Dirck Dircks, glasmakersgezel
Trijntie Taeckesdr
(-vr 1675)
Hed
Luwe Dircks, aen Schalcke Dam
(-vr 1675)
Grijttie Heddes
(-vr 1682)
Antie Luwes
(ca 1665-na 1716)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Cornelis Ennes Wiersma

Antie Luwes

  • Geboren: ca 1665, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Cornelis Ennes Wiersma vr 1686
  • Overleden: na 1716, Burum (Fr)

   Antie was ook bekend als Antie Lieuwes.

  Bij het onderzoek


Het bekende citaat van mw. A.C. Fokkema-Siccama uit De Siccama's: "...Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd...", kan definitief worden herschreven.

De theorie luidde dat Antje Luwes' een dochter van Lieuwe Elzes Siccama zou moeten zijn, maar zij wordt in geen enkele akte vermeld met de naam Siccama. Wel wordt haar man Cornelis Ennes Wiersema als eerste genoemd in een akte van "niaarneming" over de nalatenschap van Rinse Johannes waarin de naam van haar veronderstelde "stiefbroer" Elze Lieuwes Siccama, getrouwd met Rinskje Rinses, de familieband met de Siccama's zou verklaren.

Taecke van der Leij deed verder onderzoek via verschillende Lieuwes Dircks..., want Antie had bijvoorbeeld een zoon genaamd Dirck. Op 1 januari 2021 heeft Taeke via de originele akten blootgelegd dat Antje Luwes de dochter is van Luwe Dircx en Grijttie Hiddes van Schalkedam.

1 2

  Persoonlijke feitenZij was op 29-05-1687 lidmaat op belijdenis te Burum (Fr).
Cornelis Ennes & Ancke Luwes sijn wijf (andere vrouwen worden huisvrouw genoemd).

Kerkelijke zaken: 1716, Burum (Fr). Cornelis Ennes Olderlingh en Antie Luwes.


Antie trouwde met Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma en Aaltie Arrijens Boersma, vr 1686. (Cornelis Ennes Wiersma werd geboren vr 1665 en overleed na 1727.)


Bronnen


1 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 204 nr 197. Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd.

2 Taeke van der Leij.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar