Jacob Cornelis
Jets Jelderts
Rompt Jacobs
(-na 1625)
Tryn
Aeuck Romptsdr
(-vr 1614)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren

2. Gerryt Jans Roda

Aeuck Romptsdr 1

  • Huwelijk (1): Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren vr 1562
  • Huwelijk (2): Gerryt Jans Roda na 17-04-1607
  • Overleden: vr 17-05-1614

   Aeuck was ook bekend als Auck Rompts Rosema.

  Persoonlijke feiten

Zij was op 17-05-1614 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 2
Rechtdach geholden den 17e maei 1614.
Gerrijt Jansz Roo, p. Hettinga ter eenre en d' erffgenamen van w: Aeuck Romptsdr, gedaagden, p. Oosten, ter andere zijden, partijen nemen aen te compareren voor Binnert Sappema als commissaris in haer q. verlijckt te worden volgen d' sententie, op tijt bij den selven te p.figeren, bij poene van q.rie en costen.

Gerrijt Jansen Roo(da) trouwt dus 1. Aeuck Romptsdr, 2. Abel Thijsdr en 3. Marijke Eltiensdr


Aeuck trouwde met Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren, zoon van Haeye Bauckes Idema en Rinsck Sijes Allema, vr 1562. (Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren overleden vr 17-04-1607 in Kollumerland (Fr).)


Aeuck trouwde vervolgens met Gerryt Jans Roda, zoon van Jan Alberts Roo en Grete Gerrits, na 17-04-1607. (Gerryt Jans Roda overleden vr 1630 in De Leegte, Burum (Fr) 3 en werd begraven in Burum (Fr).)


  Bij het huwelijk

vr 17-04-1607?

Bronnen


1 Mente Holwerda, Metslawier.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland, aktedatum: 17 mei 1614, folio 43.

3 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Vindplaats: in de kerk, type: Grafstenen. Plaats: Burum, boeknummer: 912. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar