Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  7de generatie  Volgende


64. Hotze Duurts Schripsema,24 zoon van Duirt Halbes en Dieverke Hotzes,55 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29-09-1771 in Lutjegast en is overleden op 26-06-1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Feiten

• Hij was dagloner, arbeider en landbouwer te Lutjegast.

• Hij was aangever bij twee overlijdens in 8-1812 te Grootegast.

• Getuige: 20-06-1826, Grootegast.
Het overlijden van Hendrikje Geerts Harkema wordt gemeld door Hotze Duurts Scripsema (53 jaar) en Klaas Jans van Sloten (25 jaar), beiden dagloners van beroep, wonende te Lutkegast, geburen, gene familie van na te melden overledene.

• Hij was aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10-01-1829 te Grijpskerk. 26
Als mede-erfgenaam verscheen hij in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk (mogelijk het huis bij de brug te Eibersburen), waar de afwikkeling plaatsvond van de openbare veiling (1828) van Hilmahuis, een erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. Hij vertegenwoordigde ook zijn minderjarige zoons Bauke Hotses Schripsema en Jacob Hotses Schripsema. Hun toeziend voogd was Fokke Pieters Luinstra, die zich bij volmacht liet vertegenwoordigen door de kastelein Cornelis Jans Kooij. Bij de ondertekening verklaart Hotse Duurts Schripsema "... niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te teekenen".

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 01-01-1830 te Grootegast. 56
In huis nr. 6 op de Eibersburen bij Lutjegast wonen Klaas van Sloten, weduwnaar, 29, Kollum, dagloner [eigenlijk was hij net 2 dagen tevoren overleden], Harriet Zwart, gehuwd, 22, Gerkesklooster, dagloner, Annegien Siel [Zijl], ongehuwd [sic], 24, Garnwerd, daglonerse, Hotze Duurts Schripsema, gehuwd, 59, Noordwijk, dagloner, Trijntje Jans Zwarts, gehuwd, 39, Gerkesklooster, daglonerse, Jan Hotzes Schripsema, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep, Hendriktje Zwarts, ongehuwd, 10, Gerkesklooster, zonder beroep, Dieuwke Hotzes Schripsema, ongehuwd, 1, Lutjegast, zonder beroep.
NB Aangenomen dat de datum van de Volkstelling niet betekent dat alles op 1 dag geteld was... Zo waren Annegien en Harriet op 1 januari al een half jaar getrouwd, maar Annegien was tijdens het tellen nog ongehuwd...
NB Trientje Jans Zwarts en Harriet Jans Zwart zijn broer en zus, Hendrikje Zwarts is een onechte dochter van Trientje Jans Zwart. Ze heet later Hendrikje Hendriks Van der Molen Zwart.

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij op 07-10-1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 06-04-1777 in Visvliet en is overleden op 02-09-1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

32        i.  Willem Hotzes Schripsema (gedoopt op 09-03-1799, geboren in Lutjegast - overleden op 30-10-1883 in Burum (Fr)). Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, op 22-01-1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19-01-1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 04-02-1798 in Burum (Fr) en is overleden op 01-02-1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

         ii.  Duurt Hotzes Schripsema werd geboren op 03-02-1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23-02-1806 in Lutjegast en is overleden op 25-07-1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd. Duurt trouwde met Grietje Tjerks van der Brug, dochter van Tjerk Luitjens van der Brug 57 en Antje Sjoerds Dijkstra,58 op 17-04-1834 in Grijpskerk. Grietje werd geboren op 02-11-1812 in Burum (Fr) en is overleden op 09-11-1879 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Bouke Hotzes Schripsema werd geboren op 07-11-1810, werd gedoopt op 02-12-1810 in Lutjegast, is overleden op 01-02-1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA. Bouke trouwde met Menstje Jans Steursma, dochter van Jan Romkes Steursma en IJtie Willems Kooij, op 02-06-1838 in Grootegast. Menstje werd geboren op 02-11-1814 in Grijpskerk. Menstje was ook bekend als Menschtje Jans Stuursema.

         iv.  Jacob Hotzes Schripsema werd geboren op 19-11-1815 in Grootegast en is overleden op 19-01-1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jakob Hotzes Schripzema. Jacob trouwde met Janneke Wiersema, dochter van NN en Lumke Jacobs Veenstra, op 25-06-1842 in Grijpskerk. Janneke werd geboren op 20-02-1819 in Grootegast59 en is overleden op 06-09-1891 in Lutjegast op 72-jarige leeftijd.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,60 op 18-12-1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 01-02-1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18-03-1792 in Gerkesklooster (Fr).

Feiten

• Zij was daglonersche te Lutjegast. Arbeidster te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Hotzes Schripsema werd geboren op 01-03-1824 in Lutjegast en is overleden v๓๓r 1890 in USA. Jan trouwde met Pieterkje Kuipers, dochter van NN en Trijntje Willems Kuipers, op 14-01-1852 in Grijpskerk. Pieterkje werd geboren op 06-12-1821 in Munnekezijl (Fr)61 en is overleden op 27-06-1861 in De Westerhorn, Grijpskerk op 39-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Teetske Riemers van der Molen, dochter van Riemer Pieters van der Molen en Fokje Jans Boersma, op 09-05-1862 in Grijpskerk. Teetske werd geboren op 30-11-1820 in Grootegast en is overleden na 1890 in USA.

         ii.  Jeltje Hotzes Schripsema werd geboren op 12-05-1828 in Lutjegast en is overleden op 16-07-1829 in Grootegast62 op 1-jarige leeftijd.

        iii.  Dieuke Hotzes Schripsema werd geboren op 12-05-1828 in Lutjegast en is overleden op 20-03-1830 in Grootegast63 op 1-jarige leeftijd.


65. Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 06-04-1777 in Visvliet en is overleden op 02-09-1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Zij is een Oudgrootmoeder. Haar broer Jan Willems Kooij 70 is een Oudgrootvader. Hij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Grietje trouwde met Hotze Duurts Schripsema 24 op 07-10-1798 in Visvliet. Hotze werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29-09-1771 in Lutjegast en is overleden op 26-06-1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

66. Pieter Louwes van der Molen, zoon van Louwe Sytses en Geeske Pyters, werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 01-04-1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14-03-1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop:
De ouders zijn beiden arbeiders, de vader is ongedoopt.

Feiten

• Hij was arbeider te Burum (Fr). Later was hij dagloner op De Tenten bij Grootegast.

Pieter trouwde met Jantje Riemers Spoelstra op 16-05-1790 in Burum (Fr). Jantje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14-09-1764 in Doezum en is overleden op 17-02-1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Louwe Pieters van der Molen werd geboren op 12-02-1791 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 20-03-1791 in Burum (Fr).

         ii.  Doetse Pieters van der Molen werd geboren op 20-09-1792 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 28-10-1792 in Burum (Fr).

        iii.  Riemer Pieters van der Molen werd geboren op 18-08-1794 in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 21-09-1794 in Burum (Fr) en is overleden op 01-06-1876 in Zevenhuizen, Leek op 81-jarige leeftijd. Riemer trouwde met Fokje Jans Boersma, dochter van Jan Taekes Boersma en Teetske Douwes, op 20-07-1817. Fokje werd geboren op 26-01-1788 in Westergeest (Fr), werd gedoopt op 17-02-1788 in Westergeest (Fr) en is overleden op 10-06-1834 in Zevenhuizen, Leek op 46-jarige leeftijd. Fokje was ook bekend als Fokje Jans de Boer. Riemer trouwde vervolgens met Saakje Folkerts Cazemier, dochter van Folkert Bennes Cazemier 64 en Freerke Jans Flonk,65 op 31-05-1835 in Leek. Saakje werd gedoopt op 25-02-1798 in Leek en is overleden op 11-05-1868 in Zevenhuizen, Leek op 70-jarige leeftijd.

33       iv.  Geeske Pieters van der Molen (geboren op 19-01-1798 in Burum (Fr) - overleden op 01-02-1884 in Burum (Fr)). Geeske trouwde met Willem Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema 24 en Grietje Willems Kooij, op 22-01-1824 in Grijpskerk. Willem werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 09-03-1799 in Lutjegast en is overleden op 30-10-1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

          v.  Sytse Pieters van der Molen werd geboren op 20-12-1800 in Burum (Fr), werd gedoopt op 18-01-1801 in Burum (Fr) en is overleden op 19-05-1865 in Grootegast op 64-jarige leeftijd. Sytse trouwde met Aukje Hendriks Sierdsema, dochter van Hendrik Rinks Sierdsema en Boukje Romkes, op 19-05-1825 in Grootegast. Aukje werd gedoopt op 13-12-1801 in Midwolde en is overleden op 26-10-1872 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

         vi.  Wiebe Pieters van der Molen werd geboren op 28-12-1803 in Grootegast, werd gedoopt op 05-02-1804 in Grootegast en is overleden op 04-04-1861 in Grootegast op 57-jarige leeftijd. Wiebe was ook bekend als Wibe van der Molen. Wiebe trouwde met Martje Jans Barrema, dochter van Jan Lammers Barrema en Geertje Jans Snaak, op 19-05-1825 in Grootegast. Martje werd gedoopt op 15-01-1792 in Oldehove en is overleden op 09-02-1857 in Grootegast op 65-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Jannes Boddema. Wiebe trouwde vervolgens met Geertje Jils Sierdsma, dochter van Jilje Meints Sierdsma en Anke Ubels van der Span, op 11-06-1859 in Grootegast. Geertje werd geboren op 03-01-1823 in Sebaldeburen.

        vii.  Doetse Pieters van der Molen werd geboren op 25-09-1806 in Grootegast, werd gedoopt op 26-10-1806 in Grootegast en is overleden op 28-09-1833 in Grootegast op 27-jarige leeftijd. Doetse trouwde met Trijntje Riewerts Vening, dochter van Riewert Hendriks Vening 65 en Albertje Jans Kobes,65 op 11-09-1831 in Leek. Trijntje werd geboren op 07-10-1811 in Zevenhuizen, Leek.


67. Jantje Riemers Spoelstra, dochter van Riemer Willems Spoelstra en Wijpke Willems, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14-09-1764 in Doezum en is overleden op 17-02-1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

Jantje trouwde met Pieter Louwes van der Molen op 16-05-1790 in Burum (Fr). Pieter werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 01-04-1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14-03-1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

68. Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, werd geboren op 05-01-1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20-01-1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 02-04-1813 in Kollum (Fr)66 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
"... Overleden des voordemiddags ten 12 uren, in het huis No. 45 wijk D.
Aangevers: Dirk Bouwes Sikkema, 30 jaar en Jan Taekes Gort, 42 jaar, buren van de overledene".

Feiten

• Hij was landbouwer te Kollum (Fr).

Willem trouwde met Minke Eeuwes Wiersma op 28-02-1796 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 13-12-1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 09-01-1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21-12-1814 in Augsbuurt (Fr)67 op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dieuwke Willems Rispens werd geboren op 05-03-1797 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 26-03-1797 in Burum (Fr).

         ii.  Rinse Willems Rispens werd geboren op 17-07-1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 29-07-1798 in Burum (Fr) en is overleden op 03-01-1846 in Oostdongeradeel (Fr) op 47-jarige leeftijd. Rinse trouwde met Antje Dirks Postma, dochter van Durk Sipkes Postma en Antje Romkes Wiersma, op 22-05-1818 in Kollumerland (Fr). Antje werd geboren circa 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 27-11-1861 in Oostdongeradeel (Fr) ongeveer 63 jaar oud. Antje was ook bekend als Antje Dirks Posthuma.

        iii.  Euwe Willems Rispens werd geboren op 23-02-1802 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 21-03-1802 in Kollum (Fr) en is overleden op 13-05-1833 in Burum (Fr) op 31-jarige leeftijd. Euwe trouwde met Grietje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens, op 17-05-1823 in Kollum (Fr). Grietje werd geboren op 19-10-1802 in Oudwoude (Fr). Euwe trouwde vervolgens met Eilke Alderts Nieuwenhuis, dochter van Aldert Klasens Nieuwenhuis en Gerbrig Sikkes, op 13-03-1828 in Kollum (Fr). Eilke werd geboren op 28-10-1789 in Munnekezijl (Fr).

         iv.  Dieuwke Willems Rispens werd geboren op 18-03-1803 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 11-04-1803 in Kollum (Fr) en is overleden op 07-05-1879 in Kollum (Fr) op 76-jarige leeftijd. Dieuwke trouwde met Andries Jans Keuning op 01-11-1822 in Kollumerland (Fr).

          v.  Klaas Willems Rispens werd geboren op 01-08-1804 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 19-08-1804 in Kollum (Fr) en is overleden op 20-10-1826 in Kollum (Fr) op 22-jarige leeftijd.

34       vi.  Enne Willems Rispens (geboren op 24-04-1806 in Kollum (Fr) - overleden op 03-02-1855 in Burum (Fr)). Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, op 31-05-1828 in Kollum (Fr). Tjitske werd geboren op 22-10-1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13-11-1808 in Burum (Fr) en is overleden op 02-06-1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

        vii.  Jan Willems Rispens werd geboren op 10-09-1807 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 11-10-1807 in Kollum (Fr) en is overleden op 03-11-1814 in Augsbuurt (Fr) op 7-jarige leeftijd.


69. Minke Eeuwes Wiersma, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, werd geboren op 13-12-1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 09-01-1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21-12-1814 in Augsbuurt (Fr)67 op 41-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
"... Menke Eeuwes Wiersma, 42 jaren, boerin, wonende in deze gemeente, gehuwd aan Louwe Romkes Wiersma, landbouwer mede in deze gemeente woonachtig zijnde, dochter van wijlen Eeuwe Ennes en Dieuke Martens. Overleden op 21 december 1814 des voordemiddags ten vijf uren, in het huis nr 25 te Augsbuurt. Aangevers: Jan Hendriks Mulder, oud 46 en Wigcher Jans van Bruggen, oud 36 jaren".

Feiten

• Zij was boerin te Augsbuurt (Fr).

Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13-04-1794 in Kollum (Fr). Wouter werd gedoopt op 30-11-1766 in Kollum (Fr) en is overleden op 22-01-1795 in Burum (Fr) op 28-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Uit de akte van notoriteit (bijlagen huwelijk Woutertje): Wouter Jans Blau, in leven landbouwer woonagtig in de Gemeente Burum en dat dezelve aldaar overleden is in de maand Januarij des jaars 1795.

Notitie bij het overlijden: Bij de doop van Wouetertje: "De vader is op 22 januari 1795 overleden in de kinderziekte".

Feiten

• Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig. 68

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Woutertje Wouters Blau werd geboren op 24-01-1795 in Burum (Fr), werd gedoopt op 15-02-1795 in Burum (Fr) en is overleden op 27-04-1876 in Kollum (Fr) op 81-jarige leeftijd. Woutertje trouwde met Fokke Tjebbes de Boer, zoon van Tjibbe Idzerts de Boer 69 en Syke Repkes, op 24-02-1814 in Kollum (Fr). Fokke werd geboren op 08-04-1790 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 02-05-1790 in Kollum (Fr) en is overleden op 18-04-1831 in Kollumerland (Fr) op 41-jarige leeftijd. Woutertje trouwde vervolgens met Heertje Rochus Zijlstra, zoon van Rochert Repkes Zijlstra 70 en Wytske Ruurds, op 30-05-1833 in Kollumerland (Fr). Heertje werd geboren op 04-12-1803 in Visvliet, werd gedoopt op 01-01-1804 in Visvliet en is overleden op 19-12-1881 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens op 28-02-1796 in Burum (Fr). Willem werd geboren op 05-01-1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20-01-1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 02-04-1813 in Kollum (Fr)66 op 48-jarige leeftijd.

Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15-02-1814 in Burum (Fr). Louwe werd geboren in Augsbuurt (Fr), werd gedoopt op 24-04-1768 in Burum (Fr) en is overleden op 17-03-1829 in Augsbuurt (Fr)71 op 60-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: "... Louwe Romkes Wiersma, 45 jaren, landbouwer wonende in deze gemeente, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes, eerstgemelde overleden en Minke Eeuwes Wiersma, 40 jaren, boerin, wonende in de gemeente Kollum, dr. v. de echtelieden Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuke Martens, in leven huislieden in deze gemeente woonagtig en aldaar overleden. Getuigen: Aebe Tjeerds Rispens, 50 jaren, van bedrijf boer, wonende in de gemeente Buitenpost, aangehuwde broeder van de bruidegom en Eeuwe Jans Feitsma, 29 jaren, bode van de schout, neef van de bruid en Albert Willems Haag, 46 jaren, ontvanger der Belastingen en Popke Klazes van der Kluft, 30 jaren, graankoper, allen wonende in deze gemeente". 72

Notitie bij het overlijden: "... Louw Romkes Wiersma, 61 jaren, assessor dezer grietenij, wonende te Augsbuurt en aldaar geboren, weduwnaar van Simkje Tjeerds en zoon van zijn wijlen ouders Romke Gerrijts en Martje Louws. Overleden op 17 maart 1829, des morgens ten 4 uren, in de huizing nummer 22 te Augsbuurt".

Feiten

• Hij was landbouwer te Burum (Fr).

• Hij gebruikte in 1812 landerijen te Burum (Fr). 73 In een koopcontract bij notaris L. Faber staat de verkoop van bouwland te Burum door Baukjen Elzes Kiestra, weduwe van Hendrik Joukes Ronner. Louw Romkes Wiersma te Augsbuurt is de koper. De koopsom bedroeg fl. 2393,-.

• Hij was Assessor van de gemeente Kollumerland.

• Hij bezat in 1797 een wagen met 2 paarden te Augsbuurt (Fr). 74

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Louwes Wiersma werd geboren op 24-08-1814 in Burum (Fr).


70. Jan Willems Kooij, zoon van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, werd geboren op 04-05-1780 in Visvliet en is overleden op 27-12-1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Hij is een Oudgrootvader. Zijn zuster Grietje Willems Kooij 65 is een Oudgrootmoeder. Zij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Feiten

• Hij was landbouwer te Burum (Fr).

• Hij was aangever (45 j) van het overlijden van Martjen Louwes op 21-08-1825 te Burum (Fr). 75

• Hij was aanwezig bij het huwelijk van Tjitske op 31-05-1828 te Kollum (Fr).

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10-01-1829. 26
De veiling vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk om de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes af te wikkelen. Hij was gevolmachtigd voor Tjitske Willems Kooij, die getrouwd was met Jan Bouwes van der Weide.

Jan trouwde met Trijntje Doekes de Boer op 01-01-1806 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 05-09-1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23-09-1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19-09-1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Meenskje Jans Kooij werd geboren op 02-05-1806 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 25-05-1806 in Burum (Fr). Meenskje trouwde met Feike Rinzes Hoekstra,32 zoon van Rinze Egberts Hoekstra en Hinke Feikes, op 27-02-1834 in Kollumerland (Fr). Feike werd geboren op 25-03-1795 in Burum (Fr), werd gedoopt op 05-04-1795 in Burum (Fr) en is overleden op 15-08-1843 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

35       ii.  Tjitske Jans Kooij (geboren op 22-10-1808 in Burum (Fr) - overleden op 02-06-1878 in Kollum (Fr)). Tjitske trouwde met Enne Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, op 31-05-1828 in Kollum (Fr). Enne werd geboren op 24-04-1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18-05-1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 03-02-1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd. Tjitske trouwde vervolgens met Klaas Sikkema 32 op 18-06-1863 in Kollumerland (Fr).

        iii.  Jetske Jans Kooij werd geboren op 06-06-1811 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23-06-1811 in Burum (Fr) en is overleden op 03-02-1884 in Kollumerland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jetske trouwde met Heine Durks Wieren,32 zoon van Durk Egberts Wieren en Aukje Pieters, op 19-03-1831 in Kollumerland (Fr). Heine werd geboren op 25-10-1800 in Visvliet, werd gedoopt op 07-12-1800 in Visvliet en is overleden op 04-04-1853 in Burum (Fr) op 52-jarige leeftijd.

         iv.  Willemke Jans Kooy werd geboren op 25-05-1814 in Burum (Fr) en is overleden op 02-10-1881 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd. Willemke trouwde met Jacob Jans van der Veen 32 op 27-02-1834 in Kollumerland (Fr).

          v.  Willem Jans Kooij werd geboren 1820-1821 in Buitenpost (Fr) en is overleden op 22-01-1835 in Burum (Fr) op 15-jarige leeftijd.

         vi.  Idsert Jans Kooy werd geboren op 31-12-1822 in Burum (Fr) en is overleden op 26-04-1868 in Kollum (Fr) op 45-jarige leeftijd. Idsert trouwde met Janke Sytzes Luinstra, dochter van Sytze Pieters Luinstra en Aukje Reitzes de Vries, op 28-03-1867 in Kollumerland (Fr). Janke werd geboren op 23-06-1830 in Kollum (Fr) en is overleden op 25-09-1904 in Kollum (Fr) op 74-jarige leeftijd. Janke was ook bekend als Jouke Luinstra.

Jan trouwde vervolgens met Geeske Tjebbes Kits, dochter van Tjebbe Pieters Kits 76 en Trijntje Simmes Keuning, op 18-03-1830 in Kollumerland en Nieuw Kruisland (Fr). Geeske werd gedoopt op 12-02-1797 in Niehove en is overleden op 20-07-1852 in Burum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was boerin te Burum (Fr). Farmer's wife.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauke Jans Kooy werd geboren op 31-12-1830 in Burum (Fr) en is overleden op 08-06-1842 in Burum (Fr) op 11-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Jans Kooij werd geboren op 15-04-1832 in Kollumerland (Fr) en is overleden v๓๓r 09-05-1860. Pieter trouwde met Hiltje Douma, dochter van Menne Alberts Douma en Leusina Klaassens Thema, op 08-05-1857 in Grijpskerk. Hiltje werd geboren 1833-1834 in De Waard, Grijpskerk.


71. Trijntje Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer en Tjitske Aedsges Teenstra, werd geboren op 05-09-1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23-09-1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19-09-1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was boerin te Burum (Fr).

Trijntje trouwde met Jan Willems Kooij op 01-01-1806 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 04-05-1780 in Visvliet en is overleden op 27-12-1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

72. Pieter Berends Lijnema, zoon van Berend Pieters Prins en Geeske Heines, werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19-01-1777 in Sauwerd en is overleden op 22-03-1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Obergum.

• Hij woonde aan de Lijnbaan te Obergum. 77
Op de lijst van inwoners staat bij huisnummer 41: "... Pieter Berends Lijnema, arbeider, geb. 12-1-1778 [vgl. doopdatum 19-1-1777], pachter erf, verpachter: kerk van Obergum".

Pieter trouwde met Grietje Gerrits Valk op 07-03-1802 in Ranum. Grietje werd geboren op 14-02-1777, werd gedoopt op 31-03-1777 in Tinallinge en is overleden op 21-09-1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

36        i.  Gerrit Pieters Lijnema (geboren op 27-10-1805 in Obergum - overleden op 14-09-1857 in Obergum). Gerrit trouwde met Jentje Pieters de Roo, dochter van Pieter Jacobs de Roo en Ida Klasens, op 25-09-1830 in Winsum. Jentje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14-03-1802 in Garnwerd en is overleden op 21-01-1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.33

         ii.  Berend Pieters Lijnema werd geboren op 24-12-1808 in Obergum,78 werd gedoopt op 29-01-1809 in Obergum en is overleden op 04-11-1861 in Baflo op 52-jarige leeftijd. Berend trouwde met Grietje Jans Ezenga, dochter van Jan Geerts Ezenga en Anje Arends, op 30-10-1839 in Baflo. Grietje werd geboren op 07-01-1808 in Rasquert en is overleden op 30-10-1849 in Rasquert op 41-jarige leeftijd. Berend trouwde vervolgens met Tjaaktje Jans Mus, dochter van Jan Pieters Mus en Trientje Freerks, op 01-03-1851 in Baflo. Tjaaktje werd geboren op 26-11-1805 in Rasquert en is overleden op 07-01-1861 in Rasquert op 55-jarige leeftijd.

        iii.  Sibbelina Pieters Lijnema werd geboren op 17-05-1812 in Obergum. Sibbelina trouwde met Jacob Jacobs Smit, zoon van Jacob Jans Smit en Trijntje Jacobs Smit, op 21-11-1837 in Winsum. Jacob werd geboren op 03-03-1804 in Maarhuizen.

         iv.  Geesiena Pieters Lijnema werd geboren 1819-1820 in Obergum en is overleden op 03-01-1828 in Obergum op 9-jarige leeftijd.


73. Grietje Gerrits Valk, dochter van Gerrit Pieters en Sieuwke Willems, werd geboren op 14-02-1777, werd gedoopt op 31-03-1777 in Tinallinge en is overleden op 21-09-1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
"... Grietje Gerrits Valk, 63, daglonersvrouw, laatst wonende Obergum, geboren te Winsum, dochter van wijlen Gerrit Berends Valk & wijlen Sieuwke Berends, landbouwers te Winsum. Echtgenote van Pieter Berends Lijnema, dagloner te Obergum".

Notitie bij het onderzoek:
Dat beide ouders in de overlijdensakte van Grietje hetzelfde patroniem hebben is opmerkelijk. Het lijkt op de fout van een klerk. Hun schoonzoon heet ook al Berends. Na het zoeken op de voornamen Gerrit & Sieuwke in de buurt van Winsum blijken de enigen in de buurt Gerrit Pieters & Sieuwke Willems te zijn, op de boerderij Valkum.

Feiten

• Zij was getuige bij huwelijkscontract tussen Teunis Luirts en Anna Gerrijts Valk op 18-12-1805.

Grietje trouwde met Pieter Berends Lijnema op 07-03-1802 in Ranum. Pieter werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19-01-1777 in Sauwerd en is overleden op 22-03-1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

74. Pieter Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 20-05-1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-05-1774 in Garnwerd en is overleden op 07-10-1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

Zijn broer Sijmen Jacobs de Roo is ook een oudgrootvader, maar dan aan mijn moederszijde. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Zijn zoon Jacob Pieters de Roo was van beroep Roederoo.

Woordenboek der Nederlandse Taal: "De roode roede, roode roe, roo roede, roo roe. 1ฐ. Eigenlijk: de roodgeverwde stok (zie boven bij de roede van justitie) als teeken der waardigheid of als ambtsteeken van den rechterlijken ambtenaar die met het berechten van halszaken was belast (baljuw, schout, landdrost); ook van den persoon aan wien de uitvoering van doodvonnissen werd opgedragen (geweldige, geweldige-provoost, provoost-geweldige)."

Ledematen website: "roodt roede = rode roede = assistent van de wedman, belast met het dagelijkse politiewerk. De rode roede werd ook wel biesjager genoemd.
De functie wordt ingesteld in 1685 (Stad en stadsjurisdicties) c.q.
1716 (Ommelanden) op een jaarlijks tractement van ƒ 130. De rode roedes zijn in het algemeen afkomstig uit de lagere sociale klassen van de bevolking."

Feiten

• Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

• Hij nam de familienaam de Roo aan op 20-04-1812 te Ezinge. 79 "... Pieter Jacobs te Garnwerdt. Zoons: Jacob Pieters, Klaas Pieters, Jan Pieters. Hij tekent als Pieter Jacobs Droo".

Pieter trouwde met Ida Klasens v๓๓r 1797. Ida werd geboren op 08-03-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18-03-1770 in Garnwerd en is overleden op 13-08-1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Pieters de Roo werd geboren op 18-06-1797 in Garnwerd en is overleden v๓๓r 13-08-1873 in Winsum. Jacob was ook bekend als Jacob Pieters Roo. Jacob trouwde met Gerritdina Willems Medema, dochter van Willem Klaassens en Anje Gerrits, op 15-12-1827 in Winsum. Gerritdina werd geboren op 07-09-1803 in Obergum en is overleden op 21-08-1841 in Obergum op 37-jarige leeftijd. Gerritdina was ook bekend als Gerritdina Willems van Meden. Jacob trouwde vervolgens met Batje Feijes Sirks, dochter van Feije Sirks en Matje Mennes Rikkerts, op 24-02-1842 in Winsum. Batje werd gedoopt op 14-02-1802 in Groningen.

         ii.  Klaas Pieters de Roo werd geboren op 02-02-1800 in Aduard en is overleden op 20-08-1874 in Niehove80 op 74-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Jantje Tunnis Brandsema, dochter van Tunnis Sijbrands Brandsema en Sike Pieters Waterhuis, op 03-07-1824 in Oldehove. Jantje werd geboren 1799-1800 in Niehove en is overleden op 01-12-1869 in Niehove op 70-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Tunnis Bransema.

37      iii.  Jentje Pieters de Roo (gedoopt op 14-03-1802, geboren in Garnwerd - overleden op 21-01-1857 in Obergum). Jentje trouwde met Gerrit Pieters Lijnema, zoon van Pieter Berends Lijnema en Grietje Gerrits Valk, op 25-09-1830 in Winsum. Gerrit werd geboren op 27-10-1805 in Obergum, werd gedoopt op 10-11-1805 in Winsum en is overleden op 14-09-1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

         iv.  Martje Pieters de Roo werd geboren op 18-04-1805 in Garnwerd, werd gedoopt op 26-05-1805 in Garnwerd en is overleden in Obergum. Martje trouwde met Jannes van Bolhuis, zoon van Christiaan Smidt van Bolhuis en Titia Cost, op 23-07-1831 in Winsum. Jannes werd geboren op 02-05-1806 in Groningen, werd gedoopt op 21-05-1806 in Groningen en is overleden in Obergum.

          v.  Jan Pieters de Roo werd geboren op 02-02-1808 in Garnwerd, werd gedoopt op 14-02-1808 in Garnwerd en is overleden op 08-08-1814 in Garnwerd op 6-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Klaasens (?).

         vi.  Levenloos werd geboren op 27-04-1810 in Garnwerd en is overleden op 27-04-1810 in Garnwerd.

        vii.  Jantje Pieters de Roo werd geboren op 16-05-1811 in Garnwerd en is overleden op 08-03-1869 in Obergum op 57-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Jan Pieters Siegers, zoon van Pieter Jans Siegers en Pieterke Goossens Zandt,81 op 07-02-1844 in Winsum. Jan werd geboren op 09-11-1822 in Ranum en is overleden v๓๓r 12-05-1877 in Obergum. Jantje trouwde vervolgens met NN.

Pieter trouwde vervolgens met Jantje Geerts Meijer, dochter van Geert Harmens Meijer en Eltje Roelfs Bosch, op 10-01-1822 in Ezinge. Jantje werd geboren op 09-04-1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-04-1786 in Feerwerd en is overleden op 26-03-1848 in Garnwerd op 61-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dagloonster te Garnwerd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Roelf Pieters de Roo werd geboren op 14-06-1824 in Garnwerd. Roelf trouwde met Johanna Andries Bolhuis, dochter van Andries Hindriks Bolhuis en Albertje Roelfs van der Scheer, op 22-05-1852 in Bedum. Johanna werd geboren op 09-03-1832 in Enumatil.


75. Ida Klasens, dochter van Klaas Cornellis en Martjen Hindriks, werd geboren op 08-03-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18-03-1770 in Garnwerd en is overleden op 13-08-1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dagloonster te Klein Garnwerd.

Ida trouwde met Pieter Jacobs de Roo v๓๓r 1797. Pieter werd geboren op 20-05-1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-05-1774 in Garnwerd en is overleden op 07-10-1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.


76. Derk Jibbes van der Laan, zoon van Jibbe Jans en Antje Jans, werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 02-03-1766 in Zuidwolde en is overleden op 24-06-1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Hun boerderij, de "Janushoeve" is een kleine kop-romp-boerderij ten noorden van Sauwerd en waarschijnlijk opgetrokken in kloostermoppen en Friese steen (Monumenten in Nederland: Groningen, o.a. Redmer Alma).

Feiten

• Hij was dagloner, arbeider te Wetsinge en Sauwerd.

• Hij gebruikte land te Wetsinge. 82
"... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn. No 1. Een Behuizinge get: No 1. met de beklemminge van het heem Eigenaar De Hr. J. Bebing Meijer en Eigen: der behuizinge Derk Jibbes".

• Hij bezat op 28-06-1797 een huis "Janushoeve", Oosterlaan 2 te Wetsinge.
Op dezelfde dag als waarop Harmke Jans van de diakenen Sijmon Roelfs en Hidde Jurjens een huis in de Wetsinger Meeden koopt, kopen Derk Jibbes & Harmke Jans van dezelfde diakenen voor 549 gulden "eene behuisinge cum annexis onder Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt 4 gulden aan Jan Wolters te Noordwolde".

• Hij bezat op 16-02-1801 een huis "Janushoeve", Oosterlaan 2 te Wetsinge.
Derk Jibbes & Harmke Jans verkopen aan Harm Rijkels & Hijke Jans voor 455 gulden "een behuisinge met de beklemminge van 't heem daar de behuisinge op is staande, gelegen aan de Oosterlaan te Wetsinge, doende jaarlijks tot grondpagt an de Heer J. Bebing 3 gulden".
Op dezelfde dag verkopen ze nog "een behuisinge te Wetsinge" voor 400 gulden aan Aaldrik Reinders & Trientje Egberts.

• Geldzaken: 06-07-1801, Wetsinge.
Derk Jibbes & Harmke Jans ontvangen bij een transfix 200 gulden van Jacob Raangs & Grietie Pieters waarmee hun eigendomsrecht op een huis met beklemming te Wetsinge stopt. De originele kopers Aaldrik Reinders & Trientje Egberts gaan alle jaren huur i.p.v. rente betalen.

Derk trouwde met Harmke Jans op 28-05-1797 in Wetsinge en Sauwerd. Harmke werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12-08-1770 in Warfhuizen en is overleden op 20-10-1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

38        i.  Jibbe Derks van der Laan (geboren op 19-03-1798 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 20-02-1872 in Wetsinge en Sauwerd). Jibbe trouwde met Eltje Geerts Werkema, dochter van Geert Harms, Werkema en Grietje Pieters Hovingh, op 19-06-1824 in Adorp. Eltje werd geboren op 07-06-1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21-06-1801 in Feerwerd en is overleden op 29-01-1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

         ii.  Aaltje Derks van der Laan werd geboren op 01-11-1801, werd gedoopt op 15-11-1801 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28-03-1847 in Stitswerd op 45-jarige leeftijd. Aaltje trouwde met Jan Pieters Schuitinga, zoon van Pieter Sjoerds en Diewerke Jans Tal, op 14-11-1833 in Adorp. Jan werd geboren 1797-1798 in Dokkum (Fr) en is overleden op 17-12-1847 in Stitswerd op 50-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Derks van der Laan werd geboren op 30-05-1806 en werd gedoopt op 08-06-1806 in Wetsinge en Sauwerd.

         iv.  Jan Derks van der Laan werd geboren 1812-1813 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 22-06-1869 in Sauwerd op 57-jarige leeftijd. Jan trouwde met Wiske Veenhuizen, dochter van Jan Thiessens Veenhuizen en Grietje Pieters Groenewold, op 04-05-1865 in Adorp. Wiske werd geboren 1829-1830 in Hoogkerk en is overleden op 15-03-1866 in Sauwerd op 37-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Pieterke Veenhuizen, dochter van Jan Thiessens Veenhuizen en Grietje Pieters Groenewold, op 20-06-1867 in Adorp. Pieterke werd geboren 1834-1835 in Hoogkerk en is overleden op 03-09-1871 in Sauwerd op 37-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Veenhuis.


77. Harmke Jans, dochter van Jan Lienders en Aaltje Berents, werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12-08-1770 in Warfhuizen en is overleden op 20-10-1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

• Zij bezat op 28-06-1797 een huis te Wetsinge.
Sijmon Roelfs "boekhoudend diacon" en Hidde Jurjens "diacon van Wetsinge" verkopen aan Harmke Jans en Hijke Jans [haar zuster] voor 140 gulden "eene behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met de beklemminge van 't heem waarop de behuisinge staat met bomen en plantagien op en an het heem, staande en gelegen an de Wetsinger Meeden bij de Oosterlaan, wordende bij Jan Leenderts en vrouw bewoond, doende jaarlijks tot heemhuire an de Heer van Wetsinge 3 gulden, etc. Jan Leenderts en Aaltjen Berents houden het recht voor gelijke somma van penningen het verkochte weder over te nemen".

• Boedelscheiding: 06-07-1801, Wetsinge.
Hijke Jans & Harm Rijkels en Harmke Jans & Derk Jibbes scheiden de mandelige boedel, waarbij aan Harmke ten deel valt "een behuisinge met de beklemminge van 't heem staande en gelegen ten N. aan de Oosterlaan onder Wetsinge", waarbij zij "ter egalisatie" aan Hijke 227 gulden betaalt.

Harmke trouwde met Derk Jibbes van der Laan op 28-05-1797 in Wetsinge en Sauwerd. Derk werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 02-03-1766 in Zuidwolde en is overleden op 24-06-1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd.

Harmke trouwde vervolgens met Eme Onnes van Dijk, zoon van Onne Emes en Anje Jacobs, op 16-08-1832 in Adorp. Eme werd geboren op 26-10-1766 in Pieterburen en werd gedoopt op 02-11-1766 in Westernieland.

Feiten

• Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.


78. Geert Harms, Werkema, zoon van Harm Franssen en Eltje Geerts, werd gedoopt op 10-09-1752 in Oldehove, is overleden op 08-04-1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12-04-1810 in Feerwerd.

Feiten

• Hij was schipper te Ezinge. Ook dagloner te Feerwerd.

Geert trouwde met Bouke Willems, dochter van Willem Hiddes 15 en Anneke Ludolfs, op 05-01-1783 in Feerwerd. Bouke werd geboren in Feerwerd, werd gedoopt op 06-01-1758 en is overleden op 02-09-1791 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek: Feerwerd "direkt daarna"

Feiten

• Zij was schippersche te Feerwerd. Bargeman's wife.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Harm Geerts werd geboren op 06-09-1784 in Feerwerd, werd gedoopt op 12-09-1784 in Feerwerd en is overleden v๓๓r 27-01-1799.

         ii.  Anneke Geerts Werkema werd geboren op 10-04-1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 17-04-1786 in Feerwerd en is overleden op 26-03-1842 in Feerwerd83 op 55-jarige leeftijd. Anneke trouwde met Hendrik Rutgers Wieringa op 22-05-1808. Hendrik werd geboren circa 1786.

        iii.  Willem Geerts Werkema werd geboren op 31-03-1787 in Feerwerd, werd gedoopt op 15-04-1787 in Feerwerd en is overleden op 12-12-1837 in Ezinge83 op 50-jarige leeftijd. Willem trouwde met Jakobje Klasen op 23-09-1810 in Feerwerd. Jakobje werd geboren in Feerwerd en is overleden v๓๓r 1819. Jakobje was ook bekend als Jantje Klasen. Willem trouwde vervolgens met Lamge Geerts Bakker, dochter van Geert Jannes Bakker 84 en Renske Lammerts, op 10-07-1819 in Ezinge. Lamge werd geboren circa 1787.

         iv.  Frans Geerts Werkema werd geboren op 19-03-1789 in Feerwerd, werd gedoopt op 05-04-1789 in Feerwerd en is overleden op 16-01-1867 in Feerwerd op 77-jarige leeftijd. Frans was ook bekend als Frans Geerts Nienhuis. Frans trouwde met Adriaantje Geerts van der Molen, dochter van Geert Tobias van der Molen en Frankje Harms, op 02-12-1810 in Feerwerd. Adriaantje werd geboren op 15-02-1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 19-02-1786 in Feerwerd en is overleden op 07-01-1836 in Feerwerd op 49-jarige leeftijd. Frans trouwde vervolgens met Antje Jans Kijft,85 dochter van Jan Jans Kijft 86 en Walje Jans Datema,15 op 21-03-1839 in Ezinge. Antje werd geboren op 25-11-1786 in Oldehove en is overleden op 01-02-1874 in Feerwerd op 87-jarige leeftijd.

          v.  Hidde Geerts Werkema werd geboren op 06-04-1790 in Feerwerd, werd gedoopt op 18-04-1790 in Feerwerd en is overleden op 22-03-1856 in Feerwerd op 65-jarige leeftijd. Hidde trouwde met Bouke Haaijes Feringa, dochter van Haje Jacobs Feringa en Boukjen Luitjens, op 20-11-1819 in Ezinge. Bouke werd geboren op 06-11-1790 in Feerwerd en is overleden op 15-06-1862 op 71-jarige leeftijd.

         vi.  Bouke Geerts werd geboren op 02-09-1791 in Feerwerd en werd gedoopt op 11-09-1791 in Feerwerd.

Geert trouwde vervolgens met Grietje Pieters Hovingh op 03-07-1796 in Feerwerd. Grietje werd geboren op 10-07-1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-07-1769 in Feerwerd en is overleden op 18-12-1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 27-06-1796 te Aduard. 87
Getuigen aan bruidegomszijde waren: Jan Willems, Geert Tobias en Sjoert Sipkes, voorstanders over de minderjarige kinderen van de bruidegom en wijlen Bouke Willems; Geert Tobias en Frankje Harms, zwager en zuster.
Aan bruidszijde: Menje Cornelis, moeder; Jan Pieters Hovingh, volle broeder.
Er was ook een Afkoopbrief. Hiervoor verschenen aan de ene zijde: Geert Harms te Feerwerd. Aan de andere zijde: Jan Willems, voormond; Geert Tobias, sibbe; Sjoert Sipkes, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Geert Harms bij wijlen Bouke Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Geerts Werkema werd geboren op 25-03-1797 in Feerwerd, werd gedoopt op 17-04-1797 in Feerwerd en is overleden op 27-08-1864 in Bedum op 67-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Foske Hijlkes van Delden, dochter van Hijlke Jeltes en Garske Jannes, op 07-12-1839 in Warffum. Foske werd geboren 1800-1801 in Warffum en is overleden op 29-11-1871 in Warffum op 71-jarige leeftijd.

         ii.  Harm Geerts Werkema werd geboren op 29-01-1799 in Feerwerd en werd gedoopt op 07-02-1799 in Feerwerd. Harm trouwde met Trijntje Alberts van der Tuin, dochter van Albert Wilhelmus van der Tuin en Hendrikje Tonnis Koerts, op 22-12-1821 in Adorp. Trijntje werd geboren op 11-04-1802 in Oostwold en is overleden v๓๓r 1827 in Oostum. Harm trouwde vervolgens met Derkjen Johannes Bril, dochter van Johannes Petrus Bril en Klaaske Bartelds Bazuin, op 17-06-1827 in Adorp. Derkjen werd geboren op 29-11-1799 in Garnwerd.

39      iii.  Eltje Geerts Werkema (geboren op 07-06-1801 in Feerwerd - overleden op 29-01-1882 in Sauwerd). Eltje trouwde met Jibbe Derks van der Laan, zoon van Derk Jibbes van der Laan en Harmke Jans, op 19-06-1824 in Adorp. Jibbe werd geboren op 19-03-1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 09-04-1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20-02-1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Geerts Werkema werd geboren op 28-09-1803 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-10-1803 in Feerwerd en is overleden op 31-08-1866 in Feerwerd op 62-jarige leeftijd. Jan trouwde met Johanna Jakobs Sijbolts, dochter van Jacob Jacobs Sijbolts en Trijnje Allerts, op 13-06-1839 in Winsum. Johanna werd geboren op 30-11-1813 in Tinallinge en is overleden op 18-01-1891 in Feerwerd op 77-jarige leeftijd.

          v.  Menje Geerts Werkema werd geboren op 16-10-1805 in Feerwerd en is overleden op 26-06-1855 in Harssens, Adorp op 49-jarige leeftijd. Menje trouwde met Geert Berends Bots, zoon van Berend Geerts Bots en Gepke Geerts Bots, op 23-05-1835 in Aduard. Geert werd geboren op 26-03-1792 in Onstwedde en is overleden op 18-12-1859 in Adorp op 67-jarige leeftijd.

         vi.  Frankje Geerts Werkema werd geboren op 30-06-1807 in Feerwerd en werd gedoopt op 12-07-1807 in Feerwerd.

        vii.  Geert Harms Werkema werd geboren op 23-08-1810 in Feerwerd, werd gedoopt op 26-09-1810 in Feerwerd en is overleden op 05-02-1902 op 91-jarige leeftijd. Geert was ook bekend als Geert Harms. Geert trouwde met Anje Jannes van Dijken, dochter van Jannes Popkes van Dijken 88 en Gepke Hendriks Bos,89 op 11-02-1841 in Ezinge. Anje werd geboren op 13-07-1817 in Oldehove.


79. Grietje Pieters Hovingh, dochter van Pieter Jans Hovingh en Menje Cornelis, werd geboren op 10-07-1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-07-1769 in Feerwerd en is overleden op 18-12-1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was schippersche te Ezinge. Ook dagloonster te Feerwerd.

• Zij nam de familienaam Hoving aan op 17-04-1812 te Feerwerd. 90
"... Grietie Pieters Hoving wed. van Geert Harms te Feerwerd. Hoving voor haarzelf en voor haar kinder.
Zoons: Pieter Geerts, Harm Geerts, Jan Geerts, Geert Geerts.
Dochters: Eltie Geerts, Menje Geerts".
Toch hebben alle kinderen later de naam Werkema (...)

Grietje trouwde met Geert Harms, Werkema op 03-07-1796 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 10-09-1752 in Oldehove, is overleden op 08-04-1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12-04-1810 in Feerwerd.

Grietje trouwde vervolgens met Popke Izebrands Tromp, zoon van Izebrant Popkes 91 en Hijlkjen Fockes, op 18-02-1815 in Ezinge. Popke werd geboren op 29-10-1775 in Feerwerd en is overleden op 22-02-1833 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was arbeider en landbouwer te Feerwerd.

• Hij nam de familienaam Tromp aan op 17-04-1812 te Feerwerd. 90 "... Popke Izebrands te Feerwerd. Zoons: Izebrant Popkes, Leendert Popkes. Dochters: Leentie Popkes, Hyktie Popkes.
Stedevader van de kinderen van Derk Jacobs te Feerwerd".


80. Jacob Omkes Japenga 35 werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11-07-1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jakob Jans Japenga, Jan Omkes Japinga, en Jakob Omkes.

Notitie bij het onderzoek:
Zijn ouders zijn mij nog niet bekend. Mogelijk is er een verband met deze vermeldingen in de Lijst der dooden tot Eenrum 1755-1811: "... Den 7. 9ber 1771: is overleden Jan Omkes, nalatende zijn Vrou en 7 kinder.
Den 8 Jan 1781: is Overleden Martjen Peters Wed: van Jan Omkes Latende tot Zibste bloede na 2 Zoons en 3 Dogters". Drie van Jacobs kinderen hebben namen die wel passen, maar een Omke ontbreekt.
Een tweede Omkes in Eenrum is Gosen Omkes die stierf op 13 februari 1774, "nalatende Zijn Vrou 3 Zoons en drie dogters". Hij zou misschien een broer van Jan kunnen zijn.

Maar, hij was ook bekend onder de naam Jan Omkes Japenga, waaruit dan de naam van zijn vader Omke gehaald kan worden. In Westernieland is een doop, 25-6-1758, van een Jan, zoon van Omke Goozijns & Trijnje Jans... De vernoemingen komen echter helemaal niet overeen.

Feiten

• Hij was dagloner te Wehe.

• Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 18-10-1786 te Westerdijkshorn. Zwager van Aries Ebels & Albertje Menses.

Jacob trouwde met IJke Ebels op 31-03-1781 in Eenrum. IJke werd gedoopt op 19-01-1760 in Leens en is overleden op 17-06-1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als Eilke Ebels, IJke en Yeke IJbels.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jacobs Japenga werd gedoopt op 08-09-1782 in Wehe en is overleden in 1809 op 27-jarige leeftijd.

         ii.  Ebel Jacobs Japenga werd geboren op 05-02-1786 in Wehe,92 werd gedoopt op 05-02-1786 in Wehe en is overleden op 14-03-1843 in Hoorn, Eenrum op 57-jarige leeftijd. Ebel trouwde met Kaatje Pieters Werkman, dochter van Pieter Harms Werkman en Geeske Isebrands Vos,93 circa 1820. Kaatje werd geboren 1783-1784 in Rasquert, werd gedoopt op 06-02-1785 in Warffum en is overleden na 16-03-1854.

        iii.  Marten Jacobs Japenga werd gedoopt op 22-02-1789 in Wehe en is overleden op 21-07-1835 in Wehe op 46-jarige leeftijd. Marten trouwde met Jantje Harms van Dijk, dochter van Harm Hendriks 37 en Trijntje Jacobs,37 op 29-10-1815 in Leens. Jantje werd geboren op 07-06-1798 in Hornhuizen en is overleden op 08-11-1835 in Wehe op 37-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Jacobs Japenga werd gedoopt op 04-03-1792 in Wehe en is overleden op 18-06-1833 in Eelde (Dr) op 41-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Jan Stevens, zoon van Steven Jans en Hillechien Roelfs, op 03-06-1821 in Eelde (Dr). Jan werd geboren op 15-12-1790 in Eelde (Dr) en is overleden op 29-11-1871 in Paterswolde (Dr) op 80-jarige leeftijd.

40        v.  Pieter Jakobs Japenga (geboren op 17-10-1794 in Wehe - overleden op 31-10-1849 in Wehe). Pieter trouwde met Anje Jans Tiemens, dochter van Pieter Klaassens en Bauwke Klaassen Tijmens, op 09-10-1819 in Leens. Anje werd gedoopt op 04-07-1798 in Rasquert en is overleden op 28-12-1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

         vi.  Martjen Jacobs Japenga werd gedoopt op 31-12-1797 in Wehe.

        vii.  Martjen Jacobs Japenga werd geboren op 06-01-1799 in Wehe en is overleden op 07-01-1821 in Leens op 22-jarige leeftijd.

       viii.  Arijs Jacobs Japenga werd geboren op 07-03-1803 in Wehe en is overleden op 06-04-1860 in Wehe op 57-jarige leeftijd. Arijs trouwde met Anje Roelfs Boersema, dochter van Roelf Eisses Boersema 37 en Geertje Jacobs,37 op 15-01-1831 in Leens. Anje werd geboren op 24-06-1807 in Schiermonnikoog (Fr) en is overleden op 19-02-1900 in Wehe op 92-jarige leeftijd.


81. IJke Ebels, dochter van Ebel Arijs 94 en Margarieta Alegonda Pieters,95 werd gedoopt op 19-01-1760 in Leens en is overleden op 17-06-1814 in Wehe op 54-jarige leeftijd. IJke was ook bekend als Eilke Ebels, IJke en Yeke IJbels.

Feiten

• Zij was dagloonster te Wehe.

IJke trouwde met Jacob Omkes Japenga 35 op 31-03-1781 in Eenrum. Jacob werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11-07-1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jakob Jans Japenga, Jan Omkes Japinga, en Jakob Omkes.

82. Pieter Klaassens werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26-11-1808 in Rasquert.96

Notitie bij het overlijden:
"... Overleden: Pieter Klaesen, den 26.11.1808, oud 60 jaren, gewoond hebbende te Rasquert, gehuwd met Bauwke Klaesen, benevens denzelven nalatende ้้n kind, uit een huwelijk, noch 3 kinderen uit voorgaande huwelijken, zijnde de aangeving geschied op den 29 novbr".

Notitie bij het onderzoek:
Mogelijk waren zij doopsgezind, net als Klaas Tijmens en Grietje Jacobs.

Pieter Klaassens was eerder getrouwd, maar in Rasquert en Baflo staan zeker 4 Pieters Klaassens getrouwd:
1763 met Luiktje Hindriks...
1790 met Anje Derks...
1790 met Pieterke Pieters...
1793 met Anje Harmens...

Feiten

• Hij was dagloner te Rasquert.

Pieter trouwde met NN v๓๓r 20-11-1803.

Pieter trouwde vervolgens met Bauwke Klaassen Tijmens op 20-11-1803 in Baflo. Bauwke werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25-01-1812 in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

41        i.  Anje Jans Tiemens (gedoopt op 04-07-1798 in Rasquert - overleden op 28-12-1877 in Wehe). Anje trouwde met Pieter Jakobs Japenga, zoon van Jacob Omkes Japenga 35 en IJke Ebels, op 09-10-1819 in Leens. Pieter werd geboren op 17-10-1794 in Wehe, werd gedoopt op 26-10-1794 in Wehe en is overleden op 31-10-1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

         ii.  Grietje Pieters Bos werd geboren op 19-02-1805 in Rasquert, werd gedoopt op 03-03-1805 in Rasquert en is overleden op 04-06-1871 in Warfhuizen op 66-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Jan Ebels Japenga, zoon van Ebel Jacobs Japenga en Kaatje Pieters Werkman, op 08-03-1838 in Leens. Jan werd geboren op 28-02-1809 in Wehe en is overleden op 22-03-1869 in Warfhuizen op 60-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Pieters werd geboren op 19-02-1805 in Rasquert en werd gedoopt op 03-03-1805 in Rasquert.


83. Bauwke Klaassen Tijmens, dochter van Klaas Tijmens en Grietje Jacobs, werd geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert en is overleden op 25-01-1812 in Rasquert.

Feiten

• Zij was dagloonster te Rasquert.

Bauwke trouwde met Pieter Klaassens op 20-11-1803 in Baflo. Pieter werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26-11-1808 in Rasquert.96

84. Fokke Willems Louwes, zoon van Willem Louwes en Lientje Jans, werd gedoopt op 17-02-1743 in Warfhuizen en werd begraven op 09-01-1809 in Westernieland.

Fokke trouwde met Aaltje Jans op 03-07-1768 in Westernieland. Aaltje werd geboren circa 1743 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lienje Fokkes werd gedoopt op 17-03-1771.

         ii.  Fokke Fokkes werd gedoopt op 20-02-1774.

Fokke trouwde vervolgens met Anje Jans op 19-03-1781 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 05-09-1756 in Westernieland en is overleden op 24-01-1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lauwe Fokkes Fokkens werd gedoopt op 23-09-1787 in Westernieland en is overleden v๓๓r 07-03-1856 in Eenrum. Lauwe trouwde met Harmtje Gerrits Brongers circa 1809. Harmtje werd geboren circa 1787 en is overleden op 10-02-1828 in Eenrum ongeveer 41 jaar oud. Lauwe trouwde vervolgens met Aaltje Jurjens Sierts, dochter van Jurjen Sierts en Geeske Hendriks, op 04-12-1828 in Eenrum. Aaltje werd gedoopt op 02-03-1794 in Wierhuizen, Pieterburen.

         ii.  Nieske Fokkes werd gedoopt op 23-09-1787 in Westernieland.

        iii.  Aagtie Fokkes werd gedoopt op 09-05-1790 in Westernieland en is overleden op 21-04-1833 in Eenrum op 42-jarige leeftijd. Aagtie trouwde met Klaas Jans Borgman,97 zoon van Jan Fokkes 97 en Martje Popkes,97 op 14-04-1816 in Eenrum. Klaas werd geboren op 15-09-1791 in Eenrum en is overleden op 14-05-1851 in Eenrum op 59-jarige leeftijd.

42       iv.  Jan Fokke Fokkens (gedoopt op 09-03-1794, geboren in Westernieland - overleden op 01-11-1860 in Eenrum). Jan trouwde met Simenje Hendriks Knap, dochter van Hindrik Jakobs Knap en Willemtje Simons, op 14-04-1816 in Eenrum. Simenje werd geboren op 18-12-1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25-12-1796 in Eenrum en is overleden op 18-01-1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

          v.  Cnelliske Fokkes werd geboren op 26-12-1799 en werd gedoopt op 26-01-1800 in Westernieland.

         vi.  Jakob Fokkes Fokkens werd geboren op 26-12-1799, werd gedoopt op 26-01-1800 in Westernieland en is overleden op 15-11-1878 in Eenrum op 78-jarige leeftijd. Jakob trouwde met Zwaantje Klaassens Sigers, dochter van Klaas Sigers Siegers en Anje Renjes, op 31-05-1835 in Eenrum. Zwaantje werd geboren op 26-03-1806 in Eenrum en werd gedoopt op 03-04-1806 in Eenrum. Jakob trouwde vervolgens met Antje Jakobs Diephuis, dochter van Jakob Sirks Diephuis en Jantje Hendriks Bos, op 09-11-1850 in Eenrum. Antje werd geboren 1807-1808 in Wierhuizen, Pieterburen.


85. Anje Jans, dochter van Jan Berends en Aaltjen Pieters, werd gedoopt op 05-09-1756 in Westernieland en is overleden op 24-01-1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Wonende in Westernieland

Feiten

• Zij was daglonersche.

Anje trouwde met Fokke Willems Louwes op 19-03-1781 in Westernieland. Fokke werd gedoopt op 17-02-1743 in Warfhuizen en werd begraven op 09-01-1809 in Westernieland.

86. Hindrik Jakobs Knap werd geboren circa 1750 in Eenrum en is overleden v๓๓r 1816.

Zijn achternaam Knap komt voor het eerst voor bij het overlijden van zijn zoontje Jacob, 26-3-1792 te Eenrum.

Notitie bij het onderzoek:
Bij zijn huwelijk kwam Hindrik Jacobs van Eenrum, maar daar is geen doop van hem te vinden.
Zijn vrouw Willemtje komt op 18-4-1816 te Eenrum voor in de huwelijksbijlagen van Albert Jans Knap en Antje Alberts Helder. Albert is de zoon van Jan Jacobs Knap 116. Daar wordt vermeld dat Willemtje Simons op 8-4-1807 is overleden. Dat brengt de verwantschap tussen mijn beide Knap-families wel dichterbij maar lost het nog niet op. Jan Jacobs Knap, oudgrootvader, was ook schipper en van dezelfde generatie als oudgrootvader Hindrik Jacobs Knap. Het lijkt er niet op dat deze Hindrik 86 en Jan 116 broers waren, want waarom noemt Hindrik zijn eerste dochter Frouwke, en zijn 2e en 4e zoon Jacob Klaassen Knap... Deze kindernamen wijzen op heel andere kandidaten voor zijn ouders dan die van Jan Jacobs Knap, zoals bijvoorbeeld dezen, die ik vond in Hoogkerk:

Jacob Clasen (van Hoogkerk) & Frouke Hendriks (van Uithuizen)
Getrouwd 07-01-1753 (Uithuizen) getrouwd in Hoogkerk
Dopen te Hoogkerk en Leegkerk:
1754-06-03 Hoogkerk V Elsjen
1755-11-02 Leegkerk M Klaas
1758-01-15 Leegkerk M Hindrik
1760-05-11 Leegkerk M Albert
1762-05-30 Leegkerk M Klaas
1764-03-04 Leegkerk V Margje
Doop te Groningen Martinikerk:
1767-05-03 over Kijk in 't Jatsbrug V Trijntje
Doop te Mensingeweer:
1769-02-12 Mensingeweer M Albert wonende in het huisje van Harm Jurjens, overleden november 1769.

Feiten

• Hij was schipper te Groningen.

Hindrik trouwde met Willemtje Simons op 25-07-1783 in Leens. Willemtje werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16-02-1755 in Vierhuizen en is overleden op 08-04-1807 op 52-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk:
Registratie 20-07-1783 Eenrum
Hendrik Jacobs, van Eenrum
Willemke Simons, van Leens, geboren te Vierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frouwke Hendriks Knap werd geboren op 21-10-1783 in Eenrum, werd gedoopt op 26-10-1783 in Eenrum en is overleden op 15-11-1835 in Westerbroek op 52-jarige leeftijd. Frouwke trouwde met NN. Frouwke trouwde vervolgens met Gerrit Sakes de Vries v๓๓r 1808. Gerrit werd geboren op 30-01-1756 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden op 09-04-1845 in Zuidbroek op 89-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Claassen Hindriks werd geboren op 14-10-1786, werd gedoopt op 22-10-1786 in Eenrum en is overleden op 26-03-1792 in Eenrum98 op 5-jarige leeftijd.

        iii.  Hendrikje Hendriks Knap werd geboren op 23-03-1789 in Eenrum, werd gedoopt op 13-04-1789 in Eenrum en is overleden op 26-06-1847 in Veenhuizen (Dr) op 58-jarige leeftijd. Hendrikje was ook bekend als Henderika Knap. Hendrikje trouwde met Pieter Johannes van der Werff, zoon van Johannes Harmens van der Werff en Geeske Mones, op 09-09-1821 in Groningen. Pieter werd geboren op 11-11-1796 in Joure, Haskerland (Fr) en werd gedoopt op 11-11-1796 in Joure, Haskerland (Fr).

         iv.  Jakob Klaassen Knap werd geboren op 30-05-1793 in Westerbroek, werd gedoopt op 29-09-1793 in Eenrum en is overleden op 11-03-1850 in Groningen op 56-jarige leeftijd. Jakob trouwde met Freeke Jans Geltes, dochter van Jan Geltes en Grietje Elles, op 11-04-1816 in Eenrum. Freeke werd geboren op 22-01-1794 in Eenrum en is overleden op 18-06-1824 in Eenrum op 30-jarige leeftijd. Jakob trouwde vervolgens met Aaltje Jacobs de Vries, dochter van Jacob Sjoerts en Trijnje Jans Beukema, op 18-01-1827 in Eenrum. Aaltje werd geboren op 02-01-1804 in Eenrum en is overleden op 03-03-1850 in Groningen op 46-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jacobs Sjoerts.

43        v.  Simenje Hendriks Knap (geboren op 18-12-1796 in Eenrum - overleden op 18-01-1848 in Eenrum). Simenje trouwde met Jan Fokke Fokkens, zoon van Fokke Willems Louwes en Anje Jans, op 14-04-1816 in Eenrum. Jan werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 09-03-1794 in Westernieland en is overleden op 01-11-1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.


87. Willemtje Simons, dochter van Simen Jacobs en Hendrikje Everts, werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 16-02-1755 in Vierhuizen en is overleden op 08-04-1807 op 52-jarige leeftijd.

Willemtje trouwde met Hindrik Jakobs Knap op 25-07-1783 in Leens. Hindrik werd geboren circa 1750 in Eenrum en is overleden v๓๓r 1816.

88. Jakob Jans Huizinga, zoon van Jan Hommes en Anje Cornellijs, werd gedoopt op 29-10-1752 in Usquert en is overleden op 10-06-1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Als moeder staat in de akte: Grietje Kornelis...

Feiten

• Hij was dagloner te Rasquert. Ook te Den Andel.

Jakob trouwde met Trijntje Jans ter Lip circa 1785. Trijntje werd gedoopt op 02-10-1757 in Den Andel en is overleden op 27-12-1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jakobs Huizinga werd gedoopt op 09-01-1780 in Den Andel.

         ii.  Grietje Jakobs Huizinga werd geboren op 03-03-1782 in Den Andel, werd gedoopt op 10-03-1782 in Den Andel en is overleden in 1785 op 3-jarige leeftijd.

        iii.  Roelf Jakobs Huizinga werd gedoopt op 05-06-1785 in Den Andel.

         iv.  Jan Jakobs Huizinga werd gedoopt op 29-04-1787 in Den Andel en is overleden op 05-10-1837 in Rasquert op 50-jarige leeftijd. Jan trouwde met Klaaske Jans Kooima, dochter van Matje Douwes Kooi, op 20-01-1822 in Baflo. Klaaske werd geboren 1799-1800 in Breede, Warffum en is overleden op 23-09-1877 in Rasquert op 78-jarige leeftijd. Klaaske was ook bekend als Klaaske Jans Kooi.

44        v.  Roelf Jacobs Huizinga (geboren op 05-12-1788 in Den Andel - overleden op 17-12-1846 in Westernieland). Roelf trouwde met Hindrikje Douwes Pier, dochter van Jantjen Hindriks, op 12-12-1811 in Baflo. Hindrikje werd geboren op 19-01-1794 in Baflo,38 werd gedoopt op 23-02-1794 in Baflo en is overleden op 05-09-1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

         vi.  Grietje Jakobs Huizinga werd geboren op 19-11-1790 in Den Andel, werd gedoopt op 25-11-1790 in Den Andel en is overleden op 15-12-1850 in Rasquert op 60-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Carel Martinus Deelsnijder, zoon van Carel Deelsnijder en Zijke Teunis, op 06-01-1816 in Baflo. Carel werd geboren 1797-1798 in Wier (Fr) en is overleden op 25-11-1854 in Rasquert op 57-jarige leeftijd.

        vii.  Anje Jakobs Huizinga werd geboren op 08-05-1793 in Den Andel en werd gedoopt op 19-05-1793 in Den Andel.

       viii.  Homme Jakobs Huizinga werd geboren op 20-03-1797 in Den Andel en werd gedoopt op 02-04-1797 in Den Andel. Homme trouwde met Alstje Gerrits Vos,99 dochter van Gerrijt Isebrandts Vos en Anje Eltes Vos, op 22-11-1818 in Eenrum. Alstje werd geboren op 25-07-1802 in Westernieland, werd gedoopt op 25-07-1802 en is overleden in 1838 in Eenrum op 36-jarige leeftijd. Homme trouwde vervolgens met Grietje Mennes Knot, dochter van Menne Jans Knot en Hilje Berents, op 04-04-1839 in Eenrum. Grietje werd gedoopt op 23-09-1792 in Warffum en is overleden in 3-1869 in Westernieland op 76-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Mennes Kn๖t.

         ix.  Jantje Jakobs Huizinga


89. Trijntje Jans ter Lip, dochter van Jan Jans ter Lip en Grietje Roelefs, werd gedoopt op 02-10-1757 in Den Andel en is overleden op 27-12-1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

Trijntje trouwde met Jakob Jans Huizinga circa 1785. Jakob werd gedoopt op 29-10-1752 in Usquert en is overleden op 10-06-1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

91. Jantjen Hindriks, dochter van Hendrik Geerts en Lijsabeth Joesten, Bakker, werd gedoopt op 11-06-1775 in Baflo.

Zij was moeder van 3 'onechte' kinderen.
Bij het huwelijk van Hindrikje Doewes schreef zij: "... Ik, ondergeschrevene Jantjen Hindriks, woonachtig te Baflo, verklare door speciale voorkennis gehad te hebben van het voorgenomen huwelijk tusschen mijne dochter Hindrikje Doewes en Roelf Jacobs Huizing, woonachtig te Baflo en verklare wijders als daar mijne volkomene toestemming over gegeven te hebben. Bij gebreke van schrijven heb ik deze met het trekken van gewoon mark bekragtigt op den 8. December 1811".

Jantjen had een relatie met een onbekende man.

Haar kinderen waren:

45        i.  Hindrikje Douwes Pier (geboren op 19-01-1794 in Baflo - overleden op 05-09-1869 in Westernieland). Hindrikje trouwde met Roelf Jacobs Huizinga, zoon van Jakob Jans Huizinga en Trijntje Jans ter Lip, op 12-12-1811 in Baflo. Roelf werd geboren op 05-12-1788 in Den Andel, werd gedoopt op 07-12-1788 in Den Andel en is overleden op 17-12-1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

         ii.  Janna Douwes werd gedoopt op 28-05-1797 in Baflo en is overleden op 24-06-1863 in Middelstum op 66-jarige leeftijd. Janna trouwde met Jacob Klasen Doornbos, zoon van Klaas Jacobs Doornbos en Fenje Harms, op 17-11-1819 in Middelstum. Jacob werd gedoopt op 30-11-1794 in Middelstum en Toornwerd en is overleden op 30-01-1859 in Middelstum op 64-jarige leeftijd.

        iii.  Lysabeth Hendriks werd geboren op 06-07-1803 in Baflo en werd gedoopt op 21-08-1803 in Baflo.


92. Jan Izebrands Helder, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 04-03-1736 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

Feiten

• Naamsaanneming: 1811. 100

• Kerkelijke zaken: 11-04-1797, Pieterburen en Wierhuizen. Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrand... werd als lidmaat aangenomen

Jan trouwde met IJmke Pieters op 01-02-1761 in Pieterburen. IJmke werd gedoopt op 24-04-1737 in Leens en is overleden op 16-08-1825 in Pieterburen39 op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Jans Helder werd geboren op 25-03-1761 en werd gedoopt op 29-03-1761 in Pieterburen.

         ii.  Anje Jans Helder werd gedoopt op 10-02-1763 in Pieterburen.

        iii.  Pieter Jans Helder werd gedoopt op 20-04-1765 in Pieterburen.

         iv.  Izebrant Jans Helder werd gedoopt op 18-02-1768 in Pieterburen.

          v.  Arent Jans werd geboren op 30-10-1770 in Pieterburen, werd gedoopt op 04-11-1770 in Pieterburen en is overleden op 11-11-1774 in Pieterburen op 4-jarige leeftijd.

         vi.  Jacob Jans Helder werd geboren op 08-03-1773 in Pieterburen en werd gedoopt op 21-03-1773 in Pieterburen.

        vii.  Pieterke Jans Heller werd gedoopt op 20-07-1777 in Pieterburen en is overleden op 18-03-1833 in Pieterburen101 op 55-jarige leeftijd. Pieterke trouwde met NN.

46     viii.  Arend Jans Helder (gedoopt op 01-03-1780 in Pieterburen - overleden op 07-04-1847 in Pieterburen). Arend trouwde met Martje Jans van Dobben, dochter van Jan Alberts Dobben en Martjen Ties, op 04-11-1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Martje werd geboren op 20-10-1782 in Pieterburen en is overleden op 13-08-1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.41


93. IJmke Pieters, dochter van Peter Jans Helder en Anje Jans, werd gedoopt op 24-04-1737 in Leens en is overleden op 16-08-1825 in Pieterburen39 op 88-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
In de overlijdensakte is sprake van Iemke Jans, oud 88 jaar geboren te Leens, ouders onbekend, weduwe van Jan Helder, overleden in het diakoniehuis.
De leeftijd van 88 jaar bij overlijden en de geboorteplaats Leens kloppen met Imke Peters. Het is bekend dat Jan Isebrands de naam vam van zijn vrouw aanneemt en dus Jan Helder wordt. Waarom zij in de overlijdensakte Iemke Jans wordt genoemd en niet Iemke Pieters zou kunnen samenhangen met het feit dat haar vader Peter Jans bij haar overlijden bij de aangevers onbekend is.

Feiten

• Zij was op 04-04-1797 lidmaat op belijdenis te Pieterburen. "... Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrants".

IJmke trouwde met Jan Izebrands Helder op 01-02-1761 in Pieterburen. Jan werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 04-03-1736 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

94. Jan Alberts Dobben, zoon van Albert Gerrits 102 en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 01-05-1740 in Usquert en is overleden v๓๓r 09-01-1832 in Pieterburen.

Feiten

• Hij was dagloner te Pieterburen.

Jan trouwde met Martjen Ties op 13-03-1774 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 08-02-1756 in Usquert en is overleden v๓๓r 09-01-1832 in Pieterburen.103 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 11-03-1774 te Usquert. Bruidegom: Jan Alberts
Bruid: Marktjen Ties

Getuigen aan Bruidegoms zijde:
Albert Gerrits, vader
Trijnje Jacobs, moeder
Gerrit Alberts, broer, e.v. Marktjen Allarts
Marktjen Allarts, aangetrouwde zuster
Jacob Alberts, broer, e.v. Hindriktjen Clasen
Hindriktjen Clasen, aangetrouwde zuster
Heine Alberts, broer, e.v. Grietje Melles
Grietje Melles, aangetrouwde zuster
Haje Geerts, zwager, e.v. Hindriktjen Alberts
Hindriktjen Alberts, zuster
Derk Tjarkx, zwager, e.v. IJtjen Alberts
IJtjen Alberts, zuster
Peter Berents, zwager, e.v. Anje Alberts
Anje Alberts, zuster
Eibe Alberts, broer
Klaaske Alberts, zuster

Getuigen aan Bruids zijde:
Ties Jacobs, vader
Geertjen Havinga, stiefmoeder
Kornellis Jans, oom en voormond
Luitjen Klaasen, aangetrouwde oom en sibbe voogd
Jacob Wolters Tempel, vreemde voogd

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Albert Jans werd gedoopt op 28-09-1774 in Pieterburen.

         ii.  Fokelje Jans werd gedoopt op 15-01-1775 in Usquert.

        iii.  Trijnje Jans werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 16-04-1779 in Wierhuizen.

47       iv.  Martje Jans van Dobben (geboren op 20-10-1782 in Pieterburen - overleden op 13-08-1827 in Pieterburen). Martje trouwde met Arend Jans Helder, zoon van Jan Izebrands Helder en IJmke Pieters, op 04-11-1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Arend werd gedoopt op 01-03-1780 in Pieterburen en is overleden op 07-04-1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

          v.  Itje Jans van Dobben werd gedoopt op 20-05-1787 in Westernieland. Itje trouwde met Pieter Klaassen Boot, zoon van Klaas Pieters Boot en Trientje Hendriks Bakker, op 12-04-1819 in Eenrum. Pieter werd geboren op 17-04-1783 in Eenrum en is overleden op 25-04-1829 in Eenrum op 46-jarige leeftijd.

         vi.  Albert Jans werd gedoopt op 27-09-1789 in Westernieland en is overleden op 09-01-1832 in Eenrum op 42-jarige leeftijd.


95. Martjen Ties, dochter van Thies Jacobs en Fokeltje Jans, werd gedoopt op 08-02-1756 in Usquert en is overleden v๓๓r 09-01-1832 in Pieterburen.103 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

Notitie bij het overlijden:
Mogelijk was zij al overleden op 16 juni 1806 en begraven op 18 juni 1806 te Pieterburen.

Feiten

• Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martjen trouwde met Jan Alberts Dobben op 13-03-1774 in Usquert. Jan werd gedoopt op 01-05-1740 in Usquert en is overleden v๓๓r 09-01-1832 in Pieterburen.


96. Broer Berends van Dijken, zoon van Berend Bruins en Hilje Broerkes, werd geboren op 11-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen, werd gedoopt op 19-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 14-05-1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop:
"Wonende op de Broek te Wierhuizen."

Feiten

• Broer woonde in 1788 in 't veerhuis te Dorkwerd. 104 Hij was landbouwer en veerman.

De Dorkwerder "overhaal" 104

Op het snijpunt van het huidige Reitdiep en de vroegere, afgesneden loop van de Oude A bij Dorkwerd was een 'voetveer' en een bijbehorend veerhuis. De Dorkwerder 'overhaal' is zeer oud. In de 13e eeuw moesten priester-monniken van het klooster Selwerd in Dorkwerd de mis bedienen. Er was een voetpad (kerkepad) en zij stapten waarschijnlijk op een veerpont om het Reitdiep over te steken. [...] De oudste schriftelijke gegevens wijzen uit dat in 1788 Broer Berends (van Dijk) en zijn vrouw Maria Ennes de bewoners van het aan de 'overzijde' staande veerhuis waren. Een vetpot zal 't niet geweest zijn, want de diakenen moesten vaak bijspringen. [...] In 1813 vindt dan ook 'gerechtelijke verkoop plaats van het aan Broer Berends van Dijk toebehorende veerhuis met ruim 3 ha. land, gelegen te Wierum beoosten het Reitdiep'. Koper is dan de diaconie, 'in verband met voorschotten', zoals het heette.

Het voetveer verbond Dorkwerd met de boerderij Hunzeroord langs de Paddepoelsterweg aan de overkant van het Reitdiep. Nu ligt er een reusachtige berg bagger, de Stort, gedeponeerd bij het graven van het Van Starkenborgkanaal.

Broer trouwde met Martje Ennes in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 02-12-1759 in Houwerzijl en is overleden op 10-02-1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berend Broers werd geboren op 26-12-1782 in Houwerzijl, werd gedoopt op 05-01-1783 in Niekerk en Vliedorp en is overleden v๓๓r 11-10-1786.

         ii.  Weike Broers van Dijken werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 08-08-1784 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 21-09-1869 in Leek op 85-jarige leeftijd. Weike was ook bekend als Wijke Broers. Weike trouwde met Hero Klink. Weike trouwde vervolgens met Jacob Lucas Croeze op 20-05-1810 in Adorp en Harssens. Jacob werd geboren in Steenwijk (Ov).

        iii.  Beerend Broers Trip werd geboren op 11-10-1786 in Dorkwerd bij de Dorq.vrt, werd gedoopt op 22-10-1786 in Dorkwerd en is overleden op 06-06-1824 in Groningen op 37-jarige leeftijd. Beerend was ook bekend als Berend Brouwers Trip. Beerend trouwde met Annegien Hindriks Noorman, dochter van Hendrik Thomas en Maria Mennes, op 26-04-1812 in Groningen. Annegien werd gedoopt op 12-09-1792 in Groningen en is overleden op 06-07-1866 in Groningen op 73-jarige leeftijd. Annegien was ook bekend als Antje Hindriks.

         iv.  Pieter Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 14-12-1788 in Dorkwerd en is overleden op 29-10-1861 in Ulrum op 72-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter van Dijk. Pieter trouwde met Auktje Hindriks Bolhuis, dochter van Hindrik Jans Bolhuis en Hanna Jans, op 12-05-1811 in Dorkwerd. Auktje werd geboren op 05-04-1786 in Enumatil en is overleden op 13-05-1823 in Garnwerd op 37-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Aagtje Klasens Bosch, dochter van Klaas Cornelis Bosch en Anna Gerrits van Velden, op 22-01-1825 in Winsum. Aagtje werd geboren op 09-03-1797 in Obergum en is overleden op 08-04-1858 in Ulrum op 61-jarige leeftijd. Aagtje was ook bekend als Aagtje Bos.

48        v.  Enne Broers van Dijken (gedoopt op 06-03-1791, geboren in Dorkwerd - overleden op 06-06-1842 in Garnwerd). Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,43 op 19-07-1812 in Winsum. Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17-10-1784 in Garnwerd en is overleden op 02-05-1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

         vi.  Grietje Broers van Dijken werd geboren op 04-08-1793 in Dorkwerd, werd gedoopt op 25-08-1793 in Dorkwerd en is overleden na 23-09-1849. Grietje was ook bekend als Grietje Broers van Dieken. Grietje trouwde met Jan Hindriks Zuidhoff, zoon van Hindrik Jans Zuidhoff en Elizabeth Freerks, op 08-11-1820 in Adorp. Jan werd gedoopt op 15-08-1794 in Groningen en is overleden op 23-09-1849 in Groningen op 55-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hindriks Suidhof.

        vii.  Hilje Broers van Dijken werd geboren op 04-08-1793 in Dorkwerd en werd gedoopt op 25-08-1793 in Dorkwerd. Hilje trouwde met Hindrik Willem Huberts, zoon van Willem Geerds en Annechien Hinderks. Hindrik werd geboren op 04-03-1795 in Zulthe (Dr).

       viii.  Jaap Broers van Dijken werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 21-08-1796 in Dorkwerd en is overleden op 01-02-1827 in Groningen op 30-jarige leeftijd. Jaap trouwde met Johanna Hilbrandina Bijlsema, dochter van Johannes Bijlsema en Johanna Janssonius, op 23-05-1824 in Groningen. Johanna werd geboren op 27-10-1802 in Appingedam en is overleden op 21-11-1859 in Appingedam op 57-jarige leeftijd.

         ix.  Lauwe Broers van Dijken werd geboren op 27-11-1798 in Dorkwerd, werd gedoopt op 23-12-1798 in Dorkwerd en is overleden op 06-03-1856 in Appingedam op 57-jarige leeftijd. Lauwe trouwde met Bareltje Hendriks Woltil, dochter van Hindrik Klaassens Woltil en Aaltje Jakobs Sinningh, op 27-05-1820 in Adorp. Bareltje werd gedoopt op 14-10-1798 in Hoogkerk en is overleden op 15-04-1870 in Appingedam op 71-jarige leeftijd.

          x.  Willem Broers van Dijken werd geboren op 30-06-1801 in Dorkwerd, werd gedoopt op 26-07-1801 in Dorkwerd en is overleden op 03-11-1877 in Groningen op 76-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Brouwers van Dijken. Willem trouwde met Willemke Alberts Zuidema, dochter van Albert Willems Zuidema en Hilje Jans Broeksema, op 19-12-1825 in Adorp. Willemke werd geboren op 15-02-1801 in Zuidwolde en is overleden op 07-03-1869 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Willemke was ook bekend als Willemtje Alberts Zuithoff.105

         xi.  Tjaard Broers van Dijken werd geboren op 19-08-1804 in Dorkwerd, werd gedoopt op 09-09-1804 in Dorkwerd en is overleden op 03-07-1855 in Hoorn (NH) op 50-jarige leeftijd. Tjaard trouwde met Geertruid Berends Boerma, dochter van Berend Jans Boerma en Abeltje Ewolts Muntinga, op 20-05-1827 in Groningen. Geertruid werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 20-07-1800 in Groningen en is overleden op 04-01-1874 in Groningen op 73-jarige leeftijd.


97. Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 02-12-1759 in Houwerzijl en is overleden op 10-02-1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Haar vader wordt Enne Ennes Louwes genoemd en haar moeder Wieke Pieters.

Feiten

• Zij was landbouwersche te Dorkwerd.

• Zij woonde in het Veerhuis te Dorkwerd.

• Nalatenschap: 16-03-1785. 106
Wijlen Enne Louwes te Houwerzijl vererft op dochter Martje Ennes, gehuwd met Broer Berends en op de minderjarige zoon Pieter Ennes.

Martje trouwde met Broer Berends van Dijken in 1782 in Niekerk. Broer werd geboren op 11-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen, werd gedoopt op 19-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 14-05-1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

98. Hindrik Hindriks Til, zoon van Hindrik Hindriks en Aafke Arius, werd gedoopt op 01-10-1752 in Garnwerd en is overleden op 20-04-1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Garnwerd.

• Zijn geboortegegevens zijn tegenstrijdig: 01-09-1749 en Garnwerd.
Deze datum wordt genoemd in zijn overlijdensakte, maar het is de doopdatum van zijn eerder overleden broertje met dezelfde naam.

• Hij gebruikte op 25-06-1802 landerijen te Garnwerd. 107
Hindrik Hindriks en Anje Jans verkopen de "vaste en altoos duurende beklemminge van plusminus vijf roeden grond gelegen te Garnwert" aan Jan Lefferts en Noltje Jans.

• Hij nam de familienaam Til aan op 22-04-1812 te Ezinge. 108
"... Hindrik Hindriks te Garnwerd. Zoons: Jan Hindriks, Hindrik Hindriks, Aris Hindriks. Dochters: Tieerttie Hindriks, Aafke Hindriks".

Hindrik trouwde met Anje Jans 43 op 31-12-1780 in Garnwerd. Anje werd gedoopt op 11-08-1754 in Winsum en is overleden op 30-11-1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks Til werd geboren op 22-07-1781 in Garnwerd, werd gedoopt op 05-08-1781 in Garnwerd en is overleden v๓๓r 27-07-1788.

         ii.  Jan Hindriks Til werd gedoopt op 05-10-1783 in Garnwerd.

49      iii.  Tjeerdje Hindriks Til (gedoopt op 17-10-1784, geboren in Garnwerd - overleden op 02-05-1848 in Adorp). Tjeerdje had een relatie met NN. Huwelijksstatus: ongetrouwd. Tjeerdje trouwde met Enne Broers van Dijken, zoon van Broer Berends van Dijken en Martje Ennes, op 19-07-1812 in Winsum. Enne werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 06-03-1791 in Dorkwerd en is overleden op 06-06-1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

         iv.  Hindrik Hindriks Til werd gedoopt op 27-07-1788 in Garnwerd. Hindrik trouwde met Auke Jacobs Tempel, dochter van Jacob Wolters Tempel en Diewerke Frebus, op 28-11-1816 in Ezinge.109 Auke werd geboren op 26-01-1777 in Usquert.

          v.  Arius Hindriks Til werd gedoopt op 13-02-1791 in Garnwerd en is overleden v๓๓r 08-10-1797.

         vi.  Aafke Hindriks Til werd gedoopt op 13-07-1794 in Garnwerd en is overleden op 10-05-1861 in Nieuweschans op 66-jarige leeftijd. Aafke trouwde met Jan Jacobs Meijer,110 zoon van Jakob Meijer en Margijn Jans Boerema, op 19-07-1823 in Adorp. Jan werd gedoopt op 12-11-1797 in Groningen en is overleden op 26-05-1860 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

        vii.  Arius Hindriks Til werd gedoopt op 08-10-1797 in Garnwerd en is overleden op 16-10-1879 in Uithuizermeeden op 82-jarige leeftijd. Arius trouwde met Klaaske Klaassen Dijk, dochter van Klaas Jakobs Dijk en Swaantje Jans Balk, op 23-05-1833 in Aduard. Klaaske werd geboren op 23-11-1807 in Ezinge en is overleden op 06-10-1834 in Fransum op 26-jarige leeftijd. Arius trouwde vervolgens met Grietje Freerks Hofman,43 dochter van Freerk Jans Hofman 43 en Hebeltje Jans,43 op 14-10-1844 in Uithuizermeeden. Grietje werd geboren op 27-04-1814 in Uithuizermeeden en is overleden op 30-06-1889 in Uithuizermeeden op 75-jarige leeftijd.


99. Anje Jans,43 dochter van Jan Eisses en Tjeerdje Claassen, werd gedoopt op 11-08-1754 in Winsum en is overleden op 30-11-1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Anje woonde ten tijde van haar overlijden waarschijnlijk bij haar dochter Aafke in huis, aangezien schoonzoon Jan J. Meijer aangifte doet van het overlijden van Anje.

Feiten

• Zij was dagloonster te Garnwerd.

• Zij woonde in 1833 te Uithuizermeeden.

Anje trouwde met Hindrik Hindriks Til op 31-12-1780 in Garnwerd. Hindrik werd gedoopt op 01-10-1752 in Garnwerd en is overleden op 20-04-1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

100. Hindrik Klaassens Kraima werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25-07-1815 in Groningen.111

Notitie bij het overlijden:
Geen ouders en partner ("ongehuwd") vermeld. Als adres wordt opgegeven: Nieuwe Kijk in 't Jatstraat Letter F No. 289 Kanton No. 2.

Feiten

• Hij was schipper.

• Hij was dagloner. Zo genoemd bij het huwelijk van zijn zoon op 18-5-1822.

Hindrik trouwde met Hilligje Jakobs op 26-11-1787 in Adorp. Hilligje werd geboren circa 1755 in Adorp. Hilligje was ook bekend als Hillichien.

Notitie bij het huwelijk:
"Hindrik Klaassens, van Adorp & Hilligje Jakobs, van Adorp".
Het jaartal 1787 wordt in AlleGroningers weergegeven als 1786, er ontbreekt een stuk van de bladzijde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Hindriks werd gedoopt op 08-02-1789 in Adorp.

50       ii.  Klaas Hindriks Kraima (geboren op 12-05-1791 in Harssens, Adorp - overleden op 27-09-1861 in Adorp). Klaas trouwde met Geertje Katharina Pieters Teisman, dochter van Pieter Klaassens Teisman en Anje Drewes Oudman, op 18-05-1822 in Adorp. Geertje werd gedoopt op 04-12-1798 in Zuidwolde en is overleden op 26-02-1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina en Grietje Pieters.

        iii.  NN werd geboren op 06-11-1794 in Adorp.


101. Hilligje Jakobs werd geboren circa 1755 in Adorp. Hilligje was ook bekend als Hillichien.

Notitie bij het onderzoek:
In Adorp, waar Hilligjen bij haar huwelijk vandaan kwam, zijn kandidaten als ouders:
Jacob Heerkens & Anje Hindriks, die daar een Hilje laten dopen op 27-11-1746. Toch was zij het niet, gezien haar overlijden v๓๓r 1781, weduwe van Tamme Pieters
.
Misschien zijn haar ouders Jakob Harms & Trientje Egberts, die op 16-8-1750 te Zuidwolde een dochter Hilligen laten dopen... (Hilligjen werd 1x Hilligjen Harms genoemd, bij de doop van haar dochter Trijntje).
De andere kinderen van dit Zuidwolder stel zijn:
Harm, 21-2-1745
Egbert, 6-11-1746
Gerardus, 21-4-1748
Hilligen,16-8-1750
Ida, 27-1-1754
Jan, 6-6-1756 en
Egbertdiena, 5-2-1759.

Aanwijzing: de vernoeming van Hilligjes dochter Trijntje.

Feiten

• Zij was schippersche.

• Zij was daglonersche. Zo genoemd bij huwelijk van haar zoon op 18 mei 1822

Hilligje trouwde met Hindrik Klaassens Kraima op 26-11-1787 in Adorp. Hindrik werd geboren tussen 1755 en 1756 in Adorp en is overleden op 25-07-1815 in Groningen.111

102. Pieter Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, werd geboren in 12-1757 in Zuidwolde en is overleden op 10-11-1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was meijer, landbouwer te Wetsinge en Sauwerd.

• Hij bezat op 20-04-1801 een boerenplaats te Wetsinge.
"... Anje Jacobs wed. Geert Geerts Zijl, benevens Geert Geerts Zijl voor sig selvs en zijn vrouw Aitie Jurjens; Jan Hindriks mede voor zijn vrouw Andrea Geerts Zijl; Klaas Geerts Zijl; Harm Pieters & Hilje Geerts; Andries Geerts Zijl gemagtigde voor Jacob Geerts Zijl verkopen aan Pieters Claassens Teisman & Anje Driewes een Boeren Plaats cum adnexis te Wetsinge aan de algemene weg, door Geert Geerts Zijl laatst gebruikt, met het regt der beklemminge van plm. 72 3/4 grasen groen en bouwlandt (jaarlijke huur 150 gulden), voor 7131 gulden."
Op 6 juli 1801 is er nog een vervolgakte over de afbetaling van 3500 gulden.

• Hij gebruikte op 12-12-1806 landerijen te Wetsinge. 82
"... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn.
No 10. Een Huis en Erve get: No 10 waar onder gebruikt en verbonden zijn 72 3/4 grazen land [Dat is nu Provinciale weg 36]
Eigenaar De Hr. J.O.J. van Lintelo Meijer en Eigen: der beh: [behuizing HS] Pieter Klaassen Teisman
Aldus aan den Ondergetekenden aangegeven voor den 1 sten Dec: 1806
En overgegeven aan het Departementaal Bestuur van Stad en Landen van Groningen, den 12den December 1806".
In 1810 stond het land op naam van wed. P. Klazen Teisman, boerinne.
In 1832 stond het land op naam van Nicolaas Copeus Bolt.

Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman op 30-04-1786 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 12-05-1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28-09-1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 08-04-1786 te Zuidwolde. 112
Pieter Clasen & Anje Drewes

Aan bruidegomszijde: Jan Clasen, volle broer; Hindrik Clasen, volle broer;
Grietje Harms, aanstaande bruid van Hindrik Clasen; Harm Jacobs, zwager; Jantje Clasen, volle zuster; Geert Jacobs, zwager; Hilje Clasen, volle zuster; Arent Stevens, zwager; Jan Berents, zwager; Henricus Clasen, minderjarige broer; Aldert Jans, voormond over Henricus Clasen; Claas Luirts, voogd over Henricus Clasen; Harm Everts, voogd over Henricus Clasen.
Aan bruidszijde: Marrtje Willems, volle moeder, weduwe Drewes Clasens;
Aaltje Drewes, volle zuster; Cornellis Tijmens, zwager; Willem Pieters de Jonge, volle oom.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lolje Pieters Teisman werd gedoopt op 07-01-1787 in Zuidwolde.

         ii.  Lolje Pieters Teisman werd gedoopt op 13-07-1788 in Zuidwolde en is overleden op 22-04-1862 in Adorp op 73-jarige leeftijd. Lolje trouwde met Cornelis Roelfs Kuiper, zoon van Roelf Derks Kuiper en Martje Cornelis. Cornelis werd geboren 1780-1781 in Sauwerd en is overleden op 25-11-1857 in Adorp op 77-jarige leeftijd.

        iii.  Martje Pieters Teisman werd gedoopt op 05-09-1790 in Zuidwolde en is overleden op 08-01-1867 in Zuidwolde op 76-jarige leeftijd. Martje trouwde met Simen Simens van der Wal, zoon van Simon Roelfs en Hinderkje Simons, op 18-11-1810 in Wetsinge en Sauwerd. Simen werd gedoopt op 23-03-1771 in Wetsinge. Martje trouwde vervolgens met Harm Berends Wolvius, zoon van Berend Ennes en Hindrikje Harms, op 23-01-1819 in Winsum. Harm werd gedoopt op 22-03-1770 in Bedum. Martje trouwde vervolgens met Kornellis Jans Brands, zoon van Jan Cornelis Brands 113 en Grietje Reinders, op 14-04-1827 in Winsum. Kornellis werd geboren op 02-05-1790 in Sauwerd.

         iv.  Margje Pieters Teisman werd gedoopt op 30-10-1791 in Zuidwolde en is overleden op 09-02-1831 in Wetsinge en Sauwerd op 39-jarige leeftijd. Margje was ook bekend als Maria, Marieke Teisman. Margje trouwde met Jan Alderts Kraima, zoon van Aldert Caspers en Trijntje Klaassens, op 27-11-1813 in Adorp. Jan werd geboren op 18-05-1788 in Hoog Maarslag, werd gedoopt op 25-05-1788 in Mensingeweer en is overleden op 31-03-1833 in Wetsinge en Sauwerd114 op 44-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Alderts Kreima.

          v.  Klaas Pieters Teisman werd gedoopt op 27-09-1795 in Zuidwolde. Klaas trouwde met Diewerke Everts Zwart, dochter van Evert Berends Swart en Grietje Roelfs, op 20-05-1819 in Bedum. Diewerke werd geboren op 04-03-1796 in Westeremden. Diewerke was ook bekend als Dieuweke Eisses Zwart.

         vi.  Drewes Pieters Teisman werd gedoopt op 15-03-1797 in Zuidwolde en is overleden in 3-1864 in Obergum op 67-jarige leeftijd. Drewes trouwde met Jantje Pieters Beukema, dochter van Pieter Riepkes Buikema 115 en Wijtske Eisses Dijkema,116 op 26-10-1821 in Baflo. Jantje werd geboren 1798-1799 in Kloosterburen en is overleden op 30-05-1855 in Winsum op 57-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Pieters Buikema.

51      vii.  Geertje Katharina Pieters Teisman (gedoopt op 04-12-1798 in Zuidwolde - overleden op 26-02-1880 in Sauwerd). Geertje trouwde met Klaas Hindriks Kraima, zoon van Hindrik Klaassens Kraima en Hilligje Jakobs, op 18-05-1822 in Adorp. Klaas werd geboren op 12-05-1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 05-06-1791 in Adorp en is overleden op 27-09-1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

       viii.  Aaltje Pieters Teisman werd geboren op 12-04-1802 in Wetsinge en Sauwerd en werd gedoopt op 02-05-1802 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje trouwde met Kornelis Klaassens Borgman, zoon van Klaas Kornelis Borgman en Pietertje Geerts, op 19-08-1827 in Winsum. Kornelis werd geboren op 18-12-1791 in Mensingeweer.

         ix.  Jaaptje Pieters Teisman werd geboren op 30-12-1803 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 15-01-1804 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28-01-1895 in Oldehove op 91-jarige leeftijd. Jaaptje was ook bekend als Jacobje Tijsman. Jaaptje trouwde met Jan Geerts Knoop, zoon van NN en Geertjen Klaassens Oosterhof, op 01-12-1821 in Adorp. Jan werd geboren op 27-12-1795 in Garnwerd en is overleden op 23-05-1832 in Garnwerd op 36-jarige leeftijd. Jaaptje trouwde vervolgens met Sjoert Hendriks Dijkinga, zoon van Hendrik Sjoerts Dijkinga en Frouke Kornelis Hazekamp,117 op 17-07-1834 in Ezinge. Sjoert werd geboren op 13-10-1807 in Feerwerd en werd gedoopt op 18-11-1807 in Feerwerd.

          x.  Willemtje Pieters Teisman werd geboren op 28-10-1806 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 09-11-1806 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 21-09-1842 in Sauwerd op 35-jarige leeftijd. Willemtje trouwde met Hendrik Jans van der Laan, zoon van Jan Louwes van der Laan en Anje Hindriks Guitinga, op 18-04-1833 in Adorp. Hendrik werd geboren op 15-07-1798 in Wierum, werd gedoopt op 22-07-1798 in Wierum en Dorkwerd en is overleden op 03-06-1840 in Sauwerd op 41-jarige leeftijd.

         xi.  Jan Pieters Teisman werd gedoopt op 21-06-1808 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 28-11-1842 in Wetsinge en Sauwerd op 34-jarige leeftijd. Jan trouwde met Jantje Derks Houtman, dochter van Derk Hindriks Houtman en Trijntje Hilbrands Postema, op 20-06-1833 in Adorp. Jantje werd geboren op 31-03-1799 in Aduard en is overleden op 18-10-1842 in Wetsinge en Sauwerd op 43-jarige leeftijd.


103. Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martje Willems, werd gedoopt op 12-05-1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28-09-1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was landbouwersche.

• Zij was op 08-06-1794 lidmaat te Zuidwolde. "... den 4 Maj tot ledematen angenomen: ... Clas Drewes ... den 8 Junij tot lidmaat aangenomen: Anje Drewes".

Anje trouwde met Pieter Klaassens Teisman op 30-04-1786 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in 12-1757 in Zuidwolde en is overleden op 10-11-1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

Anje trouwde vervolgens met Nicolaus Copius Bolt, zoon van Copius Bolt 118 en Hilke Jans, op 29-08-1812 in Adorp. Nicolaus werd geboren op 22-11-1772 in Obergum, werd gedoopt op 06-12-1772 in Obergum en is overleden op 25-08-1830 in Wetsinge en Sauwerd op 57-jarige leeftijd.

Feiten

• 1800-25-08-1830 was hij schoolmeester te Wetsinge en Sauwerd.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Nicolaas Bolt werd geboren op 29-09-1811 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 03-12-1880 in Anloo (Dr) op 69-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Hieke Meints Wildeveld, dochter van Meint Jacobs Wildeveld en Martje Pieters Bonnes, op 02-02-1837 in Adorp. Hieke werd gedoopt op 03-11-1806 in Maarhuizen en is overleden op 14-06-1838 in Winsum op 31-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Reina Klaassens Wierum, dochter van Klaas Heeres Wierum en Trijntje Sijmons de Jonge, op 27-01-1840 in Adorp. Reina werd geboren 1814-1815 in Bellingeweer, Winsum.


104. Jan Numan, zoon van Abel Numan en Jantje Claessens, werd geboren op 02-07-1763 in Groningen en is overleden v๓๓r 16-05-1818.

Feiten

• Op 23-12-1823 was hij verwer, blaauwverver.

Jan trouwde met Johanna Jakoba Scholten op 12-08-1790 in Groningen. Johanna werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25-05-1829 in Amsterdam.119 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij het huwelijk:
Ten tijde van hun huwelijk en de doop van hun eerste kinderen woonden ze aan de Vismarkt te Groningen. In november 1800 stonden ze als lidmaat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente in Groningen en ze woonden toen in de Kerkstraat in Groningen.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen in 1790 in ondertrouw. 120

Kinderen uit dit huwelijk:

52        i.  Abel Jans Numan (gedoopt op 13-05-1791, geboren in Groningen - overleden op 09-04-1864 in Adorp). Abel trouwde met Stijntje Jans de Wit, dochter van Jan Sijmons de Wit en Pieterke Geerts Groen, op 16-05-1818 in Winsum. Stijntje werd geboren op 26-04-1794, werd gedoopt op 26-05-1794 in Winsum en is overleden op 20-12-1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

         ii.  Barta Jans Numan werd geboren in 1793 in Winsum, werd gedoopt op 21-05-1793 in Groningen en is overleden op 22-12-1823 in Groningen op 30-jarige leeftijd. Barta trouwde met Gerrit Brachthuizer, zoon van Jan Joost Brachtheuser en Maria Kippers, op 08-05-1817 in Groningen. Gerrit werd geboren op 30-09-1791 in Amsterdam. Gerrit was ook bekend als Gerrit Brachtheuser.


105. Johanna Jakoba Scholten werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25-05-1829 in Amsterdam.119 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.

Notitie bij het overlijden:
Zij overleed in het huis waar ze als dienstbode bij een ambtenarenfamilie woonde aan de Herengracht, over 't park No 70 Kanton 1, met achterlating van kind. De eigenaar (1801) van dit huis - Nieuwe Herengracht, over de Plantage - was Hendrik Lodewijk Rodenbroek. Deze was getrouwd met [mogelijk Maria Susanna Eisentraut (voor 1759) en met] Hendri(k)na Visser (voor 1791) en zijn zoons Leonardus Theodorus (1795) en Fredrik Wilhelm (1805) werden geboren te Amsterdam. Hij overleed in 1814 te Goor, Overijssel.
Behalve dat Johanna Jakoba "geboren was in Swol" en weduwe was van Jan Numan, is er volgens de akte verder niets bekend. Er worden geen onroerende goederen nagelaten. De aangifte werd gedaan door haar neef Barend Hendrik Steinsick (27), die winkelier was aan de Anjeliersdwarsstraat 45.
Deze neef was getuige bij de doop van Anna Margaretha Elizabeth, dochter van Fredrik Wilhelm Imorde & Jannetje Klumpers op 23-6-1793 in een Evangelisch-Lutherse kerk te Amsterdam. Verder komt hij voor als Barend Hendrik Steinziek, getrouwd met Catharina Margaretha Grootmans, bij de doop van zijn zoontje Barend Hendrik in een Evangelisch-Lutherse Kerk op 9-5-1802. En op 10-6-1804 bij de doop van dochter Catharina Margaretha en op 26-1-1806 bij de doop van Maria Elizabeth. En op 1-4-1810 bij de doop van Maria Elizabeth. Tenslotte bestaat er nog een (broer?) Coert Hendrik Steinziek, getrouwd met Hendrina van Haaren die twee kinderen laat dopen in 1809 (Hendrik Samuel) en 1811 (Catharina Margaretha).


Johanna Jakoba heeft gewoond in Zwolle. Daar is attestatie verleend om in Groningen te mogen trouwen. Gezien de naam van haar dochter Barta, ligt haar afkomst inderdaad in Overijssel. Maar waar? In Deventer en Goor komen ook verschillende Bartha's Scholten voor.

Feiten

• Op 16-05-1818 was zij dienstmaagd te Amsterdam.

Johanna trouwde met Jan Numan op 12-08-1790 in Groningen. Jan werd geboren op 02-07-1763 in Groningen en is overleden v๓๓r 16-05-1818.

106. Jan Sijmons de Wit, zoon van Sijmen Jans de Wit 122 en Antje Pieters, werd gedoopt op 15-03-1761 in Obergum en is overleden op 11-04-1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

Feiten

• Op 30-07-1810 was hij waarman te Schaphalsterzijl. 123
Waarman is een Oud-Groningse naam voor sluismeester (bij de zeesluizen). Jan Sijmens de Wit werd ook zijlwaarder te Maarhuizen genoemd.
"... De sluis bij Schaphalsterzijl (genoemd naar de bocht 'schapehals' in het Reitdiep) werd in 1459 gebouwd, ter aanvulling op de oude Winsumerzijl die in een, begin 17e eeuw afgesneden, meander van het Reitdiep vlak bij Winsum lag. De sluis werd verschillende malen (1635, 1733, 1790) vernieuwd en uitgebreid. Hoewel het alleen uitwateringssluizen waren konden schepen er ook door. Hoe dat ging zonder te schutten, blijkt uit de instructies voor de waarman uit 1800: Indien er scheepen door de zijlen willen varen zullen dezelve gehouden zijn te wagten totdat het water van binnen en van buiten egaal hoog is".

Jan trouwde met Pieterke Geerts Groen op 29-10-1786 in Winsum. Pieterke werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum en is overleden op 29-07-1810 in Maarhuizen124 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.125

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Simen Jans Wit werd geboren op 24-03-1788 en werd gedoopt op 30-03-1788 in Winsum.

         ii.  Siemon Jans de Wit werd geboren op 20-03-1789, werd gedoopt op 12-04-1789 in Winsum en is overleden op 12-03-1843 in Bedum op 53-jarige leeftijd. Siemon trouwde met Martje Jacobs Klooster, dochter van Jakob Hindriks Klooster en Trientje Klaassen Zuidhof, op 12-02-1818 in Bedum. Martje werd geboren op 12-12-1795 in Zuidwolde. Siemon trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Drewes en Eilje Hindriks, op 06-10-1827 in Bedum. Anje werd geboren 1800-1801 in Bedum.

        iii.  Geert Jans Wit werd geboren op 19-02-1791, werd gedoopt op 06-03-1791 in Winsum, is overleden op 25-09-1806 in Schaphalsterzijl op 15-jarige leeftijd en werd begraven in Obergum.

         iv.  Antje Jans de Wit werd geboren op 28-10-1792, werd gedoopt op 03-11-1792 in Winsum en is overleden op 18-07-1834 in Eenrum op 41-jarige leeftijd. Antje trouwde met Balster Mellis Smit, zoon van Melle Jakobs Smit en Jantje Balsters, op 02-12-1820 in Winsum. Balster werd gedoopt op 30-04-1795 in Eenrum en is overleden op 03-05-1842 in Eenrum op 47-jarige leeftijd.

53        v.  Stijntje Jans de Wit (geboren op 26-04-1794, gedoopt Winsum - overleden op 20-12-1875 in Adorp). Stijntje trouwde met Abel Jans Numan, zoon van Jan Numan en Johanna Jakoba Scholten, op 16-05-1818 in Winsum. Abel werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13-05-1791 in Groningen en is overleden op 09-04-1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

         vi.  Jan Jans de Wit werd geboren op 29-11-1795, werd gedoopt op 13-12-1795 in Winsum en is overleden op 04-11-1872 in Winsum op 76-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Jans Wit. Jan trouwde met Grietje Pieters Martini, dochter van Pieter Pieters Martini 126 en Lijsebet Klasens Reinders, op 08-11-1823 in Winsum. Grietje werd geboren op 23-09-1803 in Winsum, werd gedoopt op 01-10-1803 in Winsum en is overleden op 27-01-1848 in Winsum op 44-jarige leeftijd.

        vii.  Pieter Jans de Wit werd geboren op 19-05-1799, werd gedoopt op 09-06-1799 in Winsum en is overleden op 13-02-1828 in Maarhuizen127 op 28-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Hendrikje Tonnis Woldendorp, dochter van Tonnis Geerts Woldendorp en Grietje Hemkes, op 11-12-1812 in Winsum. Hendrikje werd geboren op 23-03-1778 in Maarslag, werd gedoopt op 29-03-1778 in Hoog Maarslag en is overleden op 14-10-1831 in Maarhuizen op 53-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij woonde te Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Margaretha de Wit werd geboren op 12-03-1813 in Maarhuizen.

         ii.  Gerrit Jans de Wit werd geboren op 18-06-1814 in Schaphalsterzijl en is overleden op 13-02-1828 in Maarhuizen128 op 13-jarige leeftijd.

        iii.  Grietje Jans Wit werd geboren op 08-06-1816 in Maarhuizen en is overleden op 01-08-1863 in Den Andel op 47-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Jacob Rennes Rus, zoon van Renne Jacobs Rus en Aafke Hindriks Poort, op 11-06-1838 in Winsum. Jacob werd geboren op 24-02-1805 in Den Andel, werd gedoopt op 31-03-1805 in Den Andel en is overleden op 03-11-1865 in Den Andel op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Geert Jans de Wit werd geboren op 27-03-1818 in Maarhuizen en is overleden op 29-03-1818 in Maarhuizen.

          v.  Geertruid de Wit werd geboren op 19-02-1820 in Maarhuizen.

         vi.  Geertruid de Wit werd gedoopt op 09-02-1823 in Maarhuizen.
107. Pieterke Geerts Groen, dochter van Geert Pieters Groen en Stijntje Pieters, werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum en is overleden op 29-07-1810 in Maarhuizen124 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.125

Notitie bij het overlijden:
"... Oud ruim 40 jaren, nalatende gemelde Jan S. de Wit als weduwnaar beneffens vijf kinderen bij denselven".
De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Jarg Pieters, zijnde daartoe verzocht...

De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

Notitie bij het onderzoek:
Het bewijs dat Geert Pieters & Stijntje Pieters de ouders van Pieterke zijn is niet 100%. Bij haar huwelijk kwam zij van Wetsinge, maar dat sluit niet uit dat zij in Warffum gedoopt kan zijn. Het lijkt er namelijk op dat er na de verkoop van het ouderlijk huis in Wetsinge (1753) verhuisd werd naar Warffum, maar dat er nog wel enkele van de 6 dochters in Wetsinge zijn geboren. De namen zijn goed, Pieterkes leeftijd is passend en zij noemt een dochter Stijntje.
Verder kan zij een zuster hebben: Trientje Geerts Groen (met de achternaam), overleden in Warffum, passende leeftijd, bij huwelijk ook van Wetsinge. Haar ouders worden bij haar overlijden "Geert Jans Groen" & "Stijntje Jans" genoemd. Deze combinatie komt verder nergens voor en ik heb al met al sterk de indruk dat de namen niet goed zijn herinnerd en dat het in werklijkheid om Geert Pieters & Stijntje Pieters gaat.

Pieterke trouwde met Jan Sijmons de Wit op 29-10-1786 in Winsum. Jan werd gedoopt op 15-03-1761 in Obergum en is overleden op 11-04-1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

108. Hendrik Anthonie van Heusden, zoon van Adriaan van Heusden en Aletta Elizabeth van Buren, werd geboren v๓๓r 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 06-04-1817 in Goes (ZE).

Notitie bij het overlijden:
Moeder hier vermeld als "van Buinen".

Feiten

• Hij was controleur.

Hendrik trouwde met Anthonia Frederika Waas op 01-09-1814 in Woerden (U). Anthonia werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16-11-1861 in Elburg (Gld).

Notitie bij het huwelijk:
Op deze dag kwam ook de erkenning van de volgende kinderen:
Hendrik A.
Frederika A.
Adriana G.
Jabina
Waltherus J.

Kinderen uit dit huwelijk:

54        i.  Hendrik Antonie van Heusden (geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) - overleden op 25-03-1867 in Schoterland (Fr)). Hendrik trouwde met Jannigje Bouthoorn, dochter van Gerrit Bouthoorn en Johanna Bosch, op 22-07-1821 in Woerden (U). Jannigje werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U)46 en is overleden op 19-04-1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

         ii.  Frederika Anthonie van Heusden werd geboren 1802-1803 in Woerden (U) en is overleden op 12-07-1883 in Elburg (Gld) op 81-jarige leeftijd. Frederika trouwde met Frederik August Schneider. Frederik is overleden v๓๓r 12-07-1883.

        iii.  Adriana G. van Heusden

         iv.  Jabina van Heusden

          v.  Waltherus Anthonie Hendriks van Heusden werd geboren in 1810 en is overleden op 26-03-1812 in Bolsward (Fr) op 2-jarige leeftijd. Waltherus was ook bekend als Waltherus J.

         vi.  Waltherus Johannes van Heusden werd geboren op 14-04-1812 in Bolsward (Fr).

        vii.  Henrietta van Heusden werd geboren op 04-01-1815 in Woerden (U) en is overleden op 12-04-1816 in Woerden (U) op 1-jarige leeftijd.


109. Anthonia Frederika Waas, dochter van Jan Frederik Waas en Geertruij Wolthing, werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16-11-1861 in Elburg (Gld).

Anthonia trouwde met Hendrik Anthonie van Heusden op 01-09-1814 in Woerden (U). Hendrik werd geboren v๓๓r 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 06-04-1817 in Goes (ZE).

110. Gerrit Bouthoorn, zoon van Lourens Jillis Bouthoorn en Marijtje van der Giezen, werd gedoopt op 19-12-1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17-10-1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

Notitie bij het overlijden:
Mogelijk slaat deze akte op deze Gerrit Bouthoorn: "overleden te Nigtevecht 20-10-1835". Geen ouders of partner genoemd...

In de memories van Successie staat hij op 17-10-1835 als weduwnaar van Johanna Bos.

Notitie bij het onderzoek:
Gerrits ouders worden niet genoemd in zijn overlijdensakte. Hij vernoemt wel duidelijk Lourens en Marijtje onder zijn kinderen.
Het onderstaande kwam ik tegen in het digitale Archief van Utrecht: enkele "Akten van Indemniteit" in 1763, waarin Laurens Bouthoorn voorkomt, getrouwd met Maria van der Giessen. Zij hebben een zoon Gerrit Bouthoorn (6 jaar) en ook een dochter Jannetje die dan 9 jaar is.
De gevonden broer Jan (1772-1848) leek een nakomertje, maar door de website van Oscar den Uijl kwam ik ineens op het verdere spoor, dat ik hier voorlopig volg...

Feiten

• Op 08-09-1801 was hij bouwman te Barwoutswaarder (U). 130 Ook een vermelding op 01-03-1791 en2 5-05-1803.

Gerrit trouwde met Johanna Bosch op 16-04-1784 in Waarder (U).131 Johanna werd gedoopt op 17-07-1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13-07-1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aletta Bouthoorn werd geboren tussen 1789 en 1790 in Woerden (U). Aletta trouwde met Theunis Bruijnis op 12-11-1809 in Woerden (U). Theunis werd gedoopt op 24-05-1781 in Tull enดt Waal (U) en is overleden op 22-12-1810 in Westbroek (U) op 29-jarige leeftijd. Aletta trouwde vervolgens met Sander van Harten, zoon van Aart Harten en Neeltje van den Hoek, op 19-01-1812 in Westbroek (U). Sander werd geboren 1787-1788 in Woerden (U). Sander was ook bekend als Sander van Hauten.

         ii.  Maria Bouthoorn werd geboren tussen 1790 en 1791 en is overleden op 04-09-1825 in Woerden (U).

        iii.  Jan Bouthoorn werd geboren tussen 1792 en 1793 in Barwoutswaarder (U) en is overleden op 25-07-1850 in Kamerik Mijzijde (U). Jan trouwde met Wijntje de Wit, dochter van Jacob de Wit en Aaltje Nap, op 21-08-1818 in Kockengen (U). Wijntje werd geboren 1796-1797 in Kockengen (U). Wijntje was ook bekend als Weintje, Mijntje de Wit.

         iv.  Teuntje Bouthoorn werd geboren tussen 1794 en 1795 in Woerden (U). Teuntje trouwde met Arie Leeman, zoon van Goris Leeman en Jannigje Davelaar, op 20-11-1829 in Westbroek (U). Arie werd geboren 1797-1798 in Westbroek (U).

55        v.  Jannigje Bouthoorn (geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U) - overleden op 19-04-1867 in Schoterland (Fr)). Jannigje trouwde met Hendrik Antonie van Heusden, zoon van Hendrik Anthonie van Heusden en Anthonia Frederika Waas, op 22-07-1821 in Woerden (U). Hendrik werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25-03-1867 in Schoterland (Fr).

         vi.  Willem Bouthoorn werd geboren tussen 1798 en 1799 in Woerden (U). Willem trouwde met Dirkje Kerpestein, dochter van Willem Kerpestein en Pieternel van Amerongen, op 05-01-1829 in Woerden (U). Dirkje werd geboren 1800-1801 in Doorn (U). Willem trouwde vervolgens met Fijtje Cazant, dochter van Willem Cazant en Maria Korver, op 08-04-1836 in Ruwiel (U). Fijtje werd geboren 1798-1799 in Loenersloot (U). Willem trouwde vervolgens met Martijntje Sterk, dochter van Cornelis Sterk en Aaltje van der Weide, op 09-04-1842 in Harmelen (U). Martijntje werd geboren 1813-1814 in Polsbroek (U).

        vii.  Laurens Bouthoorn werd geboren tussen 1800 en 1801 in Woerden (U) en is overleden op 10-01-1871 in Woerden (U). Laurens trouwde met Maagje Oskam, dochter van Arie Oskam en Margje Bos, op 18-07-1832 in IJsselstein (U). Maagje werd geboren 1804-1805 in IJsselstein (U) en is overleden op 25-03-1880 in Woerden (U) op 76-jarige leeftijd.

       viii.  Gerrit Bouthoorn werd geboren tussen 1801 en 1802 in Woerden (U) en is overleden op 17-02-1876 in Vinkeveen en Waverveen (U). Gerrit trouwde met Jannechje van Vegten, dochter van Izak van Vegten en Fuijsje Verlaan, op 18-02-1832 in Woerden (U). Jannechje werd geboren 1802-1803 in Wulverhorst (U) en is overleden op 25-02-1843 in Abcoude Baambrugge (U) op 41-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Annetje Oussoren, dochter van Philippus Oussoren en Marrietje Spruijt, op 11-10-1843 in Abcoude Baambrugge (U). Annetje werd geboren 1813-1814 in Vinkeveen (U) en is overleden op 20-12-1855 in Vinkeveen en Waverveen (U) op 42-jarige leeftijd. Annetje was ook bekend als Annetje Oudshoorn. Gerrit trouwde vervolgens met Goverdina Veen, dochter van Aart Veen en Maagje van Sassen, op 02-03-1860 in Vinkeveen en Waverveen (U). Goverdina werd geboren 1807-1808 in Vianen (U) en is overleden op 18-05-1879 in Ruwiel (U) op 72-jarige leeftijd.


111. Johanna Bosch, dochter van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelis van Veen, werd gedoopt op 17-07-1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13-07-1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

Notitie bij het overlijden:
Ouders niet vermeld.

Johanna trouwde met Gerrit Bouthoorn op 16-04-1784 in Waarder (U).131 Gerrit werd gedoopt op 19-12-1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17-10-1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.

112. Cornelis Cornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Onnes en Enneke Jans, werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26-06-1822 in Hoogemeeden, Aduard132 op 64-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Abel Iwema
, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.

Feiten

• Hij was arbeider te Hoogemeeden, Aduard.
Hij werkte ook te Noordhorn, en "laatst te Zuidhorn". Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op De Vette Koe.

Cornelis trouwde met Antje Tjeerds op 08-06-1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 01-04-1826 in Noordhorn.133

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 18-05-1788 te Visvliet.
En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven". Op 8 juni 1788 wordt het huwelijk te Kollum bevestigd: Kornelis Kornelis wonende te Grijpskerk en Antje Tjeerd wonende te Kollum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjeerd Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 17-10-1790 in Visvliet en is overleden op 01-12-1856 in Niehove op 66-jarige leeftijd. Tjeerd trouwde met Tunniske Ekkes Rozema, dochter van Ekke Tjeerts 134 en Geeske Jeltes Rosema, op 27-11-1813 in Oldehove. Tunniske werd gedoopt op 28-08-1791 in Niehove en is overleden op 01-01-1861 in Kommerzijl op 69-jarige leeftijd.

56       ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel (gedoopt op 30-03-1794, geboren in Visvliet - overleden op 16-04-1848 in Noordhorn). Kornelis trouwde met Sibrig Martens Reitzema, dochter van Marten Sijmens Reitzema en Hindrikje Pieters, op 26-05-1816 in Zuidhorn. Sibrig werd geboren op 03-10-1791 in Den Ham, werd gedoopt op 09-10-1791 in Aduard en is overleden op 08-12-1840 in Noordhorn47 op 49-jarige leeftijd.

        iii.  Wytske Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 16-09-1798 in Grijpskerk en is overleden op 20-08-1836 in Oldehove op 37-jarige leeftijd. Wytske trouwde met Tjeerd Tonnis Kollenburg, zoon van Tonnis Tjeerds Kollenburg en Etje Jans Huizinga, op 08-09-1816 in Zuidhorn. Tjeerd werd gedoopt op 17-04-1796 in Oldekerk en is overleden op 12-03-1829 in Zuidhorn op 32-jarige leeftijd. Wytske trouwde vervolgens met Ekke Jan Helmus, zoon van Jan Broers en Ietje Jans, op 12-08-1833 in Oldehove. Ekke werd geboren op 07-12-1783 in Niezijl en is overleden op 08-05-1844 in Niehove op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Enne Cornelis Duisterwinkel werd gedoopt op 28-03-1802 in Niehove.


113. Antje Tjeerds werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 01-04-1826 in Noordhorn.133

Notitie bij het overlijden:
Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts, 65 jaar oud. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.

Notitie bij het onderzoek:
In Surhuizum werd een Antje van 11 jaar oud gedoopt op 26-3-1778, door Tjeerd Jans & Frankje Jans.
De aanname dat zij van 1760-1761 zou zijn klopt hiermee bijna, maar net niet helemaal. Bovendien wordt er nergens een kind vernoemd naar een moeder Frankje.
Dat gebeurt wel bij een Geertje Tjeerds uit Suderkhusen. Zij is dus zeker een dochter van Tjeerd Jans & Frankje Jans. Heel frappant; in dat zelfde Visvliet, waar Cornelis Cornelis & Antje Tjeerds trouwden is het volgende huwelijk, twee maanden later op 10-8-1788, tussen Jurrijn Geerts van Pieterzijl & Geertie Tjeerds van Suderhusum, met attestatie van Burum.
Antje Tjeerds en Geertie Tjeerds komen dus beide van Suderkhuisen (Surhuizum).
Er is in Surhuizum nog een naamgenote van Antje die tussen 1790 en 1806 vijf kinderen doopt met Jan Teekes.

Feiten

• Zij was arbeidster.

• Zij woonde op 08-06-1788 te Kollum (Fr).

Antje trouwde met Cornelis Cornelis Duisterwinkel op 08-06-1788 in Kollum (Fr). Cornelis werd geboren in 1758 in Grijpskerk en is overleden op 26-06-1822 in Hoogemeeden, Aduard132 op 64-jarige leeftijd.

114. Marten Sijmens Reitzema, zoon van Sijmen Gosses Reitzema 135 en Sijbrig Martens, werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29-07-1759 in Zuidhorn en is overleden op 04-10-1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

Feiten

• Hij was schoenmaker en schoenmakersbaas te Den Ham.

• Marten woonde in 1821 in het huis bij de brug over het Zijldiep te Pieterzijl.

• Hij gebruikte landerijen bij De Nie te Grijpskerk. 136

Marten trouwde met Hindrikje Pieters op 20-05-1787 in Zuidhorn. Hindrikje werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 06-04-1766 in Ezinge en is overleden op 19-07-1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen op 13-05-1787 te Den Ham in ondertrouw. 137

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijmen Martens Reitsema werd gedoopt op 24-02-1788 in Den Ham en is overleden op 16-12-1865 in Pieterzijl op 77-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Martens Reitzema. Sijmen trouwde met Klaaske Bartelds Tiemens, dochter van Bartelt Tiemen Tiemens 138 en Grietje Hendriks Hollenga, op 09-04-1812 in Oldehove. Klaaske werd geboren op 29-03-1790 in Saaksum, werd gedoopt op 05-04-1790 in Saaksum en is overleden op 14-08-1874 in Pieterzijl op 84-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Douwes Reitzema werd geboren op 01-11-1789 in Den Ham.

57      iii.  Sibrig Martens Reitzema (geboren op 03-10-1791 in Den Ham - overleden op 08-12-1840 in Noordhorn). Sibrig trouwde met Kornelis Kornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Cornelis Duisterwinkel en Antje Tjeerds, op 26-05-1816 in Zuidhorn. Kornelis werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30-03-1794 in Visvliet en is overleden op 16-04-1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

         iv.  Hester Martens Reitzema werd geboren op 26-11-1793 in Den Ham en werd gedoopt op 08-12-1793 in Den Ham.

          v.  Pieter Douwes Reitzema werd geboren op 06-03-1796 in Den Ham, werd gedoopt op 18-03-1796 in Den Ham en is overleden op 11-12-1873 in Aduard op 77-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Reitsema en Pieter Martens Reidsema. Pieter trouwde met Sijbrig Gosses Reitzema, dochter van Gosse Sijmens Reitzema en Grietje Sebes Smit, op 27-05-1821 in Aduard. Sijbrig werd geboren op 30-10-1791 in Aduard en is overleden op 09-06-1858 in Aduard op 66-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Frouke Smit, dochter van Arnoldus Jacobs Smit en Mattje Jacobs Iwema, op 23-10-1862 in Aduard. Frouke werd geboren 1827-1828 in Aduard en is overleden op 26-03-1863 in Aduard op 36-jarige leeftijd.

         vi.  Douwe Martens Reitzema werd geboren op 12-07-1798 in Den Ham en werd gedoopt op 15-07-1798 in Den Ham.

        vii.  Frans Martens Reitzema werd geboren op 24-12-1800 in Den Ham, werd gedoopt op 28-12-1800 in Den Ham en is overleden op 30-08-1825 in Den Ham op 24-jarige leeftijd.

       viii.  Gosse Martens Reitzema werd geboren op 09-08-1803 in Den Ham, werd gedoopt op 23-10-1803 in Den Ham en is overleden op 11-08-1834 in Den Ham op 31-jarige leeftijd. Gosse was ook bekend als Gosse Martens Reitsema. Gosse trouwde met Jantje Gerlofs Balk, dochter van Gerlof Jans Balk en Berendina Abrahams Lamotte,139 op 04-12-1823 in Aduard. Jantje werd geboren 1793-1794 in Den Ham en is overleden op 11-04-1872 in Den Ham op 79-jarige leeftijd.

         ix.  Jan Martens Reitzema werd geboren op 28-02-1806 in Den Ham en werd gedoopt op 09-03-1806 in Den Ham. Jan trouwde met Grietje Jacobs Boekhold op 08-04-1827 in Ulrum. Grietje werd geboren circa 1806 in Ulrum.


115. Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Douwes 140 en Hester Hindriks, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 06-04-1766 in Ezinge en is overleden op 19-07-1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

Hindrikje trouwde met Marten Sijmens Reitzema op 20-05-1787 in Zuidhorn. Marten werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29-07-1759 in Zuidhorn en is overleden op 04-10-1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

116. Jan Jacobs Knap, zoon van Jacob Geerts en Geertien Geerts, werd gedoopt op 15-12-1754 in Obergum en is overleden op 07-06-1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop:
Volgens zijn overlijdensakte is hij op 1-12-1750 geboren, maar dat klopt niet erg met het volgende kind in februari 1751.

Notitie bij het onderzoek:
Is er een relatie met Hindrik Jakobs Knap, oudgrootvader 86? Die was van dezelfde generatie en ook schipper...

Feiten

• Hij was dagloner (journalier) te Ezinge, Feerwerd.

• Hij was scheepssjouwer (tanqueur) te Aduarderzijl.

• Hij was schipper.

• Hij nam de familienaam Knap aan op 16-04-1812 te Ezinge. 49 "... Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans.

Jan trouwde met Itje Derks op 24-11-1782 in Ulrum. Itje werd gedoopt op 28-11-1751 in Ulrum en is overleden op 16-11-1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Jans Knap werd geboren op 11-04-1783 in Ulrum of Noordhorn en is overleden op 02-12-1860 in Niezijl op 77-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Jacob Meinders Rott, zoon van Meindert Jacobs en Grietje Jacobs, op 17-06-1812 in Hoogkerk. Jacob werd geboren 1773-1774 in Noordhorn en is overleden op 14-02-1855 in Noordhorn op 82-jarige leeftijd.

         ii.  Derk Jans Knap werd geboren op 31-12-1786 in Aduarderzijl en werd gedoopt op 15-04-1787 in Aduarderzijl. Derk trouwde met Geertruid Martens Keuning, dochter van Marten Pieters Keunenk en Aafke Klaassens, op 24-07-1813 in Oldehove. Geertruid werd gedoopt op 17-01-1796 in Visvliet. Geertruid was ook bekend als Geertruid Martens Koning, Keuneng.

        iii.  Geertje Jans Knap werd geboren op 22-06-1788 in Aduarderzijl en is overleden op 30-08-1873 in Ezinge op 85-jarige leeftijd. Geertje trouwde met Jacob Jans de Groot, zoon van Jan Lodewijks en Tietje Jacobs, op 25-05-1820 in Ezinge. Jacob werd geboren op 23-06-1776 in Ezinge en is overleden op 26-12-1831 in Feerwerd op 55-jarige leeftijd.

         iv.  Albert Jans Knap werd geboren op 23-01-1791 in Aduarderzijl en is overleden op 12-06-1835 in Eenrum op 44-jarige leeftijd. Albert trouwde met Anje Alberts Helder, dochter van Albert Jans Helder 39 en Geertje Pieters, op 18-04-1816 in Eenrum. Anje werd geboren op 19-02-1792 in Pieterburen en is overleden op 23-04-1863 op 71-jarige leeftijd.

          v.  Folkertje Jans Knap werd gedoopt op 12-04-1795 in Aduarderzijl en is overleden op 05-05-1889 in Hoogemeeden, Aduard op 94-jarige leeftijd. Folkertje trouwde met NN.

58       vi.  Geert Jans Knap (geboren op 15-06-1798 in Grijpskerk - overleden op 27-11-1874 in Saaksum). Geert trouwde met Itje Simons de Roo, dochter van Sijmen Jacobs de Roo en Martjen Jacobs Bus, op 17-11-1821 in Oldehove. Itje werd geboren op 24-05-1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 01-06-1800 in Garnwerd en is overleden op 25-02-1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.


117. Itje Derks, dochter van Derk Lubberts en Jantje Peters, werd gedoopt op 28-11-1751 in Ulrum en is overleden op 16-11-1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

Notitie bij het overlijden:
Haar moeder wordt hier Jantje Jans genoemd.

Zij wordt Itje Derks Lubbers genoemd in de overlijdensakte van haar zoon Albert Jans Knap op 15-6-1835.

Feiten

• Op 15-05-1820 was zij dagloonster te Feerwerd. Schippersche in 1816.

• Haar doopgegevens zijn tegenstrijdig: 11-1754. 141

Itje trouwde met Jan Jacobs Knap op 24-11-1782 in Ulrum. Jan werd gedoopt op 15-12-1754 in Obergum en is overleden op 07-06-1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.

118. Sijmen Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, werd geboren op 23-12-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-12-1770 in Garnwerd en is overleden op 06-02-1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs.


Zijn broer Pieter Jacobs de Roo is ook een oud-grootvader, maar dan aan mijn vaderskant. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Feiten

• Hij was schoenmaker te Garnwerd.

• Hij nam de familienaam De Roo aan op 20-04-1812 te Ezinge. 79
"... Siemen Jacobs te Garnwerd.
Zoons: Jacob Siemens, Pieter Siemens
Dochters: Itien Siemens, Jantie Siemens

Sijmen trouwde met Martjen Jacobs Bus op 08-03-1800 in Niekerk en Vliedorp. Martjen werd geboren op 02-01-1773 in Leermens, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens en is overleden op 12-12-1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

59        i.  Itje Simons de Roo (geboren op 24-05-1800 in Garnwerd - overleden op 25-02-1876 in Saaksum). Itje trouwde met Geert Jans Knap, zoon van Jan Jacobs Knap en Itje Derks, op 17-11-1821 in Oldehove. Geert werd geboren op 15-06-1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27-11-1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Simons de Roo werd geboren op 19-06-1803 in Garnwerd en is overleden op 16-12-1884 in Assen (Dr) op 81-jarige leeftijd. Jacob trouwde met Geertruid Gravers,142 dochter van Jan Grawers en Roelofjen Geers, op 21-08-1829 in Coevorden (Dr). Geertruid werd geboren op 21-08-1808 in Coevorden (Dr) en is overleden op 19-04-1879 in Coevorden (Dr) op 70-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Sijmens de Roo werd geboren op 28-08-1806 in Garnwerd, werd gedoopt op 14-09-1806 in Garnwerd en is overleden op 02-05-1866 in Aduard op 59-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Trijntje Roelfs ten Hoorn, dochter van Roelf Harmannus ten Hoorn en Menje Harms Boersema, op 13-05-1830 in Ezinge. Trijntje werd geboren op 25-08-1808 in Oldehove, werd gedoopt op 02-10-1808 in Oldehove en is overleden op 28-12-1869 in Niehove op 61-jarige leeftijd.

         iv.  Jantje Sijmens de Roo werd geboren op 16-06-1809 in Garnwerd, werd gedoopt op 09-07-1809 in Garnwerd en is overleden op 08-01-1886 in Groningen op 76-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Riewert Ates Bazuin, zoon van Ate Simons Bazuin en Hilje Rieuwerts Medema,143 op 28-08-1834 in Ezinge. Riewert werd geboren op 17-04-1810 in Feerwerd en werd gedoopt op 13-05-1810 in Ezinge. Jantje trouwde vervolgens met Klaas IJzebrands de Boer, zoon van IJzebrand Klaassens de Boer 144 en Klaaske Jacobs Boer, op 07-02-1857 in Ezinge. Klaas werd geboren op 17-03-1805 in Ezinge.

          v.  Jan Siemens de Roo werd geboren op 23-12-1812 in Garnwerd en is overleden op 22-11-1846 in Assen (Dr) op 33-jarige leeftijd. Jan trouwde met Albertje Kooijker, dochter van Harm Kooijker en Albertje Tissingh, op 07-12-1842 in Assen (Dr). Albertje werd geboren op 25-11-1817 in Dwingeloo (Dr).

         vi.  Annegje Sijmens de Roo werd geboren op 21-04-1815 in Garnwerd en is overleden op 13-03-1897 in Ezinge op 81-jarige leeftijd. Annegje trouwde met Jacob Pieters Bosch, zoon van Pieter Ites Bos en Wemeltje Jacobs, op 10-05-1841 in Ezinge. Jacob werd geboren op 03-12-1810 in Ezinge, werd gedoopt op 20-12-1810 in Ezinge en is overleden op 30-10-1859 in Ezinge op 48-jarige leeftijd.


119. Martjen Jacobs Bus, dochter van Jacob Sijmens en Itjen Pieters,145 werd geboren op 02-01-1773 in Leermens, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens en is overleden op 12-12-1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

De achternaam Bus wordt gebruikt in de overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo. Kennelijk een spoor van haar afkomst: de familie Bussemaker.

Martjen trouwde met Sijmen Jacobs de Roo op 08-03-1800 in Niekerk en Vliedorp. Sijmen werd geboren op 23-12-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-12-1770 in Garnwerd en is overleden op 06-02-1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs.

120. Jan Jans Posthuma Zorge, zoon van Jan Jansen en Claeske Sijdtses, werd gedoopt op 04-11-1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16-10-1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma.

Notitie bij de doop:
Hij werd gedoopt als Jannes Posthuma, waaruit blijkt dat zijn vader toen al was overleden.

Notitie bij het overlijden:
"... Cornelis Jozephus Grijs (61 jaar, landeigenaar) en Hendrik Arjens Zwart (42 jaar, smid) verklaren als buren van Jan Jans Zorge dat deze in een behuizing te Marum no. 54 is overleden op de leeftijd van 73 jaar".

Notitie bij het onderzoek:
Jan Jans Zorge overleed op 16-10-1832. Dus de verkopen van gewassen en goederen waren allemaal ruim een jaar voor zijn dood.

Feiten

• Hij was landbouwer te Niebert.

• Geldzaken: 1831. Notariele akten:
1. Verkooping van rogge, d.d. 1 juli 1831, akte nr. 70 (19-12-70)
2. Transport van vastgoed, d.d. 6 april 1831, akte nr. 47 (19-11-47)
3. Veiling van losgoed, d.d. 5 en 6 april 1831, akte nr. 46 (19-11-46)

"... Alle verkopen worden gedaan namens Jan Jans Zorge en consorten, de consorten zijn de kinderen plus Keimpe Popkes Akkersma (de echtgenoot van Grietje, blijkbaar moest hij haar vertegenwoordigen). Het tweede document heeft de handtekeningen van alle betrokkenen. De verkoop van losgoed geeft in detail alle goederen (stijgbeugels, roskam, schop, ladder, enz.) en wie het koopt voor welk bedrag. Vaak zijn het de kinderen die dingen kopen".

• Hij gebruikte op 06-04-1831 landerijen te Niebert. 147
Op die datum verkocht hij "... samen met zijn kinderen zijn boerenplaats, bestaande uit een behuizing en schuur en hut, benevens de vaste akkers dienende beklemming, en de daarbij behorende landerijen, zowel bouwweide als hooilanden, staande en gelegen te Niebert, ten noorden van het Dwarsdiep en ten oosten van de Nieberter tocht, aan Jan Hendrik Cremer, kastelein en koopman te Niebert, en zijn vrouw Fokkelina Driewes Bousma."

Jan trouwde met Matje Gerrits op 17-11-1785 in Roden (Dr). Matje werd gedoopt op 10-02-1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14-10-1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 31-10-1785 te Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

60        i.  Jan Jans Zorge (geboren op 20-10-1786 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 25-01-1847 in Niebert). Jan trouwde met Geeske Hindriks Buil, dochter van Hendrik Gerrits Buil en Jantje Jans Breemhaar, op 19-11-1814 in Marum. Geeske werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 04-07-1790 in Marum en is overleden op 13-09-1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

         ii.  Gerrit Jans Zorge werd gedoopt op 28-03-1790 in Niebert, Nuis en is overleden op 01-12-1856 in Zevenhuizen, Leek op 66-jarige leeftijd. Gerrit trouwde met Jantje Wijmers Renkema, dochter van Wijmer Hedzers Renkema 148 en Martje Tjeerts IJpema, op 01-05-1813 in Marum. Jantje werd geboren op 14-11-1792 in Leek, werd gedoopt op 09-12-1792 in Midwolde en is overleden op 09-10-1866 in Nieuw Buinen (Dr) op 73-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Wijmers Rinkema.

        iii.  Klaas Jans Zorge werd gedoopt op 17-11-1793 in Niebert.

         iv.  Klaas Jans Zorge werd geboren op 23-04-1796 in Niebert, werd gedoopt op 22-05-1796 in Niebert en is overleden op 25-11-1849 in Noordwijk op 53-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Willemke Akes Auwema, dochter van Ake Harms Auwema 149 en Jantje Jacobs Riemers,149 op 09-05-1830 in Marum. Willemke werd geboren op 06-11-1808 in Zevenhuizen, werd gedoopt op 20-11-1808 in Zevenhuizen en is overleden op 13-11-1905 in Zevenhuizen op 97-jarige leeftijd.

          v.  Grietje Jans Zorge werd gedoopt op 16-11-1799 in Niebert, Nuis en is overleden op 04-03-1883 in Groningen op 83-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Keimpe Popkes Akkersma, zoon van Popke Keimpes Akkersma 150 en Aukje Wijbrands, op 24-04-1830 in Marum. Keimpe werd geboren op 22-04-1800 in Niebert, Nuis en werd gedoopt op 29-04-1800 in Niebert, Nuis.

         vi.  Geert Jans Zorge werd geboren op 11-04-1803 in Niebert, werd gedoopt op 24-04-1803 in Niebert en is overleden v๓๓r 1831.

        vii.  Geertje Jans Zorge werd geboren op 10-06-1805 in Niebert, werd gedoopt op 30-06-1805 in Niebert en is overleden op 19-10-1859 in De Wilp, Marum op 54-jarige leeftijd. Geertje trouwde met Hendrik Everts Everts, zoon van Evert Hendriks en Jantje Wijbrands, op 21-04-1833 in Leek. Hendrik werd geboren 1801-1802 in Tolbert.


121. Matje Gerrits, dochter van Gerrijt Roelefs en Grietie Harms, werd gedoopt op 10-02-1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14-10-1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.

Matje trouwde met Jan Jans Posthuma Zorge op 17-11-1785 in Roden (Dr). Jan werd gedoopt op 04-11-1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16-10-1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma.

122. Hendrik Gerrits Buil, zoon van Gerrit Jans Buil en Aefjen Hindriks, werd gedoopt op 25-08-1765 in Leek en is overleden op 30-01-1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was veenboer, verveender en veenbaas te Zevenhuizen.

Hendrik trouwde met Jantje Jans Breemhaar op 02-04-1786 in Leek. Jantje werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20-03-1757 in Midwolde.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aafke Hendriks Buil werd geboren op 20-04-1786 in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 06-05-1786 in Zevenhuizen, Leek. Aafke trouwde met NN. Aafke trouwde vervolgens met Hendrik Berends Drent, zoon van Berend Jakobs Drent en Menke Jans Bruinsma, op 18-03-1826 in Leek. Hendrik werd geboren in 1795 in Drachten (Fr).

         ii.  Jan Hendriks Buil werd geboren op 14-11-1787 in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 16-12-1787 in Zevenhuizen, Leek. Jan trouwde met Martje Oenes Wiersma op 15-05-1808 in Zevenhuizen, Leek. Martje werd geboren 1787-1788. Martje was ook bekend als Martje Vriezema.151

61      iii.  Geeske Hindriks Buil (geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 13-09-1869 in Nuis). Geeske trouwde met Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Posthuma Zorge en Matje Gerrits, op 19-11-1814 in Marum. Jan werd geboren op 20-10-1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29-10-1786 in Leek en is overleden op 25-01-1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Gerritje Hendriks Buil werd geboren 1793-1794. Gerritje was ook bekend als Grietje. Gerritje trouwde met Jelle Jacobs van der Kamp, zoon van Jacob Hansens van der Kamp en Renske Ebels van der Kamp, op 07-09-1815 in Leek. Jelle werd geboren 1789-1790.

          v.  Gerrit Hendriks Buil werd gedoopt op 27-08-1797 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 09-04-1855 in Nuis op 57-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Geert Buil. Gerrit trouwde met Trijntje Klasens Aakster, dochter van Klaas Geerts Aakster en Teetske Eelses, op 17-04-1818 in Leek. Trijntje werd geboren op 30-12-1788 in Haulerwijk (Fr), werd gedoopt op 27-01-1789 in Haulerwijk (Fr) en is overleden op 25-06-1836 in Zevenhuizen, Leek op 47-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Jeltje Roelfs Visser, dochter van Roelf Annes Visser en Engeltje Berends Stenekes, op 18-06-1837 in Leek. Jeltje werd geboren op 05-08-1814 in Marum en is overleden op 27-11-1839 in Zevenhuizen, Leek op 25-jarige leeftijd. Gerrit trouwde vervolgens met Sjoukje Jochums Tienstra, dochter van Jochum Annes Tienstra en Jantje Roels, op 15-11-1840 in Leek. Sjoukje werd geboren op 26-02-1806 in Siegerswoude (Fr) en werd gedoopt op 11-03-1806 in Siegerswoude (Fr).

         vi.  Koene Hendriks Buil werd gedoopt op 27-08-1797 in Zevenhuizen, Leek.

        vii.  Grietje Hendriks Buil werd gedoopt op 29-06-1800 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 05-06-1861 in Zevenhuizen, Leek op 60-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Klaas Jans Linker, zoon van Jan Roelfs Linker 152 en Renske Klasens Pater, op 15-07-1826 in Leek. Klaas werd geboren op 03-11-1799 in Zevenhuizen, Leek.


123. Jantje Jans Breemhaar, dochter van Jan Heeres 153 en Geeske Koenes,153 werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20-03-1757 in Midwolde.

Feiten

• Zij was verveenersche te Zevenhuizen.

• Zij woonde te Zevenhuizen. 154
"... Breemhaar: Een streek ten noorden van Allartsoog in Vredewold (en ten zuidwesten van Zevenhuizen)".
"... Jan Hut, geboren in 1859 en overleden in 1943, wist te vertellen dat zijn grootouders, ze schreven zich Idema, gewoond hebben in de 'Haarn', waar toen, omstreeks 1820, nog allemaal heide was. De 'Haarn' is waarschijnlijk afgeleid van de Breemhaar; en als we weten dat 'haar' betekent hoogte, dan houdt dit in dat deze benaming Hoogte van Breemen betekent. P 29: Breemen is een hoger gelegen gebied waar het zeer droog kan zijn. Als er net geploegd was zeiden de mensen: 't st๖ft ok weer op Breem'n. P 33: Breemen, een armoedige streek met veel onontgonnen land (hoogveen). Een grote boerderij van een van de ontginners heet Breemen".

Jantje trouwde met Hendrik Gerrits Buil op 02-04-1786 in Leek. Hendrik werd gedoopt op 25-08-1765 in Leek en is overleden op 30-01-1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

124. Jan Gauwes de Visser, zoon van Gauwe Kornelis 155 en Renskje Foppes, werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29-12-1834 in Opsterland (Fr)156 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

Notitie bij het onderzoek:
Een mogelijke vader voor hem is Gauwe Kornelis, getrouwd met Renske Foppes, met een mogelijke broer van Jan: Kornelis Gauwes Visser, geboren in Drachten op 16-10-1753.

Feiten

• Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

• Hij gebruikte landerijen te Kortehemmen (Fr). 158
Jan Gauwes, Smallingerland
Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 34-17-8

• Hij nam de familienaam De Visser aan in 2-1812 te Siegerswoude (Fr). 159
"... Jan Gauwes, Siegerswoude.
Kinderen: Tabe 29, Siegerswoude, Gauwe 28, Sytse 17, Foeke 13, Rinske 33, Marum, Baukjen 21, Siegerswoude.
Kleinkinderen: (v. Tabe) Egbert 7 weken, Antje 2".

Jan trouwde met Antje Tabes Adema op 04-06-1780 in Ureterp (Fr).160 Antje werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23-10-1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Renske Jans Visser werd geboren tussen 1780 en 1781 en is overleden in 1811 in Marum. Renske trouwde met Jan Sjoerds Piek v๓๓r 10-06-1818. Jan is overleden v๓๓r 10-06-1818. Renske trouwde vervolgens met Jan Berends Casemier, zoon van Berend Jochums Casemier en Geertje Jans, op 10-06-1818 in Marum. Jan werd geboren 1791-1792.

         ii.  Tabe Jans Visser werd geboren op 26-12-1780 in Siegerswoude (Fr) en is overleden op 10-03-1870 in De Wilp, Marum op 89-jarige leeftijd. Tabe trouwde met Hinke Egberts de Vries op 07-05-1809 in Ureterp (Fr). Hinke werd geboren in 1783 in Siegerswoude (Fr) en is overleden v๓๓r 12-03-1870.

        iii.  Gauwe Jans Visser werd geboren op 12-07-1785 in Drachten (Fr) en is overleden op 20-05-1858 op 72-jarige leeftijd. Gauwe was ook bekend als Gauwe Jans de Visser. Gauwe trouwde met Antje Jans Venema, dochter van Jan Linses en Geertie Johannes, op 19-08-1813 in Ureterp (Fr). Antje werd geboren op 17-04-1789 in Ureterp (Fr) en is overleden op 24-11-1833 in Marum op 44-jarige leeftijd.

         iv.  Baukjen Jans Visser werd geboren tussen 1788 en 1789 in Marum en is overleden op 05-11-1867 in Smallingerland (Fr).

62        v.  Sijtse Jans Visser (geboren in 7-1794 in Drachten (Fr) - overleden op 25-01-1868 in Smallingerland (Fr)). Sijtse trouwde met Trijntje Jans Dijk, dochter van Jan Ubels Dijk en Hiltje Jans Dijk, op 24-11-1815 in Ureterp (Fr). Trijntje werd geboren op 12-09-1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10-10-1790 in Grootegast en is overleden op 22-06-1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

         vi.  Foeke Jans Visser werd geboren circa 1798.


125. Antje Tabes Adema, dochter van Tabe Jelles en Yttje Bottes, werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23-10-1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Feiten

• Zij was arbeidster.

Antje trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Janke Tjeerds Visser werd geboren circa 1778 en is overleden op 21-12-1844 in Tietjerksteradeel (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Antje trouwde vervolgens met Jan Gauwes de Visser op 04-06-1780 in Ureterp (Fr).160 Jan werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29-12-1834 in Opsterland (Fr)156 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

126. Jan Ubels Dijk, zoon van Ubel Gerbens en Hindrikje Jacobs, werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25-02-1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

Notitie bij het onderzoek:
Van Jan Ubels bestaan geen doopgegevens, maar hij kwam bij zijn huwelijk van Niebert. De dopen en huwelijken van Niebert zijn verloren gegaan. De vroegste beginnen bij 1799...

Zijn "vader" Ubel Gerbens van Oostermeer komt voor in het trouwregister (1737) van Lettelbert met als bruid Hindrikje Jacobs van Niebert. In het doopregister (1737) van Tolbert wordt een Gerben Ubels (Jan's "broer") gedoopt door Ubel Gerbens en moeder wordt niet vermeld.
De naam Hendriktje Mekkes is alleen bekend uit de overlijdensakte (1830) van Jan Ubels Dijk.
Het is dus mogelijk dat "vader" Ubel Gerbens twee keer is getrouwd, een keer met Hindrikje Jacobs en een keer met Hendriktje Mekkes, maar het kan dus ook ้้n Hendrikje zijn en wat naamsverhaspeling...

Feiten

• Hij was arbeider te Siegerswoude (Fr).

Jan trouwde met Hiltje Jans Dijk v๓๓r 1778. Hiltje werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21-05-1758 in Marum en is overleden op 04-08-1814 in De Wilp, Marum161 op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Oebel Jans werd geboren in Nuis en werd gedoopt op 10-01-1778 in Nuis.

         ii.  Trientje Jans werd geboren in Noordwijk en werd gedoopt op 12-11-1780 in Marum.

        iii.  Jan Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 17-03-1782 in Marum. Jan trouwde met Jetske Wijbes van der Velde, dochter van Wijbe Ubels en Stijntje Hendriks, op 28-12-1811 in Tolbert. Jetske werd gedoopt op 11-03-1787 in Tolbert en is overleden op 15-06-1862 in Nuis op 75-jarige leeftijd. Jetske was ook bekend als Jetske Wiebes van der Velde en Jetske Vossema.

         iv.  Willem Jans werd gedoopt op 20-08-1786 in Grootegast.

          v.  Trijntje Jans werd gedoopt op 25-01-1789 in Grootegast.

63       vi.  Trijntje Jans Dijk (geboren op 12-09-1790 in Grootegast - overleden op 22-06-1868 in Drachten (Fr)). Trijntje trouwde met Sijtse Jans Visser, zoon van Jan Gauwes de Visser en Antje Tabes Adema, op 24-11-1815 in Ureterp (Fr). Sijtse werd geboren in 7-1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25-01-1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

        vii.  Willem Jans Dijk werd geboren op 28-04-1793 in Doezum, werd gedoopt op 09-06-1793 in Grootegast en is overleden op 22-08-1828 in Oostwold op 35-jarige leeftijd. Willem trouwde met Doetje Pieters Kieft, dochter van Pieter Simons Kieft 162 en Frouwke Tonnis Grashuis, op 05-08-1824 in Leek. Doetje werd gedoopt op 04-07-1804 in Zuidhorn en is overleden op 24-03-1890 in Grootegast op 85-jarige leeftijd.

       viii.  Hinderkje Jans Dijk werd geboren in 1796 in Doezum, werd gedoopt op 09-12-1798 in Grootegast en is overleden op 09-10-1876 in De Wilp, Marum op 80-jarige leeftijd. Hinderkje trouwde met Gosse Jans Nonkes, zoon van Jan Gosses en Akke Hajes, op 12-12-1839 in Marum. Gosse werd gedoopt op 16-04-1769 in Ureterp (Fr) en is overleden op 18-02-1842 in De Wilp, Marum op 72-jarige leeftijd.

         ix.  Roelfke Jans Dijk werd geboren op 22-05-1798 in Doezum en werd gedoopt op 09-12-1798 in Grootegast.


127. Hiltje Jans Dijk, dochter van Jan Hindriks Dijk 163 en Trientje Alberts, werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21-05-1758 in Marum en is overleden op 04-08-1814 in De Wilp, Marum161 op 56-jarige leeftijd.

Hiltje trouwde met Jan Ubels Dijk v๓๓r 1778. Jan werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25-02-1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub้, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub้, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notari๋le archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub้, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub้ nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notari๋le akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar