Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewes van Garnwerd


1ste generatie  Volgende


1. Cornelis Jansen is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.1

Notitie bij het overlijden:
"... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De drie hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Cnelis Oenes, alias Kornelis Kornelis, de eerste die als vader van de eerste Duisterwinkels voorkomt.

Feiten

Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd. "... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) ".

In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 2
"... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Cornelis trouwde met Alijt Drewes vr 1624. Alijt is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.1

Feiten

Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd. "... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses".

Notitie bij het huwelijk:
Een huwelijksdatum is niet te vinden, de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 2    i. Onne Cornelis werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

   3    ii. Dewer Cornelis werd gedoopt op 10 april 1625 in Garnwerd.

   4    iii. Cornelis Cornelis werd gedoopt op 8 april 1627 in Garnwerd.

   5    iv. NN Cornelis werd geboren circa 1630 in Garnwerd en is overleden op 3 december 1630 in Garnwerd.

   6    v. Cornelliske Cornelis werd gedoopt op 6 maart 1633 in Garnwerd.

Cornelis trouwde vervolgens met Abele Arends op 5 november 1648 in Garnwerd.

Notitie bij het huwelijk:
"Cornellis Janssen, wonende te Garnwerd, weduwnaar & Abele Arends, wonende te Spijk, weduwe van Menne Hinricks".

Bronnen


1. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

2. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 februari 2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar