Rompt Bauckes Sybema
(ca 1596-1654)
Jetscke Jilderts van Rosema
(1618-1661)
Baucke Rompts Sybema
(ca 1640-vr 1717)
Grietje Cornelis
Mensje Boukes
(ca 1680-na 1762)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. IJwe Julles

Mensje Boukes

  • Geboren: ca 1680, Pieterzijl
  • Huwelijk (1): IJwe Julles op 19-03-1702 in Oldekerk
  • Overleden: na 31-03-1762

   Mensje was ook bekend als Menschein Boukes 1 en Mensche Baukes Sybema.

  Bij het onderzoek


Haar "vader" werd mij enkele jaren geleden geopenbaard op het internet door Jan Sieroversche te Visvliet: Bauke Rompts Sybema uit Burum. Zonder enige bronvermelding. En passant krijgt Mensje Boukes hier ook zomaar de achternaam Sybema, een naam waarmee ik haar nooit aangetroffen heb.
De auteur bewoont sinds 2003 het Schoolmeestershuis (Refugium of 't Beschut), aan de Heirweg 39 in Visvliet, waarvan het "zeker" is dat Mensche er verblijf heeft gehouden. Tijdens een telling van vrijwillige giften in 1718, vanwege een dijkdoorbraak, is de eigenares van dit huis de weduwe van Bauke Rompts "Sybesma" uit Burum. Hij was de zoon van Rompt Bauckes & Jets Jilderts Rosema. De laatste was tijdens de verkoop van de rechten op de Heerlijkheid Visvliet omstreeks 1660 de eigenaresse van het huis. 2

  Persoonlijke feiten

Zij was op 15-06-1704 ingeschreven als lidmaat te Oldekerk. "... Mensje Boukes huisvrouw van Iwe Julles eijgenerfde tot Oldekerk".

Zij was op 28-09-1727 lidmaat te Visvliet. Met attestatie van Niekerk is zij naar Visvliet vertrokken en aldaar toegelaten tot de kerk, als weduwe van Eeuwe Julles van Nieukerk.

Geldzaken: 3 Op 31 maart 1762 lenen Derk Ennes [Wiersma] en Fraukje Ruirts te Pieterzijl onder Visvliet 400 gulden van Mensje Baukes [grootmoeder van Derk Ennes] aldaar.


Mensje trouwde met IJwe Julles, zoon van Julle IJwes en Eedtje Michiels, op 19-03-1702 in Oldekerk. (IJwe Julles werd geboren circa 1680 in Oldekerk en overleed vr 1723 in Niekerk 4.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-03-1702 te Visvliet. "IJwe Julles, van Oldekerk & Menstje Baukes, van Pieterzijl.


  Bij het huwelijk


"Iwe Julles, van Oldekerk & Mensje Boukes, van Visvliet".

Bronnen


1 A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90-5121-744-7. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

2 Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

3 Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar