Voorouders van Hans en Carin Schripsema

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[CARS-CUIPER]


Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder

Namen

Geboren

Gedoopt

Overleden

Begraven

Cars, AlderdO geboren Schaphalsterzijl doop 24-09-1758, Oostum, Garnwerd overleden 13-02-1801, Mensingeweer
Casemier, Berend JochumsO geboren 1752, Midwolde overleden 28-09-1818, Niebert
Casemier, Jan BerendsP geboren 1791-1792
Caspers, AldertO geboren Schaphalsterzijl doop 24-09-1758, Oostum, Garnwerd overleden 13-02-1801, Mensingeweer
Cazant, FijtjeP geboren 1798-1799, Loenersloot (U)
Cazant, WillemO
Cazemier, Folkert BennesO doop 02-09-1759, Leek overleden 01-04-1816, Leek
Cazemier, Saakje FolkertsP doop 25-02-1798, Leek overleden 11-05-1868, Zevenhuizen, Leek
Christiaans, BarberP geboren Wierum
Claasen, IJmkieP,P doop 09-08-1733, Grijpskerk overleden 30-06-1808
Claasen, JantjeP,P doop 09-09-1714, Feerwerd overleden ca 1750, Ezinge
Claassen, FrickeO geboren Warfhuizen overleden 10-09-1781, Warfhuizen
Claassen, HeineP,O,O
Claassen, JanP geboren Winsum
Claassen, LuitjeK overleden vr 1793
Claassen, LuitjeP geboren ca 1720, Kloosterburen overleden 28-05-1782, Usquert
Claassen, LuweP doop 21-12-1731, Doezum overleden vr 01-01-1830
Claassen, TettjeO
Claassen, TjeerdjeP,P,K,O,O,P,P,K,O,O geboren ca 1733, Warfhuizen overleden 19-09-1816, Uithuizermeeden
Claassen, TrijnjeP geboren ca 1738, Zeerijp doop 05-10-1758, Winsum overleden vr 15-05-1764
Claassen, WillemO
Claassens, ElijzabethO geboren Garnwerd doop 04-03-1787, Garnwerd en Oostum
Claassens, HarmO geboren ca 1715, Zeerijp overleden 22-09-1770, Usquert
Claassens, LieuweP doop 21-12-1731, Doezum overleden vr 01-01-1830
Claesen, AefkeP,O,O geboren Warffum overleden 1719, Usquert
Claesen, AnneP geboren Zuidhorn
Claesen, BrechtjeO
Claesen, CornelisP,O geboren ca 1640, Oldehove
Claesens, AeltjenP
Claesens, TrijneP,P,O,O geboren Grootegast
Claeses, AnneK
Claeses, DitijeK
Claeses, JacobK
Claeses, JanckeP,P,O,O
Claessen, AnjeP,O,O
Claessen, GeertjenO geboren Noordhorn
Claessen, MartienP,O,O
Claessens, AaltjeP,K
Claessens, HindrikP,P,K,O,O doop 10-03-1672, Thesinge overleden na 1702
Claessens, JantjeP,P,K,O geboren Groningen
Clasen, AleidO
Clasen, ClaasP geboren Sauwerd
Clasen, DieuwkeP,P,O,O geboren ca 1640, Niezijl
Clasen, EibeK doop 22-05-1741, Oosterwijtwerd
Clasen, GeertP,O,O geboren Leegkerk
Clasen, GeeskeP begr. 26-07-1713, Ulrum
Clasen, GeeskeO
Clasen, IJteO geboren ca 1736, Oldehove overleden 22-01-1801, Lagemeeden, Aduard
Clasen, JanK doop 06-02-1746, Oosterwijtwerd overleden vr 1751
Clasen, JanK doop 08-10-1751, Oosterwijtwerd
Clasen, JanO
Clasen, JantjeO doop 04-12-1712, Vierhuizen overleden na 1781, Vierhuizen
Clasen, JelkjeP,P,K,O,O doop 03-05-1646, Grootegast
Clasen, LeentjeK doop 05-05-1748, Oosterwijtwerd overleden 10-03-1823, Bedum
Clasen, PieterK doop 28-05-1743, Oosterwijtwerd overleden vr 14-03-1767
Clasen, ReijnderK doop 19-02-1702, Noordhorn
Clasen, SijmenO doop 01-09-1667, Oostum, Garnwerd overleden 22-07-1713, Garnwerd
Clasen, TrijnjeO geboren Adorp overleden 1800, Mensingeweer
Clasen, WiekeO geboren 1641-1642 overleden 20-12-1717, Niekerk
Clasens, AlbertP
Clasens, IemckK overleden vr 1651
Clasens, JanO,O overleden 24-08-1811, Gerkesklooster (Fr)
Clasens, NicolaaskeK doop 23-06-1754, Oosterwijtwerd overleden vr 12-04-1781
Clasens, PeterP geboren 1641, Sebaldeburen
Clasens, RiuerdtK overleden vr 1651
Clases, AlleK geboren ca 1667, Hardegarijp (Fr) overleden ca 1730, Hallum (Fr)
Clases, BauckjenO geboren 1674, Hardegarijp (Fr) doop Hardegarijp (Fr) overleden 10-12-1753
Clases, BeitskeK geboren Hardegarijp (Fr) doop 24-05-1674, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)
Clases, ClaaskeK doop 28-01-1672, Oosterend (Fr)
Clases, ClaerP,O,O overleden na 1735
Clases, GieldK geboren ca 1665, Hardegarijp (Fr) overleden 1735-1736, Hardegarijp (Fr)
Clases, HesselP,P,O,O geboren ca 1670 overleden vr 13-03-1706, Nijkerk (Fr)
Clases, IdsK geboren ca 1579, Eesquert (Fr)
Clases, JanK geboren ca 1590, Eesquert (Fr)
Clases, JeltjeK geboren 11-09-1670, Hardegarijp (Fr) doop 02-10-1670, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)
Clases, RijkK
Clases, RinseP,P,K,O,O doop 31-05-1668, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) overleden tussen 1723 en 1725, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)
Clases, TjetskeO doop 01-10-1713, Ee (Fr)
Cleveringa, CathrijnK
Cleveringa, Derk BerendsO doop 16-01-1698, Uithuizermeeden overleden 29-06-1770, Eenrum
Cleveringa, JanK
Cleveringa, PieterO
Cleveringa, Pieter HarmensP,K,O geboren 1560 overleden 08-02-1613, Burum (Fr) begr. 1613, Burum (Fr)
Cleveringa, Trijntje DerksP doop 14-07-1726, Eenrum overleden 08-10-1807, Eenrum
Cleveringa, Trijntje HarmensP,P,K,O,O overleden na 13-11-1632
Cleveringa, Trijntje PietersP overleden 01-01-1661 begr. Burum (Fr)
Cleveringh, Harmen PietersP,K,O,O,O overleden vr 25-06-1595, Kollumerland (Fr)
Clooster, AnnaO
Clooster, Hindrik JansO doop 18-05-1719, Noordwolde overleden Noordwolde
Cnelis, ClaasO,O
Collenburg, Tonnis TjeerdsO geboren 1755-1756, Zuidhorn overleden 28-12-1842, Zuidhorn
Cooiker, JanP,O,O,O geboren ca 1710, Oostwold
Coornelijs, AnnaP,K,O geboren ca 1602
Corlingh, JanO
Corlingh, Lysbeth JansP
Cornelijs, AnnaP,K,O geboren ca 1602
Cornelijs, GaetskeP,P geboren 1655
Cornelijs, GrietienP,O,O geboren ca 1670, Garnwerd
Cornelijs, SijgerP,O geboren Leens
Cornelis, AefkeK,O geboren Burum (Fr) overleden vr 21-01-1651, Kollumerland (Fr)
Cornelis, AlstjeP
Cornelis, AnjeO,O,O geboren Baflo overleden vr 1744
Cornelis, AnjeO geboren Noordhorn
Cornelis, ArentO,O
Cornelis, ArentienK geboren Alinghuizen
Cornelis, AukeO geboren Den Ham
Cornelis, BerentK doop 15-10-1719, Feerwerd
Cornelis, BerentP,P,K,O doop 24-01-1675, Wehe
Cornelis, BruijnP,K,O,O geboren 1672, Niehove overleden na 18-08-1737
Cornelis, ClaasO,O
Cornelis, ClaesP,K,O doop 19-03-1671, Noordhorn
Cornelis, CornelisK doop 12-02-1699, Garnwerd
Cornelis, CornelisK doop 08-04-1627, Garnwerd
Cornelis, Cornelis JansenK doop 16-01-1698, Garnwerd
Cornelis, CornelliskeK doop 06-03-1633, Garnwerd
Cornelis, DewerK doop 10-04-1625, Garnwerd
Cornelis, DietienK doop 09-02-1683, Wehe
Cornelis, DietienK doop 25-05-1687, Wehe
Cornelis, DijtjeK doop 03-09-1671, Wehe
Cornelis, DirckK doop 19-03-1702, Burum (Fr)
Cornelis, DirckP,K geboren ca 1580, Burum (Fr) overleden vr 25-11-1623, Burum (Fr)
Cornelis, ElleO overleden vr 26-03-1671
Cornelis, FreerkK geboren ca 1712, Winsum
Cornelis, GatskeP
Cornelis, GrietieK doop 26-01-1676, Noordhorn
Cornelis, GrietieK doop 05-03-1682, Noordhorn
Cornelis, GrietjeP,P,O,O
Cornelis, HiljeK doop 25-11-1688, Garnwerd overleden vr 21-01-1720
Cornelis, JacobK doop 22-01-1699, Burum (Fr)
Cornelis, JacobP geboren Baflo
Cornelis, JacobO geboren Leek overleden vr 1698
Cornelis, JacobK geboren ca 1580, Burum (Fr) overleden vr 1629
Cornelis, JanK doop 23-11-1673, Noordhorn
Cornelis, JantienP,P doop 17-08-1673, Noordhorn
Cornelis, LenertO geboren vr 1520 overleden vr 08-05-1559, Kollum (Fr)
Cornelis, LouwK doop 21-02-1686, Burum (Fr)
Cornelis, MartienP,P geboren ca 1520 overleden na 13-12-1571, Burum (Fr)
Cornelis, MartienK,O,O
Cornelis, MartjeO geboren 18-02-1757, Sauwerd overleden 03-07-1839, Adorp
Cornelis, MenjeK doop 13-04-1721, Feerwerd overleden vr 1732
Cornelis, MenjeP,P,K,O,O doop 09-03-1732, Feerwerd overleden ca 1807, Feerwerd
Cornelis, MichielK doop 18-04-1728, Feerwerd overleden 2-1729, Feerwerd
Cornelis, NNK geboren ca 1630, Garnwerd overleden 03-12-1630, Garnwerd
Cornelis, NNK doop 12-08-1677, Noordhorn
Cornelis, OnneP,K,O geboren vr 1624, Garnwerd overleden ca 1689, Garnwerd
Cornelis, OnnoK,O,O doop 24-08-1690, Garnwerd
Cornelis, PieterK doop 11-05-1673, Wehe
Cornelis, PieterK doop 16-01-1681, Wehe
Cornelis, PieterP,O
Cornelis, Pijter, tot SchalkedamK overleden vr 1657
Cornelis, Reijner RickertsK doop 04-10-1668, Noordhorn
Cornelis, RieckelK doop 18-04-1728, Feerwerd overleden 9-1728, Feerwerd
Cornelis, SiuckK overleden na 1658
Cornelis, ThomasK,O,O,O geboren ca 1653, Burum (Fr) overleden vr 30-12-1703, Visvliet
Cornelis, ThomasP,P,P,K,O,P,P,P,K,O geboren omstreeks 1580, Burum (Fr) overleden vr 11-02-1653, Burum (Fr)
Cornelis, TrijntieP,P,O geboren 1610, Burum (Fr) overleden na 1698, Warfstermolen (Fr)
Cornelis, WijtskeK,O doop 01-12-1695, Garnwerd overleden na 13-05-1763
Cornelis, WouterP,K,O geboren omstreeks 1653 overleden vr 11-05-1697, Burum (Fr)
Cornelisdr, AeltienO overleden vr 27-04-1618
Cornelisdr, AntieP
Cornelisdr, StijnP
Cornelius, DietjeO
Cornellijs, AnjeP,O,O overleden Usquert
Cornellis, AlbertO geboren ca 1685
Cornellis, ArmtienK geboren Alinghuizen
Cornellis, ClaasP geboren Ulrum
Cornellis, DiewerK doop 11-12-1735, Ezinge
Cornellis, GeertijnK geboren Alinghuizen
Cornellis, GeeskeP,K geboren Alinghuizen overleden ca 1662
Cornellis, GrieteK geboren ca 1612, Zuidhorn overleden ca 1674, Den Ham
Cornellis, HiljeK doop 25-11-1688, Garnwerd overleden vr 21-01-1720
Cornellis, JacobK geboren ca 1610, Alinghuizen overleden vr 22-09-1664
Cornellis, JanK doop 27-12-1739, Ezinge
Cornellis, KlaasP,P,K,O,O geboren Ezinge doop 13-01-1737, Ezinge overleden 24-08-1809, Garnwerd
Cornellis, KlareK doop 21-11-1734, Ezinge
Cornellis, MagielP geboren Rasquert
Cornellis, MartienO
Cornellis, MichielP geboren Rasquert
Cornellis, SwaanjeO
Cost, TitiaO doop 27-09-1772, Groningen overleden 28-10-1818, Groningen
Crijns, AnneK doop 11-12-1636, Aduard
Crijns, CornellijsK doop 26-03-1648, Aduard
Crijns, IsebrandK geboren Aduard doop 16-11-1651, Aduard
Crijns, IsebrantK doop 03-03-1650, Aduard
Crijns, JacobK doop 08-03-1635, Aduard
Crijns, JanK doop 07-04-1645, Aduard
Crijns, PieterK doop 31-03-1633, Aduard
Crijns, SimenP,K,O doop 01-01-1631, Aduard overleden 15-02-1691, Niekerk begr. Niekerk
Crijns, TrineK doop 24-02-1643, Aduard
Croeze, Jacob LucasP geboren Steenwijk (Ov)
Cruisinga, IpoO
Cruisinga, WegeP overleden vr 17-04-1597
Cuiper, CrijneP,O


Geen achternaam, <, A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[CARS-CUIPER]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar