Wijert
Rinsck Wijertsdr

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jucke Wytsma

Rinsck Wijertsdr

  • Huwelijk (1): Jucke Wytsma

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 15-05-1606, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden den 15e maeij 1606 compareerde in eigener persoon Rinsck Wijertsdr, naegelatene weduwe van w: Jucke Wijtsma woonende tot Visvliet, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van de hypoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als hiernae volght.
Jan Fockesz woonende onder den clockslach van Burum, voor mij selven ende onder verbandt mijnder goederen caverende de rato voor Trijn Douuedr mijn tegenwoordige echte huisvrouwe, lije en bekenne schuldt schuldich te wesen Rinsck Wijerts dochter, naegelatene weduwe van w: Jucke Wijtsma woonende tot Visvliedt, de somma van 100 Daler, de daler 30 Stvrs doende, rijsende en heercomende uit oorsacken van gerede verschotene penningen.


Rinsck trouwde met een onbekende vrouw Jucke Wytsma. (Jucke Wytsma overleden vr 15-05-1606 in Visvliet.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 15 mei 1606, folio 157.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar