Cornelis Thomas
(1606-vr 1660)
Trijntie Cornelis
(1610-na 1698)
Wouter Cornelis
(omstr 1649-vr 1697)
Sybrich Jans
(ca 1660-na 1716)
Willem Wouters
(1687-1750)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jancke Claeses

Willem Wouters

  • Geboren: Oosternieuwkruisland (Fr)
  • Gedoopt: 03-07-1687, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Jancke Claeses circa 1707 in Burum (Fr)
  • Overleden: 20-08-1750, Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd

  Persoonlijke feiten

Tussen 1698 en 1728 was hij landbouwer te Nieuw Kruisland (Fr). 1 "... In 1698 krijgt Willem Wouters met zijn broer Aelte (en anderen?) als erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Thomas in 1698 een vierde deel van de stem op Nieuwkruisland. In 1728 is hij boer op de stem waar ook Cornelis Thomas boer op geweest zal zijn".

Hij was op 09-06-1709 lidmaat na Beleijdenis te Burum (Fr). In 1712, 1716 en op 20 augustus 1750 stond hij ook ingeschreven.

Hij was in 1712 Kerkvoogd te Burum (Fr). 2

Kerkelijke zaken: 12-03-1726, Burum (Fr). 3 Regtdach gehouden den 12 Maart 1726
Else Luwes, dorpregter en ontfanger tot Burum, denunciant, contra Willem Wouters op 't Nieuw Cruislandt, denuncieerde, om hem uit de stoel, ofte banck, in de kerke van Burum staande, hem denunciant toe behorende met gedaagdes familie en hem selfs te onthouden, ten tijde soo lange hij gedaagde blijken van eijgendom daar van heeft getoont, sijnde hier toe per executeur in persoon gedaan.


Willem trouwde met Jancke Claeses circa 1707 in Burum (Fr).


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

2 Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv 21, folio 219.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar