Wierhuizen.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer en veerman te Dorkwerd.

Broer woonde in 1788 in 't veerhuis te Dorkwerd. 74 "... Op het snijpunt van het huidige Reitdiep en de vroegere, afgesneden loop van de Oude A bij Dorkwerd was een 'voetveer' en een bijbehorend veerhuis. De Dorkwerder 'overhaal' is zeer oud. In de 13e eeuw moesten priester-monniken van het klooster Selwerd in Dorkwerd de mis bedienen. Er was een voetpad (kerkepad) en zij stapten waarschijnlijk op een veerpont om het Reitdiep over te steken. [...] De oudste schriftelijke gegevens wijzen uit dat in 1788 Broer Berends (van Dijk) en zijn vrouw Maria Ennes de bewoners van het aan de 'overzijde' staande veerhuis waren. Een vetpot zal 't niet geweest zijn, want de diakenen moesten vaak bijspringen. [...] In 1813 vindt dan ook 'gerechtelijke verkoop plaats van het aan Broer Berends van Dijk toebehorende veerhuis met ruim 3 ha. land, gelegen te Wierum beoosten het Reitdiep'. Koper is dan de diaconie, 'in verband met voorschotten', zoals het heette".

Het voetveer verbond Dorkwerd met de boerderij Hunzeroord langs de Paddepoelsterweg aan de overkant van het Reitdiep. Nu ligt er een reusachtige berg bagger, de Stort, gedeponeerd bij het graven van het Van Starkenborgkanaal.

Broer trouwde met Martje Ennes in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Berend Broers werd geboren op 26 december 1782 in Houwerzijl, werd gedoopt op 5 januari 1783 in Niekerk en Vliedorp en is overleden vr 11 oktober 1786.

         ii.  Weike Broers van Dijken werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 8 augustus 1784 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 21 september 1869 in Leek op 85-jarige leeftijd. Weike was ook bekend als Wijke Broers.

        iii.  Beerend Broers Trip werd geboren op 11 oktober 1786 in Dorkwerd bij de Dorq.vrt, werd gedoopt op 22 oktober 1786 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1824 in Groningen op 37-jarige leeftijd. Beerend was ook bekend als Berend Brouwers Trip.

         iv.  Pieter Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 14 december 1788 in Dorkwerd en is overleden op 29 oktober 1861 in Ulrum op 72-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter van Dijk.

48        v.  Enne Broers van Dijken (gedoopt op 6 maart 1791, geboren in Dorkwerd - overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd)

         vi.  Hilje Broers van Dijken werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd en werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd.

        vii.  Grietje Broers van Dijken werd geboren op 4 augustus 1793 in Dorkwerd, werd gedoopt op 25 augustus 1793 in Dorkwerd en is overleden na 23 september 1849. Grietje was ook bekend als Grietje Broers van Dieken.

       viii.  Jaap Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 21 augustus 1796 in Dorkwerd en is overleden op 1 februari 1827 in Groningen op 30-jarige leeftijd.

         ix.  Lauwe Broers van Dijken werd geboren op 27 november 1798 in Dorkwerd, werd gedoopt op 23 december 1798 in Dorkwerd en is overleden op 6 maart 1856 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

          x.  Willem Broers van Dijken werd geboren op 30 juni 1801 in Dorkwerd, werd gedoopt op 26 juli 1801 in Dorkwerd en is overleden op 3 november 1877 in Groningen op 76-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Brouwers van Dijken.

         xi.  Tjaard Broers van Dijken werd geboren op 19 augustus 1804 in Dorkwerd, werd gedoopt op 9 september 1804 in Dorkwerd en is overleden op 3 juli 1855 in Hoorn (NH) op 50-jarige leeftijd.


97. Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Haar vader wordt Enne Ennes Louwes genoemd en haar moeder Wieke Pieters.

Persoonlijke situatie

Zij was landbouwersche te Dorkwerd.

Zij woonde in het Veerhuis te Dorkwerd.

Nalatenschap: 16 maart 1785. 75 Wijlen Enne Louwes te Houwerzijl vererft op dochter Martje Ennes, gehuwd met Broer Berends en op de minderjarige zoon Pieter Ennes.

Martje trouwde met Broer Berends van Dijken in 1782 in Niekerk. Broer werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

98. Hindrik Hindriks Til, zoon van Hindrik Hindriks en Aafke Arius, werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd en is overleden op 20 april 1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zijn geboortegegevens zijn tegenstrijdig: 1 september 1749 en Garnwerd. Deze datum wordt genoemd in zijn overlijdensaktem maar het is de doopdatum van zijn eerder overleden broertje met dezelfde naam.

Hij was dagloner te Garnwerd.

Land: 25 juni 1802. 76 Hindrik Hindriks en Anje Jans verkopen de "vaste en altoos duurende beklemminge van plusminus vijf roeden grond gelegen te Garnwert" aan Jan Lefferts en Noltje Jans.

Hij nam de familienaam Til aan op 22 april 1812 te Ezinge. 77 "... Hindrik Hindriks te Garnwerd. Zoons: Jan Hindriks, Hindrik Hindriks, Aris Hindriks. Dochters: Tieerttie Hindriks, Aafke Hindriks".

Hindrik trouwde met Anje Jans 30 op 31 december 1780 in Garnwerd. Anje werd gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum en is overleden op 30 november 1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrik Hindriks Til werd geboren op 22 juli 1781 in Garnwerd, werd gedoopt op 5 augustus 1781 in Garnwerd en is overleden vr 27 juli 1788.

         ii.  Jan Hindriks Til werd gedoopt op 5 oktober 1783 in Garnwerd.

49      iii.  Tjeerdje Hindriks Til (gedoopt op 17 oktober 1784, geboren in Garnwerd - overleden op 2 mei 1848 in Adorp)

         iv.  Hindrik Hindriks Til werd gedoopt op 27 juli 1788 in Garnwerd.

          v.  Arius Hindriks Til werd gedoopt op 13 februari 1791 in Garnwerd en is overleden vr 8 oktober 1797.

         vi.  Aafke Hindriks Til werd gedoopt op 13 juli 1794 in Garnwerd en is overleden op 10 mei 1861 in Nieuweschans op 66-jarige leeftijd.

        vii.  Arius Hindriks Til werd gedoopt op 8 oktober 1797 in Garnwerd en is overleden op 16 oktober 1879 in Uithuizermeeden op 82-jarige leeftijd.


99. Anje Jans,30 dochter van Jan Eisses en Tjeerdje Claassen, werd gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum en is overleden op 30 november 1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Anje woonde ten tijde van haar overlijden waarschijnlijk bij haar dochter Aafke in huis, aangezien schoonzoon Jan J. Meijer aangifte doet van het overlijden van Anje.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Zij woonde in 1833 te Uithuizermeeden.

Anje trouwde met Hindrik Hindriks Til op 31 december 1780 in Garnwerd. Hindrik werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd en is overleden op 20 april 1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

100. Hindrik Klaassens Kraima werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25 juli 1815 in Groningen.78

Notitie bij het overlijden: Geen ouders en partner ("ongehuwd") vermeld. Als adres wordt opgegeven: Nieuwe Kijk in 't Jatstraat Letter F No. 289 Kanton No. 2.

Opmerking bij het onderzoek: [[Niet van Adorp, maar bijvoorbeeld van Baflo? Daar zijn Klaas Hindriks en Trijntje Jacobs, ze dopen daar o.a. een zoon Hindrik op 21-5-1758. Klaas Hindriks is collector van beroep, niet echt een schipper...
Hindrik Pieters en Trijntje Jans te Bedum zijn via hun dochter Jaike aangetrouwde voorouders van Willem Tonnis Kraaijema, maar ik vind hier helaas geen zoon Klaas Hindriks, die een vader voor Hindrik Klaassens Kraima zou kunnen zijn...]]

Persoonlijke situatie

Hij was schipper.

Hij was dagloner. Zo genoemd bij het huwelijk van zijn zoon op 18-5-1822.

Hindrik trouwde met Hilligje Jakobs op 26 november 1787 in Adorp. Hilligje werd geboren circa 1755 in Adorp. Hilligje was ook bekend als Hillichien Jakobs.

Notitie bij dit huwelijk: "Hindrik Klaassens, van Adorp & Hilligje Jakobs, van Adorp".
Het jaartal 1787 wordt in AlleGroningers weergegeven als 1786, er ontbreekt een stuk van de bladzijde.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Hindriks werd gedoopt op 8 februari 1789 in Adorp.

50       ii.  Klaas Hindriks Kraima (geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp - overleden op 27 september 1861 in Adorp)

        iii.  NN werd geboren op 6 november 1794 in Adorp.


101. Hilligje Jakobs werd geboren circa 1755 in Adorp. Hilligje was ook bekend als Hillichien Jakobs.

Opmerking bij het onderzoek: In Adorp, waar Hilligjen bij haar huwelijk vandaan kwam, zijn kandidaten als ouders:
Jacob Heerkens & Anje Hindriks, die daar een Hilje laten dopen op 27-11-1746. Toch was zij het niet, gezien haar overlijden vr 1781, weduwe van Tamme Pieters
.
Misschien zijn haar ouders Jakob Harms & Trientje Egberts, die op 16-8-1750 te Zuidwolde een dochter Hilligen laten dopen... (Hilligjen werd 1x Hilligjen Harms genoemd, bij de doop van haar dochter Trijntje).
De andere kinderen van dit Zuidwolder stel zijn:
Harm, 21-2-1745
Egbert, 6-11-1746
Gerardus, 21-4-1748
Hilligen,16-8-1750
Ida, 27-1-1754
Jan, 6-6-1756 en
Egbertdiena, 5-2-1759.

Aanwijzing: de vernoeming van Hilligjes dochter Trijntje.

[[Verder is er nog melding van een Hilligjen Jacobs (van Kielwindeweer), d.v. Jacob Alberts & Niesje Arents, die op 29-11-1794 te Groningen en Zuidwolde getrouwd is met een Claas Hendriks en te Zuidwolde een zoon Hendrik doopt op 15-2-1796, een dochter Neissien op 1-4-1798 en een dochter Jabbeke op 27-7-1800.
Op 26-9-1795 kwamen zij vanuit Groningen met attestatie naar Zuidwolde en vertrokken weer op 1-11-1803 naar Groningen (Ebbingestraat). Daar doopten ze Jantien op 27-11-1803 in de Nieuwe Kerk...etc]]

Persoonlijke situatie

Zij was schippersche.

Zij was daglonersche. Zo genoemd bij huwelijk van haar zoon op 18 mei 1822

Hilligje trouwde met Hindrik Klaassens Kraima op 26 november 1787 in Adorp. Hindrik werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25 juli 1815 in Groningen.78

102. Pieter Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, werd geboren in december 1757 in Zuidwolde en is overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was meijer, landbouwer te Wetsinge en Sauwerd.

Hij bezat op 20 april 1801 een boerenplaats te Wetsinge. "... Anje Jacobs wed. Geert Geerts Zijl, benevens Geert Geerts Zijl voor sig selvs en zijn vrouw Aitie Jurjens; Jan Hindriks mede voor zijn vrouw Andrea Geerts Zijl; Klaas Geerts Zijl; Harm Pieters & Hilje Geerts; Andries Geerts Zijl gemagtigde voor Jacob Geerts Zijl verkopen aan Pieters Claassens Teisman & Anje Driewes een Boeren Plaats cum adnexis te Wetsinge aan de algemene weg, door Geert Geerts Zijl laatst gebruikt, met het regt der beklemminge van plm. 72 3/4 grasen groen en bouwlandt (jaarlijke huur 150 gulden), voor 7131 gulden."
Op 6 juli 1801 is er nog een vervolgakte over de afbetaling van 3500 gulden.

Land: 12 december 1806. 58 "... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn.
No 10. Een Huis en Erve get: No 10 waar onder gebruikt en verbonden zijn 72 3/4 grazen land [Dat is nu Provinciale weg 36]
Eigenaar De Hr. J.O.J. van Lintelo Meijer en Eigen: der beh: [behuizing HS] Pieter Klaassen Teisman
Aldus aan den Ondergetekenden aangegeven voor den 1 sten Dec: 1806
En overgegeven aan het Departementaal Bestuur van Stad en Landen van Groningen,
den 12den December 1806".
In 1810 stond het land op naam van wed. P. Klazen Teisman, boerinne.
In 1832 stond het land op naam van Nicolaas Copeus Bolt.

Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman op 30 april 1786 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28 september 1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 april 1786 te Zuidwolde. 79 Bruidegom: Pieter Clasen
Bruid: Anje Drewes
Bruidegoms zijde: Jan Clasen, volle broer; Hindrik Clasen, volle broer;
Grietje Harms, aanstaande bruid van Hindrik Clasen; Harm Jacobs, zwager; Jantje Clasen, volle zuster; Geert Jacobs, zwager; Hilje Clasen, volle zuster; Arent Stevens, zwager; Jan Berents, zwager; Henricus Clasen, minderjarige broer; Aldert Jans, voormond over Henricus Clasen; Claas Luirts, voogd over Henricus Clasen; Harm Everts, voogd over Henricus Clasen.

Bruids zijde: Marrtje Willems, volle moeder, weduwe Drewes Clasens;
Aaltje Drewes, volle zuster; Cornellis Tijmens, zwager; Willem Pieters de Jonge, volle oom.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Lolje Pieters Teisman werd gedoopt op 7 januari 1787 in Zuidwolde.

         ii.  Lolje Pieters Teisman werd gedoopt op 13 juli 1788 in Zuidwolde en is overleden op 22 april 1862 in Adorp op 73-jarige leeftijd.

        iii.  Martje Pieters Teisman werd gedoopt op 5 september 1790 in Zuidwolde en is overleden op 8 januari 1867 in Zuidwolde op 76-jarige leeftijd.

         iv.  Margje Pieters Teisman werd gedoopt op 30 oktober 1791 in Zuidwolde en is overleden op 9 februari 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 39-jarige leeftijd. Margje was ook bekend als Maria, Marieke Teisman.

          v.  Klaas Pieters Teisman werd gedoopt op 27 september 1795 in Zuidwolde.

         vi.  Drewes Pieters Teisman werd gedoopt op 15 maart 1797 in Zuidwolde en is overleden in maart 1864 in Obergum op 67-jarige leeftijd.

51      vii.  Geertje Katharina Pieters Teisman (gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde - overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd)

       viii.  Aaltje Pieters Teisman werd geboren op 12 april 1802 in Wetsinge en Sauwerd en werd gedoopt op 2 mei 1802 in Wetsinge en Sauwerd.

         ix.  Jaaptje Pieters Teisman werd geboren op 30 december 1803 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 15 januari 1804 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28 januari 1895 in Oldehove op 91-jarige leeftijd. Jaaptje was ook bekend als Jacobje Tijsman.

          x.  Willemtje Pieters Teisman werd geboren op 28 oktober 1806 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 november 1806 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 21 september 1842 in Sauwerd op 35-jarige leeftijd.

         xi.  Jan Pieters Teisman werd gedoopt op 21 juni 1808 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28 november 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 34-jarige leeftijd.


103. Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martijn Willems, werd gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28 september 1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was landbouwersche.

Zij was op 8 juni 1794 lidmaat te Zuidwolde. "... Den 4 Maj tot ledematen angenomen: ... Clas Drewes ... den 8 Junij tot lidmaat aangenomen: Anje Drewes".

Anje trouwde met Pieter Klaassens Teisman op 30 april 1786 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in december 1757 in Zuidwolde en is overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Anje trouwde vervolgens met Nicolaus Copius Bolt, zoon van Copius Bolt 80 en Hilke Jans, op 29 augustus 1812 in Adorp. Nicolaus werd geboren op 22 november 1772 in Obergum, werd gedoopt op 6 december 1772 in Obergum en is overleden op 25 augustus 1830 in Wetsinge en Sauwerd op 57-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

In 1800-25 augustus 1830 was hij schoolmeester te Wetsinge en Sauwerd.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Pieter Nicolaas Bolt werd geboren op 29 september 1811 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 3 december 1880 in Anloo (Dr) op 69-jarige leeftijd.


104. Jan Numan, zoon van Abel Numan en Jantje Claessens, werd geboren op 2 juli 1763 in Groningen en is overleden vr 16 mei 1818.

Persoonlijke situatie

Op 23 december 1823 was hij verwer, blaauwverver.

Jan trouwde met Johanna Jakoba Scholten op 12 augustus 1790 in Groningen. Johanna werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25 mei 1829 in Amsterdam.81 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij dit huwelijk: Ten tijde van hun huwelijk en de doop van hun eerste kinderen woonden ze aan de Vismarkt te Groningen. In november 1800 stonden ze als lidmaat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente in Groningen en ze woonden toen in de Kerkstraat in Groningen.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij gingen in 1790 in ondertrouw. 82

Kinderen uit dit huwelijk

52        i.  Abel Jans Numan (gedoopt op 13 mei 1791, geboren in Groningen - overleden op 9 april 1864 in Adorp)

         ii.  Barta Jans Numan werd geboren in 1793 in Winsum, werd gedoopt op 21 mei 1793 in Groningen en is overleden op 22 december 1823 in Groningen op 30-jarige leeftijd.


105. Johanna Jakoba Scholten werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25 mei 1829 in Amsterdam.81 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij het overlijden: Zij overleed in het huis waar ze als dienstbode bij een ambtenarenfamilie woonde aan de Herengracht, over 't park No 70 Kanton 1, met achterlating van kind. De eigenaar (1801) van dit huis - Nieuwe Herengracht, over de Plantage - was Hendrik Lodewijk Rodenbroek. Deze was getrouwd met [mogelijk Maria Susanna Eisentraut (voor 1759) en met] Hendri(k)na Visser (voor 1791) en zijn zoons Leonardus Theodorus (1795) en Fredrik Wilhelm (1805) werden geboren te Amsterdam. Hij overleed in 1814 te Goor, Overijssel.
Behalve dat Johanna Jakoba "geboren was in Swol" en weduwe was van Jan Numan, is er volgens de akte verder niets bekend. Er worden geen onroerende goederen nagelaten. De aangifte werd gedaan door haar neef Barend Hendrik Steinsick (27), die winkelier was aan de Anjeliersdwarsstraat 45.
Deze neef was getuige bij de doop van Anna Margaretha Elizabeth, dochter van Fredrik Wilhelm Imorde & Jannetje Klumpers op 23-6-1793 in een Evangelisch-Lutherse kerk te Amsterdam. Verder komt hij voor als Barend Hendrik Steinziek, getrouwd met Catharina Margaretha Grootmans, bij de doop van zijn zoontje Barend Hendrik in een Evangelisch-Lutherse Kerk op 9-5-1802. En op 10-6-1804 bij de doop van dochter Catharina Margaretha en op 26-1-1806 bij de doop van Maria Elizabeth. En op 1-4-1810 bij de doop van Maria Elizabeth. Tenslotte bestaat er nog een (broer?) Coert Hendrik Steinziek, getrouwd met Hendrina van Haaren die twee kinderen laat dopen in 1809 (Hendrik Samuel) en 1811 (Catharina Margaretha).

Johanna Jakoba heeft gewoond in Zwolle. Daar is attestatie verleend om in Groningen te mogen trouwen. Gezien de naam van haar dochter Barta, ligt haar afkomst inderdaad in Overijssel. Maar waar? In Deventer en Goor komen ook verschillende Bartha's Scholten voor.

Persoonlijke situatie

Op 16 mei 1818 was zij dienstmaagd te Amsterdam.

Johanna trouwde met Jan Numan op 12 augustus 1790 in Groningen. Jan werd geboren op 2 juli 1763 in Groningen en is overleden vr 16 mei 1818.

106. Jan Sijmons de Wit, zoon van Sijmen Jans de Wit 84 en Antje Pieters, werd gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum en is overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Op 30 juli 1810 was hij waarman te Schaphalsterzijl. 85 Waarman is een Oud-Groningse naam voor sluismeester (bij de zeesluizen). Jan Sijmens de Wit werd ook zijlwaarder te Maarhuizen genoemd.
"... De sluis bij Schaphalsterzijl (genoemd naar de bocht 'schapehals' in het Reitdiep) werd in 1459 gebouwd, ter aanvulling op de oude Winsumerzijl die in een, begin 17e eeuw afgesneden, meander van het Reitdiep vlak bij Winsum lag. De sluis werd verschillende malen (1635, 1733, 1790) vernieuwd en uitgebreid. Hoewel het alleen uitwateringssluizen waren konden schepen er ook door. Hoe dat ging zonder te schutten, blijkt uit de instructies voor de waarman uit 1800: Indien er scheepen door de zijlen willen varen zullen dezelve gehouden zijn te wagten totdat het water van binnen en van buiten egaal hoog is".

Jan trouwde met Pieterke Geerts Groen op 29 oktober 1786 in Winsum. Pieterke werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen86 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.87

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Simen Jans Wit werd geboren op 24 maart 1788 en werd gedoopt op 30 maart 1788 in Winsum.

         ii.  Siemon Jans de Wit werd geboren op 20 maart 1789, werd gedoopt op 12 april 1789 in Winsum en is overleden op 12 maart 1843 in Bedum op 53-jarige leeftijd.

        iii.  Geert Jans Wit werd geboren op 19 februari 1791, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Winsum, is overleden op 25 september 1806 in Schaphalsterzijl op 15-jarige leeftijd en werd begraven in Obergum.

         iv.  Antje Jans de Wit werd geboren op 28 oktober 1792, werd gedoopt op 3 november 1792 in Winsum en is overleden op 18 juli 1834 in Eenrum op 41-jarige leeftijd.

53        v.  Stijntje Jans de Wit (geboren op 26 april 1794, gedoopt Winsum - overleden op 20 december 1875 in Adorp)

         vi.  Jan Jans de Wit werd geboren op 29 november 1795, werd gedoopt op 13 december 1795 in Winsum en is overleden op 4 november 1872 in Winsum op 76-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Jans Wit.

        vii.  Pieter Jans de Wit werd geboren op 19 mei 1799, werd gedoopt op 9 juni 1799 in Winsum en is overleden op 13 februari 1828 in Maarhuizen88 op 28-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Hendrikje Tonnis Woldendorp, dochter van Tonnis Geerts Woldendorp en Grietje Hemkes, op 11 december 1812 in Winsum. Hendrikje werd geboren op 23 maart 1778 in Maarslag, werd gedoopt op 29 maart 1778 in Hoog Maarslag en is overleden op 14 oktober 1831 in Maarhuizen op 53-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij woonde te Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Margaretha de Wit werd geboren op 12 maart 1813 in Maarhuizen.

         ii.  Gerrit Jans de Wit werd geboren op 18 juni 1814 in Schaphalsterzijl en is overleden op 13 februari 1828 in Maarhuizen89 op 13-jarige leeftijd.

        iii.  Grietje Jans Wit werd geboren op 8 juni 1816 in Maarhuizen en is overleden op 1 augustus 1863 in Den Andel op 47-jarige leeftijd.

         iv.  Geert Jans de Wit werd geboren op 27 maart 1818 in Maarhuizen en is overleden op 29 maart 1818 in Maarhuizen.

          v.  Geertruid de Wit werd geboren op 19 februari 1820 in Maarhuizen.

         vi.  Geertruid de Wit werd gedoopt op 9 februari 1823 in Maarhuizen.
107. Pieterke Geerts Groen, dochter van Geert Pieters Groen en Stijntje Pieters, werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen86 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.87

Notitie bij het overlijden: "... Oud ruim 40 jaren, nalatende gemelde Jan S. de Wit als weduwnaar beneffens vijf kinderen bij denselven".
De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Jarg Pieters, zijnde daartoe verzocht...

De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

Opmerking bij het onderzoek: Het bewijs dat Geert Pieters & Stijntje Pieters de ouders van Pieterke zijn is niet 100%. Bij haar huwelijk kwam zij van Wetsinge, maar dat sluit niet uit dat zij in Warffum gedoopt kan zijn. Het lijkt er namelijk op dat er na de verkoop van het ouderlijk huis in Wetsinge (1753) verhuisd werd naar Warffum, maar dat er nog wel enkele van de 6 dochters in Wetsinge zijn geboren. De namen zijn goed, Pieterkes leeftijd is passend en zij noemt een dochter Stijntje.
Verder kan zij een zuster hebben: Trientje Geerts Groen (met de achternaam), overleden in Warffum, passende leeftijd, bij huwelijk ook van Wetsinge. Haar ouders worden bij haar overlijden "Geert Jans Groen" & "Stijntje Jans" genoemd. Deze combinatie komt verder nergens voor en ik heb al met al sterk de indruk dat de namen niet goed zijn herinnerd en dat het in werklijkheid om Geert Pieters & Stijntje Pieters gaat.

Pieterke trouwde met Jan Sijmons de Wit op 29 oktober 1786 in Winsum. Jan werd gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum en is overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

108. Hendrik Anthonie van Heusden, zoon van Adriaan van Heusden en Aletta Elizabeth van Buren, werd geboren vr 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE).

Notitie bij het overlijden: Moerder hier vermeld als "van Buinen".

Persoonlijke situatie

Hij was controleur.

Hendrik trouwde met Anthonia Frederika Waas op 1 september 1814 in Woerden (U). Anthonia werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld).

Notitie bij dit huwelijk: Op deze dag kwam ook de erkenning van de volgende kinderen:
Hendrik A.
Frederika A.
Adriana G.
Jabina
Waltherus J.

Kinderen uit dit huwelijk

54        i.  Hendrik Antonie van Heusden (geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) - overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr))

         ii.  Frederika Anthonie van Heusden werd geboren in 1802-1803 in Woerden (U) en is overleden op 12 juli 1883 in Elburg (Gld) op 81-jarige leeftijd.

        iii.  Adriana G. van Heusden

         iv.  Jabina van Heusden

          v.  Waltherus Anthonie Hendriks van Heusden werd geboren in 1810 en is overleden op 26 maart 1812 in Bolsward (Fr) op 2-jarige leeftijd. Waltherus was ook bekend als Waltherus J.

         vi.  Waltherus Johannes van Heusden werd geboren op 14 april 1812 in Bolsward (Fr).

        vii.  Henrietta van Heusden werd geboren op 4 januari 1815 in Woerden (U) en is overleden op 12 april 1816 in Woerden (U) op 1-jarige leeftijd.


109. Anthonia Frederika Waas, dochter van Jan Frederik Waas en Geertruij Wolthing, werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld).

Anthonia trouwde met Hendrik Anthonie van Heusden op 1 september 1814 in Woerden (U). Hendrik werd geboren vr 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE).

110. Gerrit Bouthoorn, zoon van Lourens Jillis Bouthoorn en Marijtje van der Giezen, werd gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

Notitie bij het overlijden: Mogelijk slaat deze akte op deze Gerrit Bouthoorn: "overleden te Nigtevecht 20-10-1835". Geen ouders of partner genoemd...

In de memories van Successie staat hij op 17-10-1835 als weduwnaar van Johanna Bos.

Opmerking bij het onderzoek: Ik was - na archiefbezoek in Utrecht, begin jaren '90 - nooit verder gekomen dan het gezin Gerrit Bouthoorn & Joanna Bosch. Gerrits ouders worden niet genoemd in zijn overlijdensakte. Hij vernoemt wel duidelijk Lourens en Marijtje onder zijn kinderen.

Het onderstaande kwam ik in 2010 tegen in het digitale Archief van Utrecht:

Enkele "Akten van Indemniteit" in 1763, waarin Laurens Bouthoorn voorkomt, getrouwd met Maria van der Giessen. Zij hebben een zoon Gerrit Bouthoorn (6 jaar) en ook een dochter Jannetje die dan 9 jaar is.
De gevonden broer Jan (1772-1848) leek een nakomertje, maar door de website van Oscar den Uijl kwam ik ineens op het verdere spoor, dat ik hier voorlopig volg...

Persoonlijke situatie

Op 8 september 1801 was hij bouwman te Barwoutswaarder (U). 93 Ook een vermelding op 01-03-1791 en2 5-05-1803.

Gerrit trouwde met Johanna Bosch op 16 april 1784 in Waarder (U).94 Johanna werd gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aletta Bouthoorn werd geboren tussen 1789 en 1790 in Woerden (U).

         ii.  Maria Bouthoorn werd geboren tussen 1790 en 1791 en is overleden op 4 september 1825 in Woerden (U).

        iii.  Jan Bouthoorn werd geboren tussen 1792 en 1793 in Barwoutswaarder (U) en is overleden op 25 juli 1850 in Kamerik Mijzijde (U).

         iv.  Teuntje Bouthoorn werd geboren tussen 1794 en 1795 in Woerden (U).

55        v.  Jannigje Bouthoorn (geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U) - overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr))

         vi.  Willem Bouthoorn werd geboren tussen 1798 en 1799 in Woerden (U).

        vii.  Laurens Bouthoorn werd geboren tussen 1800 en 1801 in Woerden (U) en is overleden op 10 januari 1871 in Woerden (U).

       viii.  Gerrit Bouthoorn werd geboren tussen 1801 en 1802 in Woerden (U) en is overleden op 17 februari 1876 in Vinkeveen en Waverveen (U).


111. Johanna Bosch, dochter van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelis van Veen, werd gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Notitie bij het overlijden: Ouders niet vermeld.

Johanna trouwde met Gerrit Bouthoorn op 16 april 1784 in Waarder (U).94 Gerrit werd gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

112. Cornelis Cornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Onnes en Enneke Jans, werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard95 op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Abel Iwema, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Hoogemeeden, Aduard. Hij werkte ook te Noordhorn, en "laatst te Zuidhorn". Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op De Vette Koe.

Cornelis trouwde met Antje Tjeerds op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.96

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 mei 1788 te Visvliet. En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven". Op 8 juni 1788 wordt het huwelijk te Kollum bevestigd: Kornelis Kornelis wonende te Grijpskerk en Antje Tjeerd wonende te Kollum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tjeerd Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 17 oktober 1790 in Visvliet en is overleden op 1 december 1856 in Niehove op 66-jarige leeftijd.

56       ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel (gedoopt op 30 maart 1794, geboren in Visvliet - overleden op 16 april 1848 in Noordhorn)

        iii.  Wytske Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 16 september 1798 in Grijpskerk en is overleden op 20 augustus 1836 in Oldehove op 37-jarige leeftijd.

         iv.  Enne Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 28 maart 1802 in Niehove.


113. Antje Tjeerds werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.96

Notitie bij het overlijden: Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts, 65 jaar oud. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.

Opmerking bij het onderzoek: In Surhuizum werd een Antje van 11 jaar oud gedoopt op 26-3-1778, door Tjeerd Jans & Frankje Jans.
De aanname dat zij van 1760-1761 zou zijn klopt hiermee bijna, maar net niet helemaal. Bovendien wordt er nergens een kind vernoemd naar een moeder Frankje.

Dat gebeurt wel bij een Geertje Tjeerds uit Suderkhusen. Zij is dus zeker een dochter van Tjeerd Jans & Frankje Jans.
Heel frappant; in dat zelfde Visvliet, waar Cornelis Cornelis & Antje Tjeerds trouwden is het volgende huwelijk, twee maanden later op 10-8-1788, tussen Jurrijn Geerts van Pieterzijl & Geertie Tjeerds van Suderhusum, met attestatie van Burum.

Antje Tjeerds en Geertie Tjeerds komen dus beide van Suderkhuisen (Surhuizum).
Er is in Surhuizum nog een naamgenote van Antje die tussen 1790 en 1806 vijf kinderen doopt met Jan Teekes.
[[Anjte heeft echter nog twee naamgenotes uit Surhuizum. Die trouwen ook en die huwelijken lopen gelijktijdig.]]

Persoonlijke situatie

Zij was arbeidster.

Zij woonde op 8 juni 1788 te Kollum (Fr).

Antje trouwde met Cornelis Cornelis Duisterwinkel op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Cornelis werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard95 op 64-jarige leeftijd.

114. Marten Sijmens Reitzema, zoon van Sijmen Gosses Reitzema 97 en Sijbrig Martens, werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29 juli 1759 in Zuidhorn en is overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker en schoenmakersbaas te Den Ham.

Marten woonde in 1821 in het huis bij de brug over het Zijldiep te Pieterzijl.

Hij gebruikte landerijen bij De Nie te Grijpskerk. 98

Marten trouwde met Hindrikje Pieters op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Hindrikje werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 6 april 1766 in Ezinge en is overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij gingen op 13 mei 1787 te Den Ham in ondertrouw. 99

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Sijmen Martens Reitsema werd gedoopt op 24 februari 1788 in Den Ham en is overleden op 16 december 1865 in Pieterzijl op 77-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Martens Reitzema.

         ii.  Pieter Douwes Reitzema werd geboren op 1 november 1789 in Den Ham.

57      iii.  Sibrig Martens Reitzema (geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham - overleden op 8 december 1840 in Noordhorn)

         iv.  Hester Martens Reitzema werd geboren op 26 november 1793 in Den Ham en werd gedoopt op 8 december 1793 in Den Ham.

          v.  Pieter Douwes Reitzema werd geboren op 6 maart 1796 in Den Ham, werd gedoopt op 18 maart 1796 in Den Ham en is overleden op 11 december 1873 in Aduard op 77-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Reitsema en Pieter Martens Reidsema.

         vi.  Douwe Martens Reitzema werd geboren op 12 juli 1798 in Den Ham en werd gedoopt op 15 juli 1798 in Den Ham.

        vii.  Frans Martens Reitzema werd geboren op 24 december 1800 in Den Ham, werd gedoopt op 28 december 1800 in Den Ham en is overleden op 30 augustus 1825 in Den Ham op 24-jarige leeftijd.

       viii.  Gosse Martens Reitzema werd geboren op 9 augustus 1803 in Den Ham, werd gedoopt op 23 oktober 1803 in Den Ham en is overleden op 11 augustus 1834 in Den Ham op 31-jarige leeftijd. Gosse was ook bekend als Gosse Martens Reitsema.

         ix.  Jan Martens Reitzema werd geboren op 28 februari 1806 in Den Ham en werd gedoopt op 9 maart 1806 in Den Ham.


115. Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Douwes 100 en Hester Hindriks, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 6 april 1766 in Ezinge en is overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Hindrikje trouwde met Marten Sijmens Reitzema op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Marten werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29 juli 1759 in Zuidhorn en is overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

116. Jan Jacobs Knap, zoon van Jacob Geerts en Geertien Geerts, werd gedoopt op 15 december 1754 in Obergum en is overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Volgens zijn overlijdensakte is hij op 1-12-1750 geboren, maar dat klopt niet erg met het volgende kind in februari 1751.

Opmerking bij het onderzoek: Is er een relatie met Hindrik Jakobs Knap, oudgrootvader 86? Die was van dezelfde generatie en ook schipper...

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner (journalier) te Ezinge, Feerwerd.

Hij was scheepssjouwer (tanqueur) te Aduarderzijl.

Hij was schipper.

Hij nam de familienaam Knap aan op 16 april 1812 te Ezinge. 36 "... Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans.

Jan trouwde met Itje Derks op 24 november 1782 in Ulrum. Itje werd gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum en is overleden op 16 november 1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantje Jans Knap werd geboren op 11 april 1783 in Ulrum of Noordhorn en is overleden op 2 december 1860 in Niezijl op 77-jarige leeftijd.

         ii.  Derk Jans Knap werd geboren op 31 december 1786 in Aduarderzijl en werd gedoopt op 15 april 1787 in Aduarderzijl.

        iii.  Geertje Jans Knap werd geboren op 22 juni 1788 in Aduarderzijl en is overleden op 30 augustus 1873 in Ezinge op 85-jarige leeftijd.

         iv.  Albert Jans Knap werd geboren op 23 januari 1791 in Aduarderzijl en is overleden op 12 juni 1835 in Eenrum op 44-jarige leeftijd.

          v.  Folkertje Jans Knap werd gedoopt op 12 april 1795 in Aduarderzijl en is overleden op 5 mei 1889 in Hoogemeeden, Aduard op 94-jarige leeftijd.

58       vi.  Geert Jans Knap (geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk - overleden op 27 november 1874 in Saaksum)


117. Itje Derks, dochter van Derk Lubberts en Jantje Peters, werd gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum en is overleden op 16 november 1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Notitie bij het overlijden: Haar moeder wordt hier Jantje Jans genoemd.

Zij wordt Itje Derks Lubbers genoemd in de overlijdensakte van haar zoon Albert Jans Knap op 15-6-1835.

Persoonlijke situatie

Op 15 mei 1820 was zij dagloonster te Feerwerd. Schippersche in 1816.

Haar doopgegevens zijn tegenstrijdig: november 1754. 101

Itje trouwde met Jan Jacobs Knap op 24 november 1782 in Ulrum. Jan werd gedoopt op 15 december 1754 in Obergum en is overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

118. Sijmen Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 23 december 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 december 1770 in Garnwerd en is overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs de Roo.

Zijn broer Pieter Jacobs de Roo is ook een oud-grootvader, maar dan aan mijn vaderskant. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker te Garnwerd.

Hij nam de familienaam De Roo aan op 20 april 1812 te Ezinge. 56 "... Siemen Jacobs te Garnwerd.
Zoons: Jacob Siemens, Pieter Siemens
Dochters: Itien Siemens, Jantie Siemens

Sijmen trouwde met Martjen Jacobs Bus op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Martjen werd geboren op 2 januari 1773 in Leermens, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens en is overleden op 12 december 1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

Kinderen uit dit huwelijk

59        i.  Itje Simons de Roo (geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd - overleden op 25 februari 1876 in Saaksum)

         ii.  Jacob Simons de Roo werd geboren op 19 juni 1803 in Garnwerd en is overleden op 16 december 1884 in Assen (Dr) op 81-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Sijmens de Roo werd geboren op 28 augustus 1806 in Garnwerd, werd gedoopt op 14 september 1806 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1866 in Aduard op 59-jarige leeftijd.

         iv.  Jantje Sijmens de Roo werd geboren op 16 juni 1809 in Garnwerd, werd gedoopt op 9 juli 1809 in Garnwerd en is overleden op 8 januari 1886 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

          v.  Jan Siemens de Roo werd geboren op 23 december 1812 in Garnwerd en is overleden op 22 november 1846 in Assen (Dr) op 33-jarige leeftijd.

         vi.  Annegje Sijmens de Roo werd geboren op 21 april 1815 in Garnwerd en is overleden op 13 maart 1897 in Ezinge op 81-jarige leeftijd.


119. Martjen Jacobs Bus, dochter van Jacob Sijmens en Itjen Pieters,102 werd geboren op 2 januari 1773 in Leermens, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens en is overleden op 12 december 1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

De achternaam Bus wordt gebruikt in de overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo. Kennelijk een spoor van haar afkomst: de familie Bussemaker.

Martjen trouwde met Sijmen Jacobs de Roo op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Sijmen werd geboren op 23 december 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 december 1770 in Garnwerd en is overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs de Roo.

120. Jan Jans Posthuma Zorge, zoon van Jan Jansen en Claeske Sijdtses, werd gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16 oktober 1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma Zorge.

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als Jannes Posthuma, waaruit blijkt dat zijn vader toen al was overleden.

Notitie bij het overlijden: "... Cornelis Jozephus Grijs (61 jaar, landeigenaar) en Hendrik Arjens Zwart (42 jaar, smid) verklaren als buren van Jan Jans Zorge dat deze in een behuizing te Marum no. 54 is overleden op de leeftijd van 73 jaar".

Opmerking bij het onderzoek: Jan Jans Zorge overleed op 16-10-1832. Dus de verkopen van gewassen en goederen waren allemaal ruim een jaar voor zijn dood.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Niebert.

Geldzaken: 1831. Notariele akten:
1. Verkooping van rogge, d.d. 1 juli 1831, akte nr. 70 (19-12-70)
2. Transport van vastgoed, d.d. 6 april 1831, akte nr. 47 (19-11-47)
3. Veiling van losgoed, d.d. 5 en 6 april 1831, akte nr. 46 (19-11-46)

"... Alle verkopen worden gedaan namens Jan Jans Zorge en consorten, de consorten zijn de kinderen plus Keimpe Popkes Akkersma (de echtgenoot van Grietje, blijkbaar moest hij haar vertegenwoordigen). Het tweede document heeft de handtekeningen van alle betrokkenen. De verkoop van losgoed geeft in detail alle goederen (stijgbeugels, roskam, schop, ladder, enz.) en wie het koopt voor welk bedrag. Vaak zijn het de kinderen die dingen kopen".

Hij gebruikte op 6 april 1831 landerijen te Niebert. 104 Op die datum verkocht hij "... samen met zijn kinderen zijn boerenplaats, bestaande uit een behuizing en schuur en hut, benevens de vaste akkers dienende beklemming, en de daarbij behorende landerijen, zowel bouwweide als hooilanden, staande en gelegen te Niebert, ten noorden van het Dwarsdiep en ten oosten van de Nieberter tocht, aan Jan Hendrik Cremer, kastelein en koopman te Niebert, en zijn vrouw Fokkelina Driewes Bousma.

Jan trouwde met Matje Gerrits op 17 november 1785 in Roden (Dr). Matje werd gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14 oktober 1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 31 oktober 1785 te Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk

60        i.  Jan Jans Zorge (geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 25 januari 1847 in Niebert)

         ii.  Gerrit Jans Zorge werd gedoopt op 28 maart 1790 in Niebert, Nuis en is overleden op 1 december 1856 in Zevenhuizen, Leek op 66-jarige leeftijd.

        iii.  Klaas Jans Zorge werd gedoopt op 17 november 1793 in Niebert.

         iv.  Klaas Jans Zorge werd geboren op 23 april 1796 in Niebert, werd gedoopt op 22 mei 1796 in Niebert en is overleden op 25 november 1849 in Noordwijk op 53-jarige leeftijd.

          v.  Grietje Jans Zorge werd gedoopt op 16 november 1799 in Niebert, Nuis en is overleden op 4 maart 1883 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

         vi.  Geert Jans Zorge werd geboren op 11 april 1803 in Niebert, werd gedoopt op 24 april 1803 in Niebert en is overleden vr 1831.

        vii.  Geertje Jans Zorge werd geboren op 10 juni 1805 in Niebert, werd gedoopt op 30 juni 1805 in Niebert en is overleden op 19 oktober 1859 in De Wilp, Marum op 54-jarige leeftijd.


121. Matje Gerrits, dochter van Gerrijt Roelefs en Grietie Harms, werd gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14 oktober 1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Matje trouwde met Jan Jans Posthuma Zorge op 17 november 1785 in Roden (Dr). Jan werd gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16 oktober 1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma Zorge.

122. Hendrik Gerrits Buil, zoon van Gerrit Jans Buil en Aefjen Hindriks, werd gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek en is overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was veenboer, verveender en veenbaas te Zevenhuizen.

Hendrik trouwde met Jantje Jans Breemhaar op 2 april 1786 in Leek. Jantje werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20 maart 1757 in Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aafke Hendriks Buil werd geboren op 20 april 1786 in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 6 mei 1786 in Zevenhuizen, Leek.

         ii.  Jan Hendriks Buil werd geboren op 14 november 1787 in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 16 december 1787 in Zevenhuizen, Leek.

61      iii.  Geeske Hindriks Buil (geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 13 september 1869 in Nuis)

         iv.  Gerritje Hendriks Buil werd geboren in 1793-1794. Gerritje was ook bekend als Grietje.

          v.  Gerrit Hendriks Buil werd gedoopt op 27 augustus 1797 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 9 april 1855 in Nuis op 57-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Geert Buil.

         vi.  Koene Hendriks Buil werd gedoopt op 27 augustus 1797 in Zevenhuizen, Leek.

        vii.  Grietje Hendriks Buil werd gedoopt op 29 juni 1800 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 5 juni 1861 in Zevenhuizen, Leek op 60-jarige leeftijd.


123. Jantje Jans Breemhaar, dochter van Jan Heeres 105 en Geeske Koenes,105 werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20 maart 1757 in Midwolde.

Persoonlijke situatie

Zij was verveenersche te Zevenhuizen.

Zij woonde te Zevenhuizen. 106 107 "... Breemhaar: Een streek ten noorden van Allartsoog in Vredewold (en ten zuidwesten van Zevenhuizen)".
"... Jan Hut, geboren in 1859 en overleden in 1943, wist te vertellen dat zijn grootouders, ze schreven zich Idema, gewoond hebben in de 'Haarn', waar toen, omstreeks 1820, nog allemaal heide was. De 'Haarn' is waarschijnlijk afgeleid van de Breemhaar; en als we weten dat 'haar' betekent hoogte, dan houdt dit in dat deze benaming Hoogte van Breemen betekent. P 29: Breemen is een hoger gelegen gebied waar het zeer droog kan zijn. Als er net geploegd was zeiden de mensen: 't stft ok weer op Breem'n. P 33: Breemen, een armoedige streek met veel onontgonnen land (hoogveen). Een grote boerderij van een van de ontginners heet Breemen".

Jantje trouwde met Hendrik Gerrits Buil op 2 april 1786 in Leek. Hendrik werd gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek en is overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

124. Jan Gauwes de Visser, zoon van Gauwe Kornelis 108 en Renskje Foppes, werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)109 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

Opmerking bij het onderzoek: Een mogelijke vader voor hem is Gauwe Kornelis, getrouwd met Renske Foppes, met een mogelijke broer van Jan: Kornelis Gauwes Visser, geboren in Drachten op 16-10-1753.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

Hij nam de familienaam De Visser aan in februari 1812 te Siegerswoude (Fr). 111 "... Jan Gauwes, Siegerswoude.
Kinderen: Tabe 29, Siegerswoude, Gauwe 28, Sytse 17, Foeke 13, Rinske 33, Marum, Baukjen 21, Siegerswoude.
Kleinkinderen: (v. Tabe) Egbert 7 weken, Antje 2".

Hij gebruikte landerijen. 112 Jan Gauwes, Smallingerland
Plaats: Kortehemmen
Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 34-17-8
Verhoging:
Vermogen:

Jan trouwde met Antje Tabes Adema op 4 juni 1780 in Ureterp (Fr).113 Antje werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Renske Jans Visser werd geboren tussen 1780 en 1781 en is overleden in 1811 in Marum.

         ii.  Tabe Jans Visser werd geboren op 26 december 1780 in Siegerswoude (Fr) en is overleden op 10 maart 1870 in De Wilp, Marum op 89-jarige leeftijd.

        iii.  Gauwe Jans Visser werd geboren op 12 juli 1785 in Drachten (Fr) en is overleden op 20 mei 1858 op 72-jarige leeftijd. Gauwe was ook bekend als Gauwe Jans de Visser.

         iv.  Baukjen Jans Visser werd geboren tussen 1788 en 1789 in Marum en is overleden op 5 november 1867 in Smallingerland (Fr).

62        v.  Sijtse Jans Visser (geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) - overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr))

         vi.  Foeke Jans Visser werd geboren circa 1798.


125. Antje Tabes Adema, dochter van Tabe Jelles en Yttje Bottes, werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Zij was arbeidster.

Antje trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Janke Tjeerds Visser werd geboren circa 1778 en is overleden op 21 december 1844 in Tietjerksteradeel (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Antje trouwde vervolgens met Jan Gauwes de Visser op 4 juni 1780 in Ureterp (Fr).113 Jan werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)109 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

126. Jan Ubels Dijk, zoon van Ubel Gerbens en Hindrikje Jacobs, werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25 februari 1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

Opmerking bij het onderzoek: Van Jan Ubels bestaan geen doopgegevens, maar hij kwam bij zijn huwelijk van Niebert. De dopen en huwelijken van Niebert zijn verloren gegaan. De vroegste beginnen bij 1799...

Zijn "vader" Ubel Gerbens van Oostermeer komt voor in het trouwregister (1737) van Lettelbert met als bruid Hindrikje Jacobs van Niebert. In het doopregister (1737) van Tolbert wordt een Gerben Ubels (Jan's "broer") gedoopt door Ubel Gerbens en moeder wordt niet vermeld.
De naam Hendriktje Mekkes is alleen bekend uit de overlijdensakte (1830) van Jan Ubels Dijk.
Het is dus mogelijk dat "vader" Ubel Gerbens twee keer is getrouwd, een keer met Hindrikje Jacobs en een keer met Hendriktje Mekkes, maar het kan dus ook n Hendrikje zijn en wat naamsverhaspeling...

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

Jan trouwde met Hiltje Jans Dijk vr 1778. Hiltje werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21 mei 1758 in Marum en is overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum114 op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Oebel Jans werd geboren in Nuis en werd gedoopt op 10 januari 1778 in Nuis.

         ii.  Trientje Jans werd geboren in Noordwijk en werd gedoopt op 12 november 1780 in Marum.

        iii.  Jan Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 17 maart 1782 in Marum.

         iv.  Willem Jans werd gedoopt op 20 augustus 1786 in Grootegast.

          v.  Trijntje Jans werd gedoopt op 25 januari 1789 in Grootegast.

63       vi.  Trijntje Jans Dijk (geboren op 12 september 1790 in Grootegast - overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr))

        vii.  Willem Jans Dijk werd geboren op 28 april 1793 in Doezum, werd gedoopt op 9 juni 1793 in Grootegast en is overleden op 22 augustus 1828 in Oostwold op 35-jarige leeftijd.

       viii.  Hinderkje Jans Dijk werd geboren in 1796 in Doezum, werd gedoopt op 9 december 1798 in Grootegast en is overleden op 9 oktober 1876 in De Wilp, Marum op 80-jarige leeftijd.

         ix.  Roelfke Jans Dijk werd geboren op 22 mei 1798 in Doezum en werd gedoopt op 9 december 1798 in Grootegast.


127. Hiltje Jans Dijk, dochter van Jan Hindriks Dijk 115 en Trientje Alberts, werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21 mei 1758 in Marum en is overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum114 op 56-jarige leeftijd.

Hiltje trouwde met Jan Ubels Dijk vr 1778. Jan werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25 februari 1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar