Alle Rinnerts
(ca 1574-1652)
Beyts Wybes
(-na 1655)
Claes Alles
(ca 1640-1706)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Siouckien Tieerdts

Claes Alles

  • Geboren: ca 1640, Hardegarijp (Fr)
  • Huwelijk (1): Siouckien Tieerdts op 20-05-1663 in Oudega (Fr)
  • Overleden: 01-02-1706, Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Geldzaken: 02-02-1658. 1 Koopcontract; Hendrick Alles en Claes Alles, gebroeders, wonende te Veenwouden ("in de Feenwolden") resp. Garijp; Maycke Aalledr, hu=vrouw van Jan Jentjes, Veenwouden; Ancke Aalledr, hu=vrouw van Freerck Wybeszn, Hardegarijp en Wymck Alledr, voor zichzelf, allen kinderen en erfgenamen van wl. Alle Rinnerts bij Beytske Wybedr, verkopers; Gielt Pyters te Noorderdrachten en Cornel= Fockens Eringa, dorprechter van Zuiderdrachten, kopers van een schone heerlijke fenne land te Oudega, etc., belast met 18 stuivers floreen aan 't hornleger; verkocht voor 890


Claes trouwde met Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jeens en Jeltje Rinties, op 20-05-1663 in Oudega (Fr). (Siouckien Tieerdts werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en overleed op 05-03-1696 in Hardegarijp (Fr).)


  Bij het huwelijk

Zij kwam van Noorderdrachten (Fr).
Bij het vermelden van hun kinderen wordt verwezen naar -> Reitsma...(?)

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, 1658.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar