Enne Cornelis Wiersma
(1692-vr 1742)
Grietje IJwes
(1712-na 1767)
Marten Jans
(1712-vr 1767)
Antie Minnes
(1708-vr 1767)
Eeuwe Ennes Wiersma
(1736-1811)
Dieuwke Martens
(1738-1807)
Enne Eeuwes Wiersma
(1761-1839)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Rinskje Elzes Kiestra
2. Zyke Jeltes Holwerda

  • Jelte Ennes Wiersma+
  • Eeuwe Ennes Wiersma+

Enne Eeuwes Wiersma 1 2

  • Geboren: 10-09-1761, Burum (Fr)
  • Gedoopt: 27-09-1761, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Rinskje Elzes Kiestra op 11-01-1784 in Munnekezijl (Fr)
  • Huwelijk (2): Zyke Jeltes Holwerda op 20-05-1792 in Munnekezijl (Fr)
  • Overleden: 14-04-1839, Burum (Fr) op 77-jarige leeftijd
  • BegravenMan: Burum (Fr)

   Enne was ook bekend als Enne Eeuwes Wyrsma.

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer, koopman en rentenier te Burum (Fr).

Hij was Ontvanger te Burum (Fr).

Van 1810 was hij Maire van Burum en Munnekezijl.

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 3


Enne trouwde met Rinskje Elzes Kiestra, dochter van Else Jans Kiestra en Trijntje Nitterts, op 11-01-1784 in Munnekezijl (Fr). (Rinskje Elzes Kiestra werd geboren in Munnekezijl (Fr), gedoopt op 25-08-1754 in Burum (Fr) en overleed vr 1792.)


Enne trouwde vervolgens met Zyke Jeltes Holwerda, dochter van Jelte Douwes en Bortzen Jans, op 20-05-1792 in Munnekezijl (Fr). (Zyke Jeltes Holwerda werd geboren op 21-03-1772 in Waaxens (Fr), gedoopt op 29-03-1772 in Waaxens (Fr), overleden op 07-09-1847 in Burum (Fr) 4 en werd begraven in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070006 rep nr 496. 4 januari 1815

Huurcontract bij notaris L. Faber, betreft:
-de verhuur van huis en herberg te Kollum - Bote Eskes te Kollum als verhuurder; voor 5 jaar; huur per jaar fl. 450
-de verhuur van huis en herberg te Kollum - Enne Eeuwes Wiersma te Burum als verhuurder; voor 5 jaar; huur per jaar fl. 450
-de huur van huis en herberg te Kollum - Geert Boorsma te Kollum als huurder; voor 5 jaar; huur per jaar fl. 450
-de verhuur van huis en herberg te Kollum - Johannes Meinderts Beintema te Westergeest als verhuurder; voor 5 jaar; huur per jaar fl. 450
-huis en herberg te Kollum - Klaas Ritsma te Kollum als borg; voor 5 jaar; huur per jaar fl. 450.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv 6278 nr 194. 1817

Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 5 gulden.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

4 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar