Aijbe Jacobs
(-vr 1719)
Battruijd Jacobs
Tidde Jeltes
(-vr 1719)
Luijctie Aijbes
(1690-)
Anje Tiddes
(1714-vr 1781)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Klaas Drews

2. Jan Everts
  • Grietje Jans Doornbos
  • Evert Reijnders+

Anje Tiddes 1

  • Gedoopt: 30-12-1714, Westerdijkshorn
  • Huwelijk (1): Klaas Drews vr 1730
  • Huwelijk (2): Jan Everts op 17-09-1756 in Oosterwijtwerd
  • Overleden: vr 12-04-1781

  Persoonlijke feiten

Zij was betrokken bij een rechtszaak op 17-07-1756. 2 "... verscheen Anje Tiddes wed. Claas Driewes benevens Onno Driewes voormond". Er is sprake van 7 minderjarige kinderen.

Land: 07-05-1761. 3 Anje Tiddes en [haar 2e man] Jan Everts verkopen hun plaats ofte behuisinge en schuur met beklemming van 74 grasen land te Oosterwijtwerd voor 2500 Car. Gulden aan Eltje Hindriks.
Volgens 'Boerderijenboek 't Zandt': ca. 1721 is majoor Lewe eigenaar van 74 grazen, gebruikster Sijmen Roelfs weduwe. Mevr. Wilhelmina Rengers weduwe Overste Lewe verkoopt aan Nicolaas Driewes een plaatse bij de klappe te Oosterwijtwerd met de beklemming van 74 grazen; vaste huur zal zijn f185,- voor f725,- en een zilveren ducaton, 13 maart 1731. In 1761 verkopen Jan Everts en Anje Tiddes de plaats aan Eltje Hendriks en Aaltje Brons voor f 2500,-. Het betreft hier de boerderij te Oosterwijtwerd met het huidige adres: Schoolweg 17, groot 52.50.93 ha.

Zij was op 05-03-1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Geldzaken: 05-06-1762. 4 Jan Everts en Anje Tiddes lenen 200 Car. guldens. Borg staat Luiktjen Eibes wed. van Claas Wiggers tot Cantens.
Volgens het Boerderijenboek Middelstum-Kantens waren Evert Reinders en Grietien Dercks meijers op een boerderij, met 76 grazen land, aan de voet van de Westerwijtwerder wierde, nu genaamd 'Het Heem', Heemweg 1,41.42 ha.
Hun erfgenamen scheidden de boedel in 1762, Jan Everts en Anje Tiddens werden meijers. In 1799 verkochten zij de plaats aan Harm Hendriks Smit en Martje Jans Pesman.


Voogdij: 28-02-1767. 5 Voogdijakte over de kinderen van Anje Tiddes en wijlen Claas Driewes. Reinder Jans van Uythuizen meede als voormond, Wijbe Jacobs van Middelstum als sibbe en Pauwel Arends van Oosterwijtwerd als vreemde voogden in plaatse van de overleden Onno Driewes, Cornelis Hansen en Gerrit Star.

Voogdij: 14-03-1767. 6 Heeft Harm Venekamp wegens zijn huisvrouw wed. van Onno Driewes, gewesen voormond over de kinderen van wijlen Claas Driewes bij Antje Tiddes. Stiefvader van de kinderen is Jan Everts. Pieter Clasen is dan overleden, voor hem uitgegeven f 75-16-00. Er is o.a. nog over voor de kinderen: een obligatie over Marieke Driewes dd. 6 mei 1760 f 300, een obligatie over Driewes Onnes dd. 1 mei 1761 f 100. Een bijbel gaat naar Tidde en een andere bijbel gaat naar Drieuwes Claassen.

Nalatenschap: 12-04-1781. 7 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".


Anje trouwde met Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes en Onbekend, vr 1730. (Klaas Drews overleden tussen 1754 en 1755.)


Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17-09-1756 in Oosterwijtwerd. (Jan Everts werd geboren op 27-10-1715 in Zandeweer en overleed vr 12-04-1781.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. <b>Jan Everts </b>en <b>Anje Tiddes </b>ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. <b>Battruida Tiddes </b>als volle moeij enz. enz.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

5 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

6 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

7 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar