Nakomelingen van Cornelis Jansen & Alijt Drewes van Garnwerdvorige  2de generatie  Volgende2. Onne Cornelis (Cornelis1) werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

Doopgegevens zijn niet te vinden in Garnwerd.

Feiten

Tussen 1652 en 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 3 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Onne trouwde met Hilletie vr 1652.

Notitie bij het huwelijk:
In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar de zaak over van Cornelis Jansen...

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 7    i. Cornelis Onnes is overleden circa 1708.

   8    ii. Aeltjen Onnes .

Bronnen


1. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

2. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.

3. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 februari 2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar