Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirts van Lutjegastvorige  4de generatie  Volgende41. Fijke Jans Schripsema (Jan Hendriks13, Hindrik2, Halbe1) werd geboren op 18 april 1784 in Lutjegast en is overleden op 2 juni 1833 in Doezum op 49-jarige leeftijd.

Fijke trouwde met Jacob Haatjes Smid, zoon van Haatje Jacobs Smid en Reina Alberts Kollenborg, op 7 november 1811 in Grootegast. Jacob werd gedoopt op 16 juli 1775 in Tolbert en is overleden op 3 april 1855 in Doezum op 79-jarige leeftijd.

Feiten

• 1802-1849 was hij schoolmeester te Doezum.

• Hij was Kerkvoogd te Doezum.

Kind uit dit huwelijk:

+ 80    i. Martje Jacobs Smid 64 werd geboren 1813-1814 in Doezum en is overleden op 25 oktober 1873 in Grootegast op 60-jarige leeftijd.

42. Anje Jans Schripsema 43 (Jan Hendriks13, Hindrik2, Halbe1) werd geboren op 15 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 19 november 1858 in Aduard op 71-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was winkeliersche te Aduard.

Anje trouwde met Pieter Jacobs Smit, zoon van Jakob Pieters Smit en Anje Jans Pesman, op 2 december 1810 in Aduard. Pieter werd gedoopt op 5 september 1790 in Aduard en is overleden op 24 april 1836 in Oldehove op 45-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was ijzersmid en veearts te Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 81    i. Anje Pieters Smit werd geboren in Aduard, werd gedoopt op 21 april 1811 in Aduard en is overleden op 11 augustus 1852 in Feerwerd op 41-jarige leeftijd.

   82    ii. Jakob Pieters Smid werd geboren 1812-1813 in Aduard en is overleden op 19 september 1870 in Aduard op 58-jarige leeftijd.

   83    iii. Jan Pieters Smit werd geboren op 17 juli 1815 in Aduard en is overleden op 23 augustus 1836 in Aduard op 21-jarige leeftijd.

44. Aafke Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 23 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 17 maart 1850 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

Aafke trouwde met Siewert Willems van der Molen, zoon van Willem Siemens van der Molen 65 en Jaike Siewerts, op 6 augustus 1818 in Grijpskerk. Siewert werd geboren op 12 april 1783 in Grijpskerk, werd gedoopt op 11 mei 1783 in Grijpskerk en is overleden op 30 januari 1851 in Groningen op 67-jarige leeftijd. Siewert was ook bekend als Sivert.

Feiten

• 1819-1835 was hij pelmolenaar te Noorderhogebrug. 66 Het echtpaar van der Molen-Wattema kocht in 1819 de molen in Noorderhoogebrug. Deze molen, een achtkante bovenkruier, was gebouwd in 1711. Het was oorspronkelijk een pelmolen, later ook een korenmolen. In het museum van Groningen bevindt zich een aquarel van J. Bulthuis van deze molen.

Sywerd van der Molen en Aafke Wattema behielden de molen tot 1835. Later, in 1842 is deze molen afgebrand. Op deze plek ontstond de huidige Korenmolen Wilhelmina.
De twee voorgangers van Wilhelmina waren beide tegelijk pel- en korenmolen en wel van 1711 tot 1842 en van 1843 tot 1906. Na het afbranden van de tweede molen is deze in 1907 door J. Wiertsema & Zn. in opdracht van G. Nienhuis herbouwd met delen van een afgebroken pel- en korenmolen van A. H. Bosscher uit Sappemeer.

Kind uit dit huwelijk:

+ 84    i. Willem van der Molen werd geboren op 6 oktober 1819 in Noorderhogebrug en is overleden op 5 juli 1897 in Sneek (Fr) op 77-jarige leeftijd.

46. Antje Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 21 februari 1790 in Lutjegast en is overleden op 5 augustus 1868 in Stroobos (Fr) op 78-jarige leeftijd.

Antje trouwde met Kornelis Jans Kooi,67 zoon van Jan Cornelis Kooij en Antje Lubbes, op 21 mei 1809 in Grootegast. Kornelis werd gedoopt op 30 april 1786 in Lutjegast en is overleden op 6 maart 1866 in Lutjegast op 79-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 68 In huis nr. 67 te Lutjegast wonen Kornelis Jans Kooi, gehuwd, 45, Lutjegast, broodbakker, met Antje Jans Wattema, gehuwd, 39, Lutjegast, zonder beroep en Sipke Kornelis Kooi, ongehuwd, 12, Gerkesklooster, zonder beroep en Grietje Kornelis Kooi, ongehuwd, 5, Gerkesklooster, zonder beroep; verder Oege Gabes Schuitema, ongehuwd, 17, Niezijl, werkbode en Janke Johannes van Mijnen, ongehuwd, 24, Drogeham, werkbode.

• Hij was broodbakker en landbouwer te Lutjegast.

Notitie bij het huwelijk:
Antje Jans Wattema & Cornelis Jans Kooi kwamen bij hun huwelijk beide van Lutjegast, maar Antje Jans was "laatst wonende te Doesum". Ze zijn direct na het huwelijk met attestatie vertrokken. Aan de kinderen te zien waarschijnlijk naar Gerkesklooster.

Kinderen uit dit huwelijk:

   85    i. Jan Kornelis Kooi werd geboren 1809-1810 en is overleden op 19 juli 1890 in Achtkarspelen (Fr)69 op 81-jarige leeftijd.

   86    ii. Antje Kornelis Kooi werd geboren 1810-1811 en is overleden op 14 oktober 1881 in Achtkarspelen (Fr) op 71-jarige leeftijd.

Antje trouwde met Anne Wiebes Veenstra, zoon van Wijbe Douwes Veenstra en Fraukje Gaaijes Smid, op 12 juni 1831 in Grootegast. Anne werd geboren 1807-1808 en is overleden op 2 april 1859 in Achtkarspelen (Fr) op 52-jarige leeftijd.

   87    iii. Sipke Kornelis Kooi werd geboren op 25 december 1817 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 28 december 1903 in Achtkarspelen (Fr) op 86-jarige leeftijd.

   88    iv. Grietje Kornelis Kooi werd geboren op 11 augustus 1825 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 29 januari 1901 in Achtkarspelen (Fr) op 75-jarige leeftijd.

Grietje trouwde met Eelke Rinderts Krijthe, zoon van Rendert Jans Krijthe en Rikstje Eelkes Sinia, op 20 mei 1847 in Grootegast. Eelke werd geboren 1822-1823 en is overleden op 25 mei 1888 in Achtkarspelen (Fr) op 66-jarige leeftijd.

47. Anke Jans Wattema (Jan Sipkes22, Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 18 januari 1793 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1864 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

Anke trouwde met Jan Hendriks Sloots, zoon van Hendrik Jans Sloots en Grietje Roelfs Weerts, op 2 januari 1825 in Grootegast. Jan werd geboren 1785-1786 in Kropswolde? en is overleden op 9 juni 1832 in Grootegast op 47-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was schoolonderwijzer.

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 70 In huis nr. 67 wonen Jan Hendriks Sloots, gehuwd, 43, Kropswolde, onderwijzer, met Anke Jans Wattema, gehuwd, 38, Lutjegast, zonder beroep en Grietje Jans Sloots, ongehuwd, 3, Lutjegast, zonder beroep.

Kind uit dit huwelijk:

   89    i. Grietje Jans Sloots werd geboren 1825-1826 en is overleden op 3 mei 1841 in Grootegast op 16-jarige leeftijd.

Anke trouwde vervolgens met Eite Jans van der Veen, zoon van Jan Eites van der Veen 71 en Tietje Hendriks Koops,71 op 1 november 1835 in Grootegast. Eite werd geboren op 5 februari 1813 in Grootegast en is overleden op 12 november 1877 in Lutjegast op 64-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was schoolmeester en landbouwer op Rikkerda te Lutjegast. 72

• Hij woonde op Rikkerda te Lutjegast. 73 "... De borg Rikkerda bij Lutjegast wordt gesloopt in de jaren 1828-29. In 1836 wordt Eite Jans van der Veen, gehuwd met Anke Jans Wattema koper van de borgplaats met bijbehorende landerijen. Eite is onderwijzer in Lutjegast en daarnaast vervener, een beroep dat ook zijn vader uitoefende. In 1848 besluit Van der Veen tot de bouw van een boerderij op zijn nieuw verworven kavel; niet op de borgplaats, maar aan de weg. De zaken gaan kennelijk naar wens, want in 1860 wordt een nieuw voorhuis opgetrokken. Daarmee heeft de boerderij, genaamd Rikkerda, het huidige aanzien gekregen. Eite van der Veen heeft de boerderij bewoond tot zijn overlijden in 1877. Na hem volgen er nog drie generaties Van der Veen, namelijk Jan, Willem Johannes en Eite Willem. In 1991 komt er een einde aan de boerderij Rikkerda als agrarisch bedrijf".

51. Hendrik Jans Kooi (Anke Sipkes Wattema24, Sipke7, Halbe1) werd geboren op 6 juni 1793 in Lutjegast en is overleden op 25 maart 1866 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

Feiten

• Op 10 juli 1853 was hij zolderknecht.

Hendrik trouwde met Jantie Creemer, dochter van Jan Creemer en Saartie Kannegieter, op 22 mei 1823 in Groningen. Jantie werd geboren op 23 april 1793 in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   90    i. Jan Hendriks Kooi werd geboren op 25 februari 1824 in Groningen.

Jan trouwde met Catharina Stokhorst, dochter van Johannes Stokhorst en Anna Helder, op 25 juli 1847 in Groningen. Catharina werd geboren op 22 oktober 1819 in Groningen.

   91    ii. Sipke Hendriks Kooi werd geboren op 15 maart 1826 in Groningen.

Sipke trouwde met Derkien van Dee, dochter van Cornelia Henderina van Dee, op 10 juli 1853 in Groningen. Derkien werd geboren op 19 januari 1824 in Groningen.

   92    iii. Evert Hendriks Kooi werd geboren op 9 maart 1828 in Groningen.

Evert trouwde met Anna Guikema, dochter van Harm Harms Guikema en Janna Hendriks Jonker, op 21 november 1858 in Groningen. Anna werd geboren op 23 augustus 1833 in Dorkwerd.

   93    iv. Cornelis Hendriks Kooi werd geboren 1830-1831 in Groningen.

Cornelis trouwde met Meija Broos, dochter van Hindrikus Tjaarts Broos en Geertje Hindriks Tillema, op 21 mei 1863 in Appingedam. Meija werd geboren 1829-1830 in Appingedam.

52. Krijnje Jans Kooij (Anke Sipkes Wattema24, Sipke7, Halbe1) werd geboren op 24 november 1794 in Grootegast en is overleden op 4 februari 1838 in Lutjegast op 43-jarige leeftijd. Krijnje was ook bekend als Crienje.

Krijnje trouwde met Lammert Jacobs Kasemier,74 zoon van Jacob Lammerts Kasemier en Anje Reinders de Vries, op 18 juli 1822 in Grootegast. Lammert werd geboren op 9 november 1791 in Grootegast en is overleden op 14 juli 1847 in Lutjegast75 op 55-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was kastelein en pachter van de klapbrug te Eibersburen, Grijpskerk.

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 76 In huis nr. 8 op Eibersburen bij Lutjegast wonen Lammert Jakobs Kasemier, gehuwd, 38, Lutjegast, pachter klapbrug, met Krienje Jans Kooi, gehuwd, 33, Lutjegast, zonder beroep, Jan Lammerts Kasemier, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep en Jakob Lammerts Kasemier, 4, Lutjegast, zonder beroep.

Kinderen uit dit huwelijk:

   94    i. Jan Lammerts Kasemier werd geboren op 3 juni 1825 in Lutjegast en is overleden op 18 september 1883 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Geertje Harms Hoeksema, dochter van Harm Jans Hoeksema en Sietje Tammes, op 8 april 1850 in Grootegast. Geertje werd geboren 1814-1815 in Niebert en is overleden vσσr 13 mei 1865.

Jan trouwde vervolgens met Ankje Hovinga, dochter van Bralt Pieters Hovinga en Trientje Wijbes Hazenberg,77 op 13 mei 1865 in Grootegast. Ankje werd geboren op 5 september 1819 in Sebaldeburen en is overleden op 13 augustus 1870 in Lutjegast op 50-jarige leeftijd.

   95    ii. Jakob Lammerts Kasemier werd geboren in 1826 in Lutjegast en is overleden op 28 juni 1854 in Grootegast op 28-jarige leeftijd.

57. Diewerke Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd gedoopt op 5 mei 1791 in Sebaldeburen en is overleden op 15 april 1827 in Den Ham op 35-jarige leeftijd. Diewerke was ook bekend als Diewerke Halbes Zuidema.78

Diewerke had een relatie met NN. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kinderen uit deze relatie:

   96    i. Nieske werd gedoopt op 12 augustus 1810 in Grootegast.

+ 97    ii. Nieske Schripsema Zuidema 79 werd geboren op 8 juli 1811 in Lutjegast en is overleden op 23 december 1878 in Grootegast80 op 67-jarige leeftijd.

Diewerke trouwde met Gerrit Cornelis Zuidema,81 zoon van Kornelis Gerrits Zuidema en Aaltje Hindriks, op 24 januari 1819 in Zuidhorn. Gerrit werd geboren op 15 januari 1794 in Hoogkerk en is overleden op 30 april 1837 in Aduard op 43-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was arbeider te Den Ham.

Kind uit dit huwelijk:

+ 98    i. Kornelis Zuidema werd geboren 1819-1820 in Zuidhorn en is overleden op 4 juli 1890 in Zuidhorn op 71-jarige leeftijd.

58. Jannes Halbes Helmhold 56 (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 april 1795 in Grootegast, werd gedoopt op 10 mei 1795 in Grootegast en is overleden op 30 januari 1836 in Groningen op 40-jarige leeftijd.

De naam Helmhold is wellicht een eerbetoon aan de familienaam van Jannes' moeder Jantje Jannes. Haar broers en zusters dragen die achternaam, maar bij Jantje Jannes is de naam Helmhold niet aangetroffen.

Feiten

• Hij was arbeider en boerenknecht.

Jannes had een relatie met Trijntje Jans Koning, dochter van Jan Ernst Koning en Janna Hindriks Wesveld, ____________.82 Huwelijksstatus: ongetrouwd. Trijntje werd geboren op 6 januari 1796 in Veendam.

Feiten

• Zij was arbeidster.

Kind uit deze relatie:

   99    i. Jantje Jannes Koning (Helmhold) werd geboren op 12 februari 1821 in Nieuwe Pekela en is overleden op 27 december 1897 in Borger (Dr)83 op 76-jarige leeftijd.

Jantje trouwde met Otte Kristiaan Hekman, zoon van Christjaan Ottes Hekman en Marieke Jacobs van Leens, op 4 oktober 1838 in Wildervank. Otte werd geboren 1814-1815 in Veendam.

Jannes trouwde vervolgens met Jantje Hendriks Teisman, dochter van Hindrik Klaassens Teisman en Grietje Harms, op 5 april 1823 in Bedum. Jantje werd geboren op 28 februari 1802 in Zuidwolde en is overleden op 15 februari 1858 in Groningen op 55-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk:

   100    i. Hinderikus Helmholt werd geboren op 1 december 1823.

+ 101    ii. Jantje Helmholt werd geboren op 17 januari 1825 in Zuidwolde en is overleden op 15 mei 1867 in Groningen op 42-jarige leeftijd.

   102    iii. Grietje Helmholt werd geboren in december 1832 in Groningen en is overleden op 12 maart 1833 in Groningen.

   103    iv. Albertus Helmhold werd geboren 1833-1834 in Groningen en is overleden op 21 maart 1857 in Groningen op 24-jarige leeftijd.

59. Auktje Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 5 december 1797 in Doezum, werd gedoopt op 21 januari 1798 in Doezum en is overleden op 28 september 1831 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd. Auktje was ook bekend als Autje Halbes Schripzema.

Notitie bij het overlijden:
Waarschijnlijk verdronken 'in het zoogenaamde Nieuwe Canaal onder Feerwerd'.

Feiten

• Zij was dagloonster te Feerwerd.

Auktje trouwde met Salomon Jans Zwartsenberg, zoon van Jan Derks Zwartsenberg en Grietje Klasens Salomons,84 op 15 april 1824 in Ezinge. Salomon werd geboren op 2 mei 1802 in Feerwerd, werd gedoopt op 23 mei 1802 in Feerwerd en is overleden vσσr 16 juli 1870 in Ezinge.

Feiten

• Hij was dagloner te Ezinge.

• Hij was in 1831 in militaire dienst.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 104    i. Jan Salomon Zwartsenberg werd geboren op 28 oktober 1824 in Feerwerd en is overleden op 27 april 1881 in Obergum op 56-jarige leeftijd.

   105    ii. Halbe Salomons Zwartsenberg werd geboren 1825-1826 in Feerwerd en is overleden op 15 november 1846 in Ezinge op 21-jarige leeftijd.

   106    iii. Grietje Salomons Zwartsenberg werd geboren 1828-1829 in Feerwerd en is overleden op 15 december 1840 in Ezinge op 12-jarige leeftijd.

62. Duurtje Halbes Schripsema (Halbe Duirts26, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 29 juni 1812 in Doezum en is overleden op 19 februari 1891 in Roderveld (Dr)57 op 78-jarige leeftijd.

Duurtje trouwde met Gerrit Derks Doorn, zoon van Derk Gerrits Doorn en Annechje Harms, op 18 mei 1835 in Roden (Dr). Gerrit werd geboren op 26 maart 1797 in Norg (Dr) en is overleden op 4 november 1874 in Lieveren (Dr)85 op 77-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was wever.

Kinderen uit dit huwelijk:

   107    i. Derk Doorn werd geboren op 19 februari 1840 in Lieveren (Dr) en is overleden op 21 juni 1885 in Lieveren (Dr)86 op 45-jarige leeftijd.

Derk trouwde met Annechien Kruims, dochter van Jan Cornelis Kruims en Harmtien Derks Meyering, op 26 april 1879 in Roden (Dr). Annechien werd geboren op 24 februari 1853 in Lieveren (Dr) en is overleden op 23 november 1911 op 58-jarige leeftijd.

   108    ii. Harm Doorn werd geboren op 24 mei 1843 in Lieveren (Dr)87 en is overleden op 28 mei 1843 in Lieveren (Dr).

+ 109    iii. Annechien Doorn werd geboren op 25 oktober 1844 in Lieveren (Dr) en is overleden op 30 juni 1877 in Lieveren (Dr)85 op 32-jarige leeftijd.


63. Willem Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

Feiten

• Hij hoefde niet in militaire dienst. 88
Onder de huwelijksbijlagen van 22 januari 1824 bevond zich een afschrift van de Nationale Militie.
Hij werd in 1818 geloot onder nummer 7. Hij werd niet opgeroepen. Signalement: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Aangezicht: rond. Voorhoofd: laag. Ogen: bruin. Neus: ord. Mond: klein. Kin: rond. Haar: bruin. Wenkbrouwen: idem. Merkb. teken: -. Geen handt. | He was drawn under number 7 for the National Militia in 1818. He wasn't drafted. Description: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Face: round. Forehead: low. Eyes: brown. Nose: ord. Mouth: small. Chin round. Hair: brown. Eyebrows: idem. Special characteristics: -. No sign.

• Op 21 februari 1824 was hij dagloner (day labourer) te Grootegast.

• Willem woonde op 23 februari 1824 op nummer 42 te Grootegast.

• Op 15 november 1826 was hij boerenknecht (farm hand) te Grijpskerk. Hij was ook arbeider (labourer) te Burum en hij heeft gewerkt te Munnekezijl.

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 58 Deze vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, ter afwikkeling van de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. | As a heir he was present in the house of inn keeper Cornelis Jans Kooi during an auction by which the old Hilmahouse of his grandparents was sold.

• Op 23 juni 1829 was hij arbeider te Zevenhuizen.

• Op 23 februari 1832 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

• Op 2 juli 1837 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk. Eerder was hij dagloner (day labourer) op De Waard.

• Op 21 mei 1840 was hij arbeider te Lucaswolde.

• Op 14 juni 1851 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

• Hij was huwelijk op 26 mei 1860 te Grijpskerk.

Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmaagd te Burum (Fr). Of te Grootegast. Ze was ook huishoudster en dagloonster op De Waard en te Munnekezijl.

Notitie bij het huwelijk: Zij woonden op De Waard.

Kinderen uit dit huwelijk:

   110    i. Hotze Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast89 en is overleden op 17 mei 1828 in Grootegast op 4-jarige leeftijd.

   111    ii. Pieter Willems Schripsema werd geboren op 21 februari 1824 in Grootegast en is overleden op 6 januari 1847 in De Waard, Grijpskerk op 22-jarige leeftijd.

   112    iii. Riemer Willems Schripsema werd geboren op 15 november 1826 in Grijpskerk81 en is overleden op 1 december 1826 in De Waard, Grijpskerk.

+ 113    iv. Grietje Willems Schripsema werd geboren op 23 juni 1829 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 28 oktober 1913 in Niehove op 84-jarige leeftijd.

+ 114    v. Hotze Willems Schripsema werd geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20 december 1869 in Schouwerzijl.

+ 115    vi. Riemer Willems Schripsema 90 werd geboren op 13 augustus 1834 in Grijpskerk en is overleden op 17 mei 1906 in De Waard, Grijpskerk op 71-jarige leeftijd.

+ 116    vii. Jantje Willems Schripsema werd geboren op 2 juli 1837 in De Waard, Grijpskerk, is overleden op 4 juli 1897 in Grand Rapids, MI, USA op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA.

+ 117    viii. Doetze Willems Schripsema werd geboren op 21 mei 1840 in Lucaswolde, is overleden op 11 december 1913 in Lucas, MI, USA91 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in 1913 in Richland Twp Cemetery, MI, USA.

64. Duurt Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was boerenknecht (farm-hand) te Grijpskerk. Arbeider (labourer) te Burum. Hij werkte ook te Pieterzijl.

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig de bij openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 92 De afwikkeling van de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk. Hilmahuis werd openbaar geveild (1828).

Duurt trouwde met Grietje Tjerks van der Brug, dochter van Tjerk Luitjens van der Brug 93 en Antje Sjoerds Dijkstra,94 op 17 april 1834 in Grijpskerk. Grietje werd geboren op 2 november 1812 in Burum (Fr) en is overleden op 9 november 1879 in Kollumerland (Fr) op 67-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was arbeidster te Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

   118    i. Antje Duurts Schripsema werd geboren op 7 augustus 1834 in Kollumerland (Fr)95 en is overleden op 18 mei 1893 in Kollumerland (Fr) op 58-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Antje Schripzema. Er zijn van haar geen huwelijken en/of kinderen bekend.

   119    ii. Hotze Duurts Schripsema werd geboren op 4 december 1835 in Kollumerland (Fr)96 en is overleden op 31 december 1835 in Achtkarspelen (Fr).

+ 120    iii. Grietje Duurts Schripsema werd geboren op 22 januari 1837 in Burum (Fr)97 en is overleden op 12 maart 1928 in Grand Rapids, MI, USA op 91-jarige leeftijd.

65. Bouke Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

Feiten

• Hij was boerenknecht (farm-hand) en arbeider (labourer) te Kommerzijl.

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 (Census) te Grootegast. 98 In huis nr. 22 op de Westerhorn te Lutjegast woont hij in bij Meles Alberts Meles, als boerekn., 19, Lutjegast, ongehuwd. | He lives in the house of his employer Meles Alberts Meles, as farm hand, 19, born Lutjegast, not married.

• Hij was getuige bij een geboorteaangifte (witness birth registration) op 10 december 1850 te Oldehove. 99 Menke, dochtertje van Jannes Klaassens de Waard en Henderika Catharina Denint; landbouwers te Oldehove.

• Hij emigreerde in 1881 naar Grand Rapids, MI, USA. 100 Hij vertrok van Grijpskerk op 70 jarige leeftijd, arbeider, Nederlands Hervormd. Hij werd vergezeld van 2 andere familieleden. In dit jaar emigreerden nog 40 andere Grijpskerkers. | He left from Grijpskerk at age 70, labourer, Dutch Reformed. He was accompanied by 2 other members of his family. In this year 40 other Grijpskerkers emigrated.

• Hij was arbeider (labourer) te Grand Rapids, MI, USA.

• Bouke woonde in 1889 aan de N.S. Wealthy Avenue, 11 E. of Beech te Grand Rapids, MI, USA. 101 In 1890 the address was 889 Wealthy Avenue. At the same time Peter Schripsema, labourer, probably his son, was living here (boards).

Bouke trouwde met Menstje Jans Steursma, dochter van Jan Romkes Steursma en IJtie Willems Kooij, op 2 juni 1838 in Grootegast. Menstje werd geboren op 2 november 1814 in Grijpskerk. Menstje was ook bekend als Menschtje Jans Stuursema.

Kinderen uit dit huwelijk:

   121    i. Grietje Boukes Schripsema werd geboren 1840-1841 in Visvliet en is overleden op 17 januari 1848 in Oldehove op 8-jarige leeftijd.

   122    ii. Jantje Boukes Schripsema werd geboren op 10 oktober 1843 in Oldehove en is overleden op 13 april 1862 in Kommerzijl op 18-jarige leeftijd.

+ 123    iii. Hodze Boukes Schripsema werd geboren op 26 september 1849 in Oldehove, is overleden in 1925 in Michigan, USA op 76-jarige leeftijd en werd begraven in 1925 in Grandville Cemetery, Wyoming Twp, MI, USA.102

   124    iv. Pieter Boukes Schripsema werd geboren op 16 december 1860 in Kommerzijl, is overleden op 7 juni 1892 in Grand Rapids, MI, USA103 op 31-jarige leeftijd en werd begraven op 7 juni 1892 in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

66. Jacob Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jakob Hotzes Schripzema.

Feiten

• Hij was boerenknecht op Hilmahuis te Westerhorn, Grijpskerk. Arbeider te Lutjegast. Wegwerker.

Jacob trouwde met Janneke Wiersema, dochter van NN en Lumke Jacobs Veenstra, op 25 juni 1842 in Grijpskerk. Janneke werd geboren op 20 februari 1819 in Grootegast104 en is overleden op 6 september 1891 in Lutjegast op 72-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmeid te Lutjegast. Arbeidster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 125    i. Grietje Schripsema werd geboren op 12 juli 1842 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 13 april 1932 in Grijpskerk op 89-jarige leeftijd.

   126    ii. Lumpke Jacobs Schripsema werd geboren op 1 november 1844 in De Waard, Grijpskerk en is overleden op 7 december 1844 in De Waard, Grijpskerk.

+ 127    iii. Hotze Jacobs Schripsema werd geboren op 10 december 1845 in Surhuizum (Fr)105 en is overleden op 11 september 1909 in Pieterzijl op 63-jarige leeftijd.

   128    iv. Lumke Schripsema werd geboren op 9 oktober 1850 in Lutjegast81 en is overleden op 20 januari 1851 in Grootegast.

+ 129    v. Willem Schripsema werd geboren op 9 oktober 1850 in Lutjegast, is overleden op 8 september 1911 in Grootegast op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Lutjegast.

   130    vi. Lumke Schripsema werd geboren op 24 februari 1854 in Lutjegast81 en is overleden op 30 juli 1903 in Grootegast op 49-jarige leeftijd.

Lumke trouwde met Lourens van der Veen, zoon van Anne Louwes van der Veen en Geertje Helder, op 20 maart 1886 in Grootegast. Lourens werd geboren 1858-1859 in Grootegast en is overleden op 25 december 1942 in Grootegast op 84-jarige leeftijd.

+ 131    vii. Anje Schripsema werd geboren op 2 juni 1858 in Lutjegast.

   132    viii. Feike Schripsema werd geboren op 15 februari 1861 in Lutjegast. Feike was ook bekend als Feike Schripzema.

Feike trouwde met Sijtske Pauwels, dochter van Kornelis Pauwels en Sjoerdje Jans Dijkstra, op 28 maart 1889 in Zuidhorn. Sijtske werd geboren circa 1869 in Noordhorn.

67. Jan Hotzes Schripsema (Hotze Duurts28, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vσσr 1890 in USA.

Feiten

• Hij was arbeider (labourer) te Visvliet. Later was hij arbeider in de Westerhorn.

• Hij emigreerde in mei 1873 naar Grand Rapids, MI, USA. 106 Tussen 1 en 20 mei 1873: Aankomst in New York. Geboekt samen met Tietska (52, F, housewife), waarschijnlijk zijn 2e vrouw Teetske Riemers van der Molen, nog een Tietska (23, F, no occupation) en 2 kinderen, Trientje (11, F, child) en Hotje (10, F, child). Arbeider, 49 jaar, economische redenen. Gereformeerd. De Gereformeerde dominee Geert Boer bevond zich in dezelfde groep. | Between 1 and 20 May 1873: Emigration to Grand Rapids. Arrival in New York. Recorded together with Tietska (52, F, housewife), probably his second wife Teetske Riemers van der Molen, another Tietska (23, F, no occupation) and 2 children, Trientje (11, F, child) and Hotje (10, F, child). Labourer. Age 49. Reason: economic improvement. Reformed. The Reformed minister Geert Boer was in the same group.

Jan trouwde met Pieterkje Kuipers, dochter van NN en Trijntje Willems Kuipers, op 14 januari 1852 in Grijpskerk. Pieterkje werd geboren op 6 december 1821 in Munnekezijl (Fr)107 en is overleden op 27 juni 1861 in Westerhorn, Grijpskerk op 39-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmeid te Niezijl. Arbeidster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 133    i. Sietske Schripsema 108 werd geboren op 12 augustus 1849 in Nederland en is overleden op 21 augustus 1928 in Grand Rapids, MI, USA op 79-jarige leeftijd.

   134    ii. Hotze Jans Schripsema werd geboren op 10 augustus 1852 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 5 oktober 1856 in Visvliet op 4-jarige leeftijd.

   135    iii. Marijke Schripsema werd geboren op 15 januari 1855 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 15 maart 1855 in Westerhorn, Grijpskerk.

+ 136    iv. Trijntje Jans Schripsema werd geboren op 20 september 1856 in Visvliet en is overleden 1897-1898 in Highland Twp, MI, USA op 41-jarige leeftijd.

+ 137    v. Hotze Jans Schripsema werd geboren op 24 december 1860 in Oldehove, is overleden op 26 januari 1930 in Highland Twp, MI, USA op 69-jarige leeftijd en werd begraven in 1930 in Washington Park, Walker Twp, MI, USA.

Jan trouwde vervolgens met Teetske Riemers van der Molen, dochter van Riemer Pieters van der Molen en Fokje Jans Boersma, op 9 mei 1862 in Grijpskerk. Teetske werd geboren op 30 november 1820 in Grootegast en is overleden na 1890 in USA.

Feiten

• Zij was arbeidster (labourer) te Westerhorn, Grijpskerk.

• Zij emigreerde op 1 mei 1873 naar Grand Rapids, MI, USA. 109

• Teetske woonde in 1889 aan de N.S. Baxter 6 E. of S. East te Grand Rapids, MI, USA. 110 Teetske Schripsema (wid John). There was a John Schripsema still living in 1889, but in a different street: 'boards' N.S. Ella Avenue 15 E. of S. East, Grand Rapids. The next year, 1890, Teetske lived 103 Baxter and there was no John Schripsema in the list anymore, so he may have died earlier in 1889, and he may also have been the one who was Teetske's husband.

Kind uit dit huwelijk:

   138    i. Riemer Schripsema werd geboren op 25 juli 1863 in Westerhorn, Grijpskerk en is overleden op 30 juli 1863 in Westerhorn, Grijpskerk.

70. Itje Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 29 juli 1807 in Fransum en is overleden op 12 november 1851 in Aduard op 44-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Ytje Jakobs Schripsema.

Ongehuwde moeder van Rolina Niessiena Schripsema.

Feiten

• Zij was dienstmeid.

Itje trouwde met iemand.

Haar kind was:

+ 139    i. Rolina Niesiena Schripsema werd geboren 1841-1842 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden op 25 mei 1922 in Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.

72. Gerrit Olthof Schripsema 63 (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 14 februari 1811 in Fransum, werd gedoopt op 3 maart 1811 in Fransum en is overleden op 15 februari 1886 in Aduard op 75-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was boerenknecht te Aduard. Op 17-5-1877 was hij tuinman,

Gerrit trouwde met Martje Jans Kersaan, dochter van Jan Kornelis Kersaan 111 en Mettje Jans de Noord, op 16 augustus 1838 in Aduard. Martje werd geboren in 1813 in Garnwerd, werd gedoopt op 27 april 1813 in Ezinge en is overleden op 25 november 1872 in Aduard op 59-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Mertje Jans Karsaan.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 140    i. Johanna Schripsema werd geboren op 1 februari 1839 in Aduard en is overleden op 30 juni 1911 in Arnhem (Gld) op 72-jarige leeftijd.

+ 141    ii. Mina Roliena Schripsema 81 werd geboren op 5 maart 1841 in Den Ham en is overleden op 1 februari 1911 in Groningen op 69-jarige leeftijd.

+ 142    iii. Roelfke Schripsema werd geboren op 17 september 1845 in Aduard81 en is overleden op 14 februari 1910 in Middelbert op 64-jarige leeftijd.

73. Durandus Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 22 maart 1813 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1875 in Garnwerd op 62-jarige leeftijd. Durandus was ook bekend als Duurt Schripsema.

Feiten

• Op 24 mei 1844 was hij boereknecht, dagloner.

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1839 te Winsum. Aanwezig in het gezin van Bruins-Ments te Klein Garnwerd, huis no. 13.

Durandus trouwde met Reina Geerts de Wit, dochter van Geert Abels Wit en Frouwke Heeres Wierdema, op 24 mei 1844 in Ezinge. Reina werd geboren op 28 mei 1818 in Adorp en is overleden op 12 mei 1875 in Ezinge op 56-jarige leeftijd.

Feiten

• Op 24 mei 1844 was zij dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 143    i. Frouke Schripsema werd geboren op 18 maart 1845 in Garnwerd, is overleden op 5 oktober 1925 op 80-jarige leeftijd en werd begraven in oktober 1925 in Zuidhorn.

+ 144    ii. Jacob Schripsema 112 werd geboren 1847-1848 in Garnwerd en is overleden op 31 juli 1939 in Appingedam op 92-jarige leeftijd.

+ 145    iii. Geert Schripsema werd geboren op 15 december 1850 in Garnwerd, is overleden op 6 maart 1922 in Noordhorn op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Noordhorn.

   146    iv. Roelfke Schripsema werd geboren 1853-1854 in Garnwerd en is overleden op 8 juli 1859 in Garnwerd op 6-jarige leeftijd.

+ 147    v. Roelfke Schripsema werd geboren 1865-1866 in Garnwerd.

74. Luitje Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 22 juni 1815 in Aduard en is overleden op 15 oktober 1864 in Zuidhorn op 49-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was arbeider, werkman te Zuidhorn.

Luitje trouwde met Aafke Fridsers de Wit, dochter van Fridser Cornelis de Wit en Aafke Geerts Dinkla, op 11 augustus 1842 in Zuidhorn. Aafke werd geboren op 8 augustus 1815 in Zuidhorn en is overleden op 26 juli 1860 in Zuidhorn op 44-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 148    i. Jacob Schripsema werd geboren op 10 oktober 1842 in Zuidhorn, is overleden op 3 april 1931 in Groningen op 88-jarige leeftijd en werd begraven in Zuidhorn.

+ 149    ii. Fridser Schripsema werd geboren op 10 december 1843 in Zuidhorn, is overleden op 12 februari 1922 in Zuidhorn op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Zuidhorn.

+ 150    iii. Aafke Schripsema werd geboren op 21 januari 1850 in Zuidhorn en is overleden op 7 mei 1925 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

   151    iv. Geert Schripsema werd geboren op 16 december 1852 in Zuidhorn.

Luitje trouwde vervolgens met Helena Abrahams Harsema, dochter van Abraham Davids Hartzema en Riemke Gerrits,113 op 30 december 1862 in Zuidhorn. Helena werd geboren op 27 januari 1818 in Ezinge en is overleden op 19 december 1881 in Zuidhorn op 63-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij woonde te Zuidhorn.

75. Jan Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 9 mei 1817 in Aduard, is overleden op 5 juli 1900 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in 1900 in Greenwood Cemetery, Walker Twp, MI, USA. Jan was ook bekend als Jan Schripsma.

Feiten

• Hij hoefde niet in militaire dienst. Finaal vrijgesteld wegens ligchaamsgebrek. Definitely exempted from military service, because of a fysical infirmity.

• In 1855 was hij arbeider (day labourer) te Ezinge. In 1858 werkte hij te Zuidhorn. In 1870 was hij dagloner (day-labourer) te Fransum.

• Hij emigreerde 1876-1883 naar USA. 114 Hij kwam volgens een brief van Uncle Jack in 1883 naar Amerika, met 3 zonen en 1 dochter. | According to a letter by Uncle Jack he came to America in 1883, together with 3 sons and 1 daughter.

Jan trouwde met Trijntje Jurjens van Dellen, dochter van Jurjen Geerts van Dellen 115 en Grietje Jakobs Stob, op 18 mei 1843 in Dorkwerd. Trijntje werd geboren op 19 februari 1814 in Oldehove en is overleden op 31 oktober 1864 in Fransum op 50-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jurjens van Delden.116

Feiten

• Zij was arbeidster te Zuidhorn. Ze werkte ook te Fransum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   152    i. Jurrien Schripsema werd geboren op 26 september 1843 in Dorkwerd117 en is overleden vσσr 1883.

Jurrien trouwde met Aaltje Kuizema, dochter van Duurt Gaaikes Kuizema en Anje Berends Woldijk, op 14 mei 1870 in Ezinge. Aaltje werd geboren op 13 juni 1845 in Noordhorn.118

+ 153    ii. Roelina Schripsema werd geboren op 9 maart 1847 in Zuidhorn en is overleden op 9 augustus 1921 in USA op 74-jarige leeftijd.

+ 154    iii. Jacob Jans Schripsema werd geboren op 4 december 1849 in Zuidhorn en is overleden op 28 april 1910 in Obergum op 60-jarige leeftijd.

+ 155    iv. Geert George Scripsema werd geboren op 15 december 1852 in Zuidhorn, is overleden op 2 maart 1928 in Grand Rapids, MI, USA119 op 75-jarige leeftijd en werd begraven op 8 maart 1928 in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

+ 156    v. Gerrit Schripsema werd geboren op 4 april 1855 in Zuidhorn en is overleden op 4 januari 1932 op 76-jarige leeftijd.

   157    vi. Duurt Schripsema werd geboren op 31 januari 1858 in Zuidhorn en is overleden op 19 april 1860 in Zuidhorn op 2-jarige leeftijd.

   158    vii. Albert Schripsema werd geboren op 4 februari 1863 en is overleden op 11 juli 1883 in New York, USA op 20-jarige leeftijd.

76. Neiske Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 13 mei 1819 in Aduard en is overleden op 17 april 1894 in Aduard op 74-jarige leeftijd.

Neiske trouwde met Rudolf van der Berg, zoon van Gerhardus van den Berg en Jantje Hindriks Ruiter,120 op 16 juli 1862 in Aduard. Rudolf werd geboren 1814-1815 in Dorkwerd en is overleden op 7 januari 1897 in Groningen op 83-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was kleermaker.

Kind uit dit huwelijk:

   159    i. Johanna Geertruida van den Berg werd geboren circa 1863 in Aduard en is overleden op 25 juni 1883 in Aduard ongeveer 20 jaar oud.

77. Jacob Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 7 juni 1821 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn op 65-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was op 6 november 1846 te Groningen betrokken bij een rechtszaak. 121 Register van het Provoosthuis - Militair Huis van Verzekering: Jacob Schripsma, 24 j, protestants, ongehuwd. Fris... 8e leg. Inf. Opgelegde straf: 4 dagen prov. Ingang 6 nov. 1846. Einde 9 nov. 1846.
NB Er staat hier geen strafbaar feit omschreven, misschien betreft het een groepsstraf, want er stonden meer soortgelijke gevallen op de lijst.

• Hij was arbeider. Later koopman aan de Heereweg te Noordhorn.

Jacob trouwde met Antje Willems Dijk, dochter van Willem Johannes Dijk en Harmina Willems de Waard, op 12 mei 1853 in Zuidhorn. Antje werd geboren op 10 juni 1813 in Oldehove en is overleden op 13 februari 1883 in Noordhorn op 69-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was winkeliersche te Oldehove.

• Zij woonde te Noordhorn.

Kind uit dit huwelijk:

   160    i. Harmina Schripsema werd geboren op 29 september 1854 in Zuidhorn en is overleden op 31 oktober 1861 in Noordhorn op 7-jarige leeftijd.

78. Pieter Jacobs Schripsema (Jakob Duirts29, Duirt9, Halbe1) werd geboren op 27 oktober 1823 in Aduard en is overleden op 21 oktober 1911 in Groningen op 87-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was pelmolenaarsknecht, wegwerker te Hoogkerk.

• Hij was op 24 november 1865 te Zuidhorn betrokken bij een rechtszaak. 122 In Zuidhorn werd hij beboet en tot 1 dag cel in Groningen veroordeeld wegens frauduleus vervoer van runderen. Hij kwam van Hoogkerk. Arbeider, gereformeerd. Gezeten op 23 juli 1865. Vrijgelaten op 24 juli. Signalement: 42 jaar. Lang: 670 streep. Aangezicht: ovaal. Kleur: gezond. Voorhoofd: rond. Neus: spits. Mond: orden. Kin: rond. Ogen: bruin. Wenkbrauwen: blond. Haar: blond. Baard: blond. Byz. tekenen: geen.

Pieter trouwde met Jantje Hendriks de Goed, dochter van Hendrik Pieters de Goed en Beiske Jans Tempel, op 19 mei 1850 in Zuidhorn. Jantje werd geboren 1816-1817 in Hoogkerk en is overleden op 1 november 1892 in Ezinge op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 161    i. Roelfke Schripsema werd geboren op 26 februari 1851 in Hoogkerk.

+ 162    ii. Hendrik Schripsema werd geboren op 29 april 1852 in Hoogkerk en is overleden op 1 mei 1918 in Groningen op 66-jarige leeftijd.

   163    iii. Beiske Schripsema werd geboren op 11 november 1854 in Groningen en is overleden op 30 oktober 1859 in Aduard op 4-jarige leeftijd.

Bronnen


1. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

2. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast – Overledenen 1684-1776.

3. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

4. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

5. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64½ Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4Ό Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

6. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

7. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Daniλl Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

8. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

9. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

10. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

11. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

12. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

13. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-1 Norrits, pag. 118.

14. DTB Boeken Provincie Friesland, Achtkarspelen. 3 juni 1754.

15. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast, lidmaten. 27 maart 1750.

16. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast LXIX h. 6 september 1756.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 12 januari 1761.

18. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 74. 14 januari 1761.

19. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Noordhorm, 310, Aduard Fol:51. 1699

Op Northormer gast gebr: 26 gra: buiten en 24 gra: binnen de slagdijk: Sijpke Halbes en Jantie.

NB Misschien zijn grootvader of een oom?.

20. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 14 januari 1762.

21. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79, maar ook: Tn: 656 Archieftitel: Collectie Schφnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813. 23 juni 1783. Akte van verkoop en overdracht door Sipke Halbes en zijn vrouw Antje Frankes op het dorp onder Doezum aan Esge Sieuwerts van 1/24 van een boerenbehuizing met landerijen in Opende begrensd ten noorden door de Lauwers voor de som van ƒ 270,-- verleden voor Melchior Willem de Raadt j.u.d. grietman van Oosterdeel Langewold, Grijpskerk. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. 1783.

22. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 161. ca 1775.

23. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 656 inv 3 Archieftitel: Collectie Schφnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813.

24. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 17 april 1792

Boedelinventaris van Hendrik Lijkels.

25. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn: 659 Archieftitel: Inventaris van de collectie Tonckens, 1671-1860 1.1 Doezum en Grootegast.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Doezum Tn 735 Inv 330 fol 10. 4 juni 1755.

27. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

28. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

29. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

30. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

31. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

32. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

33. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

34. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van ιιn van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

35. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

36. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

37. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 203. 19 november 1779.

38. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 182-185. 30 juni 1763.

39. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 312. 11 oktober 1782. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19. 20 november 1778.

40. Notarieel Repertorium, Zuidhorn Tn 99 Inv 1. 2 februari 1811.

41. B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Cusemer. 322.1 50 g. =Menke Clasens en Frouke Ku.17 Harke Jacobs en Anje Derks. .... Reid van der Leij, Notities, Afkomstig uit Oldekerk. .... H.S, Notities, Vragenrubriek NGV Groningen. Harke Jacobs [Kuipers] is bij eerste huwelijk afkomstig van Noordhorn, en gedoopt aldaar op 05-02-1713, zoon van Jacob Derks (Dirx), ged Noordhorn 25-10-1676 en van Grietje Jans,
(huwelijk Noordhorn 07-06-1705)
Anje Derks is ged Oldekerk 01-02-1711, ovl aldaar voor 28-08-1767 wanneer een boedelinventaris wordt opgemaakt, de kinderen uit het huwelijk krijgen elk een 1/6e deel van het moederlijk erfdeel. Zij is dochter van Derk Luirts, ged Sebaldeburen 27-08-1671 en Abeltje Harkes, ged Oldekerk 23-03-1684, hun huwelijk Niekerk/Oldekerk op 04-05-1704.
Imke Doeskes (Wijma,Weima) is ged Doezum 17-12-1741, ovl Oldekerk 21-03-1824, oud 83 jaar, dr van Doeske Geerts (ged Grijpskerk 26-04-1716) en Reine Ytzes (ged Doezum 01-04-1708), hun huwelijk te Grootegast op 10-06-1739. Uit het huwelijk van Imke Doeskes met Harke Jacobs zijn 7 kinderen bekend met verbindingen naar de families Kuipers, Teeninga, Cazemier en Meringa. Bij de doop van het laatst bekende kind in 1785 is Harke Jacobs 72 jaar oud.
(van genoemden is bij inzender meer informatie aanwezig)
Roelof van Wijk, Haren.

42. Rechterlijke Archieven Groningen, Leek/Grootegast Tn 102 Inv 42 en 92. 3 april 1815

no 42, 3 april 1815 J.H. Schripsema, wonende te Lutjegast: verkoop van meubels
no 92, 2 juni 1815 J.H. Schripsema, wonende te Lutjegast: decharge van verkoop van meubelen.

43. LDS Familysearch, Relatives: Geert de Vries.

44. John Nauta, Notities, e-mail.

45. Rechterlijke Archieven Groningen, Hoge Justitiekamer Tn 136 Inv 1877. 26 november 1729.

46. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782.

47. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 255. 25 mei 1781. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk sectie E Pag 5 Blad 1 nr 167. 1827

In 1827 werd Grootegast voor het kadaster in kaart gebracht:
Op naam van Jan Sipkes Wattema staan stukken bouwland, weiland, een huis en erf met boomgaard en tuin. Het gaat om de nummers 180 t/m 188. Dit was de Wattemaheerd, het huis stond op nr 183 (Sectie A Westerhorn Minuutplan Blad 2 Pag 5).

Zijn buurvrouw, Grietje Hillebrands weduwe van Jan Johannes Dijk, woonde op de nummers 178 en 179 (dat is Ooster Froma, waar Jan Sipkes grootvader Halbe Hindricks heeft gewoond). Hun zoon Aldert Jans Dijk was getrouwd met Wijtske Adema, een nazaat van Menne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma. Bij de landerijen van Ooster Froma hoorden ook de nrs 211 t/m 222 en dat is al het land dat ten noorden van de boerderij ligt tot aan de Oude Tocht of Reit.

De weduwe van Klaas Lieuwes (IJtje Daniels Kiestra) bezat de nummers 160 t/m 176. Nr 166 is de Sappemaheerd.

De erven van Hinderk Cornelis Froentjes zaten op nummer 177. Frans Abrahams Hartzema bezat de nummers 196 t/m 207. Nr 202 is de verdwenen borg Froma.

Jan Sipkes Wattema bezat nog meer verspreid liggende landerijen:
Nummer 509 op Pag 1 Minuutplan Blad 1 is bouwland.
De nummers 32 en 33 zijn ook bouwland.
Daarnaast liggen de nrs 34 en 35, weilanden van de weduwe van Jan Jans Feitsma, rentenier te Kollum. En daarnaast, op de nrs 36 en 37, liggen weilanden van de weduwe van Klaas Lieuwes (IJtje Daniels Kiestra).

Jan Sipkes Wattema's bezit strekte zich ook uit tot Dorp.

Op Pag 3 Minuutplan Blad 1 staan de nrs 88-91 (waar nu de Noorderheerd ligt, kruising Visvlieterdiep en Westerhornerweg) en elders de nrs 100-113, pal ten oosten van Dorp, waarop langs de Trekvaart (Hoendiep) landerijen met huis en erf (102) van Jan Sipkes Wattema, vlak naast de landerijen van Zwerus Willems Kooi.

Op Pag 4 Minuutplan Blad 1 nrs 123 en 124: bouwland van Jan Sipkes Wattema.

Op Pag 8 en 9 Minuutplan Blad 2 nrs 276 t/m 281: bouw- en weiland van Jan Sipkes Wattema. Dit ligt pal ten westen van Hillemahuis.

Op Pag 10 Minuutplan Blad 3 nrs 316 t/m 321: bouw- en weiland en huis en erf (321) van Jan Sipkes Wattema. Het huis staat niet meer op de kaart maar in 1827 lag het oostelijk van de kruising van de weg van Dorp naar Hillemahuis met de Trekweg van Strobos naar Groningen (Hoendiep of Van Starkenborghkanaal).

Perceel 167 langs de trekvaart, ten noorden van Buikstede was een los stuk bouwland van Jan Sips Wattema. Volgens een mededeling van H.H. Oudman moet "ergens" een nummer 490 ook van hem zijn. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 7 juli 1785. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 27 mei 1796.

48. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Westerhorn, huis 14. 1 januari 1830.

49. Rechterlijke Archieven Groningen, Hillemahuis Tn 2 Inv 875. 31 december 1842.

50. H.S, Notities, Zie de huwelijksnotites.

51. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

52. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

53. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 34 en/of 79. 12 april 1785. NB Register van voogdijzaken?.

54. DTB Boeken Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 4 oktober 1855.

55. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

56. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum, huwelijksakte. 5 april 1823.

57. Burgerlijke Stand Provincie Drenthe, Roden, overlijdensakte. 21 februari 1891.

58. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

59. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

63. J.B. Glasbergen, Het Olde Hof (Nuenen, 1981).

64. Greet Bossema, Notities, E-mail.

65. Atty de Waard, Website, Geboorte en ouders gevonden op deze site.

66. Jan Heemstra, Hindrik van der Molen en Christa Steenhuis (PDF-document), Hindrik van der Molen & Christa Steenhuis - Genalogische notities. Een niet geheel duidelijke aantekening duidt op een boekje (de Blicourt) in het gemeentearchief met een afbeelding van 24 februari 1819 (?). Mogelijk is bedoeld Blιcourt, AS de. De organisatie der gemeenten gedurende de jaren 1795 - 1851., uitgegeven in 1919. Naderhand kreeg ik de bewuste prent via Dr. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum.

Sywerd en Aafke leven nog in 1846, zijn dan bij het huwelijk van een zoon aanwezig. Sywerd van der Molen is 1,58 m lang, blauwe ogen, blond haar, rond gezicht.

Verhaal afkomstig van: Atie Heemstra-van der Molen, en aangevuld met gegevens opgezocht door Frouwke de Vries Muthert..

67. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Pag 12 Blad 3 nrs 390, 391. Twee percelen weiland van Kornelis Jans Kooi, bakker te Lutkegast, ten oosten van Stroobos, langs de Trekweg van Strobos naar Groningen.
Verder:
Op Sectie K, Lutjegast:
Pag 2 nrs 38-40 de ligging van zijn huis en erf, de koorenmolen en de tuin en op de nrs 46-49 weiland en bouwland. Dit is allemaal langs het weggetje (Lutkegastemer Schipsloot) ten oosten van de kerk van Lutjegast naar het noorden, vanaf de hoek 3 percelen en vanaf de bocht de 4 stukken land op een rij, bijna tot aan de Trekvaart. Aan de westkant van de Schipsloot liggen de beide stukken (nrs 29 en 30) van Jan Sipkes Wattema. De nummers 31-33 zijn weer van Kornelis Jans Kooi (terug tot aan de kerk van Lutjegast).
Pag 7 Nrs 237-239: Deze percelen liggen precies tegenover het huis, aan de zuidkant van de weg door Lutjegast. Het betreft een weiland, een tuin en, aan de weg, een schuur voor den landbouw. NB De eerste molen werd gebouwd in 1662. Deze standerdmolen is vervangen in 1856 door de huidige rogge- en pelmolen.

68. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, huis 57. 1 januari 1830.

69. GenLias (http://www.genlias.nl), Achtkarspelen, overlijdensakte. Achtkarspelen
Aangiftedatum: 21-07-1890
Overledene Jan Kornelis Kooi
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-07-1890
Nadere informatie: Oud 80 jaar, ongehuwd. Mogelijk dezelfde; helaas noemt Genlias de ouders niet. Hij deed aangifte van de dood van zijn moeder Antje Jans Wattema op 6-8-1868.

70. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, huis 67. 1 januari 1830.

71. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

72. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 267. Schoolmeester te Lutjegast; landbouwer op 'Rikkerda'.

73. Jan ten Pas, Website Noorderbreedte, Boerderij Rikkerda. 1836.

74. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 31 december 1842

In zijn huis werd het testament van Jan Sipkes Wattema & Grietje Everts uitgevoerd. Zijn kwartierstaat ontleend aan http://www.westerkwartier.info/data/st1.pdf van L. Cazemier.

75. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Lutjegast. 14 juli 1847.

76. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 8. 1 januari 1830.

77. Website van der Hoek, NB Andere gegegevens over Trientje Wijbes Hazenberg, geboren te Sebaldeburen op 4 september 1789, gedoopt op 11 november 1789.

78. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 23-12-1878

Overledene Nieske Zuidema
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-12-1878
Leeftijd: 68
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader Onbekend
Moeder Dieuwerke Halbes Zuidema
Partner Klaas Geut
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Grootegast.

79. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 27 december 1866

Overledene Martje Geut
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-12-1866
Leeftijd: 17
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader Klaas Geut
Moeder Nieske Schripsema
Nadere informatie geboortepl: Zuidhorn; beroep overl.: daglonersche; beroep moeder: daglonersche. NB Schripsema=Zuidema.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 23 december 1878

Overledene Nieske Zuidema
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-12-1878
Leeftijd: 68
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader Onbekend
Moeder Dieuwerke Halbes Zuidema
Partner Klaas Geut
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Grootegast.

81. LDS Familysearch.

82. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Hilbrand Bodewits. Tot een huwelijk tussen Jannes Halbes Helmholt en Trijntje Jans (Koning) is het waarschijnlijk nooit gekomen. Dochter Jantje kom ik dan ook meestal met de achternaam 'Koning' (van haar moeder) tegen. In de overlijdensakte van haar dochter Annegien wordt Jantje echter aangeduid als 'Jantje Jans Helmhold'; aan de andere kant wordt ze in de overlijdensakte van haar zoon Christiaan als 'Jantje Hindriks Wiegman' vermeld (de moeder van Jantje Jans Koning, Trijntje Jans Koning, was eerst getrouwd met Gerrit Geerts Schuring en na zijn overlijden in 1825 met Hindrik Wiegman).

83. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Hilbrand Bodewits. Bij de aangifte van haar overlijden worden de volgende gegevens genoteerd:
No. 136. Op heden, den achtentwintigsten December achttienhonderd zeven en negentig verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Borger, provincie Drenthe Frederik Almoes oud vijf en veertig jaar, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwbuinen en Frederik Meijer, oud dertig jaar, van beroep postbode, wonende te Nieuwbuinen, de eerste bekende en de tweede bekende van den na te noemen overledene, die verklaarden, dat Jantje Koning weduwe van Otto Hekman, wonende te Nieuwbuinen, gemeente Borger, zonder beroep, dochter van onbekende ouders uit welke zij geboren is in de gemeente Nieuwe Pekela, den elfden Februari een duizend acht honderd en twintig, den zevenentwintigsten dezer maand des morgens te vijf uren, ten haren huize te Nieuwbuinen, in de gemeente Borger in den ouderdom van ruim zevenenzeventig jaren is overleden.
En hebben comparanten deze akte, na voorlezing, nevens mij onderteekend.
F. Almoes
F. Meijer.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), HA Ezinge nr 1. Hier staat Grietje Klasens van Dijk (?).

85. Burgerlijke Stand Provincie Drenthe, Overlijdensakte Roden 0167.021 nr 31.

86. Burgerlijke Stand Provincie Drenthe, Overlijdensakte Roden 0167.021 nr 24.

87. Burgerlijke Stand Provincie Drenthe, Geb. Akte Roden nr 21.

88. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

89. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

90. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

91. Thomas Schripsema, USA, Notities.

92. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2 Inv 875 Hilmahuis 1698-1874. 10 januari 1829.

93. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

94. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

95. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 augustus 1834.

96. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 4 december 1835.

97. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, 22 januari 1837.

98. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Westerhorn, huis 22. 1 januari 1830.

99. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 10 december 1850.

100. Staat van Landverhuizers.

101. Grand Rapids, Michigan City Directories (Ancestry.com), 1889-1890

In 1889 Bouke Schripsema lived N.S. Wealthy Avenue, 11 E. of Beech, Grand Rapids. In 1890 the address was 889 Wealthy Avenue. At the same time Peter Schripsema, labourer, probably his son, was living here (boards).

102. Cathy Bontekoe-Holwerda, USA, Notities, R-S Burials. Transcribed on or about 25 april 1929 by the Sophie de Marsac Campau Chapter of the Daughters of the American Revolution (DAR).

103. Grand Rapids Cemeteries.

104. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

105. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Achtkarspelen, geboorteakte. 10 december 1845.

106. Staat van Landverhuizers, Tussen 1 en 20 mei 1873. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 238-242. De grote uittocht van 136 personen (uit Grijpskerk) in 1873 betrof bijna alleen Gereformeerden die de Gereformeerde predikant De Boer van Niezijl naar Grand Rapids volgden. | The great exodus of 136 persons (from Grijpskerk) in 1873 concerned almost exclusively Reformed who followed the Reformed minister De Boer from Niezijl, to Grand Rapids. .... Ed. Herbert J. Brinks, Dutch American Voices (Cornell University Press, 1995), p 266. 12 april 1874

Het moet daar wel een toestand zijn in Nieuwolda - boerenarbeiders in opstand, Van der Woude krankzinnig, een jonge vrouw die zich ophangt, etc., etc. Ik ben blij dat we daar weg zijn en ook zoo ver dat we er niets meer mee te maken hebben. Boer* preekte zondag in een andere kerk, dus wij kregen een preek voorgelezen. Ik vond er niks aan en begon me te behoorlijk te vervelen. Er zijn hier een paar moderne kerken waar in het engels gepreekt wordt, maar ik versta er niks van. Dus gij begrijpt wel hoe gewenst het is de taal machtig te zijn. | Conditions in Nieuwolda must be in a state of disorder - farm labourers in revolt, Van der Woude insane, a young woman having hanged herself, etc., etc. I am glad we are gone from there and so far away that we don't have to be involved in any of it. Boer* was preaching in another church Sunday, so a sermon was read to us. I didn't enjoy it and became quite bored. There are some modernist churches here where the sermons are preached in English but I don't understand them at all. So you can understand how desirable it is to master the language. N.B.
Dit is een vertaald (en terugvertaald) citaat van Marten J. Schoonbeek's brief aan zijn zoon Jacobus, die besloot in Nieuwolda te blijven. Deze familie leefde in de Groninger Buurt in Grand Rapids. Ze emigreerden op 3 mei 1873 naar Grand Rapids en het is goed denkbaar dat zij Jan Hotzes Schripsema hebben gekend.
* 'Boer' is waarschijnlijk dominee Gerrit E. Boer, dominee van de Spring Street Christian Reformed Church van Grand Rapids. | This is a translated (and retranslated) quote from Marten J. Schoonebeek's letter to his son Jacobus, who decided to remain in Nieuwolda. This family lived in the Groninger Buurt (neighborhood) in Grand Rapids. They emigrated on May 3, 1873 to Grand Rapids and may well have known Jan Hotzes Schripsema.
* 'Boer' is probably the Reverend Gerrit E. Boer, pastor of the Spring Street Christian Reformed Church of Grand Rapids, 1873 - 1876
. .... Prof. Dr. Robert P. Swierenga, Dutch Immigrants in U.S. Passenger Manifests, 1820-1880: An alphabetical Listing by Family Heads and Independant Persons (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1983), 20 mei 1873. Na 1983 verschenen er nog nieuwere lijsten. De nieuwste lijst vond ik in augustus 2000 in Calvin College Library te Grand Rapids. | After 1983 new listings appeared. The latest List I found in August 2000 in Calvin College Library, Grand Rapids. .... Grand Rapids, Michigan City Directories (Ancestry.com), 1889-1890

In 1889 Teetske Schripsema (wid John) lived N.S. Baxter 6 E. of S. East, Grand Rapids. There was a John Schripsema still living in 1889, but in a different street: 'boards' N.S. Ella Avenue 15 E. of S. East, Grand Rapids. The next year, 1890, Teetske lived 103 Baxter and there was no John Schripsema in the list anymore, so he may have died earlier in 1889, and he may also have been the one who was Teetske's husband.

107. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

108. Kathy Howell, USA, Notities.

109. Staat van Landverhuizers, mei 1873

Emigratie tussen 1 en 20 mei 1873 naar Grand Rapids. Aankomst in New York. (Leeftijd 52, F, housewife). Samen met Jan Hotzes Schripsema (49, M, labourer), nog een Tietska (23, F, no occupation) en 2 kinderen, Trientje (11, F, child) en Hotje (10, F [sic], child). Economische redenen. Gereformeerd. De Gereformeerde dominee Geert Boer bevond zich ook in deze groep. | Emigration between 1 and 20 May 1873 to Grand Rapids. Arrival in New York. (Age 52, F, housewife). Together with Jan Hotzes Schripsema (49, M, labourer), and an other Tietska (23, F, no occupation) and 2 children, Trientje (11, F, child) and Hotje (10, F [sic], child). Reason: economic improvement. Reformed. The Reformed minister Geert Boer was in the same group. .... Prof. Dr. Robert P. Swierenga, Dutch Immigrants in U.S. Passenger Manifests, 1820-1880: An alphabetical Listing by Family Heads and Independant Persons (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1983), 20 mei 1873

De nieuwste lijst vond ik in Calvin College Library te Grand Rapids, Augustus 2000. | The latest List I found in Calvin College Library, Grand Rapids, August 2000.

110. Grand Rapids, Michigan City Directories (Ancestry.com), 1889-1890.

111. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 154.

112. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail.

113. Jan Waterborg, Ten Boer, Notities (waterborg@hetnet.nl), E-mail.

114. Linda Scripsema, USA, Notities, 1883. N.B. Linda Scripsema thinks that he came as soon as 1876.

115. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 238. .... H.S, Notities, H.S. Ik vermoed dat Jurjen Geerts van Dellen (geboren Kollum, volgens overlijdensakte) dezelfde is als Jurjen Geerts (*10-3-1785 Oudwoude, getrouwd met Grietje Jacobs en als ouders: Geert Tjeerds & Sjouktjen Jurjens. Het kan zijn dat de namen der ouders hier niet correct in de huwelijksakte staan.

116. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge. 14 mei 1870

Bij het huwelijk van haar zoon Jurrien wordt officieel verklaard dat zij de zelfde persoon is als Trientje Jurriens van Delden en dat dat haar correcte naam is. | At her son Jurrien's wedding with Aaltje Kuizema there is an official statement that she is the same person as Trientje Jurriens van Delden, which is her correct name.

117. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 28 september 1843.

118. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge, huwelijksakte. 14 mei 1870. Geboorteplaats Aaltje (niet Ezinge zoals eerder maar) Noordhorn?.

119. Anna Scripsema - Ouwenga, USA, Notities.

120. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte Aduard. Hier wordt zij Jantje Jans Ruiter genoemd, vader Jan Jans Ruiter.

121. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 12.53 nr 113. 6 november 1846.

122. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 12.21 nr 958. 24 november 1865.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 februari 2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar